Annons

Ingen förbättring av SMS-lånen efter införandet av nya lagen

Den 1 september i år trädde den så kallade “högkostnadskreditlagen” i kraft. I själva verket rör det sig om en förändring i konsumentkreditlagen som syftar till att begränsa kostnaden för högkostnadskrediter, d.v.s. krediter (lån) vars effektiva ränta motsvarar referensräntan plus 30%. Med den minusränta som gäller under hösten 2018 innebär det att krediter med en ränta på 29,5% eller högre omfattas av den nya lagförändringen.

De två förändringar i konsumentkreditlagen som är mest påtagliga är införandet av ett kostnadstak och ett räntetak. Räntetaket gör att kreditgivare förhindras att debitera högre ränta än referensräntan plus 40%, vilket under hösten 2018 ger ett räntetak på 39,5%. Kostnadstaket begränsar istället den totala kostnaden för krediten, vilken i och med lagförändringen inte får överstiga det lånade beloppet.

Andra förändringar av lagstiftningen kring högkostnadskrediter inkluderar att kreditgivare nu behöver göra en kreditprövning innan en kredit kan beviljas, samt att kreditens löptid numera får förlängas blott en gång. Kostnadsfria förlängningar är undantagna från denna regel liksom ärenden där konsumenten beviljas en skälig avbetalningsplan för att kunna återbetala sin skuld.

Kostnaderna verkar inte sjunka

Även om ambitionen att skärpa regleringen av SMS-låneföretagens verksamhet var god, har lagförändringen enligt oss på jämförelsesajten Lånen.se inte haft önskad effekt. Syftet var att dessa låneföretag skulle upphöra att erbjuda konsumenter dyra SMS-lån, med höga effektiva räntor som i vissa fall uppgår till flera hundra procent. Så blev dock inte fallet.

Det visade sig att den nya lagen var tandlös och inte åstadkom någon förbättring. Om något fick den snarare motsatt effekt i form av fler och än högre avgifter samt otydliga villkor. Till följd av det nyinförda räntetak som för närvarande uppgår till 39,5%, har de låneföretag som omfattas av lagförändringen satt sina räntor så de ligger strax under denna nivå.

Bara för att räntorna nu är lägre innebär det dock inte att kostnaderna per automatik har sjunkit. Istället har låneföretagen hittat innovativa sätt att bibehålla sin vinstmarginal på krediterna genom att införa fler avgifter. En stor del av räntekostnaderna har på detta sätt omvandlats till andra slags avgifter.

Flera år till nästa försök att reglera marknaden

Istället för att erbjuda konsumenter högkostnadskrediter med en tydlig och lättbegriplig räntekostnad, erbjuder låneföretagen idag sina kunder lån med otydlig prissättning och flera olika slags avgifter. Som ett resultat av detta är lånen inte nödvändigtvis mindre kostsamma än före införandet av lagen.

Det tog närmare ett och ett halvt år från tillsättandet av regeringens utredning tills dess att den nya lagen gick igenom, vilket innebär att det kommer dröja flera år innan nya försök att reglera denna marknad införs. De företag som ägnar sig åt utlåning till höga kostnader kan således andas ut och skratta hela vägen till banken.

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Innehåll från SileonAnnons

Banker behöver växla upp tempot när BNPL-marknaden växer

I takt med konsumenternas ökande efterfrågan på flexibla betaltjänster växer marknaden för Buy Now Pay Later (BNPL) snabbt runt om i världen. Samtidigt är det många banker som halkar efter i utvecklingen och riskerar att tappa marknadsandelar om de inte agerar fort.

– Vi ser att bolag som kan erbjuda BNPL-tjänster växer och tar marknadsandelar från retailbankernas kaka där konsumentkredit är en viktig del av verksamheten. Det här gör att alla internationella banker, inklusive de svenska, nu måste börja agera på konsumenternas förändrade köpbeteenden och efterfrågan, och också börja erbjuda BNPL-tjänster, menar David Larsson, vd på Sileon.  

Det pågår ett tydligt skifte på betal- och kreditmarknaden där de yngre generationerna styr efterfrågan på den digitala och flexibla upplevelsen som BNPL-lösningar tillför. Enligt en rapport från Insider Intelligence i februari 2022 väntas marknaden för BNPL-tjänster nå ett transaktionsvärde på 680 miljarder dollar globalt redan år 2025*. Det innebär en fördubbling av den marknadsstorlek man prognostiserade för några år sedan. För att hänga med i trenden bör man dock agera snabbt, något som kan vara utmanande för banker.

– Svårigheterna för bankerna är att möta den här utvecklingen själva, då många av dem sitter fast i gammal, komplex infrastruktur. Det gör att det krävs stora resurser och tunga IT-investeringar för bankerna om de själva internt ska bygga upp en BNPL-plattform, säger David Larsson. 

Kort ”time to market”

Svenska Sileon, som verkar på den internationella marknaden, erbjuder sina kunder en flexibel och innovativ BNPL-plattform. Genom plattformen kan banker få tillgång till en fullt skalbar BNPL-funktionalitet i egen regi. 

– En BNPL-tjänst måste vara flexibel och det måste gå snabbt att få ut erbjudandet till marknaden. Med vår modulära SaaS-lösning kan bankerna lansera sitt BNPL-erbjudande på endast några veckor. Vår tjänst är enkel att använda, fullt skalbar och går att anpassa med olika erbjudanden till olika kundgrupper på olika marknader och i olika länder, förklarar David Larsson. 

Till skillnad från att bygga en BNPL-plattform internt, blir det oftast betydligt snabbare, enklare och billigare för banker att använda Sileons SaaS-lösning. Då BNPL-tjänsten är fullständigt modulär kan Sileons kunder välja om de vill använda delar av den för att utöka sitt eget betalerbjudande eller satsa på en helhetslösning.

– Vi är ganska ensamma om det här erbjudandet på marknaden. Väljer man Sileon får man även en framtidssäkring på köpet, då vi ligger i framkant och ständigt utvecklar tjänsten för att hela tiden möta konsumenternas ständigt föränderliga behov. Våra kunder kan känna sig trygga i att det är det här vi kan och som vi alla verkligen brinner för, avslutar David Larsson.  

Om Sileon

Sileon är ett globalt fintech-bolag som erbjuder en innovativ SaaS-baserad Buy Now Pay Later (BNPL) funktionalitet till banker, långivare och fintechs. Med Sileons modulära SaaS-lösning får kunder snabbt tillgång till en skalbar, kostnadseffektiv och API-baserad BNPL plattform – i egen regi.

Läs mer här 

*Statistik från Insider Intelligence, publicerad 3 februari 2022

 

Mer från Sileon

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Sileon och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera