Bokslutskommuniké 2017: Ökat operativt rörelseresultat drivet av ett starkt marknadsläge Styrelsen föreslår höjd utdelning till ägaren, staten.

Sveaskogs operativa rörelseresultat för helåret 2017 uppgick till 1 248 MSEK (1 128), en ökning med 11 procent. Resultatet i vår kärnverksamhet har förbättrats som en följd av ett bra marknadsläge, vilket medfört högre priser på våra produkter. Ökad produktivitet och reavinster från mark som inte är skogsmark har också haft en betydande positiv påverkan på resultatet.

Styrelsen föreslår en utdelning på 900 MSEK (800).

Kommentar från Sveaskogs vd Per-Olof Wedin:

- 2017 har varit ett framgångsrikt år för Sveaskog, vi har nått samtliga ekonomiska mål och den goda konjunkturen borgar för ett starkt 2018. Vi fortsätter vårt arbete med att ytterligare minska skogsbrukets miljöpåverkan och minska koldioxidutsläppen.

- Sveaskogs operativa rörelseresultat ökade med 11 procent och uppgick till 1 248 MSEK (1 128). Resultatförbättringen förklaras främst av högre priser och ett bättre resultat i plantverksamheten.

- Nettoomsättningen ökade med fem procent till 6 206 MSEK (5 922). De totala leveransvolymerna ökade med en procent och priserna med i genomsnitt tre procent.

- Efterfrågan på sågade trävaror i Sverige är stor tack vare hög byggaktivitet. Även efterfrågan på sågtimmer är hög och priserna stigande i hela Sverige. Globalt ökar efterfrågan och leveranserna av pappersmassa.

- Ett bra resultat i verksamheten i kombination med engångsintäkter möjliggör för styrelsen att föreslå årsstämman en höjd utdelning till 900 MSEK (800).

1 oktober – 31 december 2017

 • Nettoomsättningen ökade med fyra procent till 1 613 MSEK (1 549). De totala leveransvolymerna minskade med en procent medan priserna ökade med i genomsnitt fyra procent.
 • Det operativa rörelseresultatet ökade med två procent och uppgick till 315 MSEK (309). Högre priser och ett bättre resultat i plantverksamheten motverkas av lägre leveransvolymer från egen skog.
 • Värdeförändringen på växande skog uppgick netto till 38 MSEK (0).
 • Kvartalets resultat ökade med 24 procent och uppgick till 360 MSEK (291).
 • Resultatet per aktie ökade med 24 procent och uppgick till 3,04 kr (2,46).

1 januari – 31 december 2017

 • Nettoomsättningen ökade med fem procent till 6 206 MSEK (5 922). De totala leveransvolymerna ökade med en procent och priserna med i genomsnitt tre procent.
 • Det operativa rörelseresultatet ökade med 11 procent och uppgick till 1 248 MSEK (1 128). Resultatförbättringen förklaras främst av högre priser och ett bättre resultat i plantverksamheten.
 • Direktavkastningen för året uppgick till 4,6 procent (4,2).
 • Värdeförändringen på växande skog var 200 MSEK (319).
 • Årets resultat ökade med 14 procent och uppgick till 1 359 MSEK (1 190).
 • Resultatet per aktie ökade med 14 procent och uppgick till 11,48 kr (10,05).
    

FÖR MER INFORMATION:
Per-Olof Wedin, vd och koncernchef, tel 08-655 91 74
Per Matses, vice vd och CFO, tel 08-655 92 90, 070-655 98 20
  

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag och säljer timmer, massaved, biobränsle, skogsplantor och skogliga tjänster. Sveaskog kompletterar utbudet från egen skog med inköp från andra skogsägare, byten och import. Dessutom gör Sveaskog markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen och dess tillgångar är Sveaskogs kärnverksamhet och hållbar utveckling genomsyrar allt som görs. Sveaskog är anslutet till FSC®. Läs mer på www.sveaskog.se

Följande bilagor finns för nedladdning:
Bokslutskommuniké 2017 (PDF)
BILAGA Q4 SWE 2017 SVEASKOG
Pressmeddelande PDFSe fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?