Annons

myFC etablerar sig i Kina

Svenska myFC Holding AB introducerar bränslecellsladdaren JAQ på den kinesiska marknaden genom ett samarbete med Hongkong-baserade Novel Unicorn. Bolagen startar ett joint venture som kommer att arbeta med marknadsföring och försäljning av JAQ på en av världens snabbast växande mobiltelefonimarknader. 

Svenska myFC Holding AB introducerar bränslecellsladdaren JAQ på den kinesiska marknaden genom ett samarbete med Hongkong-baserade Novel Unicorn. Bolagen startar ett joint venture som kommer att arbeta med marknadsföring och försäljning av JAQ på en av världens snabbast växande mobiltelefonimarknader. myFC Holding AB (”myFC Holding”) har bildat samriskföretaget myFC Asia Ltd (”myFC Asia”) tillsammans med det Hongkong-baserade investmentbolaget Novel Unicorn med syfte att bearbeta den kinesiska telekommarknaden. Novel Unicorn har lång och meriterande erfarenhet inom telekom, fintech och accesslösningar i Kina och har erfarenhet av att hjälpa till att etablera skandinaviska techbolag på den kinesiska marknaden. Samarbetet har som målsättning att introducera och etablera JAQ, världens minsta och mest kraftfulla bränslecellsladdare som skapar grön elektricitet till mobiler och surfplattor, på den kinesiska marknaden.

myFC Asia kommer initialt att ägas till 70 procent av Novel Unicorn och till 30 procent av myFC Holding. Samarbetsavtalet innehåller förutbestämda mål avseende försäljningsvolymer och intäkter på den kinesiska marknaden som sträcker sig fram till och med 2018.
Under förutsättning att dessa mål löpande uppnås, har Novel Unicorn rätt till ersättning i form av teckningsoptioner i myFC Holding. Detta kommer att genomföras med stöd av bemyndigande från årsstämman alternativt genom beslut av bolagstämman.

Inom ramen för överenskommelsen har myFC Holding en option att vederlagsfritt öka sitt ägande i myFC Asia från de ursprungliga 30 procenten upp till 100 procent, även detta knutet till att ovannämnda försäljningsmål uppnås. Optionen gäller för en tidsperiod om upp till nio månader från bolagets bildande.

I samband med bildandet av myFC Asia, som har sitt säte i Hongkong, kommer myFC China att etableras som ett helägt dotterbolag till myFC Asia med säte i Peking.

”JAQ är den typ av produkt som Kina skulle välkomna idag, givet att landets blickar har riktats mer mot teknologidrivna och miljövänliga produktkategorier. Dessutom passar sådana produkter Kinas yngre generations ”on-the-go”-livsstil, särskilt i de betydelsefulla storstadsområdena som till exempel Shanghai och Peking. Vi är glada att ha den här möjligheten att hjälpa myFC med det viktiga kommersialiseringsarbetet och är säkra på att JAQ ganska omgående kommer att få ett gott mottagande på den här marknaden och att myFC kommer att få en stabil och långsiktig etablering i regionen.”, kommenterar Dave Q. Wu, Managing Partner på Novel Unicorn.

”Kina är en otroligt het marknad med stor potential inom just mobilsegmentet. Med sina 1,4 miljarder människor och världens i särklass största marknader för smartphones, tillsammans med deras behov och fokus på mer miljövänliga energilösningar, är det här en milstolpe för myFC. I Kina finns flertalet av de största telekombolagen i världen och genom att starta ett bolag på den här marknaden kan vi röra oss snabbare på en av världens största och mest intressanta marknader. Det här är ett stort steg i rätt riktning.”, säger Björn Westerholm, VD på myFC.


För ytterligare frågor, vänligen kontakta:       
Björn Westerholm, VD       
E-mail: bjorn.westerholm@myfc.se 
Telefon: +46 (0) 706 56 20 07

Om myFC 
myFC är ett svenskt innovationsföretag som utvecklar energilösningar med bränslecells-teknologi. Företagets första produkt myFC PowerTrekk är en hybridladdare för mindre elektriska enheter, som drivs på vanligt vatten och salt. I Q4 2015 lanserade bolaget sin nya generation laddare med namnet, JAQ. myFC grundades 2005 och är ett svenskt företag med huvudkontor i Stockholm som i maj 2014 noterades på Nasdaq | First North. Bolagets Certified Advisor är Remium Nordic AB. För mer information, besök www.myfcpower.com

Följande bilagor finns för nedladdning:
PDF - myFC etablerar sig i Kina

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News
Vill du också synas med dina nyheter på DI.se? Läs mer om publicering på DI.se

Innehåll från HPEAnnons

Maximera nyttan av data med bibehållen integritet och säkerhet

Allteftersom företag och organisationer antar mer datadrivna arbetssätt uppstår nya utmaningar vad gäller att förädla och skydda de enorma mängder data som genereras. Samtidigt hårdnar kraven på regelefterlevnad, vilket skapar en komplex situation.

– Att implementera en strategi för att snabbt och effektivt kunna hantera data med hänsyn tagen till regulatoriska krav och compliance ökar möjligheten att bli marknadsledande, säger Christian Pernod, HPE.

I takt med digitaliseringens framfart ökar mängden data. Företag möts varje dag av en allt större våg av inkommande information som måste bearbetas, prioriteras och analyseras. Men den stora frågan är ändå vilken information som är relevant att spara? 

Christian, Head of Advisory and Professional Services hos HPE, konstaterar att det rör sig om ett tveeggat svärd; data är det mest värdefulla bolagen äger men också det som gör dem mest sårbara. Överallt står vi exponerade med digitala plattformar där nya hot uppstår var och varannan dag. Därför måste det finnas en strävan att ha full kontroll över sin data, oavsett var den befinner sig.  

– Oavsett om det rör sig om hot med aktörer som vill tjäna pengar, utpressa sig till ytterligare känslig information eller påverka demokratin, är det ofta stora rörelser med omfattande resurser som utför angreppen på företag och dess värdefulla information. Utan rätt infrastruktur, processer eller digitala komponenter står all data inför en betydande ökad risk. 

Val av partnerskap 

Att anpassa organisationen efter digitaliseringens nya krav har blivit allt viktigare för att kunna fortsätta effektivisera sig och fullt ut kunna nyttja kraften från data. Här behöver man hitta sätt att konsolidera sin data för att få kontroll. Ett komplext arbete som kommer att kräva nya sätt att hantera denna data varsamt, från ”edge”- platsen där data genereras, vid datacentret hela vägen till molnet. 

– Ur ett compliance-perspektiv är det att föredra att ha en stor datakälla för att få visibilitet, samtidigt är det där vi ser utmaningen kopplat till integration, att förena processer och infrastruktur. Därför går inte att bygga en stor silo runt sin datakälla sett till compliance; istället är det ett måste etablera processer och rutiner som är anpassade efter en rad olika datakällor med en zero trust och data mesh arkitektur i grunden. Detta för att hantera riskerna, inte minst kopplat till den mänskliga faktorn men framför allt för att kunna dra nytta av automation.

Christians rekommendation är att sikta på en högre grad av automatisering i hanteringen av data i samband med att man kopplar samman olika datapunkter eller analyserar information. Något som säkerställer bättre kontroll av processen och ger ett sömlöst flöde, men förutsätter en viss kompetens och mognadsgrad inom organisationen. 

– Vi ser att det finns ett stort behov av att vidareutveckla sin infrastruktur utifrån befintlig IT-miljö och anpassa den efter verksamhetens unika behov. Att välja partner och leverantörer som förstår utmaningarna och kommer med proaktiva lösningar blir allt viktigare. Här tar HPE sitt fulla ansvar och med plattformen HPE Greenlake kan vi stötta våra kunder att eliminera risker och samtidigt hantera data på rätt sätt anpassat efter dagens och morgondagens regulatoriska krav. 

Vill främja innovationskraft 

Enligt Christian befinner vi oss i en spännande tid där data är en given katalysator att driva innovation. Men det gäller att agera nu. Svensk industri har en enorm innovationskraft samtidigt som konkurrensen ökar, inte minst på den globala arenan. Christian efterlyser därför att fler tar initiativ för att främja svenska bolags utveckling med hjälp av data. 

– HPE strävar efter att vara en möjliggörare för ökad innovation. Dels genom ett etablerat och nära samarbete med AI Sweden där vi bidrar med både kompetens och teknik som gör det möjligt för företag som vill testa sin innovation att också göra det. Men också genom att erbjuda en automatiserad plattform som syftar till att hålla företags infrastruktur uppdaterad för ökad resiliens mot interna och externa hot. Dessutom har vi skapat ramverk som inom ramen för AI kan säkerställa compliance i sättet att maximera nyttan av data i analys men med bibehållen integritet.

Säkrare datahantering, förbättrad regelefterlevnad 

Ett annat sätt HPE underlättar för sina kunder är att stötta företag i att ta ökat ägandeskap av sin data och verksamhet. Det leder i förlängningen till ökad motståndskraft och kontroll, vilket i sin tur lägger grunden för en snabbare digital utveckling. Christian betonar att detta dock inte betyder att man är fullt skyddad – det krävs flera lager och mekanismer för att minska riskerna. Men det är något som HPE lägger in i infrastrukturen för att kunna erbjuda en heltäckande säkerhetslösning.  

 – Eftersom HPE:s servrar dessutom har säkerheten inbyggd hela vägen in till ”chipet” kan vi bidra till att våra kunder blir tryggare och mer effektiva digitala verksamheter. I slutänden betyder det att vi också stöttar företag i arbetet mot att uppnå full regelefterlevnad på ett sätt som ger störst mervärde, avslutar Christian.  

Läs mer om compliance hos HPE  

 

Mer från HPE

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med HPE och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera