1515

Förvärv och ökad lojalitet stärker medlemsbasen

· Fortsatt expansion och investeringar i erbjudandet · Effektiviseringar och sänkt kostnadsmassa  · Positiv utveckling för PT-verksamheten · Förvärv av 12 anläggningar

I dagens bokslutskommuniké redovisar Actic Group en tillväxt om 10 procent, och omsättningen uppgick till 881 (802) Mkr, vilken framför allt drevs av genomförda förvärv. Den organiska tillväxten var 3 procent, och förklaras av ett intensifierat fokus på tilläggstjänster samt nyetableringar. Samtidigt ökade snittintäkten per medlem med 8 procent till 339 (314) kr per månad, främst tack vare den fortsatt starka utvecklingen för PT-verksamheten. Medlemsbasen ökade under året med närmare 15 000 medlemmar till drygt 225 000 vid årets slut.

”Marginalen under fjärde kvartalet var inte tillfredsställande, även om en högre etableringstakt till viss del förklarar nedgången. Vi arbetar med effektiviseringar och att sänka kostnaderna både på central och lokal nivå i koncernen och går in i 2018 med en sänkt kostnadsmassa, som vi ska fortsätta att arbeta med”, säger Christer Zaar VD och koncernchef för Actic Group.

Det justerade rörelseresultatet mätt som EBITDA uppgick till 144 (141) Mkr under perioden. Det ger en marginal om 16,4 (17,6) procent, att relateras till målet på medellång sikt om 20 procent. En svagare utveckling i den norska verksamheten, fortsatta investeringar i

tjänste- och kunderbjudande samt nya anläggningar och support funktioner anpassade till en noterad miljö samt en högre etableringstakt har påverkat resultatet jämfört med fjolåret.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christer Zaar, VD Actic, christer.zaar@actic.se, 070-893 33 22

Niklas Alm, Investor Relations, niklas.alm@actic.se, 070-824 40 88

Actic håller en telefonkonferens kl 10:00 idag där koncernchef Christer Zaar kommenterar bokslutskommunikén. Telefonnummer för deltagande i telefonkonferensen är 08-99 92 13 med koden 275710#. Presentationsmaterial kommer att finnas tillgängligt på Actics webbplats www.acticgroup.com.

Informationen i denna Bokslutskommuniké är sådan som Actic Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den onsdagen den 21 februari kl 07:45.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Bokslutskommuniké 2017

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från Ikano BostadAnnons

”Det här förändringsarbetet kräver modiga chefer”

Mindre machokultur och ett öppnare klimat. Effektivare projekt och lägre produktionsbortfall. Medarbetarundersökningen som gjordes för en tid sen fick Ikano Bostad att påbörja en rejäl förändringsprocess – som har gett lika rejäla resultat.  

En högre grad av innovation, ett större engagemang och en sundare företagskultur. Plus lägre personalomsättning och en arbetsmiljö som upplevs som mer stimulerande. För Pirjo Unnerstad, Head of HR på Ikano Bostad, är jämställdhetsarbetet ett effektivt sätt för att nå en ökad konkurrenskraft. 

– Jag har jobbat hela mitt liv i byggbranschen och har många gånger varit frustrerad eftersom jag sett att vi, på grund av alltför homogena team, inte har kunnat leverera till max. Det säger ju sig själv, frågar du fem personer med liknande bakgrund om hur de vill lösa ett problem så får du fem liknande svar. Med blandade arbetsgrupper når vi både en starkare innovation och skapar de bästa förutsättningarna att möta våra kunder, som ju också är av blandade kön, åldrar och bakgrunder. 

Stark motivation

På Ikano Bostad har man sedan 2014 jobbat extra fokuserat på att öka jämställdheten bland medarbetarna. Då gjordes en mätning som visade att många tyckte att jargong och en del beteenden kollegor emellan var för hårda. 

– Det gav oss en tankeställare och gjorde att motivationen för att påskynda jämställdhetsarbetet ökade ytterligare. Och glädjande nog har medarbetarundersökningarna sedan dess visat på tydliga förbättringar. Till exempel har vi nått ett betydligt högre engagemang, vilket leder till effektivare projekt med lägre produktionsbortfall, säger Pirjo.   

Läs mer om lärlingsprogrammet för kvinnor som vill bli snickare 

Lärlingsprogram för kvinnor

Vägen mot en mer jämställd organisation har egentligen inte varit en – utan många. Man har jobbat med rekrytering, ledarskap och successionsplanering, men också med mer handfasta projekt som ett lärlingsprogram för kvinnor ute på byggarbetsplatserna. 

– Hentverkarna är ett lärlingsprogram där vi har tagit in 16 kvinnor som ska utbildas i tre år. Tanken är att vi genom en större jämställdhet ska få en arbetsplats som passar fler, både kvinnor och män. En studie av projektet som gjordes visar att arbetsmiljön faktiskt förändrades när det kom in fler kvinnor, precis som vi hade önskat. Klimatet blev mer öppet och mindre macho. 

En annan hörnsten för utvecklingen mot en större jämställdhet är förankring i ledningsgruppen och arbete för att ständigt utveckla ledarskapet. 

– Det får inte finnas någon som helst tvekan i ledningen om att detta är något som vi gör till 500 procent, för att utveckla vår organisation. Och jag brukar med en dåres envishet tjata om att detta förändringsarbete också kräver modiga chefer. Chefer som har modet att anställa någon som inte är som de själva och som systematiskt arbetar för att alla medarbetare ska bli sedda och förstådda, oavsett livssituation. 

Ni har vunnit en del priser för ert arbete, bland annat Unionens Guldstegen. Vad betyder det för er?

– Den allra största anledningen till att vi gör det här jobbet är som sagt för att vi vill öka vår konkurrenskraft och värdet i affären. Men att få priser är ju såklart också väldigt roligt! Det är ett pris som nomineras av våra Unionen-medlemmar, vilket gör det extra kul. Det visar att det vi gör uppskattas och blir ett erkännande för hela företaget. För det är verkligen vad det här arbetet är, ett enda stort team work. Om inte alla hade varit så engagerade hade vi aldrig kunnat nå så här långt, säger Pirjo. 

Här kan du lära känna Ikano Bostads styrelse och ledningsgrupp 

Mer från Ikano Bostad

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Ikano Bostad och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?