1515

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016/2017: VENUE RETAIL GROUP VÄNDER TILL VINST

Venue Retail Group förbättrar resultatet med 227 mkr, vänder verksamheten till vinst och redovisar positivt kassaflöde. ”Vi ser tydligt hur vårt genomgripande förändringsarbete ger resultat. Vi lyckas prestera positivt resultat på helåret för första gången sedan 2012/13, vi tar marknadsandelar och dessutom levererar vi ett positivt kassaflöde. Vi bygger vidare Venue Retail Group med stärkt självförtroende och effektivare processer i hela organisationen.” Jonas Ottosson, VD Venue Retail Group. 

FJÄRDE KVARTALET JUNI 2017–AUGUSTI 2017

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 250,7 Mkr (231,7), en ökning med 19,0 Mkr
 • Koncernens försäljning i jämförbara butiker ökade med 9 procent under kvartalet
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 49,6 procent (50,6)
 • Resultat före av- och nedskrivningar blev 17,7 (10,3), en förbättring om 7,4 Mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 14,6 Mkr (4,6)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,10 kr (0,03)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 50,5 Mkr (10,7), en förbättring med 39,7 Mkr
 • Antalet butiker uppgick till 127 jämfört med 135 butiker föregående år


RÄKENSKAPSÅRET SEPTEMBER 2016-AUGUSTI 2017

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 879,3 Mkr (839,0), en ökning med 40,3 Mkr
 • Koncernens försäljning i jämförbara butiker ökade med 6 procent  
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 52,6 procent (51,5)
 • Resultat före av- och nedskrivningar blev 24,2 Mkr (-26,1), en förbättring med 50,3 Mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 3,7 Mkr (-223,2)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,03 kr (-4,83) 
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 30,0 Mkr (-95,6), en förbättring med 125,6 Mkr
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning (0,00 kr) lämnas för bolagets A, B och C aktier


Väsentliga händelser under och efter kvartalet

 • Accent i Linköping har nyöppnats med nytt affärskoncept i oktober
 • Två nya affärslägen öppnas i Hansa, Malmö under oktober, för Accent och Rizzo

 • Under kvartalet har 15 500 000 teckningsoptioner i program 2016/2020 tecknats av ledande befattningshavare och anställda i bolaget, varav VD har tecknat 8 000 000 optioner
   

VD-kommentar till utvecklingen

Det är med stolthet vi kan presentera en riktigt stark utveckling i Venue Retail Group. Vi levererar ett fjärde kvartal med en försäljningsökning om 9 procent i jämförbara enheter, vilket är betydligt bättre än marknaden i övrigt. Samtidigt stänger vi vårt helår med ökad nettoomsättning om 40,3 Mkr, ett kraftigt förbättrat resultat om 226,9 Mkr och redovisar en vinst efter skatt för första gången sedan 2012/2013.

Det genomgripande förändringsarbetet, som fortsatt pågår, ger definitivt resultat samtidigt som det stärker vår position på marknaden. Den ambition vi angav i inledningen av året med förbättrat sortiment, ökad försäljning, förbättrad bruttovinst samt minskade kostnader, har med råge uppfyllts. Samtliga av de senaste sex kvartalen har visat förbättringar jämfört med motsvarande kvartal ett år tidigare, vilket är ett tydligt kvitto på att strategin fungerar och att vi fokuserar på rätt saker. De åtgärder som vidtagits har sammantaget resulterat i ett positivt kassaflöde för första gången sedan 2011/2012, och är en milstolpe i vändningen av Venue Retail Group

Våra positioner flyttas fram med siktet inställt på att skapa ett modernt, långsiktigt och lönsamt bolag. Konsumentens köpbeteende förändras där upplevelse, produkt och flexibilitet är nyckelfaktorer. Vår ökade satsning på onlineförsäljning har varit mycket lyckad. Den står fortfarande för en liten del av vår omsättning men visar höga indextal i besök, försäljning, snittköp och konvertering. Under hösten lanserar vi dessutom ”kundbeställningar via butik”, vilket ger kunden möjlighet att välja ur ett bredare sortiment från online med flexibilitet beträffande leverans. Detta innebär en affärsmodell där våra fysiska butiker och online skapar en växelverkan som erbjuder kunden både upplevelse och god service.

Vi genomför vår affärsplan steg för steg och utvecklar vårt kunderbjudande via våra destinationer - Accent, Morris, Rizzo och NK på ett effektivt sätt. Ett fördjupat samarbete med våra leverantörer, starka egna varumärken, implementering av nytt butikskoncept och ökad upplevelse digitalt gör att vi banar väg för en fortsatt bra utveckling av bolaget.

Hög ambition och starkt engagemang genomsyrar vårt arbete och vi har nu klivit in i vårt nya verksamhetsår. Jag har stor respekt för den förändring som detaljhandeln genomgår men ser samtidigt möjligheterna i den mer digitaliserade affären som kommer att passa Venue Retail Group bra. Vi har nu en bra grund att stå på och resan fortsätter med nya initiativ och med full energi.

Stockholm oktober 2017

Jonas Ottosson

VD och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Ottosson, VD, telefon 08-508 99 253

Denna information är sådan information som Venue Retail Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom vd Jonas Ottosson försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2017 kl. 08.00 CET. 

Följande bilagor finns för nedladdning:
Bokslutskommuniké 2016/2017

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från HPE SverigeAnnons

Bli datadriven för en framgångsrik, framtidssäkrad verksamhet

Verksamheter världen över blir allt mer digitaliserade och det mesta pekar på att morgondagens företag kommer att behöva bli ännu mer datadrivna än vad de är idag. Välkommen till framtiden där företag drivs i kombination av människor och smart teknik exempelvis AI.

– Frågan är hur vi säkerställer att vi i framtiden klarar balansen mellan att få stöd och hjälp av datadrivna lösningar och att bibehålla kontroll och datasäkerhet, säger Peter Werdenhoff, CTO på HPE.

Med AI som stöd kan ett analysföretag göra bättre förutsägelser, en kirurg kommunicera med specialister på andra sidan jorden, en advokat smidigare granska ett kontrakt på tusentals sidor eller en byggarbetare få hjälp med tunga lyft. Möjligheterna är oändliga och utvecklingen går häpnadsväckande snabbt framåt. 

– Många av framtidens lösningar finns redan idag; tekniken för att vi ska leva tills vi är 140, för att vi kostnadseffektivt ska göra saltvatten till sötvatten eller 3D-printa beständiga hus, existerar och nyttjas för fullt. Ingenting av detta är dock möjligt utan data, konstaterar Peter.

De datamängder som genereras idag är emellertid enorma. Antalet edge-enheter ökar i obegriplig takt och för varje adderad enhet adderas också ytterligare data. All denna information behöver fångas upp och transporteras till rätt plats för att sedan kunna bearbetas och förädlas till insikter. 

– Med dessa insikter kan företagen förbättra och vidareutveckla både sin organisation och sitt beslutsfattande, vilket kan ge ett oerhört mervärde. Vissa anser till och med att det om tio år bara kommer att finnas två sorters bolag: de som är datadrivna och de som har gått i konkurs.

Banar väg för innovationsarbete

Det gäller alltså att vara snabb på bollen, inte minst om man vill hänga med i den rådande innovationstakten. Peter betonar att den ökade demokratiseringen av information och digitala lösningar redan nu innebär att fler innovationer och idéer kommer fram i ljuset, vilket ökar tillväxt över hela marknaden. Det är en lovande utveckling, som dock kräver både resurser och relevant teknik. 

– Här finns vår plats i näringskedjan; våra lösningar banar väg för att detta ens kan ske. Teknik från HPE, som samlar, analyserar och skapar värde av data, ligger till grund för världsomdanande innovationer världen över. Någonstans i idéerna ligger kod som skrivits med våra verktyg, bearbetats i våra system och lagras i våra molnlösningar eller datacenter.

Zero Trust-arkitektur från edge till moln

Mot denna bakgrund har HPE utformat ett flertal olika tjänster och verktyg för att stötta sina kunder att driva innovation i deras verksamheter. Peter exemplifierar med det banbrytande Project Aurora, varigenom HPE levererar Zero Trust-arkitektur, från edge till cloud, och lika viktigt från design av hårdvara, till produktion, till leverans, driftsättning och användande av hårdvara till applikation och data, det vill säga hela IT kedjan är täckt av Project Aurora. Baserad på företagets Silicon Root of Trust kan HPE inom Project Aurora kontinuerligt verifiera och knyta samtliga workloads till den hårdvara de körs på. Detta ger en garanti att all data som hanteras och bearbetas inte på något vis kan skada verksamheten eller hindra innovationstakten.

– Inledningsvis integreras Project Aurora i vår plattform GreenLake, vilket kommer att möjliggöra för oss att per automatik och kontinuerligt upptäcka avancerade hot på bara någon enstaka sekund. Därmed hjälper vi våra kunder att reducera risker, förluster och obehörig access, för att skydda såväl värdefull data som immateriella rättigheter. Resultatet blir en säkrare verksamhet, anpassad för att utvecklas i takt med framtidens oändliga möjligheter, avslutar han. 

Läs mer om Project Aurora och GreenLake 

Mer från HPE Sverige

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med HPE Sverige och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?