ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

92 procent av Europas företag är inte förberedda för GDPR

Europeiska företag är oförberedda inför EU:s General Data Protection Regulation, GDPR, som blir lag i maj 2018.

  •  28 procent av företagen är obekanta med det nya regelverk som de kommer att behöva anpassa sig till inom mindre än ett år.
  •  Över hälften tycker att regelverket är alltför komplicerat för små- och medelstora företag, men tycker på samma gång att det är nödvändigt med ökad reglering kring användningen av personuppgifter.

Europeiska företag är oförberedda inför EU:s General Data Protection Regulation, GDPR, som blir lag i maj 2018. Detta visar en undersökning som utförts på uppdrag av RSM – världens sjätte största revisions-, skatte- och rådgivningsnätverk – av European Business Awards.

400 ledare i framgångsrika europeiska företag har deltagit i undersökningen och tillfrågats om i vilken grad de är förberedda för GDPR och hur det nya regelverket kommer att påverka deras verksamheter.

Med mindre än ett år kvar tills det nya regelverket träder i kraft är det endast åtta procent av företagen som är förberedda på GDPR och som har gjort de förändringar som är nödvändiga för att följa regelverket. Samtidigt är var fjärde företagsledare helt omedveten om det regelverk de behöver anpassa sig efter. Det är oroande att 26 procent av de företagsledare som har inblick i sin GDPR-strategi uppger att deras organisationer inte kommer att vara redo när det nya regelverket träder i kraft under maj 2018.

Företag som inte klarar att genomföra förändringarna före deadline riskerar böter på upp till fyra procent av den globala omsättningen, eller 20 miljoner euro, beroende på vilket av dessa som är det högre beloppet.

Förberedelserna inför GDPR har redan fått inverkan på affärsverksamheter. Undersökningen visar att ett oroande antal företag skär ned på andra verksamhetsområden – även planer på nya innovativa produkter (23 procent) eller på att skapa tillväxt genom internationell expansion (22 procent).

Jean Stephens, vd på RSM, kommenterar med följande ord:

– Om mindre än sju månader behöver företag över hela kontinenten arbeta i överensstämmelse med GDPR. Vi märker en ökad mängd förfrågningar från våra kunder när det gäller konsultation kring GDPR. Undersökningen visar att många företag inte till fullo inser vilka utmaningar som ligger framför dem när deadline nu snabbt närmar sig.

– Detta är inte en fråga om att snabbt och lätt kryssa i några rutor på ett formulär och det måste företagsledare inse. De kommer sannolikt att behöva implementera betydande förändringar som kan påverka deras organisationer som helhet. Ju förr de påbörjar förberedelserna, desto bättre.

Fredrik Högström, IT-ansvarig på RSM i Sverige, kommenterar GDPR med följande ord:

– Vi har diskuterat regelverket för GDPR under en längre tid här på RSM i Sverige. Vi får mycket frågor ifrån våra kunder och nu arbetar vi för att hjälpa de kunder som efterfrågar vår kompetens och som behöver stöd när de ska implementera GDPR-regelverket.

GDPR och dess komplexitet börjar nu tynga de europeiska företagen. Bland de som nu tittar närmare på regelverket tycker 51 procent att det är alltför komplicerat för små- och medelstora företag. Två av fem företag (41 procent av de som är involverade i eller medvetna om sin organisations strategi) tror att kraven från GDPR-regelverket kommer att innebära en betydande kostnadsökning, inklusive kostnader för externa konsulter. Användningen av extern expertis är förhärskande och 60 procent av företagen söker efter externt stöd för att kunna anpassa sina verksamheter till GDPR, före deadlinen i maj 2018.

Trots regelverkets komplexitet, har företagen förståelse för nödvändigheten av GDPR. Företagsledare över hela Europa stödjer förändringarna och en majoritet – 52 procent – håller med om att ett regelverk för att övervaka användningen av personuppgifter är nödvändigt.

RSM ger för närvarande råd till företag gällande förberedelser inför anpassningen till GDPR-regelverket. Information kan hämtas på vår GDPR-hemsida www.rsm.global/gdpr. Företag kan även lyssna till RSM:s experter direkt genom att anmäla sig till det webinarium som RSM erbjuder den 30 november 2017 kl 13.00.

SLUT

Till redaktören

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gillian Hawkes                                                               Kate Fox
RSM                                                                               Hill + Knowlton Strategies
gillian.hawkes@rsm.global                                            Kate.Fox@hkstrategies.com
+44 (0)20 7601 1092                                                     +44 (0)20 7413 3703 

Fredrik Högström
RSM i Sverige
fredrik.hogstrom@rsm.se
+46 (0) 31 719 17 38

Följande bilagor finns för nedladdning:
Release

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies