Annons

Ingen förbättring av SMS-lånen efter införandet av nya lagen

Den 1 september i år trädde den så kallade “högkostnadskreditlagen” i kraft. I själva verket rör det sig om en förändring i konsumentkreditlagen som syftar till att begränsa kostnaden för högkostnadskrediter, d.v.s. krediter (lån) vars effektiva ränta motsvarar referensräntan plus 30%. Med den minusränta som gäller under hösten 2018 innebär det att krediter med en ränta på 29,5% eller högre omfattas av den nya lagförändringen.

De två förändringar i konsumentkreditlagen som är mest påtagliga är införandet av ett kostnadstak och ett räntetak. Räntetaket gör att kreditgivare förhindras att debitera högre ränta än referensräntan plus 40%, vilket under hösten 2018 ger ett räntetak på 39,5%. Kostnadstaket begränsar istället den totala kostnaden för krediten, vilken i och med lagförändringen inte får överstiga det lånade beloppet.

Andra förändringar av lagstiftningen kring högkostnadskrediter inkluderar att kreditgivare nu behöver göra en kreditprövning innan en kredit kan beviljas, samt att kreditens löptid numera får förlängas blott en gång. Kostnadsfria förlängningar är undantagna från denna regel liksom ärenden där konsumenten beviljas en skälig avbetalningsplan för att kunna återbetala sin skuld.

Kostnaderna verkar inte sjunka

Även om ambitionen att skärpa regleringen av SMS-låneföretagens verksamhet var god, har lagförändringen enligt oss på jämförelsesajten Lånen.se inte haft önskad effekt. Syftet var att dessa låneföretag skulle upphöra att erbjuda konsumenter dyra SMS-lån, med höga effektiva räntor som i vissa fall uppgår till flera hundra procent. Så blev dock inte fallet.

Det visade sig att den nya lagen var tandlös och inte åstadkom någon förbättring. Om något fick den snarare motsatt effekt i form av fler och än högre avgifter samt otydliga villkor. Till följd av det nyinförda räntetak som för närvarande uppgår till 39,5%, har de låneföretag som omfattas av lagförändringen satt sina räntor så de ligger strax under denna nivå.

Bara för att räntorna nu är lägre innebär det dock inte att kostnaderna per automatik har sjunkit. Istället har låneföretagen hittat innovativa sätt att bibehålla sin vinstmarginal på krediterna genom att införa fler avgifter. En stor del av räntekostnaderna har på detta sätt omvandlats till andra slags avgifter.

Flera år till nästa försök att reglera marknaden

Istället för att erbjuda konsumenter högkostnadskrediter med en tydlig och lättbegriplig räntekostnad, erbjuder låneföretagen idag sina kunder lån med otydlig prissättning och flera olika slags avgifter. Som ett resultat av detta är lånen inte nödvändigtvis mindre kostsamma än före införandet av lagen.

Det tog närmare ett och ett halvt år från tillsättandet av regeringens utredning tills dess att den nya lagen gick igenom, vilket innebär att det kommer dröja flera år innan nya försök att reglera denna marknad införs. De företag som ägnar sig åt utlåning till höga kostnader kan således andas ut och skratta hela vägen till banken.

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Innehåll från EKNAnnons

Så gör du en perfekt låneansökan – enligt banken

Fredrik Josefsson är Head of Entrepreneurs & High Growth på SEB.
Fredrik Josefsson är Head of Entrepreneurs & High Growth på SEB.

I tuffa tider behöver företag ofta extra finansiering – samtidigt kan det vara svårare att få lån. Men du kan förbättra dina chanser att få finansieringen som ditt företag behöver. Här ger Fredrik Josefsson från SEB sina fyra tips för hur du ska förbereda din låneansökan och ditt möte med banken.

Läs mer om hur du kan säkra finansiering för din exportaffär

Fredrik Josefsson är Head of Entrepreneurs & High Growth på SEB. Som initiativtagare till SEB:s tillväxthub Greenhouse har han sett 5 000 svenska företag växa och han vet därför vilken roll extern finansiering spelar i företagens utveckling. Men hur säkrar man som företagare den så viktiga finansieringen från banken? Fredrik Josefsson säger att den enskilt viktigaste faktorn för huruvida ett lån beviljas – oavsett marknadsklimat – är återbetalningsförmågan.

– Att vi ser att lånet kan betalas tillbaka är det som fäller avgörandet. Det gäller oavsett det allmänna marknadsläget, men i oroliga tider som dessa är det ännu viktigare.

För att visa på god återbetalningsförmåga gäller det att noga förbereda er låneansökan och mötet med banken. Här är Fredrik Josefssons fyra tips för hur du får banken att säga ja.

1. Räkna, resonera och prognosticera

Att visa på starka finanser är viktigt i mötet med banken. I det ingår att kunna resonera kring frågor som hur stabil er bransch eller verksamhet är i oroliga tider, hur trygg företagets kundbas är och hur kundernas köpbeteende kan påverkas av stigande priser. Visa detta i olika prognoser.

– Kassaflöden, balansräkning, orderingång, tillväxt – det finns en rad prognoser som banken vill se när vi tittar på en låneansökan. Vill du imponera på oss är mitt tips att ta höjd för olika händelseutvecklingar. Visa upp både en konservativ och en realistisk prognos, säger Fredrik Josefsson.

2. Visa på kostnadskontroll

Enligt Fredrik Josefsson är det viktigt att kommunicera att företaget förstår det nuvarande marknadsläget. Just nu är det synonymt med att visa på god kostnadskontroll.

– Vi vill gärna se att det finns flexibilitet och att ni har möjlighet att snabbt skala ned vid behov. Även här är det bra att presentera olika scenarier. Vad händer till exempel med era marginaler om en leverantör höjer sina priser och vilka alternativa lösningar har ni då? Kan ni till exempel outsourca vissa tjänster om det behövs och därmed sänka era fasta kostnader så är det bra att lyfta.

3. Minska finansieringsbehovet och bankens risk

Genom olika metoder kan företag minska både sina finansieringsbehov och den risk som banken tar på sig när den lånar ut pengar till företaget. Båda åtgärderna gör det lättare att få finansieringen i hamn.

För att minska ert finansieringsbehov kan ni exempelvis försöka sänka era kostnader eller öka användningen av förskottsbetalningar inom verksamheten. För att minska bankens risk kan ni ta in en aktör som Exportkreditnämnden, EKN, i en affär som har koppling till export.

– Eftersom EKN kan dela risk med oss på banken så gör deras medverkan det lättare för oss att säga ja. Dessutom är ett samarbete med EKN ännu ett tecken på att företaget verkligen tänker till och har kontroll på situationen, säger Fredrik Josefsson.

4. Låt företagsrådgivaren vara rådgivare

Inte alla företag ser bankens företagsrådgivare som en faktisk rådgivare, och det kan vara en miss i sig. Bankens rådgivning innebär en fördjupad kontakt som ger företaget värdefulla insikter om banken och vice versa.

– Vi uppmuntrar till dialog, särskilt nu. Dialogen är viktig för att vi ska förstå alla mjuka värden som finns i bolaget och det kan verkligen göra skillnad. I vår rådgivning kan vi också hantera saker som vi själva vet är viktiga för banken när det kommer till finansiering, säger Fredrik Josefsson.

Läs mer om hur EKN:s garantier kan hjälpa banken att finansiera nya exportsatsningar

Mer från EKN

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med EKN och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera