1515

UTTALANDE FRÅN STYRELSEN FÖR ALLENEX AB (PUBL) I ANLEDNING AV JUSTERADE VILLKOR I OFFENTLIGT ERBJUDANDE FRÅN CAREDX, INC

Bakgrund

CareDx, Inc (”Budgivaren”) offentliggjorde den 16 december 2015 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Allenex AB (publ) (”Allenex”) att förvärva samtliga utestående aktier i Allenex (”Erbjudandet”). Med undantag för Midroc Invest AB, Fastpartner AB och Xenella Holding AB erbjöds samtliga aktieägare i Allenex ett vederlag om 2,50 kronor kontant per aktie (”Kontantalternativet”). Alternativt erbjöds ett vederlag i form av dels 1,731 kronor kontant, dels 0,01298 aktier i Budgivaren per aktie i Allenex (”Blandade Alternativet”), vilket vid tidpunkten för offentliggörandet motsvarade ett värde om