Annons

Oniva Online Group Europe AB (publ) Bokslutskommuniké 2017

2017 – Handlingskraftigt år gör oss finansiellt starka och skapar tydlighet i vårt erbjudande.

      Kvartalet oktober - december 2017*

 • Nettoomsättningen uppgick till 33,8 MSEK (35,0).
 • Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 4,5 MSEK (4,3).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 5,4 MSEK (0,4).
 • Periodens resultat före skatt uppgick till 4,2 MSEK (3,8) och periodens resultat inkl. avvecklade verksamheter var 4,4 MSEK (-0,7).
 • Periodens resultat per aktie för kvarvarande verksamheter före utspädning uppgick till 0,21 SEK (0,20) och efter utspädning till 0,20 SEK (0,19).

      Perioden januari – december 2017*

 • Nettoomsättningen uppgick till 131,0 MSEK (136,9).
 • Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 13,2 MSEK (13,8).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 8,1 MSEK (10,0).
 • Periodens resultat före skatt uppgick till 12,0 MSEK (12,0) och periodens resultat inkl. avvecklade verksamheter var -1,9 MSEK (-16,9).
 • Periodens resultat per aktie för kvarvarande verksamhet före utspädning uppgick till 0,60 SEK (0,61) och efter utspädning till 0,57 SEK (0,57).
 • Under året har 15,4 MSEK av bolagets finansiella skulder amorterats.
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2017.

Väsentliga händelser under kvartalet

Enligt strategisk plan - onlineverksamheten avvecklad

Som planerat avyttrades dotterföretaget Getupdated AB under fjärde kvartalet. Därmed är den sista delen av onlineverksamheten såld. Det bokföringsmässiga resultatet av försäljningen blev -3,8 MSEK. I och med att all onlineverksamhet är avvecklad redovisas nettoresultatet från denna på egen rad i resultaträkningen både år 2016 och 2017.

Investering i nytt datacenter

Under det fjärde kvartalet meddelades att Oniva Online Group, i samarbete med E.ON, bygger ett stort modernt datacenter i norra Stockholmsområdet. Datacentret är en naturlig del i vår molnsatsning som kretsar kring en stark lokal närvaro och görs för att koncentrera den existerande kapaciteten och samtidigt säkerställa driftsäkerhet och kostnadseffektivitet. Driftstart är beräknad till 1 september 2018.

*Nettoomsättning och resultatsiffror redovisas exklusive avvecklade verksamheter, både avseende 2017 och 2016. Nettoresultatet för avvecklade verksamheter, fram till avvecklingsdatum, redovisas netto efter skatt i resultaträkningarna.

VD-kommentar

Nytt datacenter, OpenStack och molnbaserade tjänster ger möjligheter för tillväxt.

Helt i linje med vår strategi har vi under kvartalet fortsatt renodlingen av verksamheten genom att avyttra Getupdated, som var den sista återstående delen i onlineverksamheten. Tidigare under året avyttrade vi vår franska onlineverksamhet. Vi är nu helt fokuserade på vårt kärnområde inom hosting och molnbaserade tjänster, där vi ser en ökad efterfrågan från både befintliga och potentiella kunder. Det ger oss goda möjligheter till lönsam tillväxt.

Vi har under året stärkt vår finansiella ställning genom att amortera drygt 15 MSEK på våra lån. Därmed har vi i princip halverat vår skuldsättning. Vår nya infrastrukturtjänst (IaaS), som helt bygger på OpenStack, ser vi mycket fram emot att lansera. Lansering kommer ske i samband med driftsättande av vårt nya datacenter. 

Stabil resultatutveckling

Onlineverksamheten som avyttrats i sin helhet under året redovisas nu som avvecklad verksamhet. Den kvarvarande hostingverksamheten har utvecklats som förväntat under kvartalet. Vi ser en bättre kvalitet i vår intjäning samt en nettotillväxt om 3 procent vad gäller antalet kunder i vår webbhotellverksamhet. Kvartalets rörelseresultat, EBIT, var i stort sett oförändrat jämfört med motsvarande kvartal föregående år, 4,5 MSEK mot 4,3 MSEK. Koncentrationen kring hostingverksamheten kommer att ge en mer stabil och förutsägbar intäktsgenerering över tid, med en allt högre andel återkommande intäkter.

Nytt datacenter i samarbete med E.ON

I samarbete med E.ON har vi påbörjat bygget av ett nytt, större och mer modernt datacenter i norra Stockholmsområdet. Datacentret är en naturlig del i vår molnsatsning som kretsar kring en stark lokal närvaro och görs för att koncentrera den existerande kapaciteten och samtidigt säkerställa driftsäkerhet och kostnadseffektivitet. Vår lokala närvaro innebär fokusering på kompetent lokal support med en djup förståelse kring de utmaningar och önskemål som svenska företag och individer har och står inför. Datacentret kommer att driftsättas senast under det tredje kvartalet 2018 och spillvärmen från anläggningen kommer att återanvändas och distribueras ut i fjärrvärmenätet.

Lokal närvaro en konkurrensfördel

Internationella hostingbolag utmanas alltmer av sina kunders krav på säkerhet, datasuveränitet och önskemål om geografisk lokalisering av datacenter. En färsk rapport från IDC (IDC European GDPR Survey, 2017) pekar på att drygt 30 procent av de bolag som har sina applikationer i publika internationella molnlösningar har för avsikt att flytta till lösningar som ligger inom landets eller regionens gränser, vilket stödjer vår strategi att tillhandahålla tjänster med lokal närvaro i fokus. Frågor kring integritet och dataskydd har blivit allt viktigare för kunden och som regional leverantör kan vi dra fördel av denna trend.

