1515
Annons

Enersize avtalar om installation i Scanias Södertäljefabrik

Enersize har avtalat med Scania om installation av bolagets system för mätning och analys av industriella tryckluftssystem i Scanias Södertäljefabrik. 

Enersize har med detta avtal tecknat sju nya avtal avseende Enersize system för tryckluftsmätning, analys och optimering sedan årsskiftet. Av dessa sju avtal har sex slutits i Kina.

Enersize har sedan tidigare ett samarbete med Scania. Enersize har inom ramen för detta samarbete utprovat ny teknik i Scanias fabrik i Södertälje i nära samarbete med den del av bolaget som ansvarar för drift och underhåll av tryckluftssystemen i samtliga Scanias nordiska produktionsanläggningar.

Enersize och Scania har nu avtalat om installation av Enersize nya generation mät- och analyssystem i Scanias Södertäljefabrik. Installationen har i ett första steg som syfte att mäta, analysera, säkerställa och höja produktionskvaliteten utifrån tryckluftssystemets befintliga prestanda. Förberedelser har påbörjats och installationen beräknas genomföras under Q1 2018 och bekostas av Scania. Parterna planerar att i ett senare steg gå vidare med att utöka installationen för att då även omfatta energimätning, energi-effektivitetsanalys samt läckagekontroll.

Christian Merheim, Enersize styrelseordförande kommenterar:  

”Det är glädjande att kunna presentera ännu en installation av Enersize system, den här gången med den senaste versionen av vår mjukvara och på hemmaplan här i Norden. Detta kommer bli en viktig referensanläggning för oss då den visar att Enersize system även lämpar sig för den typ av system Scania har i Södertälje och som är vanligt förekommande i övriga Europa där tryckluftssystemen byggts ut efter hand under många år och består av en blandning av nya och äldre komponenter. 

Roland Dahlström, Energy & Maintenance Manager på Scania kommenterar:  

Det har varit lärorikt att både få se och testa Enersize mjukvara som är under utveckling. Det är glädjande att vi inom ramen för Enersize och Scanias samarbete nu också kan sätta deras mät- och analyssystem i skarp drift här hos oss i Södertälje. Behovet och möjligheterna i industrin för denna typ av djup insikt om tryckluftssystemen kan nog inte underskattas. Vår förhoppning är att detta kommer ge oss ökade kunskaper och möjligheter att förbättra prestandan i tryckluftssystem här i vår känsliga produktionsmiljö”

Daniel Riazzoli, Scania Growth Capital (Scanias Venture Capital fond) kommenterar:  

Det är ytterst stimulerande att se hur samarbetet mellan Scania och Enersize utvecklats. Detta visar fördelen med att ha Scania Growth Capital som delägare i entreprenörsledda tillväxtbolag. Dessa bolag kan dra nytta av den omfattande kompetens som finns hos Scania och i det ekosystem bolaget är verksamt inom. Vi ser med spänning fram emot hur Enersize kan bidra till kostnadsbesparingar samt en mer hållbar produktion hos Scania. 

Certified Adviser 

Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

För mer information om Enersize, vänligen kontakta: 

Christian Merheim, styrelseordförande

Telefon: +46(0)708-182 853

E-post: christian.merheim@enersize.com   

Or (English only):

Sami Mykkänen, CEO

Tel: +358 405 59 90 47

E-post: sami.mykkanen@enersize.com

Denna information är sådan information som Enersize Oyj är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27  Oktober 2017.

