ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Intellecta Delårsrapport, Kvartal 2,  1 januari- 30 juni 2016

Kvartalets rörelseresultat (EBIT) i nivå med motsvarande kvartal föregående år

  • Byråintäkterna för första halvåret uppgick till 229,3 MSEK, en ökning med 19,5 procent
  • Rörelseresultatet (EBIT) för första halvåret uppgick till 14,1 MSEK, en  ökning med 29,6 procent
  • Vinsten per aktie ökade med 24 procent till 1,55 SEK för första halvåret
  • Som tidigare kommunicerats påverkar svagare marknadsförutsättningar i USA Intellecta negativt under 2016

Kvartalets rörelseresultat (EBIT) i nivå med motsvarande kvartal föregående år

  • Byråintäkterna för första halvåret uppgick till 229,3 MSEK, en ökning med 19,5 procent
  • Rörelseresultatet (EBIT) för första halvåret uppgick till 14,1 MSEK, en  ökning med 29,6 procent
  • Vinsten per aktie ökade med 24 procent till 1,55 SEK för första halvåret
  • Som tidigare kommunicerats påverkar svagare marknadsförutsättningar i USA Intellecta negativt under 2016

Sedan 2012 då Intellecta inledde sin strategiska omvandling från en svensk tryckerikoncern till ett globalt kommunikationsbolag har bolaget steg för steg anpassat verksamheten till den digitala transformationen. Nya bolag har förvärvats för att stärka den digitala kommunikationskompetensen, kunderbjudanden har vässats och nya marknader intagits. Strategin har över tid genererat såväl tillväxt och ökad lönsamhet som ett stort inflöde av nya kunder och årets första kvartal var inget undantag.

Under den senare delen av det andra kvartalet har koncernens amerikanska verksamhet drabbats av en signifikant inbromsning av försäljningen samt av tillväxttakten. Detta offentliggjordes i ett pressmeddelande den 1 juli 2016 och beror huvudsakligen på två separata skeenden:

  •  En generell trend att stora amerikanska kunder minskar sina ordervolymer, vilket påverkar både försäljning och intäkter negativt.
  •  Uppgraderingen till den nya versionen av webbpubliceringsverktyget Drupal* från version 7 till version 8 går trögare än förväntat samtidigt som implementeringstakten för version 7 avtagit i avvaktan på den nya versionen.

–Jag får tyvärr konstatera att dessa två trender sammantaget påverkar Intellecta negativt såväl i det andra kvartalet som för resten av året. Koncernen väntas därmed ej kunna infria de tidigare kommunicerade finansiella målen för 2016, säger Yann Blandy, vd och koncernchef för Intellecta. 

Drupals marknadsandel av den totala Content Management System (CMS)-marknaden fortsätter dock att växa och verktyget är populärt för stora högtrafikerade siter. –Min bedömning är att uppgraderingen till den nya versionen av Drupal kommer att generera ökad efterfrågan mot slutet av året eller i början av 2017, och att den amerikanska verksamheten därmed kan återgå till en hög tillväxttakt, fortsätter Yann Blandy.

Arbetet med att implementera de koordinerade sälj- och marknadsföringsinsatserna på USA-marknaden samt med att integrera bolagen inom FFW för att uppnå intäkts- och kostnadssynergieffekter fortsätter med oförminskad styrka. Däri ingår bland annat en översyn av balansen mellan USA- respektive Centraleuropeiska och Asienbaserade produktions-och utvecklingsresurser samt fasta medarbetare i förhållande till inhyrda resurser för att öka marginalerna.

–Vi fokuserar nu på att implementera de nödvändiga åtgärderna så att vi kan leverera i enlighet med koncernens långsiktiga finansiella mål. Jag kommer att ge en uppdatering för året som helhet i samband med rapporten för tredje kvartalet den 11 november 2016, avslutar Yann Blandy.

ANDRA KVARTALET, APRIL – JUNI

-    Nettoomsättningen uppgick till 122,4 (133,3) MSEK.

-    Byråintäkterna ökade till 110,5 (104,8) MSEK.

-    Rörelseresultatet uppgick till 4,2 (4,2) MSEK.

-    Rörelsemarginalen på byråintäkter uppgick till 3,8 (4,0) procent.

-    Resultatet efter skatt uppgick till 2,1 (3,0) MSEK.

FÖRSTA HALVÅRET, JANUARI – JUNI

-    Nettoomsättningen uppgick till 251,3 (233,5) MSEK.

-    Byråintäkterna ökade till 229,3 (191,9) MSEK.

-    Rörelseresultatet förbättrades till 14,1 (10,9) MSEK.

-    Rörelsemarginalen på byråintäkter uppgick till 6,2 (5,7) procent.

-    Resultatet efter skatt uppgick till 9,4 (8,2) MSEK.

Nästa rapporttillfälle: Delårsrapport Q3 (1 januari – 30 september) lämnas den 11 november 2016.

*Drupal är ett webbpubliceringsverktyg (content management system) baserat på fri källkod, vilket innebär att uppgraderingen till nya versioner sker på frivilligt deltagande i en s k Drupal Community. Tidigare uppgraderingar har lett till en starkt ökad efterfrågan på verktyget.

För delårsrapporten i sin helhet, vänligen besök: http://intellecta.com/investerarinformation/rapporter/ 

För mer information, vänligen kontakta:

Yann Blandy, vd och koncernchef, 0707-16 17 31, yann.blandy@intellecta.com

Zofia Hansson, ekonomidirektör, 0709 - 48 05 50, zofia.hansson@intellecta.com 

Lotta Boman, informations-och kommunikationschef, 070-735 0702, lotta.boman@intellecta.com

Denna samt tidigare releaser finns på www.intellecta.com/investerarinformation/pressmeddelanden/

Informationen är sådan som Intellecta AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 juli 2016, kl. 12.10

Intellecta-koncernen omfattar de ledande konsultbolagen, Bysted AB, FFW Group, Hilanders Advertising AB, Intellecta Corporate AB, ISBIT GAMES AB, Rewir AB, River Cresco AB, Tomorrow (Shanghai) Ltd, Unreel AB och Wow Events AB. Koncernen har ca 550 medarbetare och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Nederländerna, Storbritannien, Tyskland, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, USA, Brasilien, Vietnam och Kina.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Intellecta Delårsrapport, kvartal 2, 2016

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News
Vill du också synas med dina nyheter på DI.se? Läs mer om publicering på DI.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer