ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Pandox AB (publ) delårsrapport januari – juni 2017

Fortsatt god tillväxt och lönsamhet

Kvartalet april – juni 2017

 • Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 568 (464) MSEK. Ökningen var 3 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter.
 • Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 485 (398) MSEK. Ökningen var 2 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter.
 • Driftnettot från Operatörsverksamhet uppgick till 139 (125) MSEK. Ökningen var 29 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter.
 • EBITDA uppgick till 594 (491) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till 887 (474) MSEK.
 • Cash earnings uppgick till 425 (354) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 5,61 (3,14) SEK.

Perioden januari – juni 2017

 • Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 1 042 (850) MSEK. Ökningen var 6 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter.
 • Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 881 (718) MSEK. Ökningen var 5 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter.
 • Driftnettot från Operatörsverksamhet uppgick till 221 (179) MSEK. Ökningen var 21 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter.
 • EBITDA uppgick till 1 044 (841) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till 1 414 (850) MSEK.
 • Cash earnings uppgick till 715 (589) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 8,92 (5,63) SEK.
 • EPRA NAV per aktie uppgick till 132,55 (114,03) SEK.


Väsentliga händelser under perioden

 • Pandox omklassificerar sju hotellfastigheter i Norden till Fastighetsförvaltning i det andra kvartalet.
 • Pandox slutför förvärv av Hotel Berlaymont i Bryssel för motsvarande cirka 324 MSEK i maj.

Bilaga: Delårsrapport januari – juni 2017

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Anders Nissen, VD, +46 (0) 708 46 02 02
Liia Nõu, CFO, +46 (0) 702 37 44 04
Anders Berg, Director of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40

Denna information är sådan information som Pandox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 13 juli 2017 kl. 07:00 CEST.

Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 121 hotell med drygt 26 000 rum i tio länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se

Följande bilagor finns för nedladdning:
Hela rapporten (PDF)

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies