1515

WeSCs företrädesemission har fulltecknats och bolaget tillförs 38,3 miljoner kronor

Antalet aktier i WeSC AB (publ) (”WeSC” eller ”Bolaget”) kommer genom emissionen att öka från 76 588 501 till 114 882 751 aktier och Bolaget tillförs därmed cirka 38,3 MSEK före emissionskostnader.

Sammanlagt tecknades 38 294 250 aktier, varav 22 179 946 aktier tecknades med stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar cirka 57,9 procent av antalet erbjudna aktier. Vidare tecknades 256 530 aktier, motsvarande cirka 0,7 procent av antalet erbjudna aktier, utan stöd av teckningsrätter. Återstående 15 857 774 aktier, eller 41,4 procent av antalet erbjudna aktier, tecknades av emissionsgaranter i förhållande till utställda garantiutfästelser. Nyemissionen som därmed fulltecknades kommer att öka Bolagets aktiekapital med 3 461 156,86 kronor till 10 383 470,68 kronor.

De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i det prospekt som upprättats med anledning av företrädesemissionen och är daterat den 28 juni 2016. Avräkningsnotor till de personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter beräknas skickas omkring den 9 augusti 2016.

Så snart emissionen registrerats av Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) i företrädesemissionen att omvandlas till nya aktier. De nya aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter beräknas registreras hos Bolagsverket omkring den 12 augusti 2016. Aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter beräknas registreras hos Bolagsverket omkring den 22 augusti 2016.

Rådgivare:

Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till WeSC i samband med transaktionen. 


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Verksamhetsfrågor: Johan Heijbel, Verkställande direktör, +46 8 46 50 50 00
Aktieägarfrågor: Theodor Dalenson, Styrelseordförande, +46 8 54 50 17 50

Denna information är sådan information som WeSC AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 augusti 2016 kl. 08.45 CET.

Om WeSC AB

WeSC AB (publ) är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom segmentet premium streetwear på den internationella marknaden under varumärket WeSC (We are the Superlative Conspiracy®). WeSC har sedan starten 2000 vuxit till ett företag med representation i 25 länder genom återförsäljare och 22 egna och distributörsdrivna konceptbutiker. WeSC:s aktie handlas på First North Premier och Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel. 08-503 015 30.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i WeSC. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt-, registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 enligt dess senaste lydelse, och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon annan delstat i USA, eller tillämplig lag i annat land, och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt-, registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt.


Följande bilagor finns för nedladdning:
Release

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News
Vill du också synas med dina nyheter på DI.se? Läs mer om publicering på DI.se


Innehåll från AccountorAnnons

Automatisering frigör tid, höjer kvaliteten och skapar kundvärde

Magnus Högvall och Cecilia Drugge på Accountor
Magnus Högvall och Cecilia Drugge på Accountor

Redovisningsbranschen består av tusentals små företag och några större aktörer, varav Accountor är en. Deras fokus de senaste åren har varit att investera i att digitalisera verksamheten för att leda branschen i rätt riktning samt skapa en jämn och hög kvalitet för sina kunder.
– Jobbar man med redovisning och lön kan det bara bli rätt eller fel. Och det måste vara konstant rätt, säger Magnus Högvall, vd Accountor.

Inne på Accountors kontor får man leta länge och väl för att hitta några pärmar. Digitaliseringsresan har pågått i ett par år och övergått till att successivt bli en naturlig del av verksamheten.

– Våra systemleverantörer och våra kunder blir mer och mer digitala och som tjänsteleverantör är det viktigt att vi responderar på den förändringsprocessen. Vi måste jobba digitalt och hjälpa till att driva utvecklingen, säger Magnus.

– För oss innebär digitaliseringen också en kulturförändring i företaget, vi jobbar tillsammans på ett helt annat sätt än tidigare; robotiseringen och digitaliseringen har resulterat i helt nya arbetsformer. Historiskt har man som konsult ofta suttit ensam och haft hela ansvaret på sina axlar, men med det nya arbetssättet blir man en del av ett team som tillsammans stöttar varandra och delar både framgångar och utmaningar, säger Cecilia Drugge, Head of process improvement.

Accountor har en global koncern i ryggen, och en stor bredd bland sina nästan 300 konsulter. En del av arbetet går ut på att stötta kunden i att använda dagens digitala teknik för sin redovisning, lönehantering och HR.

– Vi vill att det ska vara enkelt att driva företag i Sverige. Bokföring och löner blir hack i skivan för många bolag idag, då kan det vara en stor hjälp att ha en kunnig och pålitlig byrå bakom sig, säger Magnus.

Digitaliseringen – en win-win

Att digitalisera och automatisera vissa processer minskar risken för att det blir fel och skapar därmed en förutsägbarhet, vilket i sin tur blir en stor trygghet för kunden. När enkla – men tidskrävande – arbetsuppgifter automatiseras kan konsulterna dessutom fokusera på att stötta kunden och skapa det värde som kunden efterfrågar.

– Det är en modell som är mycket mer uthållig, trygg och framför allt innebär den en stabil leverans och mindre personberoende, säger Magnus.

– Vi kommer nog aldrig nå vägs ände med den digitala utvecklingen och automatiseringen men vi har kommit en bra bit på väg. Genom att skapa tydliga processer och strukturerade arbetssätt kan vi omfördela tiden och låta de monotona uppgifterna robotiseras. På så vis frigör vi mer tid att göra de roliga arbetsuppgifterna – de som skapar kundvärde. Det är en win-win-situation, avslutar Cecilia.

 

Mer från Accountor

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Accountor och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?