ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Delårsrapport januari – juni 2016

 Fortsatt stark marknadsposition trots tuff konkurrens

 Fortsatt stark marknadsposition trots tuff konkurrens

- Vi ökar nettospelintäkterna totalt sett för första halvåret jämfört med föregående år. Dock ser vi ett tapp i tillväxt under framförallt maj vilket påverkade andra kvartalet negativt, från juni ser vi återigen tillväxt, säger Svenska Spels VD Lennart Käll.

- Kanal Online, som står för merparten av vår tillväxt, ökade med 9 procent under andra kvartalet, varav försäljning via mobilen ökade med hela 53 procent. I juni lanserade vi en spelapp inför fotbolls-EM och den har redan laddats ned av över 170 000 personer. Vi ska fortsätta stärka kundrelationen ytterligare och öka innovationstakten genom att leverera nya upplevelser, nya produkter och tjänster där spel är till glädje för alla, avslutar Lennart Käll.

Nettospelintäkterna för andra kvartalet uppgick till 2 111 MSEK, en minskning med 52 MSEK (2,4 %) jämfört med föregående år. Nettospelintäkterna för första halvåret uppgick till 4 392 MSEK vilket var 43 MSEK eller 1 % bättre än föregående år. Koncernens resultat efter finansiella poster och skatt för andra kvartalet 2016 blev 1 096 miljoner kronor, en minskning med 39 miljoner kronor (3,5 %).

 

April – juni i korthet

 • Nettospelintäkterna för koncernen uppgick till 2 111 MSEK (2 164), en minskning med 2,4 %.
 • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 1 082 MSEK (1 137), en minskning med 4,8 %.
 • Kvartalets resultat för koncernen uppgick till 1 096 MSEK (1 135), en minskning med 3,5 %.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 21,0 % (22,5).
 • Nöjd-kund-index uppgick till 66 och är i princip oförändrat jämfört med föregående kvartal.
 • Svenska Spels imagevärde, som anger andelen svenskar som är uttalat positiva till Svenska Spel, uppgick till 55 % vilket är en ökning med tre procentenheter jämfört med föregående kvartal.
 • Spelkollsindex uppgick till 82, oförändrat jämfört med föregående kvartal.

Händelser under kvartalet

 • Ett nytt samarbetsavtal har tecknats med Svenska Bandyförbundet. Avtalet löper över tre år till ett värde av drygt 16 miljoner kronor.
 • En ny mobilapp med notifieringstjänst har lanserats för att stärka det digitala kundmötet.

Januari–juni

 • Nettospelintäkterna för koncernen uppgick till 4 392 MSEK (4 349), en ökning med 1,0%.
 • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 2 350 MSEK (2 328), en ökning med 0,9%.
 • Periodens resultat för koncernen uppgick till 2 365 MSEK (2 337), en ökning med 1,2%.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 22,1% (22,6%).
 • Ett nytt spelansvarsnyckeltal Spelkollsindex har lanserats som en del av bolagets nya effektmätning.

 

Delårsrapport januari - juni 2016 hittar du här.
 

För mer information:
För kontakt med vd Lennart Käll eller finansdirektör Marie Loob, ring Elisabeth Lennhede, presskontakt, tel 070-087 47 49.

Svenska Spel är Sveriges ledande spelbolag, med ett brett erbjudande inom turspel, sportspel och kasino, med välkända varumärken som Triss, Lotto och Stryktipset. Utifrån ett uppdrag från svenska staten och bolagets värdegrund, är visionen att spel ska vara till glädje för alla. Det uppnås genom att erbjuda bra och ansvarsfulla spelupplevelser. Svenska Spel är också landets största sponsor av svensk idrott, på såväl elitnivå som gräsrotsnivå. I koncernen ingår Casino Cosmopol med Sveriges fyra internationella kasinon. Bolaget har cirka 2 100 anställda med huvudkontor i Visby. För mer information, besök www.svenskaspel.se

 

Pressjour
010-120 33 33
pressjour@svenskaspel.se

Följande bilagor finns för nedladdning:
Svenska Spel Delårsrapport Q2 2016
Prm Svenska Spel Q2 2016 - 21 juli final

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News
Vill du också synas med dina nyheter på DI.se? Läs mer om publicering på DI.se
Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies