1515

Elos Medtechs extra bolagsstämma beslutade om emissionsbemyndigande

Elos Medtech AB:s extra bolagsstämma idag, den 15 december 2017, gav styrelsen bemyndigande att besluta om nyemission. Styrelsen åtog sig att endast använda bemyndigandet för företrädesemissioner.

Stämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier av serie B. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen. Vid beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna ska antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet vara begränsat till 20 procent av vid var tid utestående aktier. Vid beslut om emission med företrädesrätt för aktieägarna ska antalet aktier som ska kunna ges ut inte vara begränsat på annat sätt än av bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antal aktier. Vid beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet. Emission med stöd av bemyndigandet ska enbart ske i syfte att möjliggöra investeringar.

Flera aktieägare hade uttryckt önskemål om att bemyndigandet skulle begränsas till att avse företrädesemissioner. Stämman informerades om att det inte var lagligen möjligt att ändra i ett framlagt förslag men styrelsen åtog sig att, i den mån det blir aktuellt, endast utnyttja bemyndigandet för beslut om företrädesemission.

Göteborg, 2017-12-15

Elos Medtech AB (publ)

För ytterligare upplysningar kontakta:

Jan Wahlström, VD och koncernchef, telefon 070 212 18 89 e-post: jan.wahlstrom@elosmedtech.com

Yvonne Mårtensson, Styrelseordförande, 070 833 77 82 e-post: yvonne.martensson@elosmedtech.comFör ytterligare information om Elos Medtech se www.elosmedtech.com

Denna information är sådan information som Elos Medtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 december 2017 kl. 12:00 (CET).

Följande bilagor finns för nedladdning:
Elos Medtech AB – Pressmeddelande 20171215

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från AceIQAnnons

Få bättre resultat med ”distansarbete”!

Det rådande världsläget har gjort klart att det går att skapa ett både säkert, tryggt och inspirerande klimat för distansarbete. Omställningen har dock inte kommit utan utmaningar; många företag har tvingats inse vikten och behovet av att nyttja en användarvänlig plattform med hög informationssäkerhet i det dagliga arbetet – oavsett varifrån man arbetar. 

AceIQ har under många år varit en aktör som har kunnat tillgodose detta behov. Håkan Andersson, CEO på AceIQ, berättar att det i grund och botten handlar om att visa på de möjligheter som finns idag för att skapa ett effektivare digitalt arbete och ett sömlöst flöde för alla inblandade. 

– Med våra specialistkunskaper inom området kan vi bistå våra kunder med att förenkla för användaren och skapa bättre trivsel i arbetet, och höja såväl säkerhet som tillgänglighet. Det lägger grunden för en miljö där medarbetarna kan fokusera på resultaten istället för på onödig administration, säger Håkan.

Klientoberoende arbetsytor

Den plattformslösning AceIQ levererar utgår från digitala arbetsytor där allt som användaren behöver går att hitta, från kundens existerande mjukvaror, applikationer och funktioner till filer och information. Aktiviteter som användaren behöver utföra presenteras i ett flöde, där microtjänster kan hjälpa till att avsevärt förenkla och förkorta många arbetsmoment.

– Att komma igång tar bara några minuter och kräver ingen installation. Eftersom vi centraliserar i stort sett all exekvering och data är vi helt oberoende av enhet och klient. I praktiken innebär det att man bara behöver ett enda inlogg för att få tillgång till allt man behöver.

Centralisering blir en säkerhetsfördel

AceIQ:s centraliserade arbetssätt medför fler fördelar: då ingen data finns lagrad ute i enheter löper man inga säkerhetsrisker om någon exempelvis skulle tappa eller bli bestulen på sin enhet. Detta förenklar dessutom en del av utmaningarna de flesta verksamheter har kring GDPR.

– Verksamheter måste fungera oavsett de utmaningar företagen ställs inför. Lättillgängliga, säkra och snabbt implementerade intelligenta lösningar för både internt och externt arbete har helt enkelt utvecklats till att bli en affärskritisk fråga, avslutar Håkan.

Läs mer om AceIQ:s lösningar

 

Mer från AceIQ

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med AceIQ och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?