AGES har ingått en avsiktsförklaring i syfte att förvärva samtliga aktier i WR Controls Group AB. Förvärvet föreslås genomföras genom apportemission.

AGES Industri AB (publ) (nedan kallat ”AGES”) har den 9 mars 2017 ingått en icke-bindande avsiktsförklaring i syfte att förvärva samtliga aktier i WR Controls Group AB (nedan kallat ”WR Controls”). Säljare är Albin Invest AB (60 %), Magnus Clenow (25 %) och Investment AB Klöverön (15 %), vilka nedan kallas ”Säljarna”.  Genom förvärvet stärker och breddar AGES sitt befintliga erbjudande och möjliggör expansion inom en angränsande nischmarknad med god underliggande tillväxt. Vidare tillförs befintliga verksamheter kompletterande kompetens och tillgång till potentiellt nya kunder på en global marknad. De båda företagsgrupperna blir också tillsammans en större partner till framför allt kunder inom fordonsindustrin, vilket ger bättre förutsättningar att kunna möta marknadens allt högre krav.   

“De två företagsgrupperna kompletterar varandra väl, särskilt gällande kundstruktur. Genom WR Controls globala verksamhet tillförs närvaro på nya marknader som på sikt förväntas kunna skapa nya affärsmöjligheter. Förvärvet passar väl in i vår tillväxtstrategi och jag är övertygad om att det kommer att skapa värde för våra aktieägare”, säger Magnus Björn, CEO på AGES Industri.

WR Controls är en välrenommerad underleverantör till fordonsindustrin, men vänder sig även till kunder som tillverkar entreprenadmaskiner, tåg och marina applikationer. Bolagsgruppen har sitt ursprung i Timmele, Sverige, men har idag 90 % av sin försäljning utomlands med fabriker och personal i Kina, Italien och Estland samt med försäljningskontor i Tyskland och USA. Koncernen har visat god tillväxt och lönsamhet under många år och har en stark finansiell ställning. Gruppens omsättning 2016 var ca 586 MSEK, med ca 740 anställda.

Köpeskillingen avses erläggas genom en riktad nyemission (apportemission) om 4 500 000 B-aktier. Därutöver avser AGES att som en del av köpeskillingen emittera 375 000 konvertibler till Säljarna. Konvertiblernas löptid ska uppgå till 3 år och ska efter denna tid kunna konverteras till lika många B-aktier. Efter genomförd transaktion, men före eventuell konvertering av konvertiblerna, väntas Albin Invests kapitalandel uppgå till 24 %, Magnus Clenows till 10 % och Investment AB Klöveröns till 6 %.

Ett slutligt avtal villkoras av att bolagsstämman i AGES godkänner förvärvet och beslutar om en riktad nyemission av aktier och konvertibler till Säljarna, att konkurrensverket i förekommande fall godkänner förvärvet och att en due diligence har genomförts med tillfredsställande resultat. Beaktat ovan villkor beräknas förvärvet kunna slutföras under andra kvartalet 2017.

För ytterligare information, kontakta:

Magnus Björn, CEO

Tel: +46 (0) 70 222 67 88

E-post: magnus.bjorn@ages.se

Denna information är sådan information som AGES Industri AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den   9 mars 2017 kl. 14.00 CET.

AGES Industri AB (publ)

www.ages.se  

AGES erbjuder gjutning, bearbetning och montering av kvalificerade precisionskomponenter i större serier. AGES nettoomsättning uppgår till ca 800 MSEK och koncernen har i dag 450 medarbetare.  

AGES B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm First North Premier under kortnamnet AGES B och företagets Certified Advisor är Remium Nordic AB.  

Följande bilagor finns för nedladdning:
170309 AGES Ind. AB har ingått avsiktsförklaring gällande förvärv av samtliga aktier i WR Controls Group AB

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från AccentureAnnons

Ny rapport: Samspelet mellan människa och maskin är avgörande för försäkringsbranschen

Micael Cervin, ansvarig för affärsområde Försäkring på Accenture i Sverige.
Micael Cervin, ansvarig för affärsområde Försäkring på Accenture i Sverige.

