ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS MARKNADSNYTT BEVAKNINGAR
ANNONS

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Zinzino AB (publ)

Starkt ökad tillväxt inom Health segmentet som nu motsvarar över 80 % av produktförsäljningen ger ökad vinst i Q1.

Starkt ökad tillväxt inom Health segmentet som nu motsvarar över 80 % av produktförsäljningen ger ökad vinst i Q1.

FÖRSTA KVARTALET, Q1 2016, (jämfört med samma period föregående år, 2015)

  • Totala intäkter uppgick till 112,6 (111,2) mSEK vilket motsvarade en försäljningstillväxt på +1% (+44%).
  • Produktsegmentet Health ökade med 16% till 76,7 (65,9)mSEK vilket motsvarade 68% av de totala intäkterna. Produktsegmentet Coffee uppgick till 15,4 (21,5)mSEK och minskade med 29% samt bidrog med 14% till de totala intäkterna.
  • Bruttovinsten uppgick till 41,1 (36,7) mSEK och bruttovinstmarginalen uppgick till 36,5% (33,0%). Den förbättrade bruttovinsten förklaras av sänkta kostnader för sålda varor samt den ökade andel Health produkter i försäljningsmixen.
  • EBITDA uppgick till 8,2 (8,9) mSEK och rörelsemarginalen före avskrivning uppgick till 7,3% (8,0%).
  • Resultat före skatt uppgick till 5,7 (6,5) mSEK. Resultat per aktie före skatt uppgick till 0,18 (0,22) SEK (efter full utspädning).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN, 1 JANUARI - 31 MARS 2016

  • God tillväxt inom produktsegmentet Zinzino Health och lönsamhet genom ytterligare marginalförbättringar. Det fortsatta arbetet med att effektivisera den egna produktionen i kombinationen med ökad andel Zinzino Health i försäljningsmixen har förbättrat bruttovinstmarginalerna ytterligare.
  • Nytt IT-system i full drift utan störningar – projektet är slutfört och systemet har under första kvartalet fungerat mycket bra.
  • Lyckad säljstart i Tyskland under februari – redan i mars uppvisades en försäljning på 0,8 mSEK.
  • Faun Pharma redovisar positiva siffror för första kvartalet – bolagets externa omsättning uppgick till 9,5 (9,2) mSEK vilket motsvarade en tillväxt på 3% mot föregående år och ett nettoresultat på 0,6 (-1,0) mSEK, vilket var bättre än väntat. Dessutom är ISO9001-certifieringen nu officiellt klar.
  • Nytt etableringskoncept för EU – under första kvartalet har Zinzino påbörjat arbetet för ett nytt etableringskoncept för resterande delen av EU via det svenska dotterbolaget Zinzino Sverige AB, preliminär säljstart under andra kvartalet 2016.

KOMMENTAR FRÅN DAG BERGHEIM PETTERSEN, vd:

Ständiga förbättringar, ökad tillväxt och Health är centralt för vår strategi

Första kvartalet
Vi har under första kvartalet fortsatt att arbetat hårt för att möjliggöra våra ambitiösa mål och långsiktiga strategier. Vi ska öka antalet kunder tio gånger mot nuvarande nivå och under år 2020 ska vi ha en miljon kunder. För att klara det krävs det förberedelser och hårt arbete. Men också en tydlig strategi och jag känner mig trygg med att vi fortsätter att följa den. Jag känner mig lugn med att vi kommer klara våra mål tack vare våra fantastiska produkter som vi nu utvecklar och producerar i vår egen fabrik, vår starka marknadsbearbetning där kontrollerad expansion är i fokus och ett engagemang i vår organisation som är helt spektakulär.

Ständiga förbättringar
I det stora är jag mycket nöjd med vår utveckling under första kvartalet. Vi ökar antalet kunder och vårt produktutbud utvecklas ständigt och vi har många starka nyheter på väg. Vår organisation har visat stort engagemang i vårt ständiga förbättringsarbete och våra partners, som säljer våra produkter, har imponerat. Vi kan efter det första kvartalet 2016 visa att vi igen har en positiv tillväxt med en procent mot föregående år och det är helt enligt plan. Detta har vi lyckats med bland annat tack vare vår övergång till mer lönsamma och attraktiva produkter inom hälsa, vilket ger oss bättre marginaler, och god kostnadskontroll internt. Jag är stolt över att vi lyckats göra stora investeringar inom vår egen organisation, marknadsföring, utveckling av nya koncept och samtidigt kunnat lägga stort fokus på nya marknader, där vår lansering i Tyskland under kvartalet är ett exempel, och att under vårt första kvartal 2016 igen har en positiv tillväxt. Det bådar gott för framtiden.

Health
För fyra år sedan var vi ett kaffeföretag som började nosa på produkter inom hälsa. Idag står vår försäljning inom Health för 80 procent av omsättningen och 90 procent av vår lönsamhet. Vi har under de här åren köpt och ISO-certifierat en fabrik där vi utvecklar och producerar våra Balance-produkter. Det ger oss full kontroll över våra produkter och vi kan erbjuda bästa möjliga kvalitet. Det har också gjort att vi alltid kan vara oerhört stolta över våra Balance-produkter och vi har snabbt fått en stor kundbas som verkligen uppskattar dem. Den stora förändring som vi då gjorde med fokus på hälsa med våra egna Balance-produkter har nu verkligen fått fäste och det dags för nästa steg. Vårt nya koncept kommer att lanseras 1 juli och i vårt segment kommer det att göra ett rejält avtryck för hela hälsobranschen för lång tid framöver, så som Apple gjorde sitt avtryck med iPhone i mobiltelefonbranschen.

Inspire Change
Dag Bergheim Pettersen, vd, Zinzino AB

 
För fullständig rapport se bifogad pdf.

Denna information är sådan som Zinzino AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 maj 2016.

Certified Adviser för Zinzino AB är Erik Penser bankaktiebolag

INFORMATION OM FÖRETAGET Zinzino grundades under namnet Zinzino Holding under hösten 2007. Under 2009 förvärvades bolaget, dels genom en apportemission under våren, dels genom en riktad nyemission, 93% av aktiekapitalet och 97% av rösterna i Zinzino Nordic AB. Zinzino Nordic är ett säljbolag som använder fristående distributörer som marknadsför och säljer produkter via kommission genom så kallad direktförsäljning.

NÄSTA RAPPORTTILLFÄLLE
Delårsrapport Q2 2016 publiceras 2016-08-31
 
För ytterligare information:
Dag Bergheim Pettersen, CEO, Zinzino, tfn +47 (0) 93 22 57 00
Fredrik Nielsen, CFO, Zinzino, tfn +46 (0) 707 900 174
Bilder för fri publicering:
Anders Ekhammar, tfn +46 (0) 707 462 579
www.zinzino.se

Zinzino AB är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Litauen, Lettland, Estland, Polen, Holland, Tyskland, USA och Kanada. Zinzino marknadsför och säljer produkter inom två produktlinjer; Zinzino Health, med fokus på långsiktig hälsa, och Zinzino Coffee, bestående av espressomaskiner, kaffe, te och tillbehör. Zinzino erbjuder kunderna produkter där kvalitet, miljö, hälsa och en känsla av vardagslyx står i centrum. Zinzinos värderingar präglas av hög kvalitet, närhet till kunden och fokus på aktiv produktutveckling. Produkterna marknadsförs via direktförsäljning. Zinzino äger det norska kunskapsföretaget BioActive Foods AS och forsknings- och produktionsenheten Faun Pharma AS. Sedan år 2005 är Zinzino generalagent för det fransk-belgiska kaffehuset Rombouts & Malongo. Idag har Zinzino ett 90-tal anställda i koncernen. Zinzino har sitt huvudkontor i Göteborg, en fabrik i Oslo och kontor i Oslo, Florida samt Helsingfors.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Zinzino AB (publ)
Pressmeddelande (PDF)

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News
Vill du också synas med dina nyheter på DI.se? Läs mer om publicering på DI.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer