1515

Bokslutskommuniké 2016

Helåret • Nettoomsättningen var 796 MSEK (832) • Resultat före skatt uppgick till 55 MSEK (72) • Resultat efter skatt uppgick till 43 MSEK (56) • Resultat per aktie var 6,25 SEK (8,25) Fjärde kvartalet • Nettoomsättningen var 209 MSEK (206) • Resultat före skatt uppgick till 15 MSEK (6) • Resultat efter skatt uppgick till 12 MSEK (4) • Resultat per aktie var 1,65 SEK (0,65)

VD:s kommentarer till koncernens utveckling under perioden  

Det fjärde kvartalet visade på fortsatt bra efterfrågan och god beläggning i våra anläggningar. Omsättningen var i nivå med föregående år, medan resultatet var bättre än motsvarande period 2015. I jämförelsen bör beaktas att fjolårets sista kvartal delvis påverkades av en nedvärdering av lager till följd av fallande råvarupriser. Samtidigt visar utfallet att vårt förändringsarbete gett reella effektiviseringsvinster som nu också avspeglas i kvartalets resultatförbättring.

Året som helhet

Fokus för 2016 har legat på att konsolidera AGES marknadsposition som en ledande leverantör inom vår nisch och att skapa en stabil grund för framtiden. Strategin att stärka och operativt effektivisera koncernens verksamhet syftar till att skapa förutsättningar för att kunna möta kundernas allt högre kvalitetskrav och erbjuda mer avancerade komponenter och system över tid. För att nå dessa mål har vi vidareutvecklat produktionsprocesserna och vår tekniska prestanda och investerat i ny maskinutrustning och spetsteknologi. Ombyggnationen i Värnamo samt införandet av ett målstyrt ledningssystem och ett gemensamt affärssystem för de två enheterna i Unnaryd är exempel på investeringar som gjorts för att kvalitetssäkra och öka stabiliteten i processflödena.

Under året har produktionskapaciteten utnyttjats väl, samtidigt som vi genom vårt genomgripande och fortlöpande förbättringsarbete har rustat oss för att möta marknadens framtida krav på högkvalitativa lättviktskomponenter. Viktiga kvitton på det erhölls dels i januari då AGES i Unnaryd åter certifierades enligt den fordonsspecifika standarden ISO/TS 16949, dels via den marginalförstärkning som uppnåddes under det sista kvartalet.

Framtida utveckling

2017 har inletts med fortsatt god orderingång och effektivt utnyttjad produktionskapacitet. Våra kunders prognoser för kommande månader är stabila.

Med utgångspunkt i vårt fortlöpande förbättringsarbete har vi god beredskap för att möta marknadens ökande efterfrågan. Effektiviseringsarbetet kommer att fortgå under året med förväntad fortsatt stabil produkt- och leveranskvalitet.

AGES marknadssatsning inom fordonsindustrin i norra Europa har nått framgång genom att en av de större fordonstillverkarna, som vi inte har affärer med i dagsläget, har godkänt koncernen som leverantör och tagit upp oss i sin leverantörsbas. Vår förhoppning är att det på sikt ska ge nya affärsmöjligheter.

Se vidare bifogad rapport.

För ytterligare information, kontakta:

Magnus Björn, CEO

Tel:+46(0) 70 222 67 88

E-post: magnus.bjorn@ages.se

Denna information är sådan information som AGES Industri AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2017 kl. 12.00 CET.

AGES Industri AB (publ)

www.ages.se  

AGES erbjuder gjutning, bearbetning och montering av kvalificerade precisionskomponenter i större serier. AGES nettoomsättning uppgår till ca 800 MSEK och koncernen har i dag 450 medarbetare.  

AGES B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm Firsth North Premier under kortnamnet AGES B och företagets Certified Advisor är Remium Nordic AB.  

Följande bilagor finns för nedladdning:
AGES Bokslutskommuniké 2016

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?