1515
Annons

Slopandet av det svenska spelmonopolet

Den 31 mars 2017 presenterade regeringen ett nytt förslag som kommer att rita om den svenska spelmarknaden totalt. Förslaget innebär att spelmonopolet slopas till förmån för ett nytt licenssystem där privata, oreglerade aktörer kan få tillstånd att bedriva spel med pengar. Med andra ord att såväl svenska som utländska aktörer kan bli tilldelade spellicens i Sverige mot en vinstskatt på 18%.

Förslaget kommer som en motreaktion på spelmonopolet, som många anser vara förlegat, då det inte har hängt med i de tekniska framstegen som gjorts inom spelindustrin. Spelarna vänder numer ofta spelmonopets aktörer ryggen och väljer istället att spela casinospel på nätet. Eftersom principen om fri rörlighet för varor och tjänster gäller för samtliga EU-medlemsländer är det fullt lagligt, spelmonopolet till trots. EU’s regler har alltså öppnat upp för möjligheten att spela på en ny internetbaserad spelmarknad där tusentals svenskägda nätcasinon med licenser utfärdade av utländska tillsynsmyndigheter finns tillgängliga för svenska spelare online.

Spelmonopolets historia fram till idag
Den svenska spelmarknaden har varit reglerad ända sedan 1844 då den första svenska lagstiftningen om lotterier trädde i kraft. Den nu gällande lotterilagen kom år 1944 och reglerar bestämmelserna om de spel som anordnas för allmänheten.

Spelmonopolets syfte har varit att säkerställa en sund och trygg spelmarknad. Genom att begränsa tillgängligheten samt utbudet av spel har man velat skydda det svenska folket från negativa påföljder såsom spelmissbruk. Syftet har också varit att stävja risker för bedrägeri och olagligt spel samtidigt som man velat säkerställa att överskottet från spel tillfaller allmännyttiga ändamål.

Idag är det huvudsakligen statsägda Svenska Spel som har monopol att bedriva casinoverksamhet i Sverige. Det innebär att det är olagligt att bedriva casinoverksamhet, såväl online som i fysisk form, om verksamheten inte är godkänd och kontrollerad av den svenska staten. För spelare ser det dock annorlunda ut – där finns nämligen inga restriktioner vilket gör att alla är fria att spela online utan att riskera påföljder.

Till följd av tekniska framsteg har det svenska spelmonopolet fått konkurrens från internationella spelaktörer som riktar sig till svenska spelare. Det enormt stora spelutbudet och rörligheten på nätet har bidragit till att allt fler spelare söker sig till casinon online, vilket i sin tur har resulterat i att den svenska staten gått miste om miljardbelopp i förlorade intäkter. Som om det inte vore nog har statens försök att begränsa spelandet bland svenskarna bidragit till ett utbrett missnöje vilket gjort att de utländska spelbolagen fått ett ännu större spelrum.     

Flera positiva förändringar för spelarna
Licenssystemet, som kommer att införas med start den 1 januari 2019, är ett försök från svenska staten att skapa en mer kontrollerad och säker spelmarknad, under de förutsättningar som råder idag. Genom att tilldela spellicenser till spelbolag, är förhoppningen att utländska aktörer ska bedriva spel i enlighet med de regler som gäller för Sverige och som ger spelarna en viss trygghet. Vidare kommer det nya licenssystemet innebära att spel utan licens kriminaliseras samt att påföljderna blir strängare än vad de är i dagsläget.

Avregleringen av spelmonopolet kommer samtidigt att innebära en friare marknad där spelarna erbjuds fler valmöjligheter. Även Svenska Spel kommer att omfattas då en del av deras spelutbud kommer att konkurrensutsättas. Spelutbudet riskerar alltså inte att minska enligt förslagets utredning, tvärtom. Sannolikheten för att utländska spelbolag som är verksamma i Sverige kommer att ansöka om licens beräknas vara stor enligt utredare, bl.a. för att Sverige är en stor spelnation men också för att den nya skatten på spelöverskottet sänks från 35% till 18%.  

Följderna för ATG och Svenska Spel
Idag utgörs spelmonopolet huvudsakligen av statsägda Svenska Spel men även av ATG samt ett antal mindre lotterier. En naturlig följdfråga är hur avregleringen av det svenska spelmonopolet kommer att påverka dessa bolag. Det är såklart svårt att svara på, men en referens är Danmark vars spelmarknad genomgick en liknande reform år 2012. Idag kan man konstatera att en väl fungerande marknadskonkurrens har vuxit fram tack vare förändringarna.

Ett femtiotal nätcasinon har spellicens i Danmark vilket innebär att 90% av alla online spel bedrivs av spelbolag godkända av staten. Danmarks motsvarighet till Svenska Spel – Danske Spil – har även de fått en uppsving tack var det nya licenssystemet då de kan erbjuda minst lika konkurrenskraftiga odds och villkor som de utländska bolagen. Faktum är att allt fler danskar numer väljer Danske Spil. Utöver att danska staten får mer intäkter, har införandet av spellicenserna bidragit till en tryggare spelmiljö för spelarna.

De danska erfarenheterna talar för att även Svenska Spel och ATG skulle kunna få en uppåtsving av det nya licenssystemet. Det stora utbudet av casinospel online gör att allt fler väljer att spela i datorn och mobila enheter istället för hos fysiska spelbutiker. Ett licenssystem skulle göra det möjligt för Svenska Spel och ATG att bedriva casinoverksamhet på nätet och på så vis konkurrera med de oreglerade, internetbaserade spelaktörerna.

Nya krav på marknadsföringen av casinospel
Det råder en stenhård konkurrens på den svenska casino marknaden och marknadsföringen är minst sagt offensiv. Varje dag blir vi bombarderade med reklam för diverse nätcasinon i media, vare sig vi slår på TV:n, surfar på nätet eller slår upp tidningen. Och den stora mängden reklam har bara fortsatt att växa. År 2014 ökade reklaminvesteringarna för marknadsföring av casinospel markant med hela 75% (i TV med 90%) och reklaminvesteringarna har fortsatt att öka under både 2015 och 2016. 

Att göra reklam för casinospel är egentligen inte lagligt i Sverige på grund av det rådande spelmonopolet. Men genom att annonsera i kanaler som sänder från utlandet, kan spelbolagen kringgå svensk lagstiftning och på så vis marknadsföra sina verksamheter i svensk media. Man uppskattar att de utländska spelbolagen spenderar cirka en halv miljard kronor per år på annonsering i Sverige i dag.   

I samband med införandet av det nya licenssystemet kommer spelbolagen att få nya rättigheter och skyldigheter. Till dessa hör bland annat att spelbolagen är hänvisade till att följa svensk marknadsföringslag. När den svenska staten får en större kontroll över de utländska spelbolagen borde även marknadsföringen bli mer reglerad och minska i sin omfattning.

Framtiden för affiliates
Idag använder de flesta nätcasinon så kallade affiliate-nätverk (även kallade annonsnätverk). Dessa nätverk har till syfte att dirigera internettrafik till nätcasinon och fungerar som en mellanhand mellan spelarna och spelbolagen. Marknadsföringen sker med hjälp av digitala annonser i olika kanaler såsom bloggar, e-post och domäner, där målsättningen är att värva så många nya kunder/besökare till nätcasinona som möjligt.

Hur affiliate-annonsörerna kommer att påverkas när spelmonopolet luckras upp är högst oklart och något som det råder delade meningar om. En del menar att det nya licenssystemet hotar affiliate-nätverkens framtid då en tuffare konkurrens kommer att råda på marknaden. Andra tror på ett lyft och hänvisar till den danska modellen där affiliates-nätverken frodas, regleringen till trots.

Erfarenheterna i Danmark ger en antydan om hur affiliate-nätverken kan påverkas av den kommande regleringen i Sverige. Allt fler oseriösa casinoaktörer har försvunnit från den danska marknaden, men inkomsterna har inte avstannat då de mest värdefulla kunderna dirigeras till de nya nätcasinona.

Trots den planerade sänkningen av spelskatten till 18% i Sverige så är den fortfarande högre än i en oreglerad marknad. Det kan innebära att affiliate-nätverkens intäkt per person blir lägre än innan regleringen varför nätverken behöver generera ett större antal spelare än tidigare.

Som ett av världens främsta föregångsländer när det kommer till casinospel, förväntas dock minskningen av intäkter inte bli lika dramatisk för Sverige som den blev för Danmark. Bakom några av de mest framgångsrika online casinona står nämligen svenska grundare vilka alla förespås ansöka om spellicens. Det går dock inte att förneka att svenska affiliate-nätverk står inför en utmaning då uppluckringen av spelmonopolet snart blir verklighet.

Avreglering av spelmonopolet – rätt eller fel?
Huruvida svenska staten gör rätt i att avskaffa spelmonopolet är svårt att svara på eftersom vi inte säkert vet vilka följder det kommer att få för spelarna och spelmarknaden i stort. Vi kan bara spekulera kring potentiella utfall. Vad vi säkert vet är att det nya licenssystemet kommer att bidra till stora förändringar på den svenska casinomarkanden online.

Vi har, i punktform, sammanfattat potentiella fördelar med det nya licenssystemet:

 • Spelarnas trygghet vid casinospel online ökar då marknaden är reglerad och oseriösa spelaktörer slås ut i konkurrensen

 • Regleringen tryggar en större andel av spelintäkterna till staten

 • Mer rättvis konkurrens då villkoren blir lika för alla spelbolag

 • Spelarna kan njuta av ett bredare och mer kvalitativt spelutbud

 • Fler arbetstillfällen (förutsatt att staten släpper igenom fler aktörer på marknaden)

 • Mer pengar till satsningarna på att motverka spelmissbruk

 • En mindre aggressiv marknadsföring

Det är långt ifrån alla som är positiva till avregleringen av spelmonopolet. Motståndare menar att avregleringen snarare handlar om att dra in fler intäkter till staten än att skydda de svenska medborgarna samt att det utökade utbudet och tillgängligheten till spel kommer att leda till att allt fler hamnar i ett spelmissbruk.

Huruvida ett sådant antagande har belägg är svårt att bekräfta eller dementera. Vad vi vet är att allt fler nätbaserade spelbolag väljer att ta ansvar vad gäller ett ansvarsfullt spelande samt att de, generellt sett, spenderar mer pengar på förebyggandet av spelberoende än vad de statsägda bolagen gör. Det är därför troligt att slopandet av spelmonopolet skulle generera i mer pengar till eftervård och förebyggande av spelberoende.

Montepremi AB
Repslagargatan 17 B
118 46 Stockholm
Sweden
Telefon: +46703620069
Mail: oskar.persson@montepremi.se

Kort om Montepremi
Montepremi är ett svenskt medieföretag som är specialiserat på digital marknadsföring, e-handel och affiliation. Företaget startade år 2012 av tre grundare med lång erfarenhet inom IT-utveckling och marknadsföring. Idag driver Montepremi sidor som Live Casino Kings Blackjack.se Casinobonus24.se Spelautomaterpånätet.se. Idag sysselsätter Montepremi tre medarbetare och ambitionen är att fortsätta växa inom verksamhetsområdet.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Pressmeddelande (PDF)

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Prebona planerar lansering av OdorControl under eget varumärke i Sydkorea

Under Prebonas varumärke Infinitum, baserad på Prebona OdorControl, planeras nu en lansering av sprayflaskor mot konsumenter i Sydkorea. Det är Prebonas distributör Union som genomför lanseringen. Första leverans från Sverige beräknas ske under juni månad.

Infinitum OdorControl tar effektivt bort dålig lukt i olika typer av utrymmen. Produkten är mycket effektiv för att eliminera störande lukter bl a i bostäder, bilar, från kläder etc. Möjligheten att använda den på både hårda och mjuka ytor, inklusive kläder och möbler, och dess höga och långtidsverkande effekt gör den unik på marknaden. 

- Det här är en strategiskt mycket viktig milstolpe då vi nu lanserar Inodorus i Sydkorea som första marknad, säger Patrik Bernstein VD i Prebona AB. Den här lanseringen hoppas vi är den första av många på den internationella marknaden, avslutar Patrik Bernstein.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Bernstein, VD, Telefon +46 70 638 2678, E-post: patrik.bernstein@prebona.com

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena AirCare, SurfaceCare, AgriCare samt HealthCare. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella material och ytbeläggningar. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stockmarket. För mer information se www.prebona.com.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Release

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?