I takt med digitaliseringen måste försäkringsbranschen öka sin digitala leverans i hela kundresan – men samtidigt behålla tillräckligt med kompetent personal för att kunna ta avgörande beslut.

Accentures studie ”Global Insurance Consumer”, som baseras på data från 47,000 försäkringskunder varav 1,000 i Sverige, visar att nya trender kan skönjas inom branschen. Ökad användning av digitala kanaler samt ett ökat intresse för personligt anpassade tjänster och erbjudanden är tydliga trender även i Sverige.

Många vill dela data men det behövs en transparens

Kunder är allt mer benägna att dela med sig av data i utbyte mot mer personlig och individuell prissättning, rabatter och skräddarsydda erbjudanden. Fler kräver att få betala baserat på användning och beteenden, och man är villig att låta försäkringsbolagen samla in och använda data i utbyte mot detta mervärde. 

Som exempel, 80% av svenska konsumenter svarar att man är intresserad av rabatterad bilförsäkring som en följd av säker körning, vilket är en ökning från 63% år 2019.

I rapporten fastslås att trots den genomgripande digitalisering som skett i samhället, har människan en fortsatt central roll att spela i den övergripande kundhanteringen och servicemodellen. 

– Människan överträffar maskinen när det kommer till mer nyanserad förståelse, komplex rådgivning och att inge förtroende, säger Micael Cervin, ansvarig för affärsområde Försäkring på Accenture i Sverige. 

Försäkringsbolagen har även en viktig roll i att stödja och hjälpa förmedlarna i deras digitala utveckling. Teknologier som fokuserar på mer avancerat kundengagemang, social media listning, AI och automatiserad marknadsföring kan hjälpa förmedlare att bättre serva sin kundbas och attrahera nya kunder.

– Att hitta rätt mix mellan människa och maskin, mellan fysisk och digital interaktion, kommer att vara nyckeln till att förstå försäkringstagarna, återställa förtroendet och erbjuda mer skräddarsydda produkter och anpassade bemötanden vid rätt tillfälle, säger Micael Cervin. 

– Kan du kombinera den digitala utvecklingen med en hög grad av emotionell support och djup ämneskunskap så har du goda förutsättningar att lyckas, säger han.

Ekosystem och kunddata är centrala

För att behålla marknadsandelar och vinna nya behöver försäkringsbolagen hitta sin roll i ekosystemet samt stärka sin egna kapacitet när det kommer till data och mer avancerad analysförmåga. 

– Det är viktigt att man själv har kapacitet att kunna kapitalisera på den data som man har. Att bygga förutsättningarna för detta handlar inte bara om att effektivisera processer med AI-ledd underwriting och skadehantering, det handlar i dag lika mycket om att öka sina intäkter. Oavsett om en process är helt digital eller om det är en handläggare som personligen hanterar en kund, så är data och kundanalys kärnbränsle när det kommer till att ha en komplett kundförståelse som spänner över alla system och i alla situationer. Som ett komplement så köper eller byter man information med andra. Därför är det viktigt att ha en genomtänkt strategi från försäkringsbolagen innan man ger sig ut och interagerar i ekosystemet, för alla aktörer kommer på ett eller annat sätt göra anspråk på att äga sin egen kunddata, avslutar Micael Cervin.

Fakta / Accenture

Accenture är ett globalt konsultföretag inriktat på digitalisering, molntjänster och cybersäkerhet. Med specialistkunskap och erfarenhet från 40 olika branscher erbjuder vi tjänster inom strategi, rådgivning, IT, interaktiva lösningar samt verksamhetsoptimering. 

Läs mer om hur vi hjälper försäkringsbolag att skapa värde och tillväxt på: http://www.accenture.com/insurance 

 

Mer från Accenture

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Accenture och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?