1515

WeSC AB (publ) föreslår företrädesemission om cirka 32 MSEK

Stockholm, Sverige, 13 mars 2018

Styrelsen för WeSC AB (publ) (”WeSC” eller ”Bolaget”) föreslår att extra bolagsstämma beslutar om en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 32 MSEK, före emissionskostnader. Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser upp till cirka 60 procent av emissionslikviden.

Sammanfattning

 • Aktieägare i WeSC har företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie per en (1) befintlig aktie.
 • Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen är den 19 april 2018.
 • Teckningskursen är 0,12 SEK per aktie.
 • Teckningsperioden pågår mellan den 23 april 2018 och den 7 maj 2018.
 • Företrädesemissionen omfattas till cirka 60 procent av teckningsförbindelser från befintliga aktieägare.
 • För att möjliggöra Företrädesemissionen föreslås även bolagsordningen att ändras vad avser gränserna för Bolagets aktiekapital och antal aktier.

Bakgrund och motiv

Företrädesemissionen genomförs i samband med slutfasen av omstruktureringen och rekonstruktionen av dotterbolaget We International AB. Omstruktureringen har bland annat inneburit att WeSC dragit ned på den problemtyngda distributörsverksamheten och licenserat ut 4 olika produktområden.

I tillägg har dotterbolaget WeSC America Inc. säkrat produktionsfinansieringen för den Nordamerikanska marknaden samt omstrukturerat e-handeln. Målsättningen med Företrädesemissionen är att man skall kunna få en nystart i verksamheten utifrån ett skuldfritt utgångsläge med smalare verksamhetsfokus.

Företrädesemissionen

Styrelsen för WeSC föreslår att en extra bolagsstämma, som avses hållas den 12 april 2018, beslutar att genomföra en nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare till en teckningskurs om 0,12 SEK per aktie.

Företrädesemissionen ger befintliga aktieägare rätt att teckna nya aktier i WeSC i relation till hur många aktier de redan äger, varvid en (1) befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny aktie. Avstämningsdag vid Euroclear Sweden AB för rätt att erhålla teckningsrätter är den 19 april 2018. Teckningsperioden för emissionen löper från och med den 23 april 2018 till och med den 7 maj 2018, eller den senare dag som bestäms av styrelsen för WeSC. Handel med teckningsrätter på Nasdaq First North förväntas ske från och med den 23 april 2018 till och med den 3 maj 2018.

Förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 267 838 845 aktier till 535 677 690 aktier och aktiekapitalet öka med 24 208 131,94 SEK till 48 416 263,87 SEK, vilket motsvarar en ökning med 100 procent. Den totala emissionslikviden uppgår vid full teckning till cirka 32 MSEK före emissionskostnader. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen uppkommer en utspädningseffekt om motsvarande cirka 50 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Företrädesemissionen. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter i marknaden.

Teckningsförbindelser

Företrädesemissionen är till cirka 60 procent säkerställd genom teckningsförbindelser om att teckna aktier i Företrädesemissionen från ett antal befintliga aktieägare.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

 • 12 april 2018                 Extra bolagsstämma
 • 17 april 2018                 Sista dag för handel inkl. teckningsrätt
 • 18 april 2018                 Första dag för handel exkl. teckningsrätt
 • 19 april 2018                 Avstämningsdag för rätt att delta i           Företrädesemissionen
 • 23 april–7 maj 2018     Teckningsperiod
 • 23 april 2018                 Första dag för handel i teckningsrätter och                  BTA
 • 3 maj 2018                     Sista dag för handel i teckningsrätter
 • Omkring 9 maj 2018    Offentliggörande av slutligt utfall i           Företrädesemissionen

Övrigt

Extra bolagsstämma kommer att hållas den 12 april 2018. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs genom separat pressmeddelande.

Rådgivare

Advokatfirman Lindahl KB är WeSCs legala rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Mangold Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:   
Verksamhetsfrågor: Joseph Janus, Verkställande direktör, +46 8 46 50 50 00  
Aktieägarfrågor: Theodor Dalenson, Styrelseordförande, +46 8 46 50 50 00   

Denna information är sådan information som WeSC AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 mars 2018 kl. 08.00 CET.

Kort om Bolaget

WeSC designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom segmentet premium streetwear på den internationella marknaden under varumärket WeSC. WESCs aktie handlas på Nasdaq First North och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 503 015 50.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Release

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från HSBAnnons

Digitalisering ökar värdet på fastigheter

Fastigheter må bestå av trä, stål och sten, trots det kan det mesta digitaliseras. Men branschen är konservativ.

– Vi pratar ofta om HSB som en föregångare inom digitalisering, säger Hélène Barnekow, vd på Microsoft Sverige.

Läs mer om hur rätt fastighetsförvaltning gör skillnad 

Även om fastigheter är ohyggligt analoga till sin struktur påverkas även den sektorn av de makrotrender som driver digitaliseringen. Till exempel står fastigheter för en stor del av klimatpåverkan genom både byggnation, drift och renovering, men allt det här kan förändras med hjälp av digitalisering.

– Inom HSB har vi tittat på olika aspekter inom digitalisering i flera år, säger Jesper Josbrant, vd för HSB Affärsstöd, HSB:s egna företag för digitala tjänster.

– För mig är det viktigt att skilja på datorisering och digitalisering. Datorisering är att flytta saker från papper till filer, men digitalisering är att förflytta en hel affär. Det har skett inom film och musik, och det finns mycket vi kan göra även med fastigheter.

Ett exempel är den dagliga skötseln, där fastighetsförvaltare kan spara mycket tid och pengar genom att jobba datadrivet och serva huset när data visar att det faktiskt behövs snarare än vid bestämda tidsintervall. Ett annat är förvaltningen, där HSB undersöker hur man med hjälp av sensorer i fastigheten ska kunna känna av husets behov och därmed optimera långsiktigt underhåll och renovering.

– Samtidigt tittar vi på hur vi med hjälp av data och digitala tjänster ska kunna göra det lättare för våra bostadsrättsföreningars styrelser att enklare förstå fastighetens behov och på så sätt fatta mer informerade beslut som höjer fastighetens värde, säger Jesper Josbrant.

Möjliggör tester och utveckling i en riskfri miljö

Ett av de verktyg som HSB använder för att lära sig mer om digitaliseringens möjligheter är det världsunika HSB Living Lab – forskningshuset i Göteborg där människor bor samtidigt som forskarna utvecklar framtidens hållbara boende.

– Det finns så många smarta och innovativa produkter och tekniker i dag, men steget att testa dem i ett verkligt bostadsbestånd kan vara stort. Där ser vi HSB Living Lab som en frizon, en arena som uppmuntrar och möjliggör tester och utveckling i en riskfri miljö. Här kan vi testa innovationer skarpt i en helt verklig miljö innan vi implementerar dem i våra befintliga fastigheter säger Emma Sarin, projektledare för HSB Living Lab.

HSB Living Lab
HSB Living Lab

En av de saker som digitaliseringen har fört med sig som är aktuell i HSB Living Lab är det faktum att data i dag är högt värderad. Eftersom fastigheter och människorna som bor i dem genererar stora mängder data av olika slag pågår nu en rad olika projekt som jobbar med data för att göra bostäder och fastigheter både smartare och mer hållbara. 

– Det kommer vara spännande att följa utvecklingen kring hur man kommer att dra nytta av detta värdet framåt, säger Emma Sarin.

Digitalisering är mer än bara teknik

Att HSB har kommit långt i sin digitaliseringsresa bekräftas av Hélène Barnekow, vd för Microsoft Sverige och partner till HSB i arbetet med ny teknik.

– Många företag ser fortfarande digitalisering som en it-fråga, men HSB har varit modiga nog att inse att digitalisering inte bara handlar om teknik utan om allt från kultur till organisation till själva affären. 

Fördelen med HSB:s synsätt är att det gör det lättare att fortsätta även när förändringsarbetet blir jobbigt.

– Många organisationer sätter igång med försök till digitalisering men ger upp när det blir jobbigt, förklarar Hélène Barnekow.

– Men Pernilla Bonde, vd för HSB Riksförbund, och hennes ledningsgrupp har stått upp för vad de tror på, kommunicerat väl och varit proaktiva i sitt arbete. Det tror jag är en nyckel till att de har lyckats så väl.

Läs mer om hur rätt fastighetsförvaltning gör skillnad 

 

Mer från HSB

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med HSB och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?