Ökad kundnöjdhet och efterfrågan

Vi har under året flyttat delar av vår supportenhet till Kramfors och vi ser tydliga kvalitetsförbättringar i form av bättre svarstider samt en ökande kundnöjdhet och lojalitet. Nöjda kunder är av central betydelse för oss och en avgörande faktor för att attrahera nya kunder och skapa tillväxt.

Ledande lokal aktör

Efter många år inom hosting, molntjänster och IT-drift har vi en bra förståelse för vad kunderna behöver i form av service, närvaro och säkerhet. Renodlingen av vår verksamhet kommer att följas av fler kraftfulla steg genom utveckling av såväl vår interna infrastruktur och tekniska plattform som nya applikationer. Målet är att inom en treårsperiod vara en ledande lokal aktör på den svenska marknaden för kvalitativa hosting- och molnbaserade tjänster med OpenStack som grund.

Göran Gylesjö

VD

För mer information, kontakta:

Göran Gylesjö, VD

Mobil: 070-510 36 56

Mail: goran.gylesjo@onlinegroup.com

Följande bilagor finns för nedladdning:
Release

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från Sund AffärsbyråAnnons

Sund Affärsbyrå erbjuder affärsjuridiska tjänster med långsiktighet och trygghet i fokus

Fr.v: Tomas Öberg, Peter Rangemo, Bo Svensson.
Fr.v: Tomas Öberg, Peter Rangemo, Bo Svensson.

Med 40 års spetskompetens inom såväl skatterätt, arvsfrågor och bolagsbildning som förvaltning, likvidationer och fusioner är Sund Affärsbyrå den självklara partnern och rådgivaren inom affärsjuridik och affärsutveckling. I sina affärsområden stöttar byrån kunderna med trygga och långsiktiga helhetslösningar.

När Stockholmsbaserade Sund Affärsbyrå startades 1980 var det med huvudsaklig inriktning på skatterätt, men under de gångna decennierna har företaget både haft en kraftig tillväxt och vidareutvecklat sin verksamhet. Bo Svensson, VD, är övertygad om att den tydliga framgången har sin grund i att man i alla situationer utgår från vilka möjligheter som finns, snarare än vilka problem som kunden står inför. 

– Vi är proaktiva och inleder med att granska kundens förutsättningar utifrån deras synvinkel och potential. Utifrån den granskningen drar vi slutsatser om hur vi kan skapa bästa möjliga lösning för kunden. Detta arbetssätt skiljer oss från många andra affärsjuridiska byråer som fokuserar på problemen.

”Den digitala affärsbyrån”

Ett digitalt förhållningssätt fordrar flexibla och progressiva arbetsmetoder för att hålla sig uppdaterad på den tekniska och digitala utvecklingen. Sund Affärsbyrå excellerar redan inom detta område, något som den rådande Coronakrisen har gett ett tydligt kvitto på. 

– Vi har länge arbetat digitalt och vi kallar oss till och med för ”den digitala affärsbyrån”. Inte nog med att det förenklar för kunden, utan det innebär snabbare och effektivare processer även för oss.  I nuläget sköter vi exempelvis nästintill alla våra kunders deklarationer och årsredovisningar digitalt, berättar skattekonsulten Peter Rangemo.

Trygghet genom hela resan

Det som i synnerhet utmärker Sund Affärsbyrå är dock deras höga kompetens. Byråns ekonomitjänster underlättar både i det dagliga ekonomiarbetet och i redovisnings- och bokslutssammanhang. Tack vare djupa kunskaper om sekretessen i kombination med flera decenniers expertis inom skatteområdet är byrån van vid att upprätta och kontrollera deklarationer och skatteupplägg. Bo Svensson konstaterar att det i förlängningen handlar om konstruktiv samverkan och om att vara en pålitlig affärspartner som kunderna kan känna sig trygga med genom hela sin affärsresa. 

– Många av de kunder vi började samarbeta med för 40 år sedan har vi med oss än idag. Vi utvecklas sida vid sida, tack vare vår förståelse för deras verksamhet. Det innebär att vi kontinuerligt bidrar till att stärka deras tillväxt och lönsamhet.

Unika affärslösningar

Under åren har Sund Affärsbyrå hanterat allt från att upprätta bouppteckningar och förvalta bolag till hundratals likvidationer och fusioner. Planerna för framtiden är att växa med tio till femton procent per år för att fortsätta vara en given samarbetspartner till, i synnerhet, små och mellanstora företag. 

– Många unga företag saknar kompetensen som krävs för att med rätt förutsättningar driva sin affärsutveckling. Varje bolag är unikt och våra affärslösningar utgår från dessa specifika förutsättningar för att bidra till att skapa eller vidareutveckla produkter och tjänster. Sund Affärsbyrå är en helhetslösning, avslutar redovisningsansvarig Tomas Öberg.

Läs mer om Sund Affärsbyrå

Fakta om Sund Affärsbyrå

Sund Affärsbyrå är en pålitlig affärspartner som ser kundens möjligheter och har deras långsiktiga affärsutveckling i fokus. Genom kompetent och anpassad rådgivning inom ekonomi och affärsjuridik skapar byrån trygghet för uppdragsgivarna i deras affärsutveckling. 

 

Mer från Sund Affärsbyrå

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Sund Affärsbyrå och ej en artikel av Dagens industri

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?