1515
Annons

NCAB AVSER ATT NOTERAS PÅ NASDAQ STOCKHOLM

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET. NCAB Group AB (publ) (“NCAB” eller “Bolaget”), en marknadsledande leverantör av mönsterkort, offentliggör idag sin avsikt att genomföra ett erbjudande av Bolagets aktier (“Erbjudandet”) samt att notera aktierna på Nasdaq Stockholm (“Noteringen”).

  •  Nasdaq Stockholm har godkänt NCAB:s ansökan om upptagande till handel under förutsättning att sedvanliga villkor uppfylls
  •  Erbjudandet kommer att innefatta en försäljning av befintliga aktier erbjudna av Säljande Aktieägarna samt en nyemission av aktier i Bolaget till ett värde om cirka 100 miljoner kronor (före transaktionskostnader)
  • Ett prospekt förväntas registreras Finansinspektionen och offentliggöras omkring den 24 maj 2018 och första dagen för handel beräknas till omkring den 5 juni 2018

Bolaget och Huvudaktieägarna[1] har beslutat att genomföra en ägarspridning av aktierna i Bolaget genom en nyemission och en försäljning av befintliga aktier av Säljande Aktieägarna[2]. Bolagets styrelse har därför ansökt om upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Noteringen förväntas främja NCAB:s fortsatta tillväxt och operationella strategi, bland annat genom en förbättrad tillgång till kapitalmarknaden såväl som genom en diversifierad ägarbas av nya svenska och internationella aktieägare. Nasdaq Stockholm har godkänt NCAB:s ansökan om upptagande till handel under förutsättning att sedvanliga villkor uppfylls.

Hans Ståhl, VD för NCAB, kommenterar:

“Att bli ett noterat bolag är ett logiskt steg för oss nu när vi har nått tillräcklig storlek, lönsamhet och mognad. Jag är stolt över alla på NCAB som har bidragit till att utveckla verksamheten till ett marknadsledande företag med global räckvidd. Noteringen är en kvalitetsstämpel som kommer göra det möjligt för oss att attrahera fler större kunder och genomföra ytterligare förvärv.”

Christian Salamon, Styrelseordförande i NCAB, kommenterar:

“Det har varit fantastiskt att delta i utvecklingen av NCAB sedan 2007 och att samarbeta med ledningsgruppen och många mycket kompetenta medarbetare. Det finns en kultur av teknisk specialisering, samarbete och hängivenhet till kunderna. Jag är särskilt stolt över de höga betyg NCAB får av sina kunder och medarbetare. Jag tror också att det medvetna arbetet NCAB gör inom hållbarhet är en viktig del av framgången. Det blir spännande att fortsätta utveckla NCAB tillsammans med många nya ägare i en publik miljö”

Hans Ramel, Partner på R12 Kapital och styrelseledamot i NCAB, kommenterar:

“Sedan vår investering 2007 har mycket hänt samtidigt som visionen och kulturen är desamma. Mönsterkortsmarknaden är en riktigt intressant niche där NCAB har utvecklat ett starkt fotfäste. Med börsnoteringen och nyemissionen kan detta utvecklas i en ny fas. Vi kommer vara en aktiv huvudägare i NCAB inom en överskådlig framtid.”

Erbjudandet i korthet

Erbjudandet kommer att innefatta en försäljning av befintliga aktier erbjudna av Säljande Aktieägarna samt en nyemission av aktier i Bolaget till ett värde om cirka 100 miljoner kronor (före transaktionskostnader). Bolaget avser använda nettolikviden för att stärka sin balansräkning och på så sätt skapa förutsättningar för NCAB att fortsätta implementera sin tillväxtstrategi samt att fortsätta göra selektiva förvärv i linje med dess förvärvsstrategi.

Huvudaktieägarna kommer efter Erbjudandet fortsatt ha ett väsentligt aktieinnehav i Bolaget. R12 Kapital och Gogoy AB, ägt av Bolagets styrelseordförande, har uttalat att de avser kvarvara som aktieägare i Bolaget på lång sikt.

Aktierna kommer att erbjudas till kvalificerade investerare i Sverige och internationellt (utanför USA) samt till allmänheten i Sverige.

Fullständiga villkor för Erbjudandet kommer att ingå i prospektet hänförligt till Erbjudandet, som förväntas publiceras omkring den 24 maj 2018. Första dagen för handel beräknas till omkring den 5 juni 2018.

Om NCAB

NCAB en marknadsledande leverantör av mönsterkort som tar på sig fullständigt leverantörsansvar mot sina kunder med sin starka fabriksnärvaro i framför allt Kina. NCAB grundades 1993 som ett tradingbolag av mönsterkort. Sedan företaget grundades har verksamheten präglats av en entreprenöriell och kostnadseffektiv kultur och har över tiden visat en stark tillväxt och god lönsamhet.

NCAB har lokal närvaro i 15 länder och kunder i cirka 45 länder världen över. Från 2008 till 2017 har intäkterna ökat från 374 miljoner kronor till 1 400 miljoner kronor, motsvarande en genomsnittlig årlig tillväxttakt om 16 procent. Ökningen av intäkterna har drivits av både organisk tillväxt och förvärv. Organisk tillväxt och förvärv ingår i NCAB:s tillväxtstrategi och under den ovan nämnda perioden förvärvades och integrerades fyra bolag.

Per den 31 mars 2018 hade NCAB 365 anställda.

Om R12 Kapital

12 Kapital är ett svenskt investeringsbolag som ägs av sex privatpersoner. Den största ägaren är Robert af Jochnick med familj. R12 Kapitals investeringar är fokuserade på, men inte begränsade till, Skandinavien. Den nuvarande portföljen består av nio bolag.

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB (publ) är Sole Global Coordinator och Bookrunner. Roschier Advokatbyrå AB är legala rådgivare till Bolaget och Huvudaktieägarna. Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Carnegie.

[1] ”Huvudaktieägarna” refererar till R12 Kapital AB, Gogoy AB (ägt av Bolagets styrelseordförande) och Hans Ståhl (Bolagets VD).

[2] ”Säljande Aktieägarna” refererar till Huvudaktieägarna samt ett antal andra aktieägare, innefattande vissa styrelsemedlemmar och ledande befattningshavare som säljer aktier i Erbjudandet.

För mer information, vänligen kontakta:

Gunilla Öhman, IR Manager

Telefon: +46 707 63 81 25

E-mail: gunilla.ohman@ncabgroup.com

Denna information lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, 14 maj 2018 kl. 06:00 CET.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Release

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från ArocellAnnons

AroCell växer – satsar på snabbtest

En av AroCells snabbtest UBC® Rapid för urinblåsecancer.
En av AroCells snabbtest UBC® Rapid för urinblåsecancer.

Med sina tester ger diagnostikbolaget AroCell värdefull information för prognos, behandling och uppföljning av cancerpatienter. Nu utökar företaget sitt produktutbud med snabbtester. ”Det kommer vara en stor del av framtidens sjukvård”, säger Anders Hultman, bolagets vd.

Det svenska diagnostikbolaget AroCell utvecklar produkter som säkerställer att cancerpatienter får rätt behandling vid rätt tidpunkt. Bolaget är specialiserat inom onkologi och har tagit fram tester som mäter biomarkörer som TK1 och cytokeratiner i blodet eller urinen för att kunna optimera behandlingen mot bröst-, prostata- och urinblåsecancer. 

– Flera av våra produkter, används redan idag i klinik. Det innebär att patientens lidande minskar och att vårdgivaren inte behöver lägga resurser på verkningslösa behandlingar, säger AroCells vd Anders Hultman.

Utvecklar snabbtest

För att driva produktutvecklingen framåt köpte AroCell i mitten av 2021 bolaget IDL Biotech som har lång erfarenhet av snabbtester, vilket är en teknik som AroCell anser kommer bli allt vanligare inom vården.

– Coronapandemin har ökat allmänhetens acceptans för snabbtester. Att ge cancerpatienter en möjlighet att själva få en indikation på om sjukdomen har återkommit är en viktig del av framtidens behandlingsvård, säger professor Gunnar Steineck, medicinsk chef på AroCell som har mer än 35 års erfarenhet av forskning inom onkologi.

– Vi är väldigt glada över att ha fått in IDL Biotechs kompetens. Tack vare deras gedigna kunskap om snabbtester och vår expertis inom TK1 har vi tillsammans förflyttat oss fem år framåt i utvecklingen, säger Anders Hultman.

Pågående nyemission

För att möjliggöra framtidsplanerna och fortsätta växa internationellt genomför AroCell en företrädesemission på 86 miljoner kronor med teckningsperiod mellan den 31 januari och 14 februari. 

– Vi vill fokusera på att fortsätta rulla ut våra produkter i Europa och driva våra kliniska program i USA för att komma in på den amerikanska marknaden. Just nu har vi bara skrapat på ytan av produkternas försäljningspotential, säger Anders Hultman.

Läs om emissionen på AroCells hemsida. 

AroCell:
AroCell utvecklar och säljer tester för prognos, behandling och uppföljning av cancer. Testet TK 210 ELISA är CE-märkt sedan 2015 och kan användas på automatiserade plattformar, vilket ger möjlighet till snabb expansion.

www.arocell.com

Mer från Arocell

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Arocell och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?