1515

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari – september 2017

Renodling av verksamheten mot hosting och molnbaserade tjänster

Kvartalet juli – september 2017

 •  Nettoomsättningen uppgick till 36,9 MSEK (41,7).
 •  Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 0,2 MSEK (3,4), inklusive reservering för avvecklingskostnader för den kvarvarande onlineverksamheten på 4,0 MSEK.
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4,9 MSEK (6,2).
 •  Periodens resultat före skatt uppgick till -0,3 MSEK (3,0) och periodens resultat inkl. avvecklade verksamheter var -0,3 MSEK (3,0).
 •  Periodens resultat per aktie för kvarvarande verksamheter uppgick till -0,02 SEK (0,15).

Delårsperioden januari – september 2017

 •  Nettoomsättningen uppgick till 114,0 MSEK (130,4).
 •  Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -2,1 MSEK (6,9), inklusive kostnader för avveckling av all onlineverksamhet på 8,0 MSEK.
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1,9 MSEK (6,0).
 •  Periodens resultat före skatt uppgick till -6,2 MSEK (5,5) och periodens resultat inkl. avvecklade verksamheter var -6,2 MSEK (-16,2).
 •  Periodens resultat per aktie för kvarvarande verksamheter uppgick till -0,31 SEK (0,27).

Väsentliga händelser under kvartalet

Under juli månad har bolaget slutfört tvångsinlösenprocessen av Servage aktier vilket påverkat kassaflödet med -1,9 MSEK. Detta innebär att samtliga dotterbolag nu är helägda. 

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

Den 24:e oktober avyttrades dotterbolaget Getupdated AB i syfte att renodla koncernens verksamhet till hosting och molnbaserade tjänster. Köpeskillingen har erhållits och uppgick till 5 MSEK. Den bokförings-mässiga resultateffekten av transaktionen beräknas till -4 MSEK. Detta är sista delen i renodlingen av verksamheten.

VD-kommentar,

Renodling mot hosting och molnbaserade tjänster

Hostingverksamheten har utvecklats som förväntat under perioden. Online-verksamheten, som nu har avvecklats till sin helhet, har tyngts av avvecklingskostnader vilket har påverkat helhetsresultatet.

Vi kommer nu att fokusera vår affärsverksamhet på vårt kärnområde hosting och molnbaserade tjänster. Det är inom det området vi ser störst tillväxt och det ligger helt i linje med vår strategiska inriktning. Som ett led i detta säljer vi nu vår kvarvarande onlineverksamhet Getupdated. Tidigare i år har vi också avyttrat den franska och engelska onlineverksamheten. Från och med nu är vårt kunderbjudande ett brett utbud av applikations- och infrastrukturtjänster för såväl företag som privatpersoner i syfte att säkert kunna driva en digital närvaro.

Lokalt erbjudande

Vi är fokuserade på att göra ett högkvalitativt arbete på vår hemmamarknad. Efter många år inom hosting, molntjänster och IT-drift har vi en bra förståelse för vad kunderna behöver i form av service, närvaro och säkerhet.

Ökad kapacitet

Vi kommer sålunda ännu mer fokusera på lokal support, med ännu högre tillgänglighet på lokalt språk för att stödja de utmaningar och frågor som kunder har. Vi har idag molntjänster i vårt produkterbjudande, men våra kunder ställer allt högre krav på lokal närvaro samt säkerhet ur flera olika aspekter. För att säkerställa denna leverans på ett kostnadseffektivt sätt utvärderar vi i dagsläget alternativ för att öka vår kapacitet. Jag ser att denna renodling av vår verksamhet kommer att följas av fler kraftfulla steg i utvecklingen av vår interna infrastruktur och tekniska plattform. Målet är att vara en ledande lokal aktör på den svenska och nordiska molnmarknaden inom en treårsperiod.

Engångseffekter

Resultatet har påverkats negativt av kostnader av engångskaraktär till följd av avyttringen av dotter-bolaget Getupdated om 4 MSEK i kvartalet, samt avvecklingen av den franska onlineverksamheten om 4 MSEK under första halvåret. Justerad för dessa poster om totalt 8 MSEK har vi ett positivt rörelseresultat om 5,9 MSEK under årets första nio månader. Under tredje kvartalet har vi även slutfört tvångsinlösenprocessen av Servage aktier vilket påverkar kassaflödet med -1,9 MSEK. Detta innebär att alla dotterbolagen nu är helägda.

