1515

Lättare för bostadsutvecklare att erbjuda attraktiva takvåningar genom att bygga med takterasselement som spar bygghöjd

Efterfrågan på indragna takvåningar med stora takterasser ökar konstant på

den svenska bostadsmarknaden. Både i storstäder och ute på landsorten är

takvåningar med takterasser idag ett starkt säljargument och lägenhetsspekulanter

avskräcksinte av höga priser. Fastigheter med takterasser blir också mer

attraktiva och många bostadsutvecklare inser möjligheterna att ge ett

bostadsområde högre status genom att erbjuda takvåningar.

Ett problem för många arkitekter och byggkonstruktörer är dock att

man med traditionella byggmetoder får svårt att inom givna

bygghöjder rita in takterassvåningarna. Dessutom ställs man

inför ett betydande nivåskillnadsproblem. Foamglas Nordic AB

har lösningen på problemet med det svenskutvecklade takterasselementet

Koljern som presenterasi företagets monter C05:51 på NORDBYGG 2016

Efterfrågan på indragna takvåningar med stora takterasser ökar konstant på

den svenska bostadsmarknaden. Både i storstäder och ute på landsorten är

takvåningar med takterasser idag ett starkt säljargument och lägenhetsspekulanter

avskräcksinte av höga priser. Fastigheter med takterasser blir också mer

attraktiva och många bostadsutvecklare inser möjligheterna att ge ett

bostadsområde högre status genom att erbjuda takvåningar.

Ett problem för många arkitekter och byggkonstruktörer är dock att

man med traditionella byggmetoder får svårt att inom givna

bygghöjder rita in takterassvåningarna. Dessutom ställs man

inför ett betydande nivåskillnadsproblem. Foamglas Nordic AB

har lösningen på problemet med det svenskutvecklade takterasselementet

Koljern som presenterasi företagets monter C05:51 på NORDBYGG 2016

Bildtext: Koljern terrasselement på NCCs projekt Arendalsvägen i Ljungskile

Bild. FOAMGLAS Nordic AB, Björn Ask

Orsaken till de problem som bostadsutvecklare ställs inför med traditionella byggmetoder är att det krävs en påbyggnad på takterassens bjälklag med minst 35 – 40 cm för att klara nuvarande energikrav. Med takterasselementet Koljern behövs ingen sådan påbyggnad. Koljerns takterasselement är ett isolerade och självbärande byggelement som möjliggör terasskonstruktioner med upp till 9 meters fri spännvidd vid normala personlaster. Att elementen är tunna innebär en höjdbesparing på cirka 50 % jämfört med traditionella takterasskonstruktioner. Fördelarna är betydande och ett exempel är att tekniken minskar det omdiskuterade problemet med dålig tillgänglighet mellan takterasserna och takvåningarna på grund av nivåskillnaden.

Löser nivåskillnadsproblem, snabbar upp byggprocessen och ökar lägenhetsvärdet

Koljern är en svenskutvecklad och patenterad byggelementteknik som sedan 2014 ägs av Foamglas Nordic AB via moderbolaget Pittsburgh Corning Europé SA/NV i Belgien. Intresset för att använda Koljern vid konstruktion av takterasser ökar konstant och en anledning är utvecklingen på bostadsmarknaden där indragna takvåningar med stora takterasser hamnat i fokus och blivit ett viktigt säljargument för bostadsutvecklarna.

Björn Ask som är ansvarig för KOLJERN tekniken på Foamglas Nordic är övertygad om att en ökad kunskap om Koljerns fördelar kommer att leda till en kraftigt ökad efterfrågan i framtiden.

- Tekniken har stora fördelar jämfört med konventionella byggmetoder. Ett alternativ har tidigare varit att man med uppstolpade lägenhetsgolv har jämnat ut nivåskillnaden mot takterasserna. Nackdelen är att det minskar rumshöjden och rymd är något lägenhetsspekulanter med intresse för takvåningar vill ha, och även är beredda att betala för. Med Koljern slipper man hela nivåskillnadsproblematiken och vinsterna i bygghöjd kan bli så stora att det skapas möjlighet att få in fler våningsplan inom en viss given bygghöjd. Dessutom går byggnationen snabbare med vår prefabricerade teknik. Man slipper gjuta och den väntetid som uppstår på grund av att det krävs uttorkning, förklarar Björn Ask.

Stora kostnadsbesparingar för bostadsutvecklare i Eslöv

De kompletta och prefabricerade Koljern-elementen består till 90 % av Foamglas cellglasisolering. Foamglas Nordic presenterade under 2015 en 50-årig materialgaranti för isolermaterialet som sammanfogas med U-plåtbalkar och plåtvinklar till det självbärande byggelementet Koljern. Elementen kläs med några centimeter Foamglas-isolering för att plåten inte ska exponeras och bilda köldbryggor.

Även om Koljern-tekniken kanske främst uppmärksammats för de fördelar den ger vi projektering och konstruktion av indragna takvåningar har tekniken ett betydligt bredare användningsområde. Elementen kan även användas som höjd- och viktbesparande tak med långa spännvidder, utfackningsväggar, källarväggar, betongfria bottenplattor och även hela hus. I Sundsvall har exempelvis en energisnål villa byggts med Koljern.

En bostadsutvecklare som valt Koljern vid byggnationen av takvåningar med takterasser är företaget BA Fastighets AB i Eslöv. I kvarteret Målaren står snart två nya huskroppar klara med totalt 90 hyreslägenheter. Den totala ytan för takterasserna är endast 170 kvm men effekterna kostnads- och konstruktionsmässigt hade blivit stora om man valt traditionella byggmetoder.

- Hade vi valt konventionella metoder skulle de ha lett till att vi tvingats bygga upp 1 100 kvm lägenhetsyta för att jämna ut nivåskillnaden mellan terasserna och lägenhetsgolven. Dessutom hade det krävt en höjning av trapphuset. Det skulle ha blivit en oproportionerligt hög kostnad och i mindre städer är det viktigt att bygga kostnadseffektivt för att inte hyresnivåerna ska bli för höga, säger Anders Lim Nilsson på företaget StatistikDesign som haft ansvar för projektering av stommen till de nya husen i Eslöv med montageritningar och framtagande av underlag till elementritningar.

Peter Hellqvist, Försäljningsdirektör, FOAMGLAS Nordic AB, tel. 0733 - 44 24 26. peter.hellqvist@foamglas.se

Björn Ask, Marknadschef,  FOAMGLAS Nordic AB, tel. 0701 – 48 91 46. bjorn.ask@foamglas.se

FOAMGLAS® tillverkas av Pittsburgh Corning, världens främsta producent av cellglasisolering som ägs av PPG Industries and Corning Glass i USA. I Europa är man representerade av egna försäljningsbolag och agenter och med huvudkontor i Belgien. Bolaget har produktionsenheter i Belgien och Tjeckien. I Norden representeras företaget av dotterbolaget FOAMGLAS Nordic AB med säte i Stenkullen utanför Göteborg och med produktion av KOLJERN® - miljö- och klimatsmarta byggelement i Kvissleby utanför Sundsvall. Hemsida: www.foamglas.se och www.koljern.se

Följande bilagor finns för nedladdning:
Release

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News
Vill du också synas med dina nyheter på DI.se? Läs mer om publicering på DI.se


Innehåll från VerizonAnnons

Nya tider, nya krav: Att byta till nätverk som tjänst

Företag som migrerar till en tjänstebaserad modell lägger grunden till ett dynamiskt och flexibelt nätverk som bäddar för en lyckad digitalisering. 

Läs mer om framtidens företagsnätverk  

Digitaliseringen medför ständigt tuffare krav på nätverken och gör det viktigt att de är redo för den snabba utvecklingen. 

Kraven på att automatisera processer, oavsett om det gäller robotar, IoT-applikationer eller distansarbete, förutsätter bättre flexibilitet och högre kapacitet. Det medför i sin tur att det blir allt vanligare för företag att hantera sina nätverk som en molnbaserad tjänst. 

Med en modell baserad på manuella och hårdvarubaserade processer går det inte längre att hantera förändringar tillräckligt snabbt för att matcha de ökande kraven på låg latens som konkurrensutsatta verksamheter har. Istället behövs en tjänstebaserad modell i form av Network-as-a-Service (NaaS). I likhet med andra molnbaserade tjänster gör NaaS det möjligt för leverantörer att hantera nätverksfunktioner med hjälp av mjukvara, vilket medför att kunderna inte längre behöver skapa egna nätverk. 

– Virtualisering av nätverk har fått ett stort genomslag, där styrningen separeras alltmer från den fysiska utrustningen, säger Fredrik Hallenborg på Verizon Business i Sverige. Molnet ger bättre kundupplevelser, och tack vare den virtuella miljön kan verksamheter flytta applikationer till det yttersta nätverkslagret. 

En virtuell nätverksinfrastruktur ger en helhetslösning för hantering, överblick och styrning i varje lager. Regler för trafikdirigering och nätverksoptimering kan hanteras i molnet, vilket ger en snabbrörlig, robust och sömlös tjänst oavsett trafikvolym och antalet ändpunkter.  

Virtuell infrastruktur

Verizon NaaS är ett naturligt steg efter Verizons Virtual Network Services (VNS), som lanserades för fyra år sedan, och som gjorde det möjligt för verksamheter att flytta till en virtuell infrastruktur.   

– Verizon investerade i den globala arkitekturen VNS, och sedan dess har vi virtualiserat olika tjänster i den arkitekturen, exempelvis brandväggar, Kubernetes och sessionsgränser, säger Fredrik Hallenborg. Vi lägger löpande till fler mikrotjänster som kan användas inom nya områden i takt med att de utvecklas. 

Att flytta till en modell med nätverk som tjänst medför flera kundfördelar, inklusive att de slipper stora kapitalinvesteringar. Därigenom kan det bli mer ekonomiskt att stödja nya affärsmodeller eller att göra det möjligt att lägga till eller ta bort platser på ett smidigt sätt. Kapaciteten kan snabbt skalas upp med funktioner som bandwidth-on-demand och IT-miljön kan hanteras och optimeras via molnet. 

Slipper inlåsningseffekt

Verizons tjänst är utformad för att vara oberoende av vilken typ av enhet som används. Tjänsten kan integreras med alla större molnleverantörer och ITSM-plattformar, vilket förenklar förändringsarbetet och gör att företag kan välja bland flera olika möjligheter. Med virtualisering ser företag även till att positionera sig väl för att kunna hänga med i teknikutvecklingen även fortsättningsvis och de slipper inlåsningseffekter.

– Alla utrustningsleverantörer jobbar hårt med att utveckla de bästa tjänsterna, oavsett om det handlar om routing, säkerhet eller IoT, säger David Bailey, Global Solutions Executive, Verizon Business. Olika delar av företaget har olika behov och därför fungerar det inte att arbeta med en enda leverantör längre. Den här plattformen är särskilt bra på att koppla samman olika tekniker. Jag har arbetat i branschen i många år och förändringsbehovet av hur nätverkstjänster levereras har aldrig varit större än nu.  

När det blivit allt vanligare att anställda arbetar från olika platser, och en mängd olika typer av enheter ska kunna komma åt nätverket via molnet, är det också avgörande med en heltäckande säkerhetslösning.  

– Säkerhet kommer alltmer att sammanflätas med nätverket, säger Antony Tompkins, Associate Director, Verizon Business, Global Integrated Solutions. Vi kan erbjuda mjukvarudefinierad edge med edge-säkerhet. Allt kopplas samman till en helhet så att kunder kan komma direkt från sin webbplats, direkt till internet och direkt till molnet med bibehållen säkerhet. 

Hjälper till med hela processen

– För verksamheter med äldre system kan bristande kännedom kring den egna applikationsmiljön och befintliga kontrakt göra det komplicerat att byta till en NaaS-modell. Det fungerar inte att sälja en ny produkt till en kund och tvinga kunden att själv byta ut den gamla. Du måste hjälpa dem med hela bytesprocessen, säger Anthony Tompkins.

Verizon har hjälpt flera stora företag att byta till Verizons managed services, inklusive Bayer och Walgreens, vilka äger läkemedels- och detaljhandelsföretaget Boots i Storbritannien.

Förra året hjälpte Verizon också den globala livsmedeltillverkaren Tate & Lyles att byta ut en äldre nätverksinfrastruktur. Då infördes ett SD-WAN som tjänst i 28 olika länder, inklusive fjärrstyrda kretsar på 100 platser, där några platser var så avlägset belägna som den brasilianska djungeln. Resultatet blev förbättrad prestanda och betydande besparingar tack vare att trafiken dirigerades optimalt utifrån nätverkets kvalitet och applikationernas förutsättningar. Ett centralt dashboard ger en överblick av hela nätverket. 

I en teknikmiljö som utvecklas snabbt är Network-as-a-Service det logiska valet för verksamheter som vill vara så snabbrörliga som möjligt. 

Så kan ditt företag utvecklas digitalt. 

 

Mer från Verizon

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Verizon och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?