Annons

Bokslutskommuniké 2017 för Sensori AB (publ)

”Viktiga steg mot global lansering och positivt kassaflöde 2018”                                                                                Torbjörn Kemper Vd

Juli – december 2017 (halvår)

 • Nettoomsättningen uppgick till KSEK 952 (329)
 • Rörelseresultatet uppgick till KSEK -4 891 (-6 056)
 • Sensori tecknar femårigt distributionsavtal gällande försäljning av Antinitus i Iran - värde cirka 2 miljoner Euro.  

Januari – december 2017 (helår)

 • Nettoomsättningen uppgick till KSEK 1 769 (1 183)
 • Rörelseresultatet uppgick till KSEK -12 203 (-14 389)
 • Sensori meddelar att publicering av Antinitus första kliniska studie i The International Tinnitus Journal skett.

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • Resultaten från Sensoris kliniska placebostudie av tinnitusplåstret Antinitus publicerades i The International Tinnitus Journal. Resultaten visar på statistiskt säkerställd och kliniskt signifikant lindring av tinnitus jämfört med placebo.  
 • Styrelsen har använt sig av bolagsstämmans bemyndigande att genomföra en riktad nyemission. Nyemissionen är på 5 MSEK, hälften nya aktier och hälften konvertibelt skuldebrev.  

VD har ordet

Viktiga steg mot global lansering och positivt kassaflöde 2018                                                                                  Det har varit en intensiv och spännande tid sedan jag tillträdde som VD i juli 2017. Hösten har präglats av hårt arbete med fokus på att säkerställa en kostnadseffektiv organisation, fortsätta det kliniska utvecklingsprogrammet, verka för publicering av kliniska studier samt förbereda företaget för en bred kommersialisering under 2018.

Parallellt med detta har vi arbetat med att optimera vår online-verksamhet. Under hösten har vi även inlett diskussioner med internationella distributörer som har kapacitet och bra marknadsnärvaro på större marknader inför kommande lanseringar.

Ser vi tillbaka har företaget nått de mål som vi satte upp för året. Vi har idag en slimmad och kostnadseffektiv organisation och vi har dessutom fått två kliniska studier publicerade, vilket ger oss en mycket solid medicinsk evidens att stå på med Antinitus. Placebostudiens resultat – som visar att Antinitus är signifikant bättre än placebo – och publiceringen i ansedda International Tinnitus Journal har uppmärksammats internationellt och hos potentiella distributörer i Europa och Kanada.

Vi har också kommit mycket långt i våra diskussioner om nya distributionskontrakt på flera viktiga marknader. Under året tecknade vi distributionskontrakt i Nya Zeeland, Egypten och Iran. Eftersom det tar lång tid med registreringar i länder utanför Europa kommer fokus under 2018 att ligga på Europa och Kanada, marknader där en lansering kan gå relativt snabbt eftersom produkten redan är registrerad för försäljning.

Studieresultaten stödjer tillsammans med våra patent vår vision om att etablera Sensori som ett ledande, innovativt företag med global försäljning inom området Tinnitus. Företaget bedömer att Antinitus kan få en dominerande marknadsposition på konsumentmarknaden eftersom det inte finns några effektiva och medicinskt väldokumenterade alternativ till Antinitus. Sedan publiceringen ser vi ett kraftigt växande intresse från stora internationella aktörer och vi har därför tagit in ytterligare finansiering på 5 miljoner SEK för att kunna genomföra en snabb kommersialisering av Antinitus via distributörer.

På de marknader där vi redan har genomfört testlansering via distributörer, som Australien och Hong-Kong, har produkten mottagits väldigt bra av både audionomer/audiologer och patienter. Distributörerna har beställt flera gånger vilket visar på produktens efterfrågan. Dessutom har Antinitus uppmärksammats stort i media i Australien med utgångspunkten att det nu äntligen finns ett fungerande alternativ på marknaden för behandling av tinnitus. I dessa länder kommer vi nu att gå in i nästa fas och utöka till fler kanaler med fokus på konsumentmarknaden. Det är också glädjande att dessa distributörer uttryckt en vilja att expandera till andra territorier i Asien.

De totala intäkterna steg till KSEK 1 858(1 348), vilket var i linje med vår förväntan och beror primärt på testlanseringar via distributörer. Rörelsens kostnader minskade till KSEK 14 061(15 737) och kostnadsoptimeringarna kommer att slå igenom fullt ut under 2018.  Resultatet efter skatt uppgick till KSEK -12 168 (-14 240) och likvida medel uppgick till KSEK 5 026.

Sammantaget gör detta att vi med tillförsikt ser fram emot ett spännande 2018 och vi räknar med att kunna bli kassaflödespositiva under 2018.


För frågor vänligen kontakta:

Torbjörn Kemper, vd, +46 76 111 39 80, torbjorn@sensori.se

Torsten Engevik, CFO, +46 73 820 25 40, torsten@sensori.se

Om Sensori AB 

Sensori är ett svenskt företag som tillverkar, marknadsför och säljer hjälpmedel för att minska besvären av tinnitus. Det helägda dotterbolaget Antinitus AB är legal tillverkare av Antinitus®, ett halvmåneformat plåster som fästs bakom örat och med hjälp av ett unikt och patenterat raster som fungerar som biomodulator för hörselsystemet. Antinitus® är en medicinteknisk produkt. Sensori AB (publ) handlas på NGM Nordic MTF, kortnamn SORI MTF, med Gunther & Wikberg Fondkommission som Mentor.

