1515

Kommuniké från årsstämman i TerraNet Holding AB

Årsstämman 2017 i TerraNet Holding AB (publ) (”TerraNet” eller ”Bolaget”) hölls idag den 24 maj 2017 varvid aktieägarna fattade följande beslut:

Fastställande av resultat- och balansräkningen
Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i TerraNet samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition
Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att tidigare balanserade vinstmedel, inklusive överkursfond samt årets resultat, totalt 179 562 240 kronor, balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Val av styrelse och revisor samt arvodering
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan styrelsesuppleanter. Beslutades att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Vidare beslutades att arvodet till styrelsens ledamöter skulle utgå med 50 000 kronor till var och en av de stämmovalda ledamöterna som inte är anställda i Bolaget och med 150 000 kronor till styrelsens ordförande, plus ett extra arvode för samtliga ledamöter (förutom ordföranden) motsvarande den optionspremie som preliminärt beräknas upp gå till sammanlagt ca 128 000 kronor för samtliga deltagande ledamöter (se för mer information nedan).

Vidare beslutades att arvode till revisor skulle utgå enligt godkänd räkning.

Till styrelseledamöter omvaldes Christian Lagerling, Conny Larsson, Dan Olofsson, Stefan Persson och Anders Rantén. Christian Lagerling omvaldes som styrelseordförande. Sami-Matti Niemi och Gajinder Mohan Singh Vij hade avböjt omval.

Deloitte AB omvaldes som Bolagets revisor. Deloitte AB har meddelat att auktoriserade revisorn Richard Peters fortsätter som huvudansvarig.

Beslut om incitamentsprogram till styrelseledamöter
Stämman beslutade, i enlighet med aktieägaren Håkan Thysells förslag, att emittera högst 214 349 teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 214 349 kronor. Teckningsoptionerna medför rätt till nyteckning av B-aktier i Bolaget.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma följande styrelseledamöter:

  • Conny Larsson, högst 45 932 teckningsoptioner,
  • Dan Olofsson, högst 45 932 teckningsoptioner,
  • Anders Rantén, högst 45 932 teckningsoptioner,
  • Stefan Persson, högst 76 553 teckningsoptioner.

Teckningsoptionerna emitteras till en premie om 0,60 kronor motsvarande optionens marknadsvärde beräknad enligt Black & Scholes värderingsmodell.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny B-aktie Bolaget till en teckningskurs om 18 kronor per aktie under perioden från och med den 1 juni 2020 till och med den 15 juni 2020.
För detaljerade villkor avseende beslutet på stämman och utspädning med anledning av emissionen hänvisas till det fullständiga förslaget som finns tillgängligt på Bolagets hemsida. www.terranet.se.

Lund i maj 2017

TerraNet Holding AB (publ)
Styrelsen
 

För ytterligare information kontakta styrelsens ordförande:
Christian Lagerling genom
Lena Hägvall, Executive assistant
Lena.hagvall@terranet.se
 OM TERRANET
TerraNet levererar en unik patenterad mjukvaruteknologi som möjliggör intelligent maskin-till-maskin-kommunikation och strömning av data, inklusive bredbandskrävande HD-media, oberoende av mobilnät eller andra hot spot-beroende nätverk. TerraNet har sitt huvudkontor i Lund, Sverige med etablerade sälj- och marknadsagenter i San José, Silicon Valley, Hyderabad, India, samt Taipei, Taiwan.  

www.terranet.se

Följande bilagor finns för nedladdning:
Pressmeddelande (PDF)

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från Lifts AllAnnons

Så undviker du arbetsskador och viten på lagret

Lager och distributionscentraler har länge haft problem med arbetsskador med dyra kostnader som följd. Men nu finns en teknisk lösning, som kan spara pengar för arbetsgivaren och öka livskvalitén för de anställda. 

Orderplockare på lager och distributionscentraler kan ofta handplocka varor på 15-16 ton under en enda dag. Repetitiva lyft skapar i förlängningen förslitningsskador. Förutom försämrad livskvalité för orderplockaren, så drabbar det arbetsgivaren med en rad negativa konsekvenser. Dels i form av utgifter för de 14 första sjukdagarna, dels tillkommer kostnaden för ersättare med motsvarande eller högre lön. I längden kan det även leda till dyra viten, som utfärdas av Arbetsmiljöverket när företag inte åtgärdar arbetsmiljöbrister. 

Med hjälp av lyfthjälpmedel blir lasten nästan viktlös

Många företag vet inte om att det finns en lösning på deras lyftproblem. Men på DLP AB, Fuchs, samt Hillebrands dryckeslager i Jordbro valde man att investera i lyfthjälpmedel från Lifts All för att förenkla de många lyften. Med hjälp av Speedy Picker, en kranarm med lyftverktyg för plocktruckar, behöver truckförarna inte längre plocka kollin för hand. Med hjälp av vakuumteknologi suger lyftverktyget fast lasten inom loppet av ett par sekunder. Därefter kan lagerplockaren med lätthet placera den på önskad plats. Lasten blir nästan tyngdlös, vilket minskar risken för förslitningsskador.

Adnan är lagerplockare på Hillebrand och har jobbat med Speedy Picker i ett år. Han upplever en stor skillnad sedan dess. 

– Det känns bra eftersom det inte blir så hög belastning på kroppen. Man känner sig mycket mindre trött och det är enklare att plocka, berättar han.

– Jag känner mycket stor skillnad i kroppen av att använda Speedy Picker. Om man plockar med kroppen så orkar man inte mycket mer efter jobbet. Man går hem, duschar och sover. Men om man jobbar med kranen så orkar man gå på till gymmet, springa och ha kul med familjen, fortsätter Adnan.

Finns en lösning för skyddsombud att presentera

– Skyddsombud och arbetsmiljöinspektörer på lager har en viktig roll i att lyfta arbetsmiljöfrågorna med sina arbetsgivare. Lösningen på problemet finns, nu behöver den bara genomföras, säger Fenglin Wang Weidsten, försäljningschef för Speedy Picker på Lifts All.

Om Lifts All AB:

Lifts All AB är en svensk leverantör och tillverkare av lyftutrustning för lager och industri. Vi har tillverkat över 4500 olika tryckluftsdrivna lyftlösningar till våra kunder världen över. Våra skräddarsydda lyfthjälpmedel är snabba, säkra och ergonomiska. Med ett ergonomiskt lyftsystem kan företag skapa en bättre arbetsmiljö genom att ersätta manuella lyft och reducera arbetsrelaterade skador.

Fenglin Wang Weidsten, försäljningschef för Speedy Picker på Lifts All, tel. 08-594 769 88 e-post: fenglin@liftsall.se

www.liftsall.se

 

Mer från Lifts All

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Lifts All och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?