1515

Många kan tänka sig att avstå delar av löneökning för högre pension

Pensionernas storlek var en het fråga i valrörelsen. Medellivslängden ökar och det finns en politisk överenskommelse om att höja pensionsåldern. Men det finns fler sätt att trygga framtidens pensioner. Många kan tänka sig att spara privat eller avstå delar av sin framtida löneökning för att förstärka sin pension. Det visar en undersökning som AMF har låtit göra tillsammans med Demoskop.

När de tillfrågade fick rangordna på vilket sätt de föredrog att höja pensionen svarade fyra av tio (43 procent) att de i första hand ville spara privat. Ungefär lika många (41 procent) ville hellre avstå en del av sina framtida löneökningar för att förstärka sin tjänstepension eller allmänna pension. Att investera själv i bostad eller andra tillgångar förordas av 15 procent. Av de som har tjänstepension genom jobbet är stödet för att förstärka sin pension större. Två av tre (69 procent) kan tänka sig att avstå från delar av löneökningar för att istället få en högre tjänstepension. Samtidigt menar var fjärde (25 procent) att de inte önskar en sådan lösning.

– Vi ser ett brett stöd för att sätta av mer pengar till pensionen vilket också sker på många arbetsplatser. Allt fler omfattas av deltids-/flexpension som innebär extra inbetalningar till tjänstepensionen. Föga förvånande är det lättare att avstå delar av sin framtida löneökning än att avstå delar av sin nuvarande lön, säger Dan Adolphson Björck, trygghetsekonom på AMF.

I debatten om stigande medellivslängd och fallande allmän pension är det en tydlig skillnad mellan vad som uppfattas som en rimlig pension och vad man tror man kommer att få. Flertalet tror att 45 års heltidsarbete ger ungefär 55 procent av den tidigare lönen i pension även om man tycker att 75 procent av slutlönen vore mer rimligt. Låginkomsttagare lägger rimlighetsnivån lägre men annars är förväntansbilden densamma oavsett inkomst.

På frågan om vilka faktorer som man tror spelar in för en bra pension rankas lön (91 procent), tiden i arbetslivet (87 procent) och tjänstepension från jobbet (80 procent) högre än kunskap om hur pensionssystemet fungerar (58 procent) eller engagemang i fondval (55 procent). Att spara privat anses också viktigt (85 procent). Osäkerheten är dock stor över hur mycket man måste spara privat för att uppnå tillräcklig pension. Hälften (57 procent) vet inte hur mycket det handlar om.

– Pension är inte så svårt egentligen. Grundreceptet är ett långt yrkesliv på schyssta arbetsplatser som ger tjänstepension. Visst är det bra att spara privat men det krävs ofta betydligt större summor än man tror om man ska kompensera för en pension från jobbet. Dessutom är sparpengarna sällan öronmärka till pensionen vilket gör att de lätt spenderas innan den dagen kommer, säger Dan Adolphson Björck.

De allra flesta menar att ansvaret både ligger på en själv (84 procent) och på staten (83 procent) för att få en pension som man kan leva på. Arbetsgivare (68 procent), fackförbund (50 procent), pensionsbolag och banker (62 procent) anses också ha ett stort ansvar för att trygga framtidens pensioner.

– Har man jobbat ett helt yrkesliv så förväntar man sig en bra pension. Det är viktigt att ett långt yrkesliv ger en rimlig kompensationsgrad även i framtiden, när vi lever längre. Här finns det förväntningar på att staten och arbetsmarknadens parter gemensamt bidrar till en pension man kan leva på, säger Dan Adolphson Björck.

Undersökningen genomfördes februari-mars 2018 i DemoskopPanelen (telefonrekryterad panel baserad på ett riksrepresentativt slumpmässigt urval med intervjuer via Internet). Av totalt 5 335 intervjuer tillhörde 2 281 personer den aktuella målgruppen 25-50 år varav 2 037 uppgav att de har tjänstepension i sin anställning. Undersökningen och pressbilder finns bifogat och kan laddas ned från AMFs medierum.

För ytterligare frågor, kontakta:
Dan Adolphson Björck, trygghetsekonom AMF: 070-249 31 54, dan.adolphson@amf.se
Johanna Jämstorp, Kommunikation AMF: 076-118 73 98, johanna.jamstorp@amf.se  

Följande bilagor finns för nedladdning:
DemoskopPanelen

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från AllianzGIAnnons

De investerar för en renare luft

Luftföroreningar är en osynlig men likväl dödlig fara som kan drabba oss såväl ute på promenaden som i våra hem. För att motverka detta investerar Allianz Global Investors i innovativa företag som ligger i framkant sett till hållbara lösningar för en renare luft. 

Antropogena luftföroreningar, det vill säga utsläpp orsakade av människan, utgör ett av de allvarligaste hoten mot vår hälsa. De påverkar våra livsstilsvanor och leder till stora sociala och ekonomiska problem.

– Försämrad luftkvalitet såväl ute som inne kostar otaliga liv och förkortar kraftigt vår förväntade livslängd. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) andas 91 procent av världens befolkning luft som inte är säker, så kan vi inte ha det, säger Holger Wehner, Head of Product Specialists – Equities på Allianz Global Investors (AllianzGI) och tillägger:

– Dessutom kostar luftföroreningarna miljardbelopp för den globala ekonomin på grund av bland annat sjukfrånvaro från arbetet och lägre produktivitet.

Investera grönt 

Som ett led i att påskynda arbetet med att motverka luftföroreningarna tar Allianz Global Investors sikte på innovativa företag som producerar hållbara lösningar. Till dessa hör företag som producerar el från förnybara energikällor och industriella filter av högsta möjliga standard. Ett sätt att tackla de mest akuta utmaningarna vad gäller luftföroreningar är investeringar i innovativa företag som producerar ren energi från hållbara resurser eller högeffektiva reningsfilter.

– Med tanke på att världens städer redan orsakar 70 procent av de globala koldioxidutsläppen och förbrukar två tredjedelar av världens energi, blir det alltmer uppenbart hur viktigt det är att skyndsamt investera i ett grönare och mer hållbart stadsliv med hållbara byggnader och transporter, säger Holger Wehner.

Dålig luft ökar risken för sjukdomar

Långsiktig exponering mot luftföroreningar medför allvarliga risker för våra neurologiska funktioner liksom för vår fortplantning och våra andningssystem. Dessutom ökar det risken för hjärt- och kärlsjukdomar för människor runtom i världen. 

– Genom att minska luftföroreningarna i linje med WHO:s riktlinjer skulle vi i stället kunna öka den förväntade globala livslängden med 2,2 år. Vi investerar i viktiga möjliggörare som tillverkar utsläppskontrollerande katalysatorer för kraftgenerering – såväl som damm-, rök- och dimuppsamlare och luftfiltreringssystem som används i industriella gasturbiner, säger han.

Omdirigerat kapital 

Allianz Global Investors fortsätter också att titta på företag som producerar bilkatalysatorer som används för att rena avgaserna från förbränningsmotorer och material för långvariga litiumjonbatterier. Detta för att bana väg för en grönare mobilitet.

– Investeringar i sådana företag kan hjälpa till att omdirigera kapital till mer hållbara lösningar som bidrar till förbättrad utomhus- och inomhusluftkvalitet. Även att det mildrar effekterna av den ”osynliga mördaren” luftföroreningen på människors hälsa och på den globala ekonomiska produktionen, säger Holger Wehner.

Läs hela artikeln här (på engelska) 

Om Allianz Global Investors (AllianzGI)

Allianz Global Investors (AllianzGI) sysselsätter i dag mer än 2 700 personer på 25 platser – samt förvaltar över 546 miljarder euro (den 30 september 2020). AllianzGI har en etablerad expertis inom aktier, räntebärande investeringar, multitillgångar och alternativa investeringar med kunder runtom i världen.

Mer från AllianzGI

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med AllianzGI och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?