Annons

Delårsrapport januari – mars 2016

Fortsatt dämpad efterfrågan från industrikunder


Fortsatt dämpad efterfrågan från industrikunder


VD kommenterar
Efter fem kvartal i rad med stigande resultat jämfört med motsvarande period föregående år, försämrades resultatet första kvartalet i år. Vi ser effekterna av en fortsatt dämpad efterfrågan från industrikunder globalt. Under förra året kompenserades detta av stark efterfrågan inom affärsområdena Kärnkraft i Habia och Chassifjädrar i Lesjöfors. Efterfrågan från kunder inom kärnkraftsektorn har varit fortsatt stark i inledningen av 2016. Dock har utvecklingen inom Chassifjäder varit svagare. Totalt har det inneburit att försäljningen under första kvartalet sjunkit med cirka en procent och att resultat efter finansnetto försämrats från 112 till 107 Mkr. Rörelsemarginalen har under perioden sjunkit från 12,6 till 12,1 procent.

Kassaflödet efter investeringar blev –2 Mkr (–34). Det negativa kassaflödet berodde, liksom förra året, huvudsakligen på högre kundfordringar i Lesjöfors på grund av säsongsmässig försäljningsökning inom affärsområdet Chassifjädrar. Nettoskulden uppgick till 205 Mkr (490). Nettoskuldsättningen 2015 var påverkad av utbetald utdelning. I år betalades utdelningen efter kvartalets utgång.

Lesjöfors fakturering sjönk med 5 procent till 510 Mkr. Nedgången var lika stor i företagets båda affärsområden, Chassifjädrar och Industrifjädrar.  Inom Chassifjädrar, som växte kraftigt under 2015,  försvagades både  fakturering och orderingång. Nedgången kommer framför allt från den brittiska marknaden, som växte snabbast förra året. Verksamheten är starkt säsongsbetonad, där första och andra kvartalet är högsäsong för försäljningen. Orderläget indikerar en något svagare utveckling också under inledningen av andra kvartalet. Industrifjädrar fortsätter att påverkas av den svagare efterfrågan inom generell industri. Utvecklingen är likartad i alla geografiska regioner. Inom såväl Industrifjädrar som Chassifjädrar var orderingången i nivå med faktureringen.

Rörelseresultatet uppgick till 90 Mkr jämfört med 100 Mkr motsvarande period föregående år och rörelsemarginalen försvagades något. Resultatförsämringen kom framför allt från affärsområdet Industrifjädrar.

Habias fakturering ökade med 8 procent till 204 Mkr. Det var framför allt högre försäljning av kabel till kunder inom kärnkraftsindustrin som svarade för faktureringsökningen. Övriga kundområden hade fakturering i nivå med föregående år.  Orderingången var högre än faktureringen och även väsentligt högre än orderingången föregående år. Förbättringen jämfört med föregående år kommer från kunder inom telekom, kärnkraft och försvar, medan orderingången försvagats från kunder inom generell industri.

Rörelseresultatet uppgick till 22 Mkr jämfört med 21 Mkr motsvarande period föregående år, vilket innebar att rörelsemarginalen var i stort sett oförändrad.

Beijer Techs fakturering uppgick till 188 Mkr, vilket var oförändrat jämfört med föregående år. Flödesteknik visade svag tillväxt och oförändrad lönsamhet. Industriprodukter hade något lägre försäljning än motsvarande period 2015 och försämrat resultat. Här är det framför allt utvecklingen inom offshore i Norge som tynger resultatet.

Totalt uppgick rörelseresultatet till 4 Mkr (1). Det bör noteras att första kvartalet föregående år belastades med uppsägningskostnader relaterade till vd-byte, uppgående till ca 4 Mkr.

Den utveckling vi sett under årets första kvartal har fortsatt i inledningen av andra kvartalet. Efterfrågan inom de delar av verksamheten som påverkas av den generella konjunkturen är fortsatt lägre än föregående år. Dessutom är försäljningen inom Lesjöfors Chassifjädrar svagare än 2015. Detta kompenseras delvis av styrka inom vissa andra segment, såsom kärnkraftskablar i Habia. Sammantaget kan man konstatera att jämförelsetalen för andra kvartalet är utmanande.

Eventuella frågor besvaras av:
Bertil Persson, vd och koncernchef, telefon 08-506 427 50, bertil.persson@beijeralma.se
Jan Blomén, ekonomichef, telefon 018-15 71 60, jan.blomen@beijeralma.se

Beijer Alma AB (publ) är en internationell industrigrupp med fokus på komponenttillverkning och industrihandel. I koncernen ingår Lesjöfors som är en av Europas största fjädertillverkare, Habia Cable – en av Europas största tillverkare av specialkabel samt Beijer Tech med starka positioner inom industrihandel i Norden. Beijer Alma är noterat på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap-lista.

Dragarbrunnsgatan 45, Box 1747, 751 47 Uppsala. Telefon 018-15 71 60. Telefax 018-15 89 87.
Styrelsens säte Uppsala. Organisationsnummer 556229-7480. www.beijeralma.se

Följande bilagor finns för nedladdning:
Release

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News
Vill du också synas med dina nyheter på DI.se? Läs mer om publicering på DI.se

Innehåll från FolksamAnnons

Tryggare alternativ i stökiga börstider – ”Finns goda investeringsmöjligheter även i en kris”

2022 var ett svajigt börsår. Den som är orolig över sitt pensionssparande kan börja det nya året med att gå igenom några av de lite mer trygga alternativ som finns för att se vad som passar bäst.

– Det är lätt att bara se till här och nu. Men du kan förbereda dig redan nu inför nästa gång det blir stökigt på börsen, säger Folksams rådgivningschef Fredrik Nyberg.

Få hjälp av en erfaren privatrådgivare i ett digitalt möte – läs mer här. 

– I oroliga börstider är det många som ringer sina pensionsrådgivare. Ofta hinner vi knappt lägga ned telefonen och äta lunch. Det är inte konstigt att man blir orolig, utan det är en helt normal reaktion, säger Fredrik Nyberg.

Hans tips är att försöka göra en ekonomisk plan med sin rådgivare, inte fatta några överilade beslut och att vid behov ha en löpande dialog.

– Ett annat tips är att välja placeringar och sparande som per automatik balanserar risken. Om du inte gillar minustecken är traditionell förvaltning eller en defensiv portfölj bra. Du får mindre när börsen går upp, men behåller mer när den går ned.

Folksam är ett av en knapp handfull kundägda bolag som erbjuder en traditionell förvaltning med en lång och framgångsrik historik. Traditionell förvaltning kan vara en tacksam sparform när börsen svajar och ekonomin viker nedåt.

– Med vår rådgivning situationsanpassar vi lösningarna kundens önskemål och behov, men även utifrån hållbarhetsaspekter. Vi förhåller oss och tar hänsyn till hur långt man har kvar till sitt mål, hur mycket pengar man redan har eller sparar per månad. Sedan är vår uppgift att välja rätt förvaltning som passar kundens unika behov.

Hur hjälper traditionell förvaltning i skakiga tider?

– Vill man minska tajmingskänsligheten är traditionell förvaltning ett bra sätt då den syftar till en stabil löpande avkastning. Det uppnår vi genom att arbeta med en mix av i huvudsak tre ingredienser. Den första är aktier. Den andra är fastigheter som vi själva äger. Den tredje är räntor och obligationer.

– Det här mildrar och jämnar ut svängningar.

Fredrik Nyberg understryker vikten av att sprida sina risker genom att använda sig av olika tillgångsslag i sitt sparande.

– Själv sparar jag både genom fonder och genom traditionell förvaltning. Det ger en bra balansering av min risk. Den eviga frågan om huruvida fonder eller traditionell förvaltning är bäst beror på livssituationen. Istället för att spela ut dem mot varandra kan man låta dem komplettera varandra.

Inget vet när börskriser ska slå till – eller hur långa de blir. Men med en plan, ett medvetet risktagande och löpande kontakt med sina rådgivare ger man sig själv bättre förutsättningar för goda resultat, menar Fredrik Nyberg.

– Det är lätt att bara se till här och nu. Men du kan förbereda dig redan nu inför nästa gång det blir svajigt på börsen. Pensionssparande och förvaltning av pengar är långsiktigt och det är svårt att tajma rätt. Om man sparar på månadsbasis kommer att man att investera både när börsen står högt och när den står lågt. Det kan vara mindre kul, men är effektivt över tid.

Man ska heller inte glömma att det finns goda investeringsmöjligheter även i en kris, påminner Folksams rådgivningschef.

– Om börsen har gått ned, kommer du in på marknaden till lägre priser än tidigare.

Boka placeringsterapi – personlig rådgivning för dig och ditt kapital

Mer från Folksam

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Folksam och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera