1515

AMF stärker tryggheten för sparare under utbetalning – avsätter 11,2 miljarder kronor till stärkta garantier

Det kapital som förvaltas av AMF har under de senaste åren givit en god avkastning, och många kunder har därigenom sett sitt sparande öka. Mot bakgrund av detta och AMFs starka finansiella ställning finns utrymme att ytterligare stärka garantierna för en stor del av AMFs kunder med traditionell försäkring och pågående utbetalning. Därför har AMF vid en extra bolagsstämma beslutat om att cirka 11,2 miljarder kronor ska användas för att omvandla överskott till garantier. Beslutet är ett led i ambitionen att säkerställa en god balans mellan möjlighet till avkastning, och trygghet under utbetalning.

- Det känns väldigt bra att vår framgångsrika kapitalförvaltning och vår starka finansiella ställning gör det möjligt för oss att förbättra tryggheten för en stor del av våra utbetalningskunder. Inte minst i ett läge där den framtida konjunkturen framstår som osäker. Det här är ett sätt för oss att leva upp till löftet om att den som valt en traditionell pensionsförsäkring hos AMF ska få en väl avvägd risknivå utan att själv behöva vara aktiv, säger Tomas Flodén, vice vd AMF.

Totalt omfattas runt 500 000 sparare - som tillsammans har runt 950 000 försäkringar - av beslutet. Hur stor tilldelningen blir på respektive försäkring avgörs av faktorer som bland annat ålder och hur stor del av försäkringens kapital som inte är garanterat, så kallat överskott. Störst överskott finns på försäkringar hos äldre kunder under utbetalning inom Avtalspension SAF-LO.

- Den här typen av åtgärder påverkar givetvis vår solvens, som kommer att sjunka med runt 9 procentenheter. Mot bakgrund av att vi har de starkaste finanserna bland jämförbara bolag är vi dock trygga med att vi kommer att bibehålla en god handlingsfrihet inom vår kapitalförvaltning, och att vi därigenom även framöver kommer att kunna säkra en konkurrenskraftig avkastning åt våra sparare, säger Tomas Flodén, vice vd AMF.

Den nya garantin kommer att vara synlig på amf.se för berörda inloggade kunder från och med den 15 november. Den stärkta garantin påverkar inte storleken på dagens pensionsutbetalningar.

För frågor kontakta:
Jens Söderblom, presschef AMF, 073-086 98 41, jens.soderblom@amf.se

 

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från ImpactfondenAnnons

Här är fonden som ger investerare en möjlighet att finansiera omställningen till hållbarhet

Magnus Rosén, förvaltare av Impactfonden och Marko Rado, assisterande fondförvaltare.
Magnus Rosén, förvaltare av Impactfonden och Marko Rado, assisterande fondförvaltare.

FN:s klimatpanel pekar tydligt på ett brådskande behov av att ställa om till långsiktig hållbarhet och begränsa den globala uppvärmningen. 

Nu lanseras Impactfonden – en högräntefond – som finansierar utvalda företags önskan att bedriva hållbara verksamheter och projekt.

Läs mer om Impactfonden 

Idag arbetar många företag aktivt med hållbarhet, men det räcker inte. Magnus Rosén, förvaltare av Impactfonden, menar att en viktig väg framåt är att öka finansieringen av hållbara projekt och verksamheter – men minska den för fossilindustrin och kravställa den för byggindustrin. 

– Byggindustrin står för cirka 38 procent av globala koldioxidutsläpp. Att via kravställd finansiering hjälpa de bolag som vill förändra detta och agera hållbart är centralt för fonden – även om det bara blir som en droppe i havet, säger han.

Hållbara obligationer ska finansiera projekt och verksamheter med positiv påverkan på miljö och samhälle och i förlängningen även klimatet. 

– Fonden investerar i företag med långsiktiga och ansvarsfulla ägare som vill vara med att driva på en hållbar utveckling, säger Magnus. 

Sker via obligationslån

Fonden följer de FN-stödda PRI-riktlinjerna och beaktar de 17 Globala Hållbarhetsmålen varav en utvald grupp av dessa som hållbara samhällen och energi, jämlikhet och välbefinnande premieras. Alla investeringar följer praxis för ESG. 

– Investeringarna sker via obligationslån till stora och företrädelsevis börsnoterade företag, där kapitalet ska användas i hållbara projekt och verksamheter. Följer företagen inte lånevillkoren ska lånen återbetalas eller innehaven avyttras, säger Marko Rado, assisterande fondförvaltare. 

Marko berättar att fonden handlas på alla fondplattformar och via PAM Capital som är det förvaltande bolaget. Fonden har relativt fria placeringsregler gällande ratingbetyg men inte avseende företagens ambitioner att bidra till hållbarhet! 

– Impactfonden är öppen för alla som söker ett hållbart investeringsalternativ där avsikten är att göra investeringar för framtiden, avslutar han.

Läs mer om PAM Capital   

Historiskt förvaltningsresultat är ingen garanti för framtida avkastning och de pengar som investeras i fonden - efter att investerare tagit del av fondbestämmelserna - kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital.

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Impactfonden och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?