Annons

Acando delårsrapport 1 januari - 30 september 2017

Kvartalet 1 juli – 30 september 2017 · Nettoomsättning 518 MSEK(469) · Rörelseresultat 27 MSEK (33) · Rörelsemarginal 5,2 % (7,0 %) · Resultat efter skatt 17 MSEK (28) · Resultat per aktie 0,17 SEK (0,27) Ackumulerat 1 januari - 30 september 2017 · Nettoomsättning 1 753 MSEK (1 573) · Rörelseresultat 157 MSEK (128) · Rörelsemarginal 8,9 % (8,2 %) · Resultat efter skatt 113 MSEK (113) · Resultat per aktie 1,09 SEK (1,09) · Likvida medel 59 MSEK (68)

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Vi fortsätter växa och har en tillväxt på drygt 10 procent under årets första nio månader samtidigt växer vi vårt rörelseresultat med 23 procent. När vi går ur tredje kvartalet är vi 100 medarbetare fler än vid kvartalets ingång i Sverige, vi passerar 400 medarbetare i Tyskland och närmar oss nu 300 medarbetare i Norge. Sammantaget är vi nu 250 konsulter fler än vid årets början och 150 fler än vid tredje kvartalets början. Det stora inflödet av nya medarbetare har påverkat resultatet negativt i kvartalet, dock visar samtliga geografier en stigande beläggning och efterfrågesituationen inom alla kompetensområden drivet av innovation, digitalisering och helt nya användningsområden för integrerad teknologi i både tjänster och produkter.

Under kvartalet har vi ingått avtal om att förvärva det norska bolaget Bitvis som är fokuserat kring avancerade mjukvaruutvecklingstjänster. Förvärvet är en del i vår ambition att bygga en stark kedja från inbyggda och mjukvarudefinierade produktegenskaper och IoT-baserade lösningar till avancerad analys och maskinlärande. Genom förvärvet av Bitvis skapar vi en mycket unik kombination av förmågor som möjliggör helt nya funktioner, från datainsamling via förbearbetning av data till avancerade algoritmer där Bitvis förmåga inom avancerad mjukvarudesign blir en avgörande komponent.

Vi har även etablerat Acando Business Design Studio, där perspektiven kund, teknologi och strategi möts. Genom de kompletterade förvärven av Daytona och Transformator Design är vi nu en ledande aktör för att skapa exceptionella kundupplevelser med en helt unik position för att inte bara stödja i definition av strategier med starkt kundfokus, utan också möjlighet att realisera dessa i transformativa projekt från skapande av egna digitala förmågor i organisationen till realisering av teknisk lösning. Vår samlade kompetens gör oss unika på den nordiska marknaden.

I takt med en allt snabbare utveckling ställs också nya regulatoriska och säkerhetsrelaterade krav. Acandos snabbast växande kompetensområde är Security and Compliance där vi nu är ett hundratal personer i koncernen inom området. Här återfinns kompetenser inom såväl cyber security som GDPR, allt med fokus på säker och korrekt informationshantering. Acandos erbjudande inom GDPR fokuserar på att kombinera laguppfyllnad med långsiktigt hållbar informationsarkitektur och vi har redan ett 40-tal kunder, från små start-ups till stora globala företag.

Vi tror att världen alltmer drivs av teknologi men att förståelse för mänskliga beteenden alltid är avgörande för att skapa den bästa lösningen. Det är så vi är – ”Technology Driven and Behavior Centric”.

Denna information är sådan information som Acando AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2017 klockan 08:00 (CET).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Carl-Magnus Månsson, vd och CEO, +46 8 699 70 00
Anneli Lindblom, CFO, +46 8 699 70 00

Följande bilagor finns för nedladdning:
Läs hela rapporten som pdf.

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Innehåll från EKNAnnons

Så möter Nordea utmaningarna för tillväxtbolagen

Kim Larsson Nyheim är chef för Nordeas specialistenhet Startup & Growth.
Kim Larsson Nyheim är chef för Nordeas specialistenhet Startup & Growth.

Snabbväxande och skalbara techbolag står inför utmaningar i det nya marknadsklimatet. Men genom att samarbeta med bland andra EKN, Exportkreditnämnden, har Nordeas specialistenhet Startup & Growth möjlighet att fortsätta ge viktiga krediter till bolagskunderna – och det till lägre risk.

Fånga upp framtidens giganter och behåll bra kunder – läs mer om EKN:s garantier

Efter att konceptet gjort succé i Finland startade Nordea för fem år sedan specialistenheten Startup & Growth i Sverige. Här arbetar man specifikt mot digitala och techdrivna tillväxtbolag och stöttar deras tillväxtresor genom finansiering och rådgivning. Sedan årsskiftet är Kim Larsson Nyheim chef för enheten.

– Det är otroligt kul att få jobba med de här snabbväxande bolagen. Det händer så mycket och jag får träffa väldigt smarta och intressanta personer från både företags- och investerarsidan, säger Kim Larsson Nyheim.

Han menar att en av styrkorna med Nordea Startup & Growth är att de kan vara mer framåtlutade med finansiering än man vanligtvis är inom banksektorn.

– Inom klassisk banking vill man se kanske tre år med positivt resultat och gedigna säkerheter. Men vi kan erbjuda våra bolagskunder finansiering mycket tidigare – om vi ser att de har en underliggande lönsamhet.

Ett skifte för sektorn

Frågan om finansiering har ställts på sin spets för tillväxtföretagen det senaste året. I den tidigare lågräntemiljön har många bolag kunnat fokusera på att visa upp ambitiösa expansionsplaner för potentiella investerare, men nu är läget ett annat. Enligt Kim Larsson Nyheim finns det fortfarande mycket kapital ute på marknaden, men investerare är avvaktande. Då kan en rådgivande affärspartner på banken vara extra värdefull.

– Eftersom vi har daglig dialog med investerare vet vi hur de tänker och vad de håller utkik efter just nu. I dag ser vi ser till exempel att vi närmar oss varandra i hur vi analyserar bolagen. Dessutom vet vi vad andra bolag gör för att anpassa sig till den nya verkligheten, till exempel hur de justerar sina tillväxtstrategier för att premiera lönsamhet och likviditet över expansion. Allt detta är värdefull information för våra kunder, säger han.

Minskar risken med EKN

Nordea Startup & Growth arbetar långsiktigt och stöttar bolag genom hela sin tillväxtresa. För att fortsätta erbjuda finansiering även när det är turbulent på marknaden samarbetar de gärna med aktörer som EKN, Exportkreditnämnden, en myndighet med uppdrag att främja svensk export. EKN har en rörelsekreditgaranti som riktar sig just till tillväxtbolag, Exportsprånget, och när den används står EKN för upp till 75 procent av bankens kreditrisk.

– Att samarbeta med EKN gör att vi kan fortsätta titta på finansiering till de snabbväxande techbolagen. Det gör i sin tur oss till en än mer relevant partner för våra kunder, särskilt i dessa tider, säger Kim Larsson Nyheim.

Nordea Startup & Growth och EKN samarbetar gärna med bolag som går mot lönsamhet och behöver en rörelsekredit för att balansera likviditeten.

– Det är till exempel vanligt att bolag har säsongsvariationer att hantera och då kan en rörelsekredit vara en bra lösning. Genom att stötta de snabbväxande techbolagens likviditetshantering skapar vi och EKN bättre förutsättningar för deras tillväxtresa, marknadsklimatet till trots.

Läs mer om EKN:s garantier – hjälp företag med goda framtidsutsikter att växa

 

Mer från EKN

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med EKN och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera