Cleantech Invest Strategisk utblick och nästa steg

Cleantech Invest är övertygade om vikten av att fortlöpande förse marknaden med information rörande bolagets strategier, aktiviteter och planer. Efter slutförandet av den riktade emissionen nyligen uppdaterar Cleantech Invest nu sin framtidsstrategi och presenterar med detta nästa steg på vägen till att bli Europas ledande Cleantech-accelerator. 

Marknadsdynamik grundat i cleantech 


Cleantechrevolutionen har tagit de flesta storföretag på sängen. Hastigheten i marknadsförändringarna har skapat entrepenörsledda framgångssagor och väckt företag från en falsk känsla av trygghet i sina befintliga marknadspositioner. Stora industribolag försöker nu snabbt hitta vägar in till cleantechområdet. Historien visar att stora industriella förändringar ofta definieras av de nya aktörerna som, fria av förlegade affärsmodeller och satsningar fångar de nya marknaderna som växer fram.

Internet och låga kostnader för avancerad teknologi har lett till att spelreglerna har ändrats. Det som hänt inom detaljhandel, underhållning och media, för att nämna några branscher, börjar nu även synas inom energi- och resurshantering. Data i realtid och analys av stora datamängder förändrar i grunden hur naturresurser produceras och används. Lagstiftare påskyndar i vissa fall förändringen mot renare marknader, städer förbjuder dieselbilar och hela länder vänder sig bort från kol som energikälla.

Vi tror att nya industriområden kommer att växa fram i kölvattnet av detta och att många mycket värdefulla cleantechföretag som nu är i tillväxt kommer bli de framtida världsledande storbolagen.

Statusuppdatering

Under januari 2015 satte vi upp en plan som skulle göra oss till Europas ledande Cleantech-accelerator vid slutet av 2017. Ett flertal faser har redan genomförts:
 

Fokus på acceleration

Vi valde att prioritera våra existerande portföljbolag och deras fortsatta tillväxt framför nya investeringar. Vi får förslag på investeringar varje dag och lade tidigare ner otaliga timmar på möten och utvärderande av investeringsmöjligheter. Vi uppdaterade strategin genom att endast ta möten med företag som, efter en första anblick, stack ut avsevärt från resten.

Vårt fokus skiftade därmed till att se till att våra existerande portföljbolag hade rätt verktyg och förutsättningarna för att växa. Vi har sedan dess varit aktiva i rekryteringen av nyckelpersoner till flera av våra bolag, skapat nya affärsmodeller tillsammans med våra entreprenörer och hjälpt till med ”produktifierande” och paketerande av deras affärsidéer.

Särskilt fokus har legat på att stötta företagen med kapital för att accelerera deras tillväxt ytterligare. Vi har hållit i ett antal finansieringsrundor under det gångna året och har fler planerade för 2017.

Att våra portföljbolags kombinerade intäkter ökade med 87% under 2014, 202% under 2015 och under senaste halvåret med 200% bekräftar valet av strategi.

Etablerandet av en nordisk identitet 

Vi valde att dra nytta av vår geografiska placering för att fullt ut bli ett nordiskt bolag; Vi har byggt ett nordiskt team, investerar över hela norden och har utökat vår nordiska aktieägarskara.

Vår svenska börsnotering övertecknades 3 ½ gånger och vi är nu listade på både First North Helsinki och Stockholm med över 1000 nya svenska aktieägare.

Vårt kontaktnätverk i Norden har dessutom lett till ett markant inflöde av svenska aktieägare tilli våra portföljbolag. Vi ser fram emot att ytterligare stärka vår nordiska identitet i framtiden. Det finns en enkel anledning till att vi omfamnar ett nordiskt samarbete. De nordiska länderna gemensamt är en tillväxtmotor för techbolag som globalt endast konkurrerar med Kalifornen.

Global närvaro 

För att hjälpa våra företag att tidigt bli globala insåg vi att vi själva behövde göra detsamma. Det vore omöjligt för oss att hjälpa våra portföljbolag slå sig in på marknader i Tyskland, Kina och USA från våra kontorsstolar i Sverige eller Finland. Med detta i åtanke började vi med att expandera vår styrelse med ledamöter från Sverige, Storbritannien och USA och under sommaren 2016 tog vi nästa steg och etablerade ”pop-up kontor” i Los Angeles, Berlin och Stockholm.

Dessa kontor har redan genererat ett flertal investeringar till oss och våra portföljbolag. Vi ser fram emot att utöka vår närvaro globalt under de kommande åren. Det betyder fokus på mer geografisk spridning för att stötta tillväxt samt mer internationella investerare och kommunikationsinsatser.   

Framtidsutsikter 

Nya investeringar 

I takt med att vår nuvarande portfölj har mognat med flera företag som nu närmar sig en tidpunkt för börsnoteringar och/eller exit kommer vi med väl avvägda steg att inleda en andra våg av tidiga investeringar i tillväxtbolag. Att vi nått fram till detta läge för bolaget är en av anledningarna till att vi nu genomförde denna senaste nyemission.

Vi vill ha möjligheten att utöka bredden i vår portfölj och finansiera de nya bolagen genom kommersialisering och tidig tillväxt. Vi har större inflöde av högkvalitativa investeringsmöjligheter än någonsin och vi välkomnas ofta som förstavalet av investerare i dessa företag.

Vår utgångspunkt är att de företag som kommer med konkreta lösningar som hjälper alla, inte bara de priviligierade, är de som kommer att ge högst långsiktig avkastning. Dessa företag är de som framöver kommer att omvandla industrier och samhällen mot en mer hållbar utveckling.

Vi letar efter tillväxtbolag som har ett begränsat kapitalbehov men med möjlighet till stor påverkan. Detta tenderar att innebära digitala skalbara tjänster, som hjälper oss i vårt dagliga liv, sparar pengar och kraftigt sänker energi- och resursförbrukning i leverantörskedjor. Vi utreder dessutom möjligheterna att sätta extra fokus på vissa av våra portföljbolag och sätta dem i ”högfartsläge”, vilket konkret innebär att vi satsar mer kapital och resurser på att stötta deras fortsatta tillväxt.

Värdeskapande 

Tillväxtföretag har blivit en av de tydligaste drivkrafterna bakom ekonomisk tillväxt och industribolags förnyelse. I detta har acceleratorer en potentiellt viktig roll om man kan bidra till denna tillväxt.

Vi på Cleantech Invest kommer att fortsätta utöka vår globala räckvidd. Vi kommer att använda oss av globala kontaktnätverk och kommunikationskanaler i ännu större utsträckning för att skapa tillväxt i våra bolag och vi har som mål att etablera oss som en globalt erkänd ledare inom cleantech acceleration.

Cleantech Invest är en nordisk ledare inom impact investing. Våra strategier är direkt kopplade till vår målsättning; att förbättra vår planets ekosystem och människors livskvalitet genom att investera i och växa företag som hjälper oss möta våra globala miljöutmaningar.

Vi tror att denna målsättning ger oss en bra utgångspunkt för att skapa värde åt våra investerare. Med start nu i vår, kommer vi att börja kommunicera den direkta positiva påverkan vi skapat för vår miljö. Vår portfölj har nått så pass höga intäktsnivåer att exempelvis minskningen av CO2 utsläpp som en följd av portföljbolagens verksamhet nu har en mätbar och betydande positiv påverkan på våra ekosystem.  

Det huvudsakliga värdet för våra aktieägare är vår aktiekurs fortsatta uppgång och i takt med att vi genomför försäljningar av aktier i våra portföljbolag kommer vi att överväga möjligheterna till utdelning såväl som återinvestering av avkastningen, alternativt en kombination av båda. Vi kommer också fortlöpande att undersöka möjligheterna till värdeskapande genom intern omstrukturering såsom användning av våra aktier för ägande i andra bolag, eventuella företagsuppdelningar såväl som omstrukturering av balansräkningen genom exempelvis skuldsättning.

Global konsolidering av industrier kan också presentera möjligheter för värdeskapande åt våra aktieägare och kan även öppna för ompositioneringar på aktiemarknaden. Detta kommer att utvärderas på basis av att maximera aktieägarvärdet och uppnå våra mål. 

Med bästa hälsningar från Helsinki, Berlin, Stockholm and Los Angeles!

Cleantech Invest

För mer information, kontakta:

Alexander Lidgren, Managing Director of Cleantech Invest Plc. Tel. 46 73 660 1007, alexander.lidgren@cleantechinvest.com

Certified Advisor - Access Partners Oy, tel. 358 9 682 9500

Följande bilagor finns för nedladdning:
Release

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?