Annons

AGES Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2017

Delårsperioden • Nettoomsättningen var 225 MSEK (212) • Resultat före skatt uppgick till 20 MSEK (12) • Resultat efter skatt uppgick till 16 MSEK (9) • Resultat per aktie var 2,30 SEK (1,40)

VD:s kommentarer till koncernens utveckling under perioden

Året inleddes med en god orderingång, som stärkts ytterligare under de första månaderna. Det har gjort att AGES omsättning för det första kvartalet blev högre än förväntat och 6 % högre än motsvarande period föregående år.

Effektiviseringsvinsterna som vi kunde se under det fjärde kvartalet 2016 har fortsatt att ge resultat. Effekterna av förändringsarbetet avspeglas i en marginalförbättring både mot jämförelseperioden och föregående års helårsutfall.

Beläggningen i våra anläggningar har varit högre än planerat, liksom utnyttjandegraden. För att garantera leveranssäkerheten har vi använt extraordinära åtgärder i form av övertid, extrapersonal och helgproduktion. Kapacitetshöjande insatser håller på att genomföras, men vi räknar med att även under kommande kvartal behöva tillgripa särskilda åtgärder för att upprätthålla leveransläget.

Råvarupriserna har haft en uppåtgående trend under innevarande kvartal. Prisförändringen har föranlett en uppvärdering av lager som haft en viss positiv effekt på resultatet.

Som ett led i koncernens pågående effektiviseringsarbete har beslut tagits att koncentrera gruppens pressgjutningsverksamhet till enheterna i Unnaryd och Kulltorp. Därmed kommer all verksamhet vid AGES Casting Solna att avvecklas. Åtgärden förväntas bidra till att stärka vårt kunderbjudande och operativt effektivisera de båda kvarvarande anläggningarna. Arbetet med att avveckla enheten och flytta över affärer och produktionsutrustning beräknas vara klart i slutet av året till en kostnad av ca 10 MSEK. 

Processen kring förvärvet av WR Controls Group AB fortlöper, men komplexiteten och omständigheter kring gruppens bolag i Kina gör att due diligence processen drar ut på tiden. Genomgången beräknas fortgå ytterligare några månader. Ett slutligt köpeavtal, vilket villkoras av att en extra bolagsstämma i AGES godkänner förvärvet och beslutar om en riktad nyemission av aktier och konvertibler till Säljarna, beräknas kunna vara klart först under det tredje kvartalet 2017.

Framtida utveckling

Vi förväntar en fortsatt hög produktionstakt då våra fordonskunder visar på goda och ökande volymer i sina prognoser för kommande kvartal. Samtidigt är vår produktionskapacitet ansträngd och det kommer att ta viss tid att anpassa den till en högre nivå och att arbeta upp effektiviteten.

Vi noterar också hög aktivitet inom marknadsområdet där flera nya intressanta förfrågningar från europiska fordons-kunder inkommit under kvartalet. Produktionsstart för dessa projekt är planerade från 2020.

Se vidare bifogad rapport.

För ytterligare information, kontakta:

Magnus Björn, CEO

Tel:+46(0) 70 222 67 88

E-post: magnus.bjorn@ages.se

Denna information är sådan information som AGES Industri AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2017 kl. 12.00 CET.

AGES Industri AB (publ)

www.ages.se

AGES erbjuder gjutning, bearbetning och montering av kvalificerade precisionskomponenter i större serier. AGES nettoomsättning uppgår till ca 800 MSEK och koncernen har i dag 450 medarbetare.

AGES B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm Firsth North Premier under kortnamnet AGES B och företagets Certified Advisor är Remium Nordic AB.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2017

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?