Ökad kundnöjdhet  

Under våren och sommaren har delar av vår supportenhet flyttats till Kramfors. Flytten har fallit ut väl, och vi ser redan kvalitetsförbättringar i form av bättre svarstider och ökad kundnöjdhet. Nöjda kunder är givetvis viktigt för oss och en avgörande faktor för att skapa tillväxt och nya kunder.

Äntligen kan vi nu fokusera med all vår kraft på att utveckla vår kärnverksamhet. 

Stockholm i oktober

Göran Gylesjö

VD

För mer information, kontakta:

Göran Gylesjö, VD

Mobil: 070-510 36 56

Mail: goran.gylesjo@onlinegroup.com

Följande bilagor finns för nedladdning:
Release

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från SalesforceAnnons

Så når de framgång i den nya digitala världen

Handelsbanken, Volvo Cars och andra framgångsrika storföretag avslöjade sina framgångsrecept under ett livestreamat event. ”90 tempofyllda minuter.” 

I dag arbetar vi var som helst, vi leder på distans, utvecklar tillsammans och samarbetar över gränser och tidszoner. Vad krävs egentligen för att lyckas i en digital värld? Svaren fick vi på ett livestreamat event den 6 maj, där Sveriges främsta experter tillsammans med programledare Peter Settman diskuterade hur vi skapar förutsättningar för nya former av tillväxt och framgång.  

Eventet Salesforce Live arrangerades av kundrelationsjätten Salesforce, vars Sverigechef Dan Bjurman säger:  

– Under 90 tempofyllda minuter inspirerades vi av nya sätt att tänka, och tog del av konkreta framgångsfaktorer för att agera i den nya digitala världen. Tillsammans med bland andra Handelsbanken, Volvo Cars, Sandvik, MatHem, Trustly och Stadsmissionen fick vi skarpa exempel från olika branscher, och spaningar om framtiden från professor Micael Dahlen och futurologen Ashkan Fardost.  

Från Handelsbanken deltog Catharina Belfrage Sahlstrand, Group Head of Sustainability och Stephan Erne, Chief Digital Officer i en breakout-session. De berättade om bankens resa inom digitalisering och hållbarhet, var man står idag samt hur de ser på framtiden.  

Ta del av Salesforce live  

Liksom i andra branscher har pandemin satt ytterligare fart på digitaliseringen inom banksektorn och medfört nya prioriteringar. Salesforce undersöker varje år vilka frågor som är viktigast bland beslutsfattare inom finansbranschen globalt. Den senaste rapporten ”State of Finance 2020” med 

2 800 respondenter pekar på stora skillnader före och efter pandemins utbrott.

Ladda ned State of Finance 2020 här  

– Finansiella aktörer i Norden har helt stuvat om bland sina prioriteringar. Ökad personalisering av banktjänster ses nu som den enskilt viktigaste frågan, följt av ökad automatisering av processer, säger Rob Klomps, CTO Financial Services EMEA på Salesforce, och tillägger:

– Vi ser också en brytpunkt i att en majoritet av kunderna nu föredrar digital rådgivning framför fysisk. Handskakningar och personliga samtal anses inte längre som avgörande för att bygga förtroende. Men en bank som sällan eller aldrig träffar sina kunder måste jobba mer datadrivet för att förutse deras behov och möta dessa. 

Algoritmdrivna finansiella tjänster 

För att lyckas med detta måste bankerna skaffa sig en 360-gradersvy av sina kunder. 

– De måste bli bättre på att samla in, förstå och agera på kunddata på ett intelligent och konsekvent sätt. Och de behöver känna till kundens ekonomiska milstolpar och mål.

Digital rådgivning och andra automatiserade och AI-stödda banktjänster blir allt smartare. Rob Klomps lyfter fram algoritmdrivna finansiella tjänster som fattar beslut eller genomför uppdrag för kundens räkning, som ett framtidsområde. 

Varför har bankerna inte kommit längre inom digitala tjänster?   

– Därför att de sitter fast i föråldrade IT-strukturer och system som inte är så lätta att koppla ihop och därför att deras organisation speglar produkterna och inte kunderna. Deras digitalisering har utgått från produkter som utlåning, betalningar, sparande. Men kunderna tänker inte ”vilken produkt kan lösa mina problem”, de ser sin finansiella ställning och sina behov. Produktapproachen måste bort och ersättas av kundfokus.

Bankens medarbetare var tidigare kundernas primära kontaktyta, men nu är digitala kanaler minst lika viktiga och upplevelsen av dessa behöver förbättras. De som lyckas bäst med det blir vinnarna på den nya digitala bankmarknaden, menar Rob Klomps. 

Ta del av Salesforce live här

Mer från Salesforce

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Salesforce och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?