Massfinansieringskampanj en lösning för bättre diagnostik av hjärnskador

Helsingfors 18.5.2017 – Det behövs snabbt nya metoder för att upptäcka och följa upp akuta traumatiska hjärnskador. Nu kan envar stöda utvecklingen av en ny test och samtidigt bli aktieägare. Det Åbobaserade företaget inom bioteknologibranchen, Medicortex Finland Ab, har lanserat en massfinansieringskampanj för att finansiera den följande fasen i utvecklingen av en hjärnskadetest.

Inspirerat av de lovande resultaten från den första kliniska testen, som avslutades i mars, planerar Medicortex Finland Ab att genomföra ett betydligt mera omfattande kliniskt försök. Projektets syfte är att påvisa den kliniska prestationsförmågan hos hjärnskadetesten och att förbereda kommersialiseringen av produkten. Tiotals patienter, som fått en lindrig eller medelsvår hjärnskada rekryteras frivilligt att delta tillsammans med friska kontroller vid finländska sjukhus.

För att finansiera undersökningen har Medicortex lanserat en massfinansieringskampanj i samarbete med det finländska Invesdor Ab. Detta företag, som erbjuder investeringstjänster, är känt som aktör för speciellt framgångsrika massfinansieringskampanjer. Massfinansiering är en offentlig aktie-emission, där allmänheten kan teckna bolagets aktier. Teckningen och betalningen av aktierna sker elektroniskt på den web-baserade tjänsten, som Invesdor tillhandahåller www.invesdor.com/medicortex. Medicortex kampanj har god medvind i den emission, som sker den 10 juni, eftersom redan över 65 % av minimimålsättningen har uppnåtts och det finns över 40 tecknare både från Finland och från utlandet.

Medicortex innovativa hjärnskadetest baserar sig på biomarkörer, som sprids från skadade nervceller till kroppsvätskorna. Ett specialdrag hos Medicortex test är, att man kan använda sig av mänsklig urin eller saliv, vilket möjliggör utvecklingen av en lätt användbar snabbtest. “De nedbrytningsprodukter från cellerna, som vi har sökt att påvisa, har aldrig tidigare använts för konstaterande av hjärnskada. Det faktum, att vi kan observera förekomsten av en biomarkör från ett lätt tillgängligt prov, ger oss en möjlighet att utveckla en användarvänlig diagnostisk snabbtest för att konstatera en hjärnskada”, konstaterar Adrian Harel, doktor i neurobiologi och verkställande direktör för Medicortexin. I början av maj presenterades resultaten på en internationell kongress och presentationen valdes till en av de elva bästa av de sammanlagt 455 studier som presenterades på kongressen.

Docent Mårten Kvist, medicinsk direktör vid Medicortex, konstaterar "Vi planerar entusiastiskt att driva utvecklingsarbetet in i följande kliniska fas. Syftet med en omfattande studie är att övertyga det vetenskapliga samfundet om den kliniska användbarheten av en ny biomarkör samt att påvisa hur testen förmår bestämma hjärnskadans svårighetsgrad. Vi utvecklar den till ett diagnostiskt hjälpmedel för akutvårdspersonalen. Den kommer att hjälpa vid prioritering av sjuktransporter och via testen kan man undvika att ge sådan medicinering, som kunde verka skadligt för patienten.”

En traumatisk hjärnskada, vars lindrigaste form är hjärnskakning, framkallas av en stöt mot huvudet eller av en kraftig pendelrörelse av huvudet. En odiagnostiserad och obehandlad hjärnskada kan leda till allvarliga omedelbara konsekvenser och i synnerhet upprepade hjärnskador ökar risken för kroniska neurologiska sjukdomar.

 

Nyckelord: hjärnskada, huvudskada, hjärnskakning, diagnostik, tidigt konstaterande, trauma, kliniskt test, massfinansiering, aktie-emission.

Anmärkning.

Detta pressmeddelande innehåller konstateranden, som är prospektiva och som baseras på ledningens aktuella förväntningar och antaganden, som är förknippade med flera risker, osäkra fakta och andra faktorer, som kan förorsaka att de verkliga resultaten och händelserna de facto kan vara annorlunda än vad som här har beskrivits.

 

Kontaktuppgifter

Dr Adrian Harel -  Verkställande direktör
Medicortex Finland Ab
PharmaCity
Österlånggatan 4 B, FI-20520 Åbo, Finland
Tel. +358 (0) 400 488 817
Fax. +358 (0) 2 251 0100
adrian.harel@medicortex.fi
http://www.medicortex.fi


Mikko Savolainen - Kommunikationsdirektör
Invesdor Ab
Salomonsgatan 17 A, FI-00100 Helsingfors, Finland
Tel. +358 (0) 40 747 5205
mikko.savolainen@invesdor.com
https://www.invesdor.com
Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?