Annons

ICTA förvärvar resterande 30,8 procent av FFW vilket ger en helägd digital verksamhet – Michael Drejer ny VD och koncernchef för ICTA

ICTA har idag träffat ett avtal som skapar en helägd koncern som genom dotterbolaget FFW levererar digitala affärslösningar med årlig omsättning om minst 255 MSEK. Därtill äger ICTA 70 procent av den digitala Business-to-Consumer byrån River med cirka 60 MSEK i omsättning samt 38 procent av mobilspelutvecklaren ISBIT GAMES. 

– Genom att konsolidera FFW samt genom de ledningsförändringar som offentliggjorts idag och de minskade centrala kostnader som följer av detta, har vi nu genomfört två av de tre steg som vi kommunicerade i samband med den avslutade företrädesemission, säger Yann Blandy, ICTAs VD och koncernchef.

– Koncernen har en ny strategi, en förenklad struktur, har tryggat finansieringen och har en ny ledning på plats. Vi fullföljer nu bolagets tidigare kommunicerade strategi att skapa högre aktieägarvärde genom lönsam tillväxt, avslutar Yann Blandy.

Överenskommelsen innebär att ICTA genom en Apportemission förvärvar de cirka 30,8 procent av FFW som ICTA för närvarande inte äger. Transaktionen sker enligt utbytesförhållandet att en procents ägande i FFW ger en procent av aktierna i ICTA, varvid entreprenörerna i FFW erhåller cirka 30,8 procent av aktierna i ICTA efter Apportemissionens genomförande. De nya aktierna omfattas av så kallad lock up. Nytt antal aktier i ICTA efter genomförd Apportemission blir 14 506 286 aktier (per dagens datum har ICTA 10 027 615 aktier till följd av den nyss avslutade företrädesemission). Apportemissionen presenteras i mer detalj i detta pressmeddelande.

Styrelsen för ICTA rekommenderar att årsstämman röstar för beslutet om Apportemissionen. Aktieägare i ICTA motsvarande cirka 52,5 procent av antalet aktier och röster har uttalat sin avsikt att rösta för Apportemissionen.

I det kortare perspektivet kommer ICTA nu att fokusera på att förbättra den operativa och finansiella prestationen i FFW och River samt att implementera tidigare kommunicerade kostnadsbesparingar och kostnadseffektiviseringar i ICTA AB.

Som en konsekvens av konsolideringen av FFW har Yann Blandy beslutat sig för att lämna ICTA efter årsstämman. Michael Drejer kommer vid denna tidpunkt att utöver positionen som VD för FFW tillträda som VD och koncernchef för ICTA. Vidare har valberedningen idag offentliggjort förslag till styrelse inför årsstämman. För detaljer, se separata pressmeddelanden per dagens datum.

Apportemissionen

Enligt avtal mellan ICTA och minoritetsägarna i FFW ska betalning för samtliga aktier i FFW som ICTA inte äger erläggas i form av 4 478 671 nyemitterade aktier i ICTA. Efter Apportemissionen kommer minoritetsägarna i FFW sammantaget att inneha cirka 30,8 procent av antalet aktier och röster i ICTA utöver de innehav dessa personer har före Apportemissionen.

En av minoritetsägarna av aktier i FFW är ICTAs styrelseledamot Ole Andersen, varför Apportemissionen omfattas av Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012:05 om vissa transaktioner mellan bolag och befattningshavare eller större ägare i bolaget. Mot bakgrund av detta ska förvärvet underställas årsstämman för godkännande. Vidare ska styrelsen upprätta en redogörelse rörande det föreslagna förvärvet. I enlighet med uttalandet kommer aktieägarna i ICTA inför årsstämman även att kunna ta del av ett värderingsutlåtande över förvärvet inhämtat från en oberoende expert (en så kallad fairness opinion).

Minoritetsägarna i FFW, varav fem av sju är operativa i FFW, har åtagit sig att inte sälja eller på annat sätt överlåta aktier i ICTA som gör att säljarnas totala aktieinnehav i ICTA understiger 100 procent av de nyemitterade aktierna till och med den 31 juli 2018, 80 procent av de nyemitterade aktierna till och med den 31 januari 2019, 50 procent av de nyemitterade aktierna till och med den 31 juli 2019 och 30 procent av de nyemitterade aktierna till och med den 31 januari 2020. Styrelsen i ICTA äger ensidig rätt att under vissa förutsättningar förkorta denna lock-up.

För det fall årsstämman beslutar om Apportemissionen kommer ICTA att offentliggöra ett prospekt med anledning av att de nyemitterade aktiernas upptagande till handel på Nasdaq Stockholm.

Mer information om Apportemissionen kommer att framgå av kallelsen till årsstämman. Styrelsens fullständiga beslutsförslag och redogörelser samt revisorns yttranden och fairness opinion kommer att finnas tillgängliga inför årsstämman.

Indikativ tidsplan

Kallelse till årsstämma 5 april 2018
Fullständiga handlingar inför årsstämman Senast den 12 april 2018
Årsstämma 3 maj 2018
Teckning av aktier i Apportemissionen 9 maj 2018
Offentliggörande av prospekt avseende upptagande till handel Omkring 14 maj 2018
Beräknad registrering av Apportemissionen och upptagande till handel av aktierna på Nasdaq Stockholm Omkring 21 maj 2018

För mer information, vänligen kontakta:

Yann Blandy, VD och koncernchef ICTA AB, 0707-16 17 31, yann.blandy@icta.se

Michael Drejer, VD FFW, +45 31 10 53 63, michael.drejer@ffwagency.com

Erik Kronqvist, IR-ansvarig ICTA AB, 0706-97 22 22, erik.kronqvist@icta.se   

Om FFW:

FFW erbjuder digitala affärslösningar, så kallade ”Digital Experience Platforms”, vilka innehåller en hög andel systemutveckling i leveransen. Bolagets erbjudande består av fyra sammankopplade tjänsteområden. Dessa är ”Experience” där FFW bistår kunden med digital strategi, mål och mätmetoder samt kundcentrerad design, ”Technology” där FFW utvecklar kundanpassade webbapplikationer, e-handelslösningar och mobila lösningar, ”Continuous services” där FFW stödjer kunden att kontinuerligt optimera och utveckla sina webblösningar samt ”FFW Cloud” där FFW erbjuder molnprodukter kopplade till de levererade webblösningarna.

Om ICTA:

ICTA-koncernen omfattar de digitala konsultbolagen FFW Holding Aps och River Cresco AB samt ett minoritetsägande i spelutvecklingsbolaget ISBIT GAMES AB. Koncernen har 417 anställda och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Nederländerna, Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, USA, Brasilien och Vietnam.

Denna information är sådan information som ICTA AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2018 kl. 08.00.  

Följande bilagor finns för nedladdning:
Pressmeddelande

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från Euro AccidentAnnons

Ohälsa – påtaglig risk för företag

Långtidsfrånvarande medarbetare är en påtaglig hållbarhetsrisk för de flesta företag. Därför erbjuder försäkringsbolaget Euro Accident även ett rehabiliteringsstöd i sin företagsbetalda sjukförsäkring. Ett stöd som hjälper åtta av tio att kunna fortsätta arbeta.

Hållbarhetsfrågan med sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter spelar en allt större roll för företag. Därmed har det också blivit viktigt för företag att förstå, identifiera och hantera sådana risker, vid sidan om till exempel affärsrisker och finansiella risker.

En av de viktigaste, men ofta förbisedda, hållbarhetsfrågorna handlar om hållbara medarbetare, alltså de egna medarbetarnas hälsa och välmående. Förutom de mänskliga sidorna så är kostnaderna för ohälsa höga i form av ökad sjukfrånvaro, högre personalomsättning och lägre produktivitet.

En modern sjukförsäkring

Att en medarbetare blir långtidsfrånvarande är emellertid en risk som du till viss del kan försäkra dig mot. Några som erbjuder en sådan försäkring är försäkringsbolaget Euro Accident Livförsäkring.

- Risken för sjukskrivning är högst påtaglig i dagens arbetsliv med många som blir långtidssjuka av stress och utmattning. Därför har vi skapat en modern sjukförsäkring som är bra både för medarbetaren som är försäkrad och för arbetsgivaren som betalar försäkringen, säger Jörgen Örnebrand, produktchef Tjänstepension, på Euro Accident Livförsäkring AB.

Vid risk för sjukskrivning

Förutom den ekonomiska ersättningen vid långtidsfrånvaro så ingår även ett rehabiliteringsstöd i Euro Accidents försäkring.

Rehabiliteringsstödet kan aktiveras redan vid första tecken på att en medarbetare riskerar att bli långtidssjukskriven eller för att hjälpa medarbetare att komma tillbaka i arbete igen. Efter en webbanmälan från närmaste chef samordnar en av Euro Accidents egna rehabiliteringskoordinatorer hela ärendet och ser till att rätt insatser kopplas in.

Goda chanser att hjälpa

Åtta av tio försäkrade som kommer in i Euro Accidents rehabiliteringsprocess genom sin sjukförsäkring blir inte långtidsfrånvarande.

- Om vi bara får möjlighet att starta processen tidigt så har vi en bra chans att komma in med rätt åtgärder innan det går för långt, säger Jörgen Örnebrand.

Det är inte alltid som rehabiliteringsstödet i försäkringen behöver aktiveras. Ibland kan det räcka långt med att medarbetaren själv tar ett eller flera samtal med psykolog, ekonom, jurist, ergonom eller hälsocoach genom samtalsstödet som också är en del av försäkringen.

- Samtalsstödet kan ge rådgivning och hjälp att komma vidare oavsett om det gäller privata eller arbetsrelaterade frågor. Det viktiga är att ta hjälp innan små problem växer sig stora, säger Jörgen Örnebrand.

Helförsäkring för trygga och friska medarbetare

Det här ingår i Euro Accidents Sjukförsäkring PlanSjuk som tecknas av företag för deras medarbetare:

- Samtalsstöd av psykolog, ekonom, jurist, ergonom och hälsocoach

- Chefs- och HR-stöd

- Rehabiliteringsstöd

- Ekonomisk ersättning för inkomstbortfall

Läs mer om Sjukförsäkring PlanSjuk  

Läs mer om Euro Accident

 

Mer från Euro Accident

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Euro Accident och ej en artikel av Dagens industri

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?