TMGs toppmöte ställer sig bakom ett "fastställt aktiehandelsavtal" och en tillväxtplan för 2017

· Ett fastställt aktiehandelssavtal binder alla insiders att genomföra sina aktieförsäljningar genom TMG · En handlingsplan i fyra punkter som fokuserar på nya affärsmöjligheter, stordriftsfördelar, intern och extern kommunikation för att driva organisk tillväxt och bygga ut nätverkserbjudandet

Stockholm, 27 mars 2017The Marketing Group (“TMG”) (ST: TMG, FRANKFURT: 2MG), ett globalt nätverk av reklam- och marknadsföringsbyråer, beslutade att ingå ett fastställt aktiehandelsavtal under sitt toppmöte Winter Summit 2017, som hölls den 16 - 18 mars där ledande befattningshavare och delägare deltog. Enligt avtalet måste de ledande befattningshavarna på TMGs byråer och aktieägarna till Unity Groups bolag först ta kontakt med TMG innan de kan sälja aktier direkt på den öppna marknaden. Dessutom arbetade deltagarna vid mötet fram en handlingsplan i fyra punkter för ökad samverkan och kommunikation, i syfte att till fullo utnyttja samarbetsmöjligheter mellan de olika byråerna för att åstadkomma organisk tillväxt och att utveckla nya affärsmöjligheter och aktiviteter.

Fastställt aktiehandelsavtal

En överenskommelse nåddes som rör alla ledande befattningshavare på TMGs byråer och personalen på Unity Groups bolag som fick aktier som en del av sina ursprungliga förvärvsarrangemang. Samtliga måste skriva under ett treårigt aktiehandelsavtal som gäller från den punkt då deras respektive lock-ups förfaller. Det innebär att alla transaktioner som omfattas av avtalet kommer att övervägas sammantaget vid en viss tidpunkt, och med hjälp av en ansedd mäklare kommer TMG att hjälpa till att genomföra försäljningarna på ett sätt som kommer att vara minst störande för marknaden.

Handlingsplan i fyra punkter

TMGs vintermöte 2017 fokuserades på att bygga en kärnstrategi som går ut på att föra samman den bästa expertisen inom global marknadsföring för att utveckla en kultur av kreativitet och entreprenörskap. Med en gemensam förståelse att kommunikation och samverkan är viktiga drivkrafter för att skapa en organisk tillväxt på byrånivå har en fyrapunktsplan för att utnyttja nätverkets storlek och gemensamma styrka utarbetats.

Samarbetet innebär att gruppen:

(1)     Förfinar den nya affärsprocessen. De nya affärsteamen från varje byrå runt om i världen kommer att anslutas via en databas och instant messaging-verktyg för att underlätta kommunikation i realtid om möjligheter att arbeta tillsammans. Regelbundna nya affärsmöten kommer också att hållas regionalt för att uppmuntra mer samarbete på lokal nivå. I takt med att gruppen växer kommer byråerna att lära sig mer om varandra och hur de kan arbeta med sina kollegor i nätverket för att ge mer värde till kunderna.

(2)   Plockar fram stordriftsfördelar. Flera möjligheter runt konsoliderade kostnadsställen och koncernens inköp har identifierats. Att kombinera köpkraften av media inom koncernen är en snabbvinst och passar med ambitionen att utveckla ett mer heltäckande erbjudande kring media, data och kunskap.

(3)   Förbättrar internkommunikationen. Centralt för samarbete är kommunikation, och koncernen kommer att sätta ihop en arbetsgrupp för att driva detta samarbete och genomföra utbyte av inte bara detaljerade referenser utan även framgångar och fallstudier för att skapa en delad resurs som kan filtreras per sektor och geografiskt.

(4)   Delar gruppens och dotterbolagens framgångar. Genom att erkänna marknadens behov av att till fullo förstå styrkorna hos såväl koncernen som dess enskilda dotterbyråer kommer förbättrad intern kommunikation (beskriven ovan) att leda till större externa kommunikationsframgångar med marknaden inom en mycket snar framtid.

2017 Winter Summit

Det tre dagar långa arbetsmötet tjänade främst som en plattform för ledande befattningshavare inom bolagets grupp av byråer att få en större förståelse för den koncernövergripande kompetensen och för att fördjupa relationer med sina kamrater och upptäcka samarbetsområden. Mötet gav också ett utmärkt tillfälle för den nya ledningen att lära känna alla och arbeta med byråernas ledande befattningshavare för att utveckla en strategi för hela gruppen, samt vara överens om att den mer långsiktiga visionen för att bygga ett smidigt, progressivt marknadsföringsnätverk. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stella Tan
Director of Communications
E-post: ir@marketinggroupplc.com

Sverige
Claes Delin / Mikael Widell
Tel: +46 703 11 9960
E-post: claes.delin@cordcom.se 


Singapore
Malcolm Robertson / Tom Evrard
Tel: +65 6831 7829 / 9850 1998
E-post: ftiunitygroup@fticonsulting.com 


Om The Marketing Group

The Marketing Group plc är ett globalt marknadsföringsnätverk som består av en portfölj av framgångsrika och självständiga dotterbolag som är samlade på en central, operativ plattform. Varje bolag inom gruppen levererar specialiserad marknadsföring, och tillsammans bildar de ett globalt nätverk av företag som erbjuder kunder en komplett uppsättning av tjänster. Den centrala operativa plattformen stödjer dess dotterbolag med lednings- och samordningsverksamhet, samt ett gemensamt börsnoterat investeringsinstrument. Den Marketing Group är noterat på Nasdaq First North Stockholm. www.marketinggroupplc.com.

Mangold Fondkommission AB, +46 8-5030 15 50, är bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant.

Denna information är sådan information som The Marketing Group är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 mars 2017 kl. 07:00 CEST.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Release

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?