1515

TALKPOOL DELÅRSRAPPORT JAN-JUN 2016

1 april - 30 juni 2016 

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 653 tusen euro (2 592), en ökning med 2,3 procent
 • EBITDA -9 tusen euro (105) och en EBITDA-marginal om -0,3 procent (4,1)
 • EBITDA, före IPO-relaterade kostnader, 135 tusen euro (105) och EBITDA-marginal om 5,1 procent (4,1)
 • EBIT -34 tusen euro (86) och EBIT-marginal om -1,3 procent (3,3)
 • Nettoresultat -98 tusen euro (36).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 51 tusen euro (47)

1 januari – 30 juni 2016 

 • Nettoomsättningen uppgick till 5 109 tusen euro (4 827), en ökning med 5,8 procent
 • EBITDA 75 tusen euro (141) och en EBITDA-marginal om 1,5 procent (2,9)
 • EBITDA, före IPO-relaterade kostnader, 219 tusen euro (141) och EBITDA-marginal om 4,3 procent (2,9)
 • EBIT 27 tusen euro (103) och en rörelsemarginal om 0,5 procent (2,1).
 • Nettoresultat -95 tusen euro (-59).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 72 tusen euro (-141)

April – Juni väsentliga händelser 

 • Den 24 maj 2016 genomförde TalkPool en lyckad notering på Nasdaq First North Stockholm
 • Etablering av ett majoritetsägt JV på Mauritius och uppstart av fiberimplementeringsprojekt för Huawei
 • TalkPool AB tecknade ett avtal med Tele2 AB i Sverige för utbyggnaden av ett IoT-nätverk och leveranser av IoT-tjänster i Göteborg med omnejd
 • Lansering av "IoT as a Service"- konceptet baserat på pilotprojektet för skidskolor i Laax, Schweiz
 • Uppstart av projektaktiviteter för Telefonicas 4G-nät tillsammans med Nokia i Tyskland

VD-KOMMENTAR 

Det andra kvartalet 2016 har verkligen varit en av de mest händelserika och spännande perioderna i TalkPools historia, med noteringen på Nasdaq First North den 24 maj som en av de stora höjdpunkterna. Börsintroduktionen är början på en ny tillväxtfas för TalkPool, baserat på förvärv och nya affärer i den framväxande marknaden för ”sakernas internet” (Internet of Things - IoT) och vi har redan gjort stora framsteg inom bägge områdena.

Noteringen på Nasdaq First North har öppnat en rad framtida möjligheter för TalkPool, men på kort sikt har den resulterat i en något dämpande effekt på tillväxten som följd av att företaget investerat en stor mängd energi, tid och ledningsresurser i förberedandet och slutförandet av börsintroduktionen. Förberedelserna innefattade också utveckling av redovisningsstandard, processer, varumärke och hemsida. Vi har också sett vissa förseningar i en del projekt i Afrika och Mexiko i vår Network Service-verksamhet orsakade av yttre faktorer. Detta i kombination med kostnader för börsnoteringen gjorde att vårt resultat för första halvåret blev något lägre än våra interna förväntningar. Trots att Talkpools typ av verksamhet, med installationsprojekt i utvecklingsländer, skapar en intäktsgenerering som ibland kan variera från kvartal till kvartal, förblir våra förväntningar för helåret och vår femårsplan intakta.

IoT-verksamheten har utvecklats positivt under andra kvartalet. Våra aktiviteter inom IoT möjliggör nu även IoT i så kallade smarta byggnader och städer, hamnar och att koppla upp maskiner i många vertikaler som tidigare ansetts som ekonomiskt omöjligt. Ett nytt koncept som kallas ”IoT as a Service” har mottagits positivt av kunden i vår försöksprojekt med spårningsfunktionalitet för en skidskola i Laax, Schweiz, och kommer att kommersiellt lanseras under kommande skidsäsong. Vi ser en stor framtida potential i detta koncept som kommer att utgöra en av hörnstenarna i vår IoT-strategi framöver.

I maj meddelade TalkPool AB och den europeiska operatören Tele2 ett samarbete som kommer möjliggöra LPWAN-baserade IoT-nät i Göteborg med omnejd. TalkPool kommer att ansvara för nätutbyggnad av IoT och i utformningen av M2M/IoT-lösningar som ger kunderna i Göteborg en framskjuten position i den framtida digitaliseringen.

Andra IoT-projekt i vår orderstock utvecklas enligt plan. Vissa justeringar i tidsscheman är naturligtvis normalt i ett omoget och snabbväxande område som IoT, men det kompenseras väl av en underliggande stark efterfrågan på marknaden. Dessutom förbereder TalkPool sig för snabba teknikskiften som sannolikt kommer att förändra IoT-marknaden under de kommande åren.

Det tredje kvartalet har startat med flera spännande diskussioner och kontraktsförhandlingar med befintliga och nya kunder. TalkPool har också framgångsrikt initierat förvärvsprocesser på flera marknader för att identifiera och utvärdera kandidater för potentiella förvärv - både inom nätverkstjänster och IoT.

Sammanfattningsvis fortsätter TalkPool på det inslagna tillväxtspåret med nätverkstjänster som bas och den framväxande IoT-verksamheten och JV-partnerskap på strategiska marknader och tjänsteområden som drivkrafter för tillväxt.

Erik Strömstedt, VD

  
För mer information:

Erik Strömstedt
Group CEO TalkPool AG
Tel +41 81 250 2020
Fax +41 81 250 2121
E-mail erik.stromstedt@talkpool.com
 

  
Denna information är sådan information som TalkPool är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2016 kl 17.00 CET.
 

Följande bilagor finns för nedladdning:
TALKPOOL DELÅRSRAPPORT JAN-JUN 2016 (ENG)

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News
Vill du också synas med dina nyheter på DI.se? Läs mer om publicering på DI.se


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?