1515

Nationalmuseum i nytt ljus - En komplex renovering i hamn

På uppdrag av regeringen tog Statens fastighetsverk första spadtaget i renoveringen av Nationalmuseibyggnaden i juli 2014. Ett ögonblick som föregåtts av många års detaljerad planering. Fyra år och 1,3 miljoner arbetstimmar senare, överlämnades den nyrenoverade byggnaden till Nationalmuseum sommaren 2018. Statens fastighetsverk har genomfört uppdraget inom den ekonomiska ram på cirka 1,2 miljarder kronor som regering och riksdag beslutat att renovering och ombyggnad fick kosta. Det är ett av de största och mest komplexa projekt som Statens fastighetsverk genomfört i modern tid.

En självklar utgångspunkt för Statens fastighetsverk under renoveringen har varit att tillgodose verksamhetens behov vad gäller klimat, säkerhet, tillgänglighet, brandsäkerhet och logistik. Krav som är helt nödvändiga för att bedriva museiverksamhet idag och för att vara kvar i den byggnad som Friedrich August Stüler ritade och som på 1860-talet uppfördes för att vara Sveriges främsta konstmuseum. Det är också här projektets stora komplexitet ligger.

- Balansen mellan att värna ett 150 år gammalt kulturarv och att utveckla byggnaden för att klara nya krav har varit vår främsta utmaning, säger Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör vid Statens fastighetsverk.

- Komplexiteten har varit slående under hela projektet. Över tre tusen personer och femtio yrkesgrupper har arbetat med renoveringen för att skapa en väl fungerande museibyggnad som kan möta besöksintresset under många år framåt. Inkörning av teknik och installationer kommer att ta tid och är möjliga att göra först när publiken rör sig i huset så nu ser vi fram emot att Nationalmuseum slår upp portarna för alla, säger Ingrid Eiken Holmgren.

Att addera teknik utan att stjäla yta

En initial och central utmaning låg i att lösa var tekniken i form av ventilations- och klimatanläggningar skulle placeras, att lyckas addera tusentals löpmeter tekniska installationer i byggnaden samtidigt som de publika ytorna skulle öka. Arkitekterna Wingårdh och Wikerståls lösning blev att placera teknikrummen i var sitt nytt rum, nedsprängda i berget under museets båda ljusgårdar.

- Att spränga under ljusgårdarna visade sig vara en rejäl utmaning för oss. I vissa delar gick det inte alls på grund av sprickbildningar och för höga vibrationer. Lösningen blev att såga sig fram i bergmassorna vilket ledde till förseningar på ungefär ett halvår och därmed ökade kostnader, säger Cecilia Brännvall, projektchef vid Statens fastighetsverk.

För att få plats med teknikrummen har Statens fastighetsverk, utöver att ta bort ca 5 300 kubikmeter sten, höjt golvet i ljusgårdarna. Samtidigt har golvet i Kyrksalen, den stora mittsalen som förbinder ljusgårdarna, fått sänkt golv. Resultatet har blivit ett sammanhängande entréplan och att en ny rörlighet mellan rummen skapats.

Mässingsflätat hisstorn under glastak av 140 tetraeder

Ett annat stort beslut gällde var hissarna skulle placeras. Valet föll på den södra ljusgården där den tidigare så mörka hörsalen låg. Nu står här istället ett mässingsinklätt hisstorn bestående av tre hissar som sammanlagt tar upp till 130 besökare åt gången.

- Hissarna är ett viktigt nytillskott för att publiken, som dagligen väntas öka från tusen före renoveringen till två tusen nu, ska kunna röra sig smidigt i byggnaden. Södra ljusgården är dock inte bara till för transport. Framför hisstornet finns en flexibel publik yta för filmvisning, föreläsningar eller samtal, säger Cecilia Brännvall.

En arkitektonisk detalj värd att uppmärksamma är de kupolformade glastaken som placerats över ljusgårdarna. Varje glastak är uppbyggt av 140 tetraeder vars mönster, beroende på hur ljuset faller, speglar sig på ljusgårdarnas stenväggar.

- Utöver att vara vackra och släppa in ljus har glastaken även en viktig akustisk funktion. De 140 glastetraederna är specialutvecklade för att slå sönder och rikta om ljudvågorna i riktning mot väggarnas akustikputs. Tillsammans ger det ett mjukare ljud utan efterklang, säger Cecilia Brännvall.

Nya utblickar och starkare färger

Det är inte bara ljusgårdarna som badar i ljus. Ett av renoveringens mest iögonfallande resultat, oavsett var du befinner dig i byggnaden, är ljuset från tidigare igensatta fönster. 331 stycken har öppnats upp och renoverats. Detta ger en genomsiktlighet, en ny kontakt med staden och vattnet samtidigt som orienteringen i byggnaden underlättats. Andra tydliga förändringar är att flera utställningssalar fått mer volym efter att tillfälliga innerväggar rivits och så färgsättningen förstås, mycket forskning och arbete har lagts ner på att hitta kulörerna.

- I slutet av renoveringen var ett stort antal konservatorsarbeten igång runt om i byggnaden. Utöver alla färgundersökningar som gjorts för att få rätt kulörer på tak och väggar har bland annat det vackra taket i museets nedre och övre trapphall konserverats. Detta arbete gör att detaljerna framträder på ett helt nytt sätt, säger Cecilia Brännvall.

Renovering som ska hålla över hundra år

Vid sidan av alla synliga förändringar finns den för museiverksamheten och byggnaden så centrala tekniken. Överallt, bakom fönster, väggar och golv döljer sig ventilationsrör, sprinkleranordningar och klimatlösningar som sköter temperatur, luftfuktighet och brandsäkerhet.

- Teknikmässigt går det inte att jämföra med hur det såg ut tidigare. Hela Nationalmuseum är nu uppdelat i olika klimatzoner vilket möjliggör att ha en utställning som håller ett visst klimat i en sal och en annan utställning, som kräver ett helt annat klimat i nästa, säger Svante Nilsson, teknisk förvaltare vid Statens fastighetsverk.

Till sin hjälp för att styra klimatet finns en väderstation på taket. Denna, i kombination med digitala personräknare i salarna gör att det går att räkna ut precis rätt värde för respektive sal. Alla tekniska system har dock en inkörningsperiod. Det är först då publiken kommer som det går att se vad som ska regleras. Klart är dock att förutsättningarna för en välfungerande museibyggnad nu är goda. Hållbarhet och långsiktighet har präglat renoveringen och målet är att byggnaden nu ska fungera minst i ytterligare hundra år.

Projektfakta

Kostnader: Budgetramen för renovering och ombyggnad av Nationalmuseum är 1,255 miljarder kronor inklusive budgetreserv och index. Det återstår markarbeten och injusteringar som ännu inte är medräknade, men kostnaden för projektet håller sig inom budgetramen.

Huvudkonsulter:

Byggprojektledning: Cowi/Projektbyrån AB

Arkitekt: Wingårdhs arkitekter AB i samarbete med Wikerstål arkitekter

VVS: Bengt Dahlgren Stockholm AB

El: HJR Projektel AB

Konstruktion: Sweco Structures AB

Landskap: Andersson-Jönsson Landskapsarkitekter AB

Antikvarie: AIX genom Johan Rittsél

Konservator: Stockholms målerikonservering

Miljösamordnare: BKIND konsult AB

Kontrollansvar enligt PBL: Sweco management AB

Generalentreprenör: Skanska AB   

För mer information kontakta:

Cecilia Brännvall, projektchef Statens fastighetsverk, 010-478 73 96, cecilia.brännvall@sfv.se

Torun Hammar, projektägarföreträdare Statens fastighetsverk, 010-478 70 64, torun.hammar@sfv.se

Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 010-478 76 00, asa.carlberg@sfv.se

Pressbilder: http://news.cision.com/se/statens-fastighetsverk

Projektsida inklusive pressfilmer: https://www.sfv.se/nationalmuseum

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från ElektroskandiaAnnons

Securiton förenklar handhavandet genom sin nya molntjänst – SecuriCloud

Historiskt sett har brandlarmsystem i fastigheter enbart varit uppkopplade mot räddningstjänsten via en fysisk övervakad larmsändare, vilket bland annat har inneburit att anläggningsskötaren inte blivit informerad om en brand förrän i ett senare skede. Med molntjänsten SecuriCloud erbjuds slutkunden ett informativt och ett förenklat handhavande via exempelvis sin mobiltelefon. 

Tillverkaren Securiton tar nu ett krafttag i digitaliseringen beträffande uppkopplade brandlarmscentraler och erbjuder nu sina kunder den innovativa molntjänsten SecuriCloud – en tjänst som erbjuder en högre effektivitet och säkerhet som följd.

SecuriCloud lanserades i somras och en allt större efterfrågan kommer ifrån våra kunder, menar Christer de Wahl, sälj och marknadschef säkerhet på Elektroskandia, som är svensk distributör för Securiton’s brandlarmsprodukter.

– Anläggningsskötare och andra slutkunder efterfrågar den här typen av tjänster idag, att via mobilen eller datorn kunna komma åt sina anläggningar på distans och få information och kontroll över dess status. Med SecuriCloud får man alla larm och fellarm i realtid, dessutom kan man göra frånkopplingar av sektioner och adresser fortsätter Christer.

Ett viktigt säkerhetsperspektiv

Brandlarmsmarknaden har länge stått och stampat och inte följt med lika snabbt i den digitala utveckling som resten av samhället i varierad grad genomgått och fortfarande genomgår. Fördelen med ett system som SecuriCloud är att anläggningsskötaren och brukaren av systemet redan i ett tidigt stadie får information när en brand utbrutit och vet exakt var branden startat och snabbt kan vara räddningstjänsten behjälplig på plats. 

Christer tror nu att viljan att modernisera genom molntjänster kan bero mycket på att det gäller att kunna erbjuda produkter och tjänster som är i absolut framkant ur ett säkerhetsperspektiv. All information som skickas är krypterad och säker på alla sätt och vis.

Installatören har ”remote access”

SecuriCloud förenklar och effektiviserar även arbetet för installatören, som ges genom ”remote access”, berättar Per Hellström, produktchef säkerhet på Elektroskandia.

– Installatören kan bistå slutkunden snabbt genom att hjälpa till på distans. Det kan finnas ett behov av att frånkoppla en del av fastighet – till exempel vid en renovering – och då slipper installatören åka dit och kan sköta det helt på distans. Det är kostnadseffektivt i både tid och pengar. I slutändan handlar det om att skapa en mer effektiv kommunikation och i förlängningen en ännu bättre säkerhet, avslutar Per.

Läs mer på http://www.securifire.se/ 

Om Elektroskandia

Elektroskandia grundades 1917 och är en ledande fabrikatsoberoende leverantör av heltäckande systemprodukter inom säkerhet. Våra tekniska säljare erbjuder specialistkompetens. På Elektroskandia arbetar vi för att hjälpa våra kunder att följa med i den senaste utvecklingen. Vi vill att våra kunder ska se oss som en samarbetspartner inom säkerhet. Vi på Elektroskandia hjälper dig hela vägen fram till färdig, godkänd anläggning.

Mer från Elektroskandia

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Elektroskandia och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?