Clavister Holding AB genomför riktad emission av teckningsoptioner - rättelse

Denna PR korrigerar tidigare distribuerad PR per 2017-12-28 avseende: (i.) antalet emitterade teckningsoptioner som uppgår till 1 770 079 (korrigerat från 1 770 779), samt (ii.) emissionslikvid som uppgår till SEK 177 007,90 (korrigerat från SEK 177 077,90).

Örnsköldsvik, Sverige. 8 Januari, 2018. Styrelsen för Clavister Holding AB (”Bolaget”) har i enlighet med det bemyndigande som beslutades på extra bolagsstämma den 11 december 2017 beslutat om riktad emission av totalt 1 770 079 teckningsoptioner till Europeiska Investeringsbanken (”EIB”). EIB har tecknat samtliga dessa ovan emitterade teckningsoptioner.

I emissionen har 1 770 079 teckningsoptioner av Serie 3 (2017-2037) emitterats med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till EIB. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget åtagit sig att genomföra emissionen som en del av en överenskommelse mellan Bolaget och EIB om bland annat ställande av lån till Bolaget. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt och berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om nominellt värde om 0,1 kronor. Teckningskursen har fastställts efter förhandling mellan parterna om nämnda låneavtal, som en del av ersättningen för lån. Antalet emitterade Teckningsoptionerna av Serie 3 är bl a baserat på estimerad full utspädning av antalet aktier, per 2017-12-13.

Teckningskursen vid nyteckning av aktie med stöd av en teckningsoption ska erläggas kontant eller genom kvittning, under de förutsättningar som anges i 14 kap. 48 § aktiebolagslagen.

Utnyttjande av teckningsoptionerna för nyteckning av aktier kan ske under perioden från och med datumet för registrering av teckningsoptionerna vid Bolagsverket till och med den 31 december 2037.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av Serie 3 kommer Bolagets aktiekapital att öka med 177 007,90 kronor och antalet aktier med 1 770 079 stycken. Den totala emissionslikviden som då tillförs Bolaget är 177 007,90 kronor.

För mer information om den här pressreleasen kontaktas:

John Vestberg, President and CEO
john.vestberg@clavister.com

Följande bilagor finns för nedladdning:
Release

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?