 Denna information är sådan information som Sensori AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl 16.00 tisdagen den 27 februari 2018.
För mer information om Sensori, vänligen besök www.sensori.se
 

Sensori AB (publ)
Nybrogatan 39
114 39 Stockholm
Sweden
+46 (0)8 611 00 66
www.sensori.se 
Följande bilagor finns för nedladdning:
Öppnas som pdf
PM Kommuniké 2017


Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från Norstedts JuridikAnnons

Branschrapport visar tydliga trender för framtidens juristbransch

Över 150 år i juristbranschen har gett Norstedts Juridik enorm erfarenhet av att stötta och hjälpa advokatbyråer till rätt beslut i krävande situationer. Man kallar sig marknadens juridiska coach och kombinerar lång erfarenhet och kunskap med förfinad och uppdaterad teknik.  

Kundens behov ligger i fokus och Norstedts Juridik blickar nu framåt med ny VD vid rodret vilket bland annat lett till verksamhetens nya inriktningar inom hållbarhet och kvalitet. 

– Utöver en omfattande utgivning av juridisk information erbjuder vi också kursverksamhet och avancerade juridiska verktyg. Hos oss finns även en tjänst för alla de specialämnen och intressen som tillfaller juridiskt arbete på kommun och myndighet. Uppdraget vi har är att ta fram verktyg som effektiviserar juristens jobb och som dessutom får vår kund att uppfylla gällande hållbarhetskrav i alla leverantörsled, säger Alexandra Åquist, VD.

Alexandra Åquist är juristen som skulle bli polischef men som istället satsade på en karriär inom försäljning och affärsutveckling. Hon har en stor passion för CSR- och hållbarhetsfrågor och påtalar vikten av att lyssna på marknaden för att kunna vara den naturliga samarbetspartnern för alla som arbetar med juridik. 

– Jag brinner för att alla ska ha tillgång till samma information. Alla ska ha ”rätt att få rätt”. Nya affärsmodeller och nya tekniker gör att juridiken blir mer tillgänglig för gemene man. Där vill jag att Norstedts Juridik ska vara med och bidra, säger Alexandra Åquist.

Framtidens jurist 2020 – om krav, drivkrafter och utmaningar i juristbranschen

För att bli en samarbetspartner krävs insikt och förståelse för de incitament och utmaningar advokaterna har i sitt arbete. Därför tar Norstedts Juridik varje år fram branschrapporten Framtidens jurist tillsammans med ett oberoende undersökningsföretag. Frågorna ställs till yrkesverksamma jurister i både Sverige och Danmark och årets rapport besvarades av drygt 3500 yrkesverksamma jurister. 

– Vår förhoppning är att rapporten ska fungera som en källa för inspiration och en språngbräda för diskussion om hur vi vill att framtiden ska se ut, vad vi som bransch behöver fokusera på, och vilka utmaningar vi behöver överkomma, berättar Alexandra Åquist.

Slaget om framtidens jurister har börjat

Rapporten har tre tydliga fokusområden varav det första är transformation.

– Det är något som verkligen sjuder i den juridiska branschen just nu. Vi ser allt mer hur delar av juristens jobb digitaliseras och standardiseras, samtidigt som utvecklingen i samhället driver på efterfrågan av juridiska tjänster. Byråerna står nu inför en jätteutmaning vad gäller sin affärs- och prismodell. Kan man bemöta kunderna och erbjuda fasta prismodeller har man en helt ny målgrupp att bearbeta, säger Alexandra Åquist. 

Det andra fokusområdet är innovation. Fler och fler standardiserade processer gör arbetet enklare, timmarna färre och mycket finns att vinna på att ta del av den innovativa utveckling som sker i branschen. Det tredje tydliga fokusområdet är vikten av balans i livet. Från den yngre generationen kommer helt nya krav på möjlighet till fritid (vilket är högre prioriterat än lön idag), hållbarhet, mångfald och jämställdhet. För att som advokatbyrå attrahera och behålla unga talanger krävs det att verksamheten anpassas till de nya kraven.  

– Vi vill inspirera till att man även på advokatbyrån inkluderar hållbarhet och kvalitet. Det kommer bli en tydlig del i vem som får uppdragen och kompetensen längre fram. Det är en absolut konkurrensfördel att man är transparent och att man i branschen tar detta på allvar redan nu, avslutar Alexandra Åquist.

Läs mer på www.nj.se 

Fakta om Norstedts Juridik

Norstedts Juridik är marknadsledande utgivare och leverantör av juridiska tjänster med rötter 150 år tillbaka i tiden. Företagets digitala informationstjänst, JUNO, används av Sveriges största advokatbyråer, domstolar, myndigheter och kommuner. Norstedts Juridik är en del av Karnov Group.

 

Mer från Norstedts Juridik

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Norstedts Juridik och ej en artikel av Dagens industri

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?