Annons

H&D Wireless - Mjukvara och kompetens möjliggör en framtida ledande ställning inom inomhuspositionering

H&D Wireless Sweden AB avser att ta in 24 MSEK (exkl. emissionskostnader) i samband med nyintroduktionen på Nasdaq First North, till en pre money- värdering om 112 MSEK. Syftet med emissionen är dels att stärka varumärket, dels att möjliggöra tillväxt genom förvärv.  Bolaget utvecklar ett produkterbjudande med god växelverkan, vilket medför att initial försäljning snabbt kan nå högre belopp och längre tids intäktsströmmar. Med en egenutvecklad molnbaserad mjukvaruplattform kan H&D Wireless framöver erbjuda konkurrenskraftiga lösningar för inomhuspositionering, en marknad som växer lavinartat.

IoT (Internet of Things) är ett omfattande samlingsnamn för uppkoppling av enheter till nätverk, för att möjliggöra uppsamling av data och i förlängningen effektivisering av resursutnyttjande. Tillväxttakten inom IoT bedöms vara mycket kraftig, Gartner uppskattar antalet uppkopplade enheter till 20,4 miljarder 2020, jämfört med 5 miljarder 2015. H&D Wireless adresserar stora delar av IoT-kedjan, genom tre affärsområden: Enterprise, Labs och Connectivity.

”Vår vision är att etablera H&D Wireless som ett ledande, innovativt företag. Till vårt stöd har vi en tydlig målbild, ett starkt koncept, en genomtänkt strategi och en kompetent organisation” – Pär Bergsten, VD på H&D Wireless Sweden AB

4 anledningar att investera enligt H&D Wireless:

  • H&D Wireless bedömer marknadens storlek i Norden till 3–6 miljarder SEK, där vi har en ambition att ta 20–30% marknadsandel. Bruttomarginalen beräknas till mellan 40–80% beroende på affärsområde och kundsegment.
  • Ledningen och styrelsen har mångårig erfarenhet av att utveckla framgångsrika techbolag med global närvaro.
  • Bolagets fokus ligger nu på att förse stora industriella aktörer med lösningar för realtidsövervakning av tillverkning – och distributionsflöden. Genom H&D Wireless banbrytande teknologi kan kunderna förvänta sig större vinstmarginaler och kortare ledtider.
  • Marknaden för IoT förväntas växa exponentiellt inom de kommande åren, samtidigt som det accelererande flödet av varor & tjänster kräver allt mer av leverantörer. Genom H&D Wireless lösningar kan processindustrin effektivisera sina processer och anpassa sig till den ökande tempoväxlingen.


Nedan följer en sammanfattning av Analyst Groups syn på H&D Wireless

H&D Wireless styrka ligger i växelverkan mellan affärsområdena, vilket kan uppstå vid en potentiell framtida försäljning. Bolagets underliggande verksamhet, Connectivity, omfattar produktion och försäljning av standardiserade moduler för trådlös kommunikation (Wi-Fi). Connectivity omsatte ca 15 MSEK under 2016, med en bruttomarginal om 38 %. Labs, vilket mestadels utgörs av konsultverksamhet för integration av Connectivitys levererade produkter, omsatte 10 MSEK 2016, med en bruttomarginal om 86 %. Ytterligare merförsäljning bedöms tillfalla Labs, i ett scenario där Bolaget genomför de planerade pilotinstallationerna av mjukvaruplattformen från affärsområdet Enterprise under 2018. Vidare är affärsmodellen inom Enterprise uppbyggd kring månatliga abonnemangsintäkter, vilket leder till återkommande intäkter och en potentiellt högre lönsamhetsnivå.

Bolaget noteras med en pre-money värdering om ca 112 MSEK, detta ger på 2016 års resultat, en EV/Sales-multipel om 4,7. Lyckas H&D Wireless exekvera på den utsatta planen för Enterprise, upprätthålla Connectivity i kombination med ytterligare medförsäljning av Labs, växer H&D Wireless delvis in i sin värdering. På Analyst Groups estimat lyckas Bolaget omsätta 31 MSEK, samt nå en EBITDA om 8 MSEK 2018E, vilket innebär en EV/ Sales-multipel om 3,7 och en EV/EBITDA-multipel om 61,4. Lönsamheten härleds framförallt till marginalförbättringar genom en större andel intäkter från Labs och Enterprise. Bolagets konkurrenter, vilka likväl adresserar delar av värdekedjan inom IoT, når sällan positivt rörelseresultat och handlas därtill på ett snitt EV/Sales om 7,52, rullande 12 månader. Mot bakgrund av ovanstående antaganden bedömer Analyst Group att H&D Wireless har en intressant uppvärderingspotential, givet Bolaget lyckas exekvera sin handlingsplan.

Sammantaget är denna nyintroduktion en intressant möjlighet för den riskvillige. Bolaget har ackumulerat balanserade utvecklingskostnader om ca 21,6 MSEK. I ett scenario där H&D Wireless inte lyckas lansera Enterpirse, finns det en risk för nedskrivning av denna balanserade post, vilket kan komma att ytterligare påverka resultatet negativt. Vidare anses intäkterna i 2017 vara i underkant, jämfört med samma period 2016. Med detta sagt, i och med företrädesemissionen, bedömer Analyst Group att Bolaget har tillräckligt med kapital för att fortsatt bedriva verksamheten i minst 12 månader. Detta ger betydande utrymme för H&D Wireless att förädla verksamheten och generera synergieffekter mellan affärsområdena. Analyst Group ser potential i Bolaget, givet att ledningen lyckas handla på den handlingsplan som kommunicerats i samband med emissionen.

Erbjudandet i korthet

Teckningsperiod: 24 november – 8 december 2017.

H&D Wireless värdering: 112 MSEK (pre-money).

Teckningskurs: 8 SEK per aktie.

Villkor för emissionen: 3:14, (14) registrerade aktier ger rätten att teckna (3) aktier.

Antal aktier innan emission: 14 004 232.

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar 3 000 907 aktier. Vid fulltecknad emission tillförs H&D Wireless 24 MSEK före emissionskostnader.

Antal aktier efter emission: 17 005 139.

Teckningsåtaganden: Emissionen har tecknings- och garantiåtaganden på totalt 23,3 MSEK, motsvarande 97 % av emissionsbeloppet.


För mer information om emission samt nynotering på Nasdaq First North:

Teckna online här

Anmälningssedel här

För memorandum läs här

Se Analyst Groups videosammanfattning här

Följande bilagor finns för nedladdning:
Release

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från Electrolux ProfessionalAnnons

Med långsiktiga hållbarhetsprojekt stöttar de livsmedelskedjan

Viktoria Roos, Jennie Walther och Electrolux Professionals experimentkök på universitetet i Udine.
Viktoria Roos, Jennie Walther och Electrolux Professionals experimentkök på universitetet i Udine.

Electrolux Professional är en ledande global leverantör inom utrustning för storkök och restauranger. Men de är också ett bolag med en ambition att genom innovation, teknik, forskning och samverkansprojekt ta sitt ansvar i att stötta livsmedelskedjan.

Fram till våren 2020 tillhörde de Electroluxgruppen men sedan i mars är Electrolux Professional ett börsnoterat separat bolag och en officiellt självständig koncern. Som en etablerad och global leverantör inom storkök, dryck och tvätt förstår de och pratar gärna om vikten av att ta sitt ansvar för ett hållbart samhälle.

– När man är stor ska man vara snäll, säger Jennie Walther, nordisk marknadschef, och fortsätter: för oss är Agenda 2030 inte bara ett begrepp, vi jobbar aktivt med olika partners och projekt för att skapa en klok resursanvändning som lämnar minimalt med klimatavtryck. 

Men engagemanget sträcker sig ännu längre än de globala hållbarhetsmålen. Electrolux Professionals ambition är att ta ansvar för och stötta livsmedelskedjan och därmed tillföra ett värde till den, för att i förlängningen vara med och bidra till en mer hållbar bransch och samhälle.

The Research Hub

Ett av de större initiativen är The Research Hub, där de i nära samarbete med universitetet i Udine forskar i livsmedelsteknik. 

– The Research Hub är vårt innovationsnav för samverkansforskning. Det involverar universitet och högskolor runtom i Europa och vi erbjuder stipendier för att forska i samarbete med oss inom en rad olika forskningsområden, från artificiell intelligens till miljöteknik, säger Viktoria Roos, innovationsledare med ansvar för öppen innovation.

På forskningsanläggningen i Udine i Italien finns ett professionellt experimentkök där forskare och studenter arbetar med att utveckla och optimera livsmedelsprodukter och deras produktionsprocesser. Experter i kostvetenskap och matlagningsteknik fungerar här som en länk mellan företagets kockar och produktutveckling för att tillsammans kunna minska matsvinnet.

– Vi tittar på vad som händer med näringsinnehållet vid olika processer, om man kokar, friterar eller steker. Det handlar om att våra produkter ska konsumera så lite energi som möjligt, samtidigt som näringsinnehållet optimeras, säger Viktoria.

För det handlar inte bara om miljömässig hållbarhet. Folkhälsan blir en alltmer angelägen fråga och här vill Electrolux Professional vara en framträdande samhällsaktör.

– Här vill vi verkligen bidra till samhällsnyttan med vårt arbete. Näring ger näring till hjärnan så vi vill stötta barn och ungdomar genom att se till att skolmaten som produceras innehåller maximalt med näring, säger Jennie.

Vill bidra till samhällsnyttan

Bolaget engagerar sig också i flera andra olika samverkansprojekt som syftar till ökad hållbarhet och minskat matsvinn. Bland dessa finns Chalmersprojektet Resvinn, innovationsplattformen Restauranglabbet samt projeketet 100% cirkulärt som uppmuntrar till en mer hållbar och cirkulär restaurangvärld.

– Vi vill bidra till samhällsnyttan genom vårt arbete. Innovation går hand i hand med hållbarhet och långsiktig vinst, avslutar Viktoria.

Fakta

Electrolux Professional är en global leverantör för enhets- och helhetslösningar inom storkök, dryck och professionell tvätt. Innovativa och effektiva lösningar hjälper kunderna att förenkla sina arbetsliv samtidigt som de blir mer lönsamma på ett verkligt hållbart sätt. Verksamheten har ett starkt hållbarhetsfokus och alla lösningar är utformade för låg vatten-, energi- och kem-förbrukning samt har låga livscykelkostnader.

Läs mer på www.electroluxprofessional.com och https://theresearchhub.electroluxprofessional.com/ 

 

Mer från Electrolux Professional

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Electrolux Professional och ej en artikel av Dagens industri

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?