Massfinansieringskampanj en lösning för bättre diagnostik av hjärnskador

Helsingfors 18.5.2017 – Det behövs snabbt nya metoder för att upptäcka och följa upp akuta traumatiska hjärnskador. Nu kan envar stöda utvecklingen av en ny test och samtidigt bli aktieägare. Det Åbobaserade företaget inom bioteknologibranchen, Medicortex Finland Ab, har lanserat en massfinansieringskampanj för att finansiera den följande fasen i utvecklingen av en hjärnskadetest.

Inspirerat av de lovande resultaten från den första kliniska testen, som avslutades i mars, planerar Medicortex Finland Ab att genomföra ett betydligt mera omfattande kliniskt försök. Projektets syfte är att påvisa den kliniska prestationsförmågan hos hjärnskadetesten och att förbereda kommersialiseringen av produkten. Tiotals patienter, som fått en lindrig eller medelsvår hjärnskada rekryteras frivilligt att delta tillsammans med friska kontroller vid finländska sjukhus.

För att finansiera undersökningen har Medicortex lanserat en massfinansieringskampanj i samarbete med det finländska Invesdor Ab. Detta företag, som erbjuder investeringstjänster, är känt som aktör för speciellt framgångsrika massfinansieringskampanjer. Massfinansiering är en offentlig aktie-emission, där allmänheten kan teckna bolagets aktier. Teckningen och betalningen av aktierna sker elektroniskt på den web-baserade tjänsten, som Invesdor tillhandahåller www.invesdor.com/medicortex. Medicortex kampanj har god medvind i den emission, som sker den 10 juni, eftersom redan över 65 % av minimimålsättningen har uppnåtts och det finns över 40 tecknare både från Finland och från utlandet.

Medicortex innovativa hjärnskadetest baserar sig på biomarkörer, som sprids från skadade nervceller till kroppsvätskorna. Ett specialdrag hos Medicortex test är, att man kan använda sig av mänsklig urin eller saliv, vilket möjliggör utvecklingen av en lätt användbar snabbtest. “De nedbrytningsprodukter från cellerna, som vi har sökt att påvisa, har aldrig tidigare använts för konstaterande av hjärnskada. Det faktum, att vi kan observera förekomsten av en biomarkör från ett lätt tillgängligt prov, ger oss en möjlighet att utveckla en användarvänlig diagnostisk snabbtest för att konstatera en hjärnskada”, konstaterar Adrian Harel, doktor i neurobiologi och verkställande direktör för Medicortexin. I början av maj presenterades resultaten på en internationell kongress och presentationen valdes till en av de elva bästa av de sammanlagt 455 studier som presenterades på kongressen.

Docent Mårten Kvist, medicinsk direktör vid Medicortex, konstaterar "Vi planerar entusiastiskt att driva utvecklingsarbetet in i följande kliniska fas. Syftet med en omfattande studie är att övertyga det vetenskapliga samfundet om den kliniska användbarheten av en ny biomarkör samt att påvisa hur testen förmår bestämma hjärnskadans svårighetsgrad. Vi utvecklar den till ett diagnostiskt hjälpmedel för akutvårdspersonalen. Den kommer att hjälpa vid prioritering av sjuktransporter och via testen kan man undvika att ge sådan medicinering, som kunde verka skadligt för patienten.”

En traumatisk hjärnskada, vars lindrigaste form är hjärnskakning, framkallas av en stöt mot huvudet eller av en kraftig pendelrörelse av huvudet. En odiagnostiserad och obehandlad hjärnskada kan leda till allvarliga omedelbara konsekvenser och i synnerhet upprepade hjärnskador ökar risken för kroniska neurologiska sjukdomar.

 

Nyckelord: hjärnskada, huvudskada, hjärnskakning, diagnostik, tidigt konstaterande, trauma, kliniskt test, massfinansiering, aktie-emission.

Anmärkning.

Detta pressmeddelande innehåller konstateranden, som är prospektiva och som baseras på ledningens aktuella förväntningar och antaganden, som är förknippade med flera risker, osäkra fakta och andra faktorer, som kan förorsaka att de verkliga resultaten och händelserna de facto kan vara annorlunda än vad som här har beskrivits.

 

Kontaktuppgifter

Dr Adrian Harel -  Verkställande direktör
Medicortex Finland Ab
PharmaCity
Österlånggatan 4 B, FI-20520 Åbo, Finland
Tel. +358 (0) 400 488 817
Fax. +358 (0) 2 251 0100
adrian.harel@medicortex.fi
http://www.medicortex.fi


Mikko Savolainen - Kommunikationsdirektör
Invesdor Ab
Salomonsgatan 17 A, FI-00100 Helsingfors, Finland
Tel. +358 (0) 40 747 5205
mikko.savolainen@invesdor.com
https://www.invesdor.com
Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från ForenaAnnons

Forena vill göra privat pensionssparande förmånligt – för alla

Bildtext: Anders Johansson, förbundsordförande Forena
Bildtext: Anders Johansson, förbundsordförande Forena

Pensionsnivåerna sjunker för varje årskull som går i pension. Tjänstepensionen har blivit en nödvändighet snarare än en guldkant på ålderns höst, men detta till trots saknas stimulansåtgärder som uppmuntrar och underlättar för privat pensionssparande. Det vill försäkringsbranschens fackförbund Forena ändra på. 

Pensionerna är en kärnfråga för det svenska samhället, oavsett politisk hemmahörighet. I takt med att befolkningen åldras och att pensionssystemet inte täcker upp i den mån som var avsett, riskerar vi att hamna i en framtid där våra äldre tvingas förlita sig på bidrag för att ens överleva.

– Hela 450 000 anställda saknar tjänstepension. Samtidigt arbetar runt 500 000 kvinnor deltid, 120 000 personer är småföretagare och vi har stor inflyttning. Vi pratar om över en miljon människor som behöver få chansen att spara ikapp, säger Forenas förbundsordförande, Anders Johansson.

Ett ointresse kring förändring

Det är dock en komplex fråga. I dag premieras till exempel företagare med förmånliga skatteregler för att avdrag vad gäller avsättning till tjänstepensionen. Yrkesverksamma som tjänar över 45 000 i månaden kan löneväxla förmånligt, men för 90 procent av dem som jobbar ges inga förmåner. 

– Det är överraskande att politikerna är så ointresserade av att förändra situationen. Istället gömmer de sig bakom Pensionsgruppens oantastlighet och ser en konflikt mellan subventionerat pensionssparande och konsumtion för tillväxt. Därtill finns en missuppfattning om att subventioner bara skulle leda till ökat pensionssparande hos höginkomsttagare, något som inte alls stämmer.

Tre reformförslag

Anders, som själv har lång erfarenhet från försäkringsbranschen, konstaterar att det i realiteten finns ett stort intresse från svenskarna att pensionsspara, men att de reducerade avdragsmöjligheterna har satt käppar i hjulet för andra.

– Därför presenterar vi tre reformförslag; till att börja med borde det införas matchat sparande, där staten matchar en viss procent av allt man månadssparar. Det är enkelt och man kan delta på den nivå man väljer själv.

Det andra förslaget är att öppna möjligheter för att man själv ska kunna göra insättningar till premie- och tjänstepension. Infrastrukturen för en sådan här modell finns redan i många andra länder och fungerar väl.

 – Det tredje förslaget är att låta äldre som säljer sina bostäder få omvandla reavinsten till livränta. Då får pensionärer pengar som förstärker pensionen samtidigt som vi ökar rörligheten på bostadsmarknaden.

Mycket på agendan

Medan pensionerna är en central fokuspunkt för Forena arbetar fackförbundet hårt även med en mängd andra sakfrågor. Högaktuellt just nu är exempelvis förhandlingarna mellan Svenskt näringsliv, LO och PTK kring LAS, omställningsfrågor och A-kassefrågor. 

– Förhandlingarna beräknas vara klara i slutet av september och det är mycket spännande. Vi berörs förvisso inte direkt av diskussionerna, men kommer ändå att påverkas av resultatet. Nu i oktober påbörjar vi också våra löneförhandlingar, så det finns mycket på agendan, avslutar Anders.

FAKTA OM FORENA

Forena är försäkringsbranschens fackförbund. Vi jobbar för ett tryggt och utvecklande arbetsliv för anställda inom försäkring och finans. Våra medlemmar finns inom alla yrkesroller på försäkringsbolag, banker som ägs av försäkringsbolag och hos försäkringsförmedlare. Forena är det största facket bland akademiker och chefer i försäkringsbranschen och vi ansluter studenter, yrkesverksamma och chefer. 

Läs mer om Forena

Mer från Forena

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Forena och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?