Enersize i korthet  

Med egenutvecklad mjukvara för datainsamling och analys åstadkommer Enersize upp till 30% energibesparing i industriella tryckluftsystem. 90% av tillverkningsindustrin använder tryckluft som utgör 5% av hela världens elkonsumtion. Enersize delar förtjänsten av energibesparingen med kunden, som inte behöver betala något för lösningen utan enbart dela med sig av gjorda besparingar. Bland Enersizes existerande kunder finns bl.a. en av världens största tillverkare av plattskärmar samt välkända biltillverkare och stålverk. Bolaget har huvudkontor i Helsingfors samt ett utvecklingskontor i Lund. Bolagets är noterat på Nasdaq Stockholm First North under ticker: ENERS.  www.enersize.com

Följande bilagor finns för nedladdning:
Release

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Innehåll från HuaweiAnnons

Så ska samverkan och innovation lösa klimatutmaningen

Drygt 98 procent av den el som produceras i Sverige är fossilfri. Men i takt med klimatomställningen ökar också vårt energibehov kraftigt. Det innebär en stor utmaning – men också en möjlighet att tänka nytt och innovativt.

Teknik kan förändra världen och driva den gröna omställningen framåt. Men då behövs fler samarbeten och möjligheter att diskutera och utväxla erfarenheter. Därför arrangerade Huawei ”Green Summit 2022” i Stockholm i början av juni. Målet var att i en svensk kontext skapa långsiktiga möjligheter till nya innovativa lösningar på miljöproblemen.

Under en förmiddag diskuterade representanter från politik, myndigheter, näringsliv och akademi klimatutmaningarna ur olika perspektiv. Tekniska lösningar och innovationer från flera branscher lyftes fram och representanter från solenergibranschen berättade om hur utvecklingen där går i rasande takt med hjälp av ny smart teknik. 

Debatter och diskussioner

Publiken fick också höra om gröna startups vars syfte är att genom innovation bidra till minskade utsläpp. Ett exempel är Plaant, som har utvecklat ett smart växthus för inomhusbruk – utan jord. Därtill fanns myndighetssverige representerat genom Energimyndigheten som berättade om det växande elbehovet och vad som behövs för att Sverige ska klara den nya elektrifieringsvågens behov. 

Under ett panelsamtal enades representanter från Energimyndigheten, Huawei och Plaant att Sverige generellt sett har ett bra utgångsläge för att nå våra gemensamma hållbarhetsmål. Vi behöver dock rikta blicken mot framtiden. Att Sverige i dag ligger i framkant ska inte tas för givet. Det paneldeltagarna önskade från regeringen var att digitalisering ska bli en topprioritet eftersom en ökad digitalisering kan bidra till att bemöta många av de utmaningar vi står inför. Därtill önskades tydligare mål och ett skiftat fokus, bort från samhällets intressekonflikter till ett ökat samarbete vad gäller behovet av olika typer av energislag.

Sätter bollen i rullning 

Målet med dagen var att skapa förståelse för hur teknik och innovationer kan bidra till att lösa många av de utmaningar som finns för att Sverige ska nå de högt uppsatta klimatmål som regeringen beslutat om. 

Under Green Summit diskuterade talarna också hur vi tillsammans kan driva på hållbar innovation från den snabbt växande solenergisektorns perspektiv. Talare från Soltech Energy Solutions, branschorganisationen Svensk Solenergi, CheckWatt och hållbarhetskonsultbyrån Ethos berömde Sveriges goda klimat för entreprenörer. 

Dock framfördes synpunkter på politikens beslutsförmåga när det kommer till prioriteringar av miljöfrågor och det är ett hinder för nya innovativa företag. Ett exempel som lyftes var trubbiga miljöprövningar som istället för att se till energibehovet på systemnivå begränsar de aktörer som har gröna och innovativa lösningar för att bidra till att skapa en grön och hållbar energiproduktion.

 

Världsledande inom teknik för solenergi 

Det var första gången Huawei arrangerade Green Summit i Sverige och tanken är att plattformen ska växa till att bli en allt större arena för samarbeten. Planen är att arrangera motsvarande konferenser i Norge och Finland senare i år. 

– Den här typen av arena saknas i dag, så det var väldigt värdefullt. Här träffades myndigheter, politiker, näringsliv, innovatörer och entreprenörer – vi delade åsikter och erfarenheter och diskuterade de hinder som finns på ett öppet sätt. Jag fick flera nya insikter och är mycket nöjd, säger Christoffer Caesar, CEO på Soltech Energy Solutions. 

De flesta kanske förknippar Huawei med mobiltelefoner och nätverksutrusning, men företaget är också ett av världens ledande inom teknik för solenergi. Huawei driver redan i dag flera olika innovationsprojekt tillsammans med Soltech Energy Solutions. Bland annat har Soltech tagit hjälp av Huaweis lösning för batterilagring av energi på sin laddstation för Scanias ellastbilar. Laddplatsen ska minska de långa laddningstider som hittills bromsat en ökad användning av elektrifierade fordon.  

Öppnar för fler samarbeten

Under eventet presenterades dessutom Soltech Energy Solutions som Huaweis strategiska partner inom affärsområdet Digital Power. De två företagen har nyligen påbörjat ett ytterligare samarbete för att fortsätta driva utvecklingen inom solenergi och smarta energilösningar.

– Vi är imponerade över Huaweis höga innovationsnivå och kvalitén i deras produkter och lösningar. Med detta samarbete kan vi dra nytta av varandras styrkor och skapa ett ännu bättre erbjudande i den svenska solenergibranschen, säger Christoffer Caesar. 

Ytterligare några av Huaweis samarbeten i Norden är bland annat ett med det innovativa solcellsföretaget GruppSol, som bygger VillaZero – Sveriges första koldioxidneutrala villa. 

Med samarbetspartners har Huawei också utvecklat en innovativ AI-lösning för att i norska älvar sortera ut och stoppa invasionen av puckellax som utgör ett stort hot mot den lokala faunan. Förhoppningen är att Green Summit ska bidra till fler samarbeten.  

– Under dagen samlade vi många olika kompetenser och aktörer. Vi hoppas att det kan öppna upp för fler samverkans- och innovationsprojekt. Den kraften är avgörande för att skapa ett hållbart samhälle, säger Kenneth Fredriksen.

Mer från Huawei

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Huawei och ej en artikel av Dagens industri

IDEX Biometrics och Reltime lanserar nästa generations Web3 biometriska kort

Världens första biometriska kort i sitt slag som stödjer digitala tillgångar och identifiering och EMV-betalningar

OSLO, Norge, 9 augusti 2022—IDEX Biometrics ASA och Reltime AS tillkännager ett strategiskt partnerskap för att gemensamt utveckla och marknadsföra världens första Web3 biometriska betalkort inklusive cold storage och digitala plånböcker, kombinerat med digital identifiering. Detta allt-i-ett, EMV1-kompatibla biometriska betalkort förväntas nå marknaden under första halvåret 2023. Den biometriska lösningen baserad på IDEX Biometrics sensorteknologi kommer att möjliggöra EMV-kompatibla betalningar tillsammans med Reltimes globala Web3 finansiella ekosystems unika “check out” funktion.

Reltime Web3 Cold Storage Payment  and ID Card

Genom att säkra fiat- och digitala transaktioner med ett extra, säkert lager av autentisering kommer det smarta kortet också att innehålla andra unika funktioner. Dessutom kommer detta Web3 Cold Storage Payment och ID-kort att stödja andra Web3, NFT och digitala tillgångsformat, och möta behoven hos människor runt om i världen för att skydda deras värdefulla digitala tillgångar från att bli stulna eller förlorade, samtidigt som de lagras säkert offline, utan eventuella mellanhänder.

Web3-marknaden beräknas uppgå till 81,5 miljarder USD år 2030, med snabba framsteg inom blockkedjeteknologier samt en dataägande av användare som viktiga drivkrafter2.

Företagen planerar dessutom att erbjuda flera white label B2B2C-lösningar, inklusive Reltimes ‘FastTrack to Web3’, som kan erbjudas till finansiella institutioner, telekommunikationsföretag, fintech-företag och andra parter som vill utveckla Web3.

“Reltime är mycket nöjda med detta nya strategiska samarbete med IDEX Biometrics”, säger Peter Michel Heilmann, VD för Reltime. “Vi ser obegränsad potential och möjligheter genom att ta med denna viktiga, biometriska, Web3-funktion till Reltimes Layer 1, Proof of Authority-ekosystem i 150 länder. Med detta unika kort löser vi i själva verket tre av dagens utmaningar som vårt globala finansiella system som människor och företag står inför – cold storage, betalningar och identitetsskydd – vilket skapar en trygghet mot att bli hackad, lurad eller i värsta fall bedragen. Kortet passar också perfekt i vårt ‘FastTrack to Web3’-erbjudande, vilket ger företag med tusentals kunder och stora organisationer med miljontals kunder möjlighet att dra nytta av samma fördelar som Reltimes nuvarande globala, pålitliga, högpresterande, Web3-plattform.”

“Samarbetet mellan IDEX Biometrics och Reltime skapar nya möjligheter för betalkort och digital autentisering, vilket skapar marknadstillväxt och nya intäktsströmmar”, säger Vince Graziani, VD för IDEX Biometrics. "Vi ser fram emot att arbeta med Reltime för att gemensamt utveckla och marknadsföra mer innovativa biometriska teknologilösningar som svar på konsumenternas växande efterfrågan på allt-i-ett smarta kort och lösningar som skyddar digitala tillgångar och säkert lagrar dem offline." 

1 (EMV) Förkortning för Eurocard, Mastercard och Visa. 

2 CAGR (2021–2030): 43,7 procent. Källa: Emergen Research, Web 3.0 Market. 

För ytterligare information, kontakta:

Cornelia S. van der Laak, International Relations Officer
Reltime AS
Tel.: +4740769988
cornelia@reltime.com


Peter Michel Heilmann
VD Reltime AS
pm@reltime.com

Twitter: https://twitter.com/reltime_rtc
Facebook: https://www.facebook.com/reltimeecosystem
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/reltimedefi
Telegram: https://t.me/reltimedefiecosystem
BitMart: https://www.bitmart.com/trade/en?symbol=RTC_USDT
CoinTiger: https://nomics.com/exchanges/cointiger/markets/rtc_usdt
Om IDEX Biometrics

IDEX Biometrics (OSE: IDEX och Nasdaq: IDBA) är en ledande leverantör av teknik för biometrisk identifiering som erbjuder enkel, säker och personlig autentisering för alla. Vi hjälper människor att göra betalningar, identifiera sig, få tillgång till information eller låsa upp enheter med ett fingeravtryck.

Vi uppfinner, konstruerar och kommersialiserar dessa säkra men ändå användarvänliga lösningar. Vår totala adresserbara marknad representerar en snabbväxande möjlighet för flera miljarder enheter.

För mer information, besök www.idexbiometrics.com

Om Reltime

Reltime är världens första globala, Layer 1, Web3 finansiella ekosystem. Med huvudkontor i Oslo bygger Reltime en ny global finans grupp av människor och företag som är ivriga att ta tillbaka kontrollen över sin ekonomi. Reltime-medlemmar kan skicka, ta emot, ta ut, sätta in, låna, låna ut, tjäna, byta, interagera, handla och öppna gemensamma konton inom Web3s finansiella ekosystem i 150 länder.

De kan också skapa sitt eget ekosystem inom Reltime. Dessutom erbjuder företaget disruptiv och banbrytande whitelabel B2B2C- och Web3-lösningar för inbyggd finansiering (‘FastTrack to Web3’) till partners över hela världen.

Reltime har listat sin RTC-token på flera globala handels plattformar, inklusive BitMart och CoinTiger, och har dotterbolag i Norge (Conax Technology AS, etablerat i januari 2010), Litauen och El Salvador. Reltime tog nyligen in kapital från GEM Digital Limited.

#MoreThanMoney

För mer information, besök www.reltime.com och www.reltime.com/pitch

VARUMÄRKESSKYDD

IDEX, IDEX Biometrics och IDEX-logotypen är varumärken som ägs av IDEX Biometrics ASA. Reltime och Reltime-logotypen är varumärken som ägs av Reltime AS. Alla andra varumärken eller produktnamn tillhör sina respektive innehavare.

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera