ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS MARKNADSNYTT BEVAKNINGAR
ANNONS

Ripasso Energy lanserar unik lösning för industriella rest- och fackelgaser med rekordlågt elpris om 17 öre per kWh

Ripasso Energy presenterar idag PWR BLOK 400-F, en containerbaserad lösning i vilken bolagets stirlingmotorer används för att utvinna energi från rest- och fackelgaser. Detta möjliggör betydande energibesparingar och kostnadsreduceringar för de aktuella industrierna. Den initiala responsen från potentiella kunder inom den sydafrikanska och kinesiska ferrokromindustrin har varit mycket positiv och Ripasso Energy har identifierat en signifikant marknadspotential.

Tillsammans med Finwire Media har Ripasso Energy producerat en lanseringsfilm för Ripasso PWR BLOK 400-F. Den finns tillgänglig på bolagets hemsida

Inom industrin finns på många ställen biprodukter i form av gaser (restgas) som idag bränns upp, utan att energin tas tillvara. Restgas är vanligen av ojämn kvalité, vilket gör att den är svår att hantera för motorer baserade på intern förbränning. Stirlingmotorn är unik med hög verkningsgrad och extern förbränning, vilket gör den i det närmaste okänslig för vilken typ av gas som bränns och vilken kvalité det är på den aktuella gasen. Med PWR BLOK 400-F har Ripasso Energy utvecklat en produkt där bolagets stirlingmotor monteras i en container som på ett kostnadseffektivt sätt kan placeras i anläggningar där förbränning av restgas sker.

Ripasso Energy har identifierat ferrokromindustrin som en bra första marknad, då den är elintensiv och genererar en stor mängd restgas som idag måste brännas upp. Ripasso Energy har under det tredje kvartalet detta år testat sina stirlingmotorer för förbränning av denna typ av gas med mycket goda resultat.

En tredjedel av världens ferrokromindustri finns i Sydafrika. Ripasso Energy har varit närvarande i Sydafrika i över fem år med sin testanläggning i Upington samt byggt ett omfattande nätverk inom energisektorn. Ripasso Energys ledning har under den senaste tiden träffat flera av de stora aktörerna inom ferrokromindustrin och funnit ett starkt intresse för produkten. Med PWR BLOK 400-F, till det pris Ripasso Energy kan erbjuda, får kunden en återbetalningstid på omkring tre år. Teknologins livslängd beräknas av bolaget till minst 25 år och ger en möjlighet för kunderna att minska den mängd el som köps från nätet med 10 till 15 procent. I Sydafrika produceras 87 procent av all el med fossila bränslen, enligt siffror från Eskom, med stora koldioxidutsläpp som följd. Den minskade elförbrukning som Ripasso Energys teknologi möjliggör skulle innebära en reduktion av koldioxidutsläppen med 3 500 ton per år och PWR BLOK.

Inom enbart Sydafrikas ferrokromindustri finns en marknadspotential om 250MW, enligt en av bolaget anlitad expert på den sydafrikanska ferrokromindustrin. Den energimängden motsvarar 625 enheter av PWR BLOK 400-F. Ripasso Energys indikativa pris för ett PWR BLOK 400-F är omkring $580,000 per enhet om 0.4MW. Med detta pris blir kundens totalkostnad för el under 25 år endast 17 öre per kWh, vilket är rekordlågt för förnyelsebar energi.

Ripasso Energy har mottagit flertalet offertförfrågningar gällande PWR BLOK 400-F från ferrokromindustrin både i Sydafrika och Kina, men har i dagsläget inga bindande beställningar. Ripasso Energy bedömer sannolikheten för en order i närtid som god. Tiden från en beställning till att Ripasso Energy får intäkter från affären uppskattas till omkring 12 månader.

PWR BLOK 400-F är den första produkten från Ripasso Energy mot marknaden för restgas. Globalt bränns restgas varje år med ett energiinnehåll motsvarande hela Afrikas elkonsumtion (OPEC Bulletin 5/15). På denna marknad ser Ripasso Energy att PWR BLOK 400-F och vidare utveckling av denna produkt har stor potential att ta en ansenlig marknadsandel.

För ytterligare information med anledning av detta pressmeddelande, vänligen kontakta Ripasso Energys Vd och grundare Gunnar Larsson, e-post: ir@ripassoenergy.com. För ytterligare information om bolaget, besök www.ripassoenergy.com. På hemsidan finns också möjlighet att prenumerera på bolagets nyhetsbrev.

På Ripasso Energys hemsida finns också pressmaterial tillgängligt för nedladdning, under fliken ”Media”.

Denna information är sådan information som Ripasso Energy är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 september 2017 kl. 07.00 CET.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Pressmeddelande Ripasso Energy 2017-09-28

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer