Ingen förbättring av SMS-lånen efter införandet av nya lagen

Den 1 september i år trädde den så kallade “högkostnadskreditlagen” i kraft. I själva verket rör det sig om en förändring i konsumentkreditlagen som syftar till att begränsa kostnaden för högkostnadskrediter, d.v.s. krediter (lån) vars effektiva ränta motsvarar referensräntan plus 30%. Med den minusränta som gäller under hösten 2018 innebär det att krediter med en ränta på 29,5% eller högre omfattas av den nya lagförändringen.

De två förändringar i konsumentkreditlagen som är mest påtagliga är införandet av ett kostnadstak och ett räntetak. Räntetaket gör att kreditgivare förhindras att debitera högre ränta än referensräntan plus 40%, vilket under hösten 2018 ger ett räntetak på 39,5%. Kostnadstaket begränsar istället den totala kostnaden för krediten, vilken i och med lagförändringen inte får överstiga det lånade beloppet.

Andra förändringar av lagstiftningen kring högkostnadskrediter inkluderar att kreditgivare nu behöver göra en kreditprövning innan en kredit kan beviljas, samt att kreditens löptid numera får förlängas blott en gång. Kostnadsfria förlängningar är undantagna från denna regel liksom ärenden där konsumenten beviljas en skälig avbetalningsplan för att kunna återbetala sin skuld.

Kostnaderna verkar inte sjunka

Även om ambitionen att skärpa regleringen av SMS-låneföretagens verksamhet var god, har lagförändringen enligt oss på jämförelsesajten Lånen.se inte haft önskad effekt. Syftet var att dessa låneföretag skulle upphöra att erbjuda konsumenter dyra SMS-lån, med höga effektiva räntor som i vissa fall uppgår till flera hundra procent. Så blev dock inte fallet.

Det visade sig att den nya lagen var tandlös och inte åstadkom någon förbättring. Om något fick den snarare motsatt effekt i form av fler och än högre avgifter samt otydliga villkor. Till följd av det nyinförda räntetak som för närvarande uppgår till 39,5%, har de låneföretag som omfattas av lagförändringen satt sina räntor så de ligger strax under denna nivå.

Bara för att räntorna nu är lägre innebär det dock inte att kostnaderna per automatik har sjunkit. Istället har låneföretagen hittat innovativa sätt att bibehålla sin vinstmarginal på krediterna genom att införa fler avgifter. En stor del av räntekostnaderna har på detta sätt omvandlats till andra slags avgifter.

Flera år till nästa försök att reglera marknaden

Istället för att erbjuda konsumenter högkostnadskrediter med en tydlig och lättbegriplig räntekostnad, erbjuder låneföretagen idag sina kunder lån med otydlig prissättning och flera olika slags avgifter. Som ett resultat av detta är lånen inte nödvändigtvis mindre kostsamma än före införandet av lagen.

Det tog närmare ett och ett halvt år från tillsättandet av regeringens utredning tills dess att den nya lagen gick igenom, vilket innebär att det kommer dröja flera år innan nya försök att reglera denna marknad införs. De företag som ägnar sig åt utlåning till höga kostnader kan således andas ut och skratta hela vägen till banken.

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från Monitor Capital MarketsAnnons

Därför ökar intresset för investeringar i onoterade bolag

Fredrik Roos, en av grundarna till Monitor Capital Markets.
Fredrik Roos, en av grundarna till Monitor Capital Markets.

När coronapandemin bredde ut sig i våras tog många ett steg tillbaka. Investerare var inga undantag och resultatet blev fallande kurser. Men nu har återigen aktiviteten kommit tillbaka och intresset för att investera i onoterade bolag har blivit allt starkare. Monitor Capital Markets, som mäklar just onoterade aktier, har nu vind i seglen och ska därför expandera. 

– Redan i somras tog det ordentlig fart igen. Juli, som annars är en relativt lugn månad, var minst sagt transaktionsintensiv. Efterfrågan på onoterat ökar kontinuerligt och vi växer och ska därför anställa fler medarbetare, berättar Fredrik Roos, vd på Monitor Capital Markets som är ett mäkleri med fokus på onoterade värdepapper. 

Läs mer om Monitor Capital Markets. 

På spelplanen, inte vid sidlinjen 

Vid kriser minskar investerare ofta sin risk. I mars, när coronakrisen slog till med full kraft, skedde precis det och investerare gjorde sig mer likvida genom att sälja tillgångar, till exempel aktier, såväl noterade som onoterade. 

– Troligen gjorde sig investerare alltför likvida. Mycket talar för att intresset för att investera i onoterat kommer att öka allt mer. Det beror bland annat på att det kontinuerligt kommer fler intressanta startups samt att det finns gott om mogna bolag som man kan investera i innan de noteras, konstaterar Fredrik Roos.

Sund och effektiv andrahandsmarknad för onoterat

Monitors affärsidé är att upprätthålla en sund och effektiv andrahandsmarknad för onoterade bolag. Rent konkret innebär det att den investerare som vill köpa eller sälja en onoterad aktie tar kontakt med Monitor Capital Markets, som i sin tur åtar sig att hitta en motpart.

En nyckelfaktor bakom bolagets framgång när det gäller att säkerställa avslut är dess nätverk, som Fredrik Roos och hans kollegor successivt har byggt upp under de dryga tio år som de har arbetat med onoterat. Nätverket består av förmögna privatpersoner, family offices, fonder, investmentbolag samt börsnoterade bolag som är intresserade av onoterade investeringar. 

– Investeringar i onoterat kan vara svåråtkomliga för privatplacerare. Genom vårt nätverk, som utgörs av aktiva investerare, får man ta del av dessa möjligheter, säger Roos och berättar att den genomsnittliga transaktionen ligger i spannet 0,5–1 miljon kronor. 

Avlastar bolagsledningarna

Det är inte bara investerare som uppskattar Monitor Capital Markets tjänster utan även de onoterade bolagen. Anledningen är att de ser en stor fördel med en organiserad handel och en aktör som är specialiserad på just detta. Att onoterade företag kontaktar Monitor beror bland annat på att bolaget bidrar till ökad likviditet i aktien samt att bolagsledningarna avlastas.

– Att hantera enskilda aktieägares frågor tar för det första mycket tid och för det andra så finns det en risk att man inte behandlar alla ägare lika. Och det är här vi kommer in i bilden eftersom vi agerar professionellt, oberoende och behandlar alla lika, berättar Fredrik Roos. 

Förbättrar likviditeten

Ett annat dilemma som Monitor bidrar till att lösa är likviditeten. Genom sitt nätverk av investerare kan Monitor hitta en motpart vilket bidrar till en effektivare andrahandsmarknad. 

– Vi agerar inte rådgivare och kan inte garantera avslut, men vi har ett mycket starkt track record när gäller att komma till avslut. Det bidrar i sin tur till att likviditeten förbättras, vilket är bra vid kommande kapitalanskaffningar, säger Fredrik Roos. 

Granskar verksamheten

När Monitor tar sig an ett bolag granskas verksamheten för att säkerställa att den är seriös. Alla köpare och säljare är anonyma så länge de inte sitter i ledningen. 

– Ledande befattningshavare har ett informationsövertag och det bör investerare få reda på. För oss är transparens A och O och det vet vi att våra uppdragsgivare värdesätter, avslutar Fredrik Roos.

Fakta: Monitor Capital Markets

Monitor Capital Markets arbetar enbart inom orderförmedling. Bolaget arbetar således som ett renodlat finansiellt mäkleri utan rådgivning. Genom sitt breda kontaktnät och samarbete med de ledande aktörerna på marknaden för främst onoterade tillgångar bygger Monitor Capital Markets verksamheten framför på andrahandsmarknad och kapitalanskaffning. Läs mer här.

 

Mer från Monitor Capital Markets

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Monitor Capital Markets och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?