1515

IRLAB Therapeutics AB (publ) rapporterar positiva resultat från kliniska Fas 1-studier för IRL752 och ingår avtal om att genomföra Fas 2-studier

16 mars 2017

IRLAB är ett forskningsbolag med målet att ta fram nya effektiva läkemedel mot sjukdomar i det centrala nervsystemet, främst Parkinsons sjukdom. IRLAB:s primära läkemedelskandidater är IRL752, inriktad på demens vid Parkinsons sjukdom, och IRL790, inriktad på ofrivilliga rörelser och psykoser vid Parkinsons sjukdom.

Positiva resultat från kliniska Fas 1-studier

Slutrapporten för Fas 1-studien för IRL752 som genomfördes under 2016 är nu klar och resultaten är goda. Studien, som genomförts vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, omfattade 16 + 24 friska forskningspersoner och genomfördes dels med stigande engångsdoser, dels med upprepade doser under 7 dagar. Studierna var randomiserade, dubbelblinda och placebokontrollerade. Syftet var att bedöma substansens säkerhet, tolererbarhet och dess farmakokinetiska egenskaper. I engångsdosstudien gavs ökande doser upp till 350 mg till friska forskningspersoner. I flerdosstudien gavs upp till 750 mg/dygn. Inga kliniskt signifikanta biverkningar rapporterades.

Studieresultaten visar att IRL752 är vältolererad och har mycket god säkerhetsprofil. Substansen gav inga oönskade effekter på vitala funktioner eller utslag i de laboratorieanalyser som ingått i studien.

IRL752 uppvisar förväntad doslinjär farmakokinetik. Födointag påverkar inte upptag och distribution av substansen i kroppen. De koncentrationer av IRL752 som uppmätts i blodet efter doser som getts överstiger de koncentrationer som bedöms krävas för effekt vid de sjukdomstillstånd som skall studeras i kommande Fas 2-studier. Detta är en mycket god förutsättning för den fortsatta utvecklingen av IRL752.

I prekliniska djurstudier har tidigare visats att IRL752 höjer halterna av signalämnen såsom dopamin, noradrenalin och acetylkolin i främre hjärnbarkens nervkopplingar. IRL752 har också uppvisat minnesförstärkande, antidepressiva och antipsykotiska effekter. IRLAB utvecklar därför IRL752 för behandling av demens vid Parkinsons sjukdom och, som ett andra mål, för beteendemässiga och psykologiska symtom vid demens (BPSD) vid Alzheimers sjukdom.

Ingår avtal med CRO om att förbereda och genomföra Fas 2-studie

Med stöd av de lovande prekliniska forskningsresultaten och de starka resultaten från Fas 1-studien har IRLAB nu ingått avtal med den kliniska forskningsorganisationen Clinical Trial Consultants AB (CTC) i planeringsarbetet och för genomförandet av Fas 2-studien. Denna beräknas påbörjas under Q3 2017 och ämnar rekrytera patienter med mild till måttlig demens vid Parkinsons sjukdom.

Joakim Tedroff, IRLAB:s medicinska chef (CMO), kommenterar

Resultaten från Fas 1-studien är lovande för den fortsatta utvecklingen av IRL752 för behandling av demenssjukdomar. Substansens goda säkerhet och tolererbarhet hos friska försökspersoner är förenligt med resultat från de prekliniska studier som tidigare genomförts med IRL752. Genom att selektivt påverka hjärnbarkens funktioner kan IRL752 förstärka kognitiva funktioner utan att ge de dosbegänsande biverkningar som förknippas med idag använda psykoaktiverande läkemedel som t.ex. ritalin och kolinesterashämmare.

Vi går nu vidare med att studera säkerhet, tolererbarhet och effekter av IRL752 vid behandling av patienter med Parkinsons sjukdom drabbade av demenssymptom, ett område där det idag inte finns effektiva behandlingsalternativ. Vi är också glada över att kunna fortsätta vårt goda samarbete med CTC i Uppsala som framgångsrikt utfört Fas 1-studien på friska forskningspersoner.

För mer information:

Nicholas Waters, VD                
Tel: +46 730 75 77 01               
E-post: nicholas.waters@irlab.se

Viktor Siewertz, COO
Tel: +46 727 10 70 70
E-post: viktor.siewertz@irlab.se


Denna information är sådan information som IRLAB Therapeutics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 mars 2017 kl. 14:30 CET.

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Premier. 

Kort om IRLAB

IRLAB bildades 2013 och grundar sin verksamhet på över 20 års forskning som startade redan på 1990-talet, då under ledning av Nobelpristagare Professor Arvid Carlsson. IRLAB fokuserar främst sin forskning på neurodegenerativa sjukdomar, i synnerhet substanser för medicinering vid Parkinsons sjukdom och demenser, för vilka det i dagsläget finns ett behov av nya och förbättrade behandlingsmetoder.

IRLAB har två primära läkemedelskandidater, IRL752 och IRL790, båda med genomförda Fas I-studier i friska frivilliga forskningspersoner, samt ytterligare tre projekt i preklinisk fas. IRLAB har också ett forskningsprogram som syftar till att ta fram läkemedelskandidater med hjälp av den unika och egenutvecklade forskningsplattformen, ISP.

IRLAB är baserat i Göteborg. IRLAB:s verksamhet bedrivs huvudsakligen genom dotterbolaget Integrative Research Laboratories Sweden AB.

För mer information, vänligen besök www.irlab.se

Följande bilagor finns för nedladdning:
Pressmeddelande (PDF)

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från GiggerAnnons

En vecka från konkurs till storsuccé

Claes Persson, vd på Syncro Group.
Claes Persson, vd på Syncro Group.

När Claes Persson klev in som vd på Syncro Group, tidigare Gigger Group, var bolaget en vecka från konkurs. På bara några år har han tagit bolaget till nya höjder. Nu etableras företaget internationellt och gör ett starkt tredje kvartal.

Syncro Group förvärvar SaaS-företag med intelligenta, automatiserade och unika plattformar. SaaS står för Software as a Service, och är mjukvaran i en molntjänst som företag tillhandahåller sina användare via internet. Bolaget är verksamma inom områdena Gig-ekonomi, influencer marketing och rekrytering och i portföljen finns bolag med SaaS-plattformar utvecklade med marknadens modernaste teknologier. 

– Vi är starka inom våra divisioner och våra förvärv ska kunna leva var och ett för sig, men samtidigt ska de kunna korsbefruktas med övriga företag, säger Claes Persson. 

Skapar synergier 

Han förklarar att fler förvärv skapar synergier och drar nytta av varandra. Ägandet av SaaS-plattformar innefattar ofta ganska hög risk eftersom plattformarna sällan är lönsamma när man förvärvar dessa. Men, vid ägandet av flera halveras risken och punkterar en, kommer de andra att växa. 

– De divisioner vi är verksamma inom är framtidssäkrad business. Får en plattform mot förmodan punktering kommer de andra att växa, vilket gör att koncernen kommer fortsätta må bra. Därför är risken för aktieägarna väldigt liten, säger Claes Persson. 

Läs det senaste från Syncro Group här  

Syncro når målen 

Bolagets tillväxtstrategi är tredelad och syftar till att förvärva bolag som ger synergier, territoriell utbredning och nya affärs- och intäktsmodeller baserade på deras befintliga plattformar. Med bolagets förvärv Collabs, Happyr och det senaste tillskottet Cube – ett av Nordens största och marknadsledande influencer marketingföretag – bevisar de att de går i linje med sin expansionsplan. Även lanseringen på den brittiska marknaden i mitten på november betyder att Syncro Group bryter ny mark och bockar av visionen om territoriell utbredning.

– Vi bevisar återigen att vi håller det vi lovar. Nu når vi den brittiska marknaden och har dessutom tecknat en avsiktsförklaring om joint venture tillsammans Emerging Classified Ventures. Det gör att vi kommer att nå länder över hela världen på över 100 onlinemarknadsplattformar, säger Claes Persson, vd för Syncro Group.

Uppvisar ett succékvartal 

Med ett fint resultat – en tillväxt på 149 procent under andra kvartalet – är det tredje kvartalet inte heller någon besvikelse. Bolaget har vuxit med över 100 procent och uppvisar en aggressiv tillväxt.

– Vi fortsätter att leverera enligt plan. Tittar man på vår influencer division så kommer den, i den här takten, att omsätta sammantaget runt 100 miljoner kronor. Vi ser att den affären har väldigt stor potential att växa ytterligare i och med ökade synergier mellan bolagen i divisionen. Det händer mycket spännande just nu och vi ser positivt på framtiden, säger Claes Persson. 

Om Syncro Group 

Syncro Group AB är ett marknadsnoterat bolag med strategi att äga, förvalta och förädla SaaS-bolag inom den nya marknadsekonomin. I portföljen återfinns bolag med SaaS-plattformar utvecklade med marknadens modernaste teknologier. Läs mer här. 

 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Gigger och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?