1515

TerraNet får order av Alfa Laval för effektiviseringslösningar genom off-line teknologi

TerraNet och Alfa Laval har idag ingått ett samarbete att utveckla innovativa lösningar ämnat åt Alfa Lavals produkt- och tjänstekatalog. Lösningarna ska byggas utifrån TerraNets mjukvaruplattform för off-line kommunikation med avsikt att kunna minska kostnader för industriell infrastruktur, förbättrad produktionsövervakning och att utveckla nya affärsmodeller för Alfa Lavals olika kundgrupper.

Den initiala ordern har ett värde av 400 000 kr med målet att designa kommersiella tillämpningsområden, ta fram hård- och mjukvarudemos samt bygga kundfall för Alfa Laval. Potentiella kundfall finns inom Alfa Lavals segment för sjöfart, jordbruk och industri 4.0. Projektet innebär att bygga prototyper för att sedan ingå långsiktigt licensavtal.

TerraNet har under våren 2017 visat på banbrytande resultat av den patenterade mjukvaran för off-line kommunikation, utan krav på uppkoppling mot mobilnät, andra radiosignaler eller satelliter. Funktioner lämpliga för denna order inkluderar;

-   Strömning av högupplöst video i off-line läge

-   Vidarebefordra sensordata med en unik, optimerad multi-hop teknik (fungerar även runt hörn)

-   Snabb positionering och lokalisering av objekt, både inom- som utomhus

“Vi ser stora möjligheter för processoptimering och automatisk, intelligent datahantering med denna sensorbaserade off-line teknologi.”, säger Jan Ackalin, Head of Automation, Development & Connectivity Competence Centre, Alfa Laval Köpenhamn.

Alfa Laval är en global ledare inom flera av de industrisegment som TerraNet har satt fokus på i sin strategi inom affärsområdet Industrial IoT.

"Det är betydelsefullt att få arbeta fram affärspotentialen med vår unika programvara för Alfa Laval och deras kunder. Inte minst för det stora intresse och öppenhet för framtidens teknik som Alfa Laval har visat”, säger Mats Lindblad, SVP Business Area Industrial IoT på TerraNet, och fortsätter: "Vi ser en stor potential med vår intelligenta programvara för off-line kommunikation i industriella applikationer för exempelvis ökad effektivitet och minskade produktionsavbrott och som öppnar för nya potentiella affärsmodeller."

För mer information kontakta:
Pär-Olof Johannesson, CEO
investorrelations@terranet.se
+ 46 70 332 32 62


OM TERRANET
TerraNet levererar en unik patenterad mjukvaruteknologi som möjliggör intelligent maskin-till-maskin-kommunikation och strömning av data, inklusive bredbandskrävande HD-media, oberoende av mobilnät eller andra hot spot-beroende nätverk. TerraNet har sitt huvudkontor i Lund, Sverige med etablerade sälj- och marknadsagenter i San José, Silicon Valley, Hyderabad, India, samt Taipei, Taiwan. TerraNet Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier.
www.terranet.se 

Utsedd Certified Adviser till TerraNet Holding AB (publ) är FNCA Sweden AB.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Pressmeddelande (PDF)

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från PrologisAnnons

Markbrist utmanar framtidens e-handel

E-handeln fortsätter att sätta omsättningsrekord och paketleveranserna väntas öka med 80 procent under de kommande tio åren. Samtidigt råder stor brist på logistikytor för e-handeln – som kräver tre gånger så stora ytor som traditionell detaljhandel. Om e-handeln i Sverige ska kunna fortsätta växa på ett hållbart och långsiktigt sätt krävs att mer markyta i citynära lägen avsätts till logistikfastigheter. Det menar det globala logistikfastighetsbolaget Prologis.

Detaljhandeln på nätet har ökat kraftigt det senaste decenniet. Inte minst under pandemiåret 2020, då e-handelns andel av den totala globala försäljningen inom detaljhandel uppgick till nära 20 procent – jämfört med 4 procent 2011. 

Resultaten i en rapport från Prologis Research 2021 visar också att förändrade beteendemönster till följd av pandemin gav e-handeln en rejäl skjuts – vilket i sin tur initierade långsiktiga logistikinvesteringar med en förväntad fortsatt tillväxt som följd. 

Under 2021 års första kvartal var omsättningsökningen i Sverige 53 procent – och framtidsprognoserna visar inga tecken på stagnerande tillväxt.

Ökande efterfrågan på logistikfastigheter i Sverige

Gunnar Gillholm är nordenchef för Prologis, det globala logistikfastighetsbolaget med 92 miljoner kvadratmeter logistikyta i 19 länder. Han menar att den fortsatta ökningen av e-handel skapar allt större behov av effektiva, citynära och hållbara logistikfastigheter – något det idag råder brist på i Sverige. 

– Vi ser en rad globala utmaningar i att möta den ökande efterfrågan på attraktiva logistikfastigheter. Samma trender syns även i Sverige – framför allt i Stockholmsregionen där den starka efterfrågan på välplacerad logistikyta resulterat i historiskt låga vakansgrader. Samtidigt är bristen på utvecklingsbar markyta i citynära lägen stor, med en ökande priskonkurrens kring etableringarna som följd, säger Gunnar Gillholm. 

Att utveckla bättre logistiklösningar för framtidens e-handel gynnar inte enbart konsumenten – det har även påtagliga miljömässiga fördelar. I en ny studie från MIT Real Estate Innovation Lab framkommer att e-handelns genomsnittliga koldioxidutsläpp är 36 procent lägre än motsvarande nivåer för handel i fysiska butiker. 

Studien visar även att e-handelns transportrelaterade utsläpp kan minska med 50 procent med hjälp av utbyggda logistikanläggningar i citynära lägen. Ett sådant exempel, där en befintlig logistikfastighet byggts om och moderniserats, är Prologis anläggning i Amsterdams hamn. Strategiskt belägen endast 4,5 kilometer från Amsterdams citykärna och med en välutvecklad infrastruktur för elfordon är anläggningen nu en av marknadens mest miljöanpassade – och sätter ny standard för hållbar, citynära last mile-logistik. 

Viktig faktor för attraktionskraft

I Sverige äger ofta kommunerna marken som är bäst lämpad för ny logistik. Trots att attraktiva logistiklösningar är en viktig investering för framtidens städer ur såväl hållbarhets- som tillväxtsynpunkt, är bristen på utvecklingsbar markyta tydlig, särskilt för storstadsregionerna.

– Idag skulle bristen på tillgänglig mark i exempelvis Stockholmsregionen sannolikt innebära svårigheter med att ta emot större internationella logistikintensiva aktörer. För att bibehålla regionens attraktionskraft och inte riskera en miljöpåverkan orsakad av längre transporter som hade kunnat undvikas, bör regioner som Stockholm med kranskommuner se över möjligheterna att frigöra mer markyta för logistik, avslutar Gunnar Gillholm. 

www.prologis.se

Krafterna som styr tillgången på nya logistikfastigheter

MIT-rapporten: Logistiklägen och e-handel kan sänka handelns klimatpåverkan

 

Mer från Prologis

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Prologis och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?