1515

Delårsrapport januari – mars 2016

Fortsatt dämpad efterfrågan från industrikunder


Fortsatt dämpad efterfrågan från industrikunder


VD kommenterar
Efter fem kvartal i rad med stigande resultat jämfört med motsvarande period föregående år, försämrades resultatet första kvartalet i år. Vi ser effekterna av en fortsatt dämpad efterfrågan från industrikunder globalt. Under förra året kompenserades detta av stark efterfrågan inom affärsområdena Kärnkraft i Habia och Chassifjädrar i Lesjöfors. Efterfrågan från kunder inom kärnkraftsektorn har varit fortsatt stark i inledningen av 2016. Dock har utvecklingen inom Chassifjäder varit svagare. Totalt har det inneburit att försäljningen under första kvartalet sjunkit med cirka en procent och att resultat efter finansnetto försämrats från 112 till 107 Mkr. Rörelsemarginalen har under perioden sjunkit från 12,6 till 12,1 procent.

Kassaflödet efter investeringar blev –2 Mkr (–34). Det negativa kassaflödet berodde, liksom förra året, huvudsakligen på högre kundfordringar i Lesjöfors på grund av säsongsmässig försäljningsökning inom affärsområdet Chassifjädrar. Nettoskulden uppgick till 205 Mkr (490). Nettoskuldsättningen 2015 var påverkad av utbetald utdelning. I år betalades utdelningen efter kvartalets utgång.

Lesjöfors fakturering sjönk med 5 procent till 510 Mkr. Nedgången var lika stor i företagets båda affärsområden, Chassifjädrar och Industrifjädrar.  Inom Chassifjädrar, som växte kraftigt under 2015,  försvagades både  fakturering och orderingång. Nedgången kommer framför allt från den brittiska marknaden, som växte snabbast förra året. Verksamheten är starkt säsongsbetonad, där första och andra kvartalet är högsäsong för försäljningen. Orderläget indikerar en något svagare utveckling också under inledningen av andra kvartalet. Industrifjädrar fortsätter att påverkas av den svagare efterfrågan inom generell industri. Utvecklingen är likartad i alla geografiska regioner. Inom såväl Industrifjädrar som Chassifjädrar var orderingången i nivå med faktureringen.

Rörelseresultatet uppgick till 90 Mkr jämfört med 100 Mkr motsvarande period föregående år och rörelsemarginalen försvagades något. Resultatförsämringen kom framför allt från affärsområdet Industrifjädrar.

Habias fakturering ökade med 8 procent till 204 Mkr. Det var framför allt högre försäljning av kabel till kunder inom kärnkraftsindustrin som svarade för faktureringsökningen. Övriga kundområden hade fakturering i nivå med föregående år.  Orderingången var högre än faktureringen och även väsentligt högre än orderingången föregående år. Förbättringen jämfört med föregående år kommer från kunder inom telekom, kärnkraft och försvar, medan orderingången försvagats från kunder inom generell industri.

Rörelseresultatet uppgick till 22 Mkr jämfört med 21 Mkr motsvarande period föregående år, vilket innebar att rörelsemarginalen var i stort sett oförändrad.

Beijer Techs fakturering uppgick till 188 Mkr, vilket var oförändrat jämfört med föregående år. Flödesteknik visade svag tillväxt och oförändrad lönsamhet. Industriprodukter hade något lägre försäljning än motsvarande period 2015 och försämrat resultat. Här är det framför allt utvecklingen inom offshore i Norge som tynger resultatet.

Totalt uppgick rörelseresultatet till 4 Mkr (1). Det bör noteras att första kvartalet föregående år belastades med uppsägningskostnader relaterade till vd-byte, uppgående till ca 4 Mkr.

Den utveckling vi sett under årets första kvartal har fortsatt i inledningen av andra kvartalet. Efterfrågan inom de delar av verksamheten som påverkas av den generella konjunkturen är fortsatt lägre än föregående år. Dessutom är försäljningen inom Lesjöfors Chassifjädrar svagare än 2015. Detta kompenseras delvis av styrka inom vissa andra segment, såsom kärnkraftskablar i Habia. Sammantaget kan man konstatera att jämförelsetalen för andra kvartalet är utmanande.

Eventuella frågor besvaras av:
Bertil Persson, vd och koncernchef, telefon 08-506 427 50, bertil.persson@beijeralma.se
Jan Blomén, ekonomichef, telefon 018-15 71 60, jan.blomen@beijeralma.se

Beijer Alma AB (publ) är en internationell industrigrupp med fokus på komponenttillverkning och industrihandel. I koncernen ingår Lesjöfors som är en av Europas största fjädertillverkare, Habia Cable – en av Europas största tillverkare av specialkabel samt Beijer Tech med starka positioner inom industrihandel i Norden. Beijer Alma är noterat på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap-lista.

Dragarbrunnsgatan 45, Box 1747, 751 47 Uppsala. Telefon 018-15 71 60. Telefax 018-15 89 87.
Styrelsens säte Uppsala. Organisationsnummer 556229-7480. www.beijeralma.se

Följande bilagor finns för nedladdning:
Release

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News
Vill du också synas med dina nyheter på DI.se? Läs mer om publicering på DI.se


Innehåll från OGOshipAnnons

Här är bolaget som tar e-handelslogistik till nya nivåer

Snabbare leveranstid, lägre kostnader och ett minskat CO2 utsläpp med 96 procent är exempel på effekter av last-mile delivery från lokala aktörer. Med målsättningen att inom några år kunna nå hela världen inom 48 timmar med en lokal leveransmetod satsar det nytänkande logistikbolaget OGOship på fortsatt stark tillväxt. 

Det är ett ambitiöst mål som grundas i att under 10 år ha förankrat en modern och smidig affärsmodell som innebär att både OGOship och deras kunder tillsammans expanderar i Europa, med siktet på den globala marknaden. 

– Vår affärsmodell innebär att vi jobbar tillsammans med lokala aktörer inom logistik och lagerhållning. Det betyder att vår kund enkelt kan skala upp med nya marknader via vårt nätverk utan att själva behöva söka efter logistikcenter, integrationer eller förhandla fram egna avtal. Vår nätverksmodell är den stora orsaken till att det går så snabbt för oss att expandera, säger Kalle Bremer, Head of Operations.

Plug and play-kompatibel lösning

Många gånger är det operativt utmanande att sätta upp processer och rutiner som är anpassade för individuella lager. Styrkan i OGOships modell är att den skapar enkelhet för E-handelsaktörer att skala upp sin verksamhet och kostnadseffektivt nå flertalet marknader inom Europa via multi-warehouse lösningen. Detta ger möjligheten att reducera leverans distansen till slutkunden som utöver kostnadsfördelarna också genererar minskad miljöpåverkan och inte minst en positiv kundupplevelse. Oavsett om man väljer att använda ett eller flera lager så får man via OGOships utvecklade plattform enkelt tillgång till sin aktuella data sett till lagerhållning och orderadministration. 

– Förutom att man får tillgång till våra över 25 färdiga integrationer till de vanligaste plattformarna, vårt nätverk och redan förhandlade lageravtal, så har man som kund hos OGOship även ett gränsöverskridande team som stöd. Tillsammans med oss är det enkelt att gå från att vara en nationell e-handel till att faktiskt öppna upp nya marknader i Europa och framöver globalt, säger Anton Arnesson, Key Account Manager. 

Leder till ökad kundlojalitet

Logistiklösningen innebär en skalbarhet och skapar kontroll på hela det logistiska flödet, oavsett antal lager. Samtidigt bidrar en snabb och mer hållbar leverans till att hjälpa kunderna att stärka sitt varumärke med ökad kundlojalitet. 

– E-handlare har ofta en plattform med stöd för ett enskilt lager, men med vår lösning kan kunden bulk-splitta så att de delar lagret på flera olika platser. Vi ger vår kund goda förutsättningar att ha en hållbar distributionsmodell med en mycket större geografisk täckning och snabbre lokala leveranser till en lägre kostnad. Tillsammans med vår kund tar vi e-handelslogistik till helt nya nivåer, avslutar Kalle Bremer.

Om OGOship

Grundat i Finland 2011

www.OGOship.com

 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med OGOship och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?