1515

myFC etablerar sig i Kina

Svenska myFC Holding AB introducerar bränslecellsladdaren JAQ på den kinesiska marknaden genom ett samarbete med Hongkong-baserade Novel Unicorn. Bolagen startar ett joint venture som kommer att arbeta med marknadsföring och försäljning av JAQ på en av världens snabbast växande mobiltelefonimarknader. 

Svenska myFC Holding AB introducerar bränslecellsladdaren JAQ på den kinesiska marknaden genom ett samarbete med Hongkong-baserade Novel Unicorn. Bolagen startar ett joint venture som kommer att arbeta med marknadsföring och försäljning av JAQ på en av världens snabbast växande mobiltelefonimarknader. myFC Holding AB (”myFC Holding”) har bildat samriskföretaget myFC Asia Ltd (”myFC Asia”) tillsammans med det Hongkong-baserade investmentbolaget Novel Unicorn med syfte att bearbeta den kinesiska telekommarknaden. Novel Unicorn har lång och meriterande erfarenhet inom telekom, fintech och accesslösningar i Kina och har erfarenhet av att hjälpa till att etablera skandinaviska techbolag på den kinesiska marknaden. Samarbetet har som målsättning att introducera och etablera JAQ, världens minsta och mest kraftfulla bränslecellsladdare som skapar grön elektricitet till mobiler och surfplattor, på den kinesiska marknaden.

myFC Asia kommer initialt att ägas till 70 procent av Novel Unicorn och till 30 procent av myFC Holding. Samarbetsavtalet innehåller förutbestämda mål avseende försäljningsvolymer och intäkter på den kinesiska marknaden som sträcker sig fram till och med 2018.
Under förutsättning att dessa mål löpande uppnås, har Novel Unicorn rätt till ersättning i form av teckningsoptioner i myFC Holding. Detta kommer att genomföras med stöd av bemyndigande från årsstämman alternativt genom beslut av bolagstämman.

Inom ramen för överenskommelsen har myFC Holding en option att vederlagsfritt öka sitt ägande i myFC Asia från de ursprungliga 30 procenten upp till 100 procent, även detta knutet till att ovannämnda försäljningsmål uppnås. Optionen gäller för en tidsperiod om upp till nio månader från bolagets bildande.

I samband med bildandet av myFC Asia, som har sitt säte i Hongkong, kommer myFC China att etableras som ett helägt dotterbolag till myFC Asia med säte i Peking.

”JAQ är den typ av produkt som Kina skulle välkomna idag, givet att landets blickar har riktats mer mot teknologidrivna och miljövänliga produktkategorier. Dessutom passar sådana produkter Kinas yngre generations ”on-the-go”-livsstil, särskilt i de betydelsefulla storstadsområdena som till exempel Shanghai och Peking. Vi är glada att ha den här möjligheten att hjälpa myFC med det viktiga kommersialiseringsarbetet och är säkra på att JAQ ganska omgående kommer att få ett gott mottagande på den här marknaden och att myFC kommer att få en stabil och långsiktig etablering i regionen.”, kommenterar Dave Q. Wu, Managing Partner på Novel Unicorn.

”Kina är en otroligt het marknad med stor potential inom just mobilsegmentet. Med sina 1,4 miljarder människor och världens i särklass största marknader för smartphones, tillsammans med deras behov och fokus på mer miljövänliga energilösningar, är det här en milstolpe för myFC. I Kina finns flertalet av de största telekombolagen i världen och genom att starta ett bolag på den här marknaden kan vi röra oss snabbare på en av världens största och mest intressanta marknader. Det här är ett stort steg i rätt riktning.”, säger Björn Westerholm, VD på myFC.


För ytterligare frågor, vänligen kontakta:       
Björn Westerholm, VD       
E-mail: bjorn.westerholm@myfc.se 
Telefon: +46 (0) 706 56 20 07

Om myFC 
myFC är ett svenskt innovationsföretag som utvecklar energilösningar med bränslecells-teknologi. Företagets första produkt myFC PowerTrekk är en hybridladdare för mindre elektriska enheter, som drivs på vanligt vatten och salt. I Q4 2015 lanserade bolaget sin nya generation laddare med namnet, JAQ. myFC grundades 2005 och är ett svenskt företag med huvudkontor i Stockholm som i maj 2014 noterades på Nasdaq | First North. Bolagets Certified Advisor är Remium Nordic AB. För mer information, besök www.myfcpower.com

Följande bilagor finns för nedladdning:
PDF - myFC etablerar sig i Kina

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News
Vill du också synas med dina nyheter på DI.se? Läs mer om publicering på DI.se


Innehåll från ENFOAnnons

Därför hamnar beteenderisker i fokus efter pandemin

Under mars månad 2020 förändrades världen nästintill över en natt. Pandemin massförflyttade människor från deras arbetsplatser och säkra nät till köksbordet, med rejält ökade säkerhetsrisker som följd. Detta har ökat kraven på medarbetarnas säkerhetsmedvetenhet, såväl som på säkra accesstjänster. Men hur gör man för att hänga med på tåget?

Säkerhet, som alltid har varit en angelägen fråga, har sedermera blivit en topprioritet i fråga om IT-investeringar. En säker arbetsplats handlar dock inte uteslutande om teknik. 

– Digitalisering är en förändringsresa som kräver kontinuerlig utveckling och lärande. Det första steget handlar emellertid om människan snarare än tekniken. Det nya normala kräver ett helt annat beteende och en personlig säkerhetsmedvetenhet, på en djupare nivå än tidigare, konstaterar Sarvi Glemfors, ansvarig för affärsenheten User Engagement inom affärsområdet Digital Trust på  Enfo.

Läs om Enfos tjänster inom cybersäkerhet  

Enfo har lång erfarenhet inom framtagande av såväl strategier och arkitektur, som planering baserad på de krav som ligger till grund för den digitala förändringsresan. Enfos tjänster inom området User Engagement fokuserar specifikt på slutanvändarens beteende och hantering av data, där kärnan är en säker och trygg digital transformationsresa med användarens behov i fokus. Sarvi betonar dock att en och samma strategi inte är applicerbar hos alla företag.

– Det är viktigt att utgå från sin egen verksamhet och kartlägga var man befinner sig i sin utveckling nu, kontra innan pandemin. Vari ligger förändringsbehovet och vad behöver man göra för att verkligen förändra sina medarbetares beteenden i grunden?

Gör inte allting själv

För att nå svaren på dessa frågor krävs en hel del research och långt ifrån alltid besitter man rätt kompetens in-house. Det är därför viktigt att inte sträva efter att göra allting själv. Då behov uppstår bör man istället anlita experter som kan rita de stora dragen på en övergripande nivå och lägga grunden för eventuella förändringar. 

– Användaren behöver alltid vara i fokus. Vilka ska använda de lösningar eller den teknik som ska implementeras? Hur beter de sig och hur tänker de kring säkerhet? Finns det några beteenderisker?

Läs mer om Enfos identitetslösningar  

Dataklassificering är en grundsten

Vikten av säkra lösningar och dito teknik kan emellertid inte underskattas. Ökande mobilitet medför många komplexa utmaningar. Patrik Duckert, ansvarig för området Digital Identity, betonar därför vikten av att skapa trygg och säker åtkomst till data, för att säkerställa att rätt person når rätt information. Liksom Sarvi konstaterar han att en teknisk lösning inte passar alla – eller gör allt. 

– Att klassificera och skatta sina data är därför en absolut grundsten i säkerhetsarbetet och för att åstadkomma en datadriven transformation. Vet man vilka data som behöver skyddas och hur, är det betydligt lättare att bygga tekniska lösningar som lägger på ett lock av ID-skydd eller åtkomstskydd. Samspelet mellan agil teknik och medvetna medarbetare är därmed en förutsättning för en lyckad verksamhetsdigitalisering, avslutar han.

Läs mer om Enfos Modern Workplace  

Mer från ENFO

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med ENFO och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?