Annons

Bokslutskommuniké 2017

2017 – Ett intensivt år där basen för en offensiv marknadsexpansion byggts!

Fjärde kvartalet 2017

 • Periodens nettoomsättning uppgick till 0,8 (0,3) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till -19,9 (-11,7) MSEK motsvarande ett resultat per aktie om -0,86 (-1,27) SEK. Under kvartalet har en avsättning gjorts om 2,3 MSEK relaterad till omleveranser till ett par av de första kommersiella projekten inom bolaget.
 • Likvida medel per 31 december uppgick till 38,5 MSEK.
 • Under kvartalet fakturerade och slutförde ChromoGenics leveranser av dynamiska glas till den andra av fyra delleveranser till Atrium Ljungbergs projekt Gränbystaden i Uppsala.
 • Åsa Stroofe har tillträtt som marknadschef.
 • Stärkt organisationen med säljare och kundprojektledare för ökad säljkapacitet.
 • ChromoGenics har efter rapportperiodens slut tillförts finansiering för minst 12 månader genom en företrädesemission om cirka 33 MSEK brutto som avslutades i januari 2018.
 • Poul Erik Schou-Pedersen frånträdde styrelsen den 31 januari 2018 på egen begäran för att gå in i en operativ roll som CEO för ett danskt bolag och därmed inte längre kan avsätta tid.
 • Styrelsen arbetar kontinuerligt med att säkerställa bolagets långsiktiga finansiella ställning.
  2017 2016 2017 2016
MSEK Okt-Dec Okt-Dec Jan-Dec Jan-Dec
Nettoomsättning 0,8 0,3 6,9 3,0
EBITDA -18,3 -9,0 -51,0 -42,2
Periodens resultat -19,9 -11,7 -57,2 -49,5
Resultat per aktie före utspädning, SEK -0,86 -1,27 -3,17 -7,60
Resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,86 -1,27 -3,17 -7,60
Likvida medel vid periodens slut 38,5 8,5 38,5 8,5

”Ett utmanande år då vi lärt oss mycket och fått bekräftat att marknaden efterfrågar våra dynamiska glas. Nu tar vi sats mot större volymer!”

VD ord

Under 2017 har vi installerat ett antal referensprojekt. ConverLight® finns nu driftsatt i nyproducerade kommersiella byggnader som kontor och hotell och även i samhällsfastigheter s som bibliotek och skolor. Under året har inkörningsutmaningar medfört ett antal omleveranser, vilket har resulterat i mycket höga kostnader. Vi går från att vara ett utvecklingsbolag till att bedriva fullt ut kommersiell verksamhet med produktion och leverans av högteknologiska produkter till kunder med höga krav. Utmaningar har löpande identifierats och åtgärdats. Vi tar med oss värdefulla erfarenheter från 2017 som ger oss underlag för vårt fortsatta förbättringsarbete. Kostnaderna för levererade varor förväntas att normaliseras under 2018.

Vi hargenomgående fått positiv kundrespons. Kunderna är nöjda med den funktionalitet vår produkt har och vi kan visa att ConverLight® fyller sitt syfte och både spar energi och skapar en väsentligt bättre inomhuskomfort samt minskar underhållskostnader. Vi har under hösten stärkt organisationen, främst med säljare, men även med kundprojektledare för ökad säljkapacitet och vi har även tagit ett första steg in på den danska marknaden. Under året har vi ökat vår marknadsnärvaro och står betydligt bättre rustade inför 2018 för att öka försäljning och leveransvolymer.

Under kvartalet genomförde ChromoGenics den andra av fyra delleveranser av dynamiska glas till Atrium Ljungbergs projekt Gränbystaden i Uppsala. Projektet har hög miljöprofil och alla nybyggnader ska miljöcertifieras enligt BREEAM-standarden. Det är en viktig kundreferens för oss.

Med den genomförda företrädesemissionen har vi säkrat finansiering för att kunna ta oss an större projektleveranser med en stärkt organisation för ett bättre kundbemötande.

Energieffektivitet i byggnader är ett område med högsta politiska prioritet eftersom byggnader står för en tredjedel av slutförbrukningen av all energi och de globala koldioxidutsläppen. Om energieffektivitet skulle dras till sin spets, borde byggnader varken ha fönster, glasfasader eller glasade tak men design och arkitektur utvecklas i motsatt riktning. Användningen av glas i byggnader ökar då människor behöver dagsljus och visuell kontakt med omgivningen för att må bra. Det är här vår hållbara teknologi gör skillnad.

Vi har under året lagt plattformen för framtiden. Bolaget satsar nu på en kraftig uppskalning av såväl försäljning som produktion för att på fem års sikt uppnå årliga leveranser av ConverLight® över 100 000 kvm!

Thomas Almesjö, VD

Kontakt:
Thomas Almesjö, VD 
Susanne Andersson, CFO & Kommunikationschef
Tel: +46 (0)18 430 0430
E-mail: info@chromogenics.com


Denna information är sådan information som ChromoGenics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 februari 2018 kl 08.30 CET.

Om ChromoGenics 
ChromoGenics erbjuder dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp. Bolagets unika teknologi ConverLight® ger ett hållbart solskydd för ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. ConverLight® bidrar även till fastigheters miljöcertifieringar. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser. www.chromogenics.com

Följande bilagor finns för nedladdning:
Bokslutskommuniké 2017 (hela rapporten)

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från RegSmart Life ScienceAnnons

Stort behov av regulatorisk kunskap inom läkemedelsindustrin

Marie Gårdmark, Farm Dr, vd och grundare och Agneta Larhed, Farm Dr, senior konsult och grundare, RegSmart Life Science.
Marie Gårdmark, Farm Dr, vd och grundare och Agneta Larhed, Farm Dr, senior konsult och grundare, RegSmart Life Science.

En möjliggörare med gedigen regulatorisk grund från både myndighet och industri. Så beskriver RegSmart Life Science grundare, Marie Gårdmark och Agneta Larhed, bolaget som hjälper både företag och forskare med allt från produktutveckling till regulatoriska frågor. 

Det var redan på apotekarutbildningen vid Uppsala universitet som Marie Gårdmark och Agneta Larhed lärde känna varandra. I dag har Marie en bred bakgrund inom läkemedelsutveckling och regulatoriska frågeställningar och Agneta har stor erfarenhet inom formuleringsutveckling av läkemedel – en riktigt bra kombination enligt de själva: 

– Vi kommer båda från tjänster på Läkemedelsverket. Jag var chef för tillståndsverksamheten rörande läkemedel och Agneta var vetenskapligt ansvarig inom området farmaci och bioteknologi. Under våra år på myndigheten såg vi att det fanns ett stort behov av regulatorisk kunskap inom industrin, framförallt bland småföretagare och forskare. Det sådde fröet till RegSmart. När erbjudandet kom att starta ett bolag tillsammans med Center for Translational Research så kändes det som ett enkelt beslut, säger Marie Gårdmark, Farm Dr, vd och grundare. 

– Det som gör oss unika på marknaden är vår bredd. Vi balanserar regulatoriska, vetenskapliga och kommersiella behov och förutsättningar vilket är värdefullt i arbetet med så väl tidig utveckling som inför marknadsgodkännande. Jag och Marie kompletterar varandra och vi har ett bra helhetsperspektiv med fokus på företagens mål, tillägger Agneta Larhed, Farm Dr, senior konsult och grundare. 

Använda riktlinjer på rätt sätt

Just helhetsperspektivet är extra viktigt poängterar Marie Gårdmark. Det gäller att utgå från vilka produkter som bolaget faktiskt vill ha ut på marknaden i slutändan – något som mindre företag inte alltid tänker på: 

– De blir lätt uppslukade av den fas som de befinner sig i just nu och inför de problem de möter dagligdags. Genom att istället ha ett klart affärsmål med sin produkt från start, blir det lättare att förstå vad man behöver göra för att nå dit. Här är det viktigt att veta hur man kan ta hjälp av riktlinjer och regler under resans gång för att uppnå sina kommersiella intressen, säger Marie Gårdmark. 

Men, det handlar inte bara om att läsa riktlinjer – det  gäller också att förstå sammanhanget, säger Agneta Larhed. RegSmarts roll är att vara lösningsfokuserade och deras arbete går snarare ut på att förstå syftet med riktlinjerna, och hjälpa kunden att förstå vart lagstiftningen är på väg. 

– Då får man bättre koll på vad man behöver eller inte behöver göra, och kan se både närliggande risker och möjligheter i utvecklingsarbetet. Vi har tre ledord som vi utgår från: vetenskaplighet, regulatorisk relevans och fit for purpose. Fit for purpose innebär att man utgår ifrån det man vill uppnå och därefter bestämmer vilka studier eller tester man ska göra istället för att bara hålla sig fast vid en riktlinje och göra som man alltid har gjort, säger Marie Gårdmark. 

Stort engagemang och framåtanda 

I augusti firar bolaget ett år och utvecklingen har varit över de båda grundarnas förväntan. De har nyligen rekryterat tre nya spetskompetenser som ska täcka upp inom dels det medicintekniska området, dels inom läkemedelstillverkning. 

– Det är väldigt roligt att få ta del av så många spännande idéer från företag och forskare som jobbar med alla dessa fantastiska utvecklingsprojekt inom läkemedel och medicinteknik. Det finns ett sådant engagemang och en stark framåtanda, vilket är härligt att kunna vara en del av! säger Agneta Larhed.

– För oss är det viktigt att bidra till utvecklingen av life science-sektorn i Sverige och det är något som vi gör på olika sätt. Det kan till exempel handla om att hjälpa små forskande företag med regulatorisk kunskap så tidigt som möjligt i utvecklingsprocessen. Det regulatoriska behöver inte förhindra eller försvåra – det gäller bara att fokusera på sin produkt och se möjligheterna, avslutar Marie Gårdmark.

Fakta RegSmart Life Science
RegSmart Life Science AB bildades i augusti 2019. Företaget är en del av koncernen Center for Translational Research tillsammans med Clinical Trial Consultants, Lablytica och ClinSmart. I dagsläget har företaget fem anställda och kontor i Uppsala. RegSmart täcker regulatoriska frågeställningar för både läkemedel och medicintekniska produkter och har en global inriktning med fokus på den europiska och amerikanska marknaden.
EXTERN LÄNK: Läs mer här 

Mer från RegSmart Life Science

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med RegSmart Life Science och ej en artikel av Dagens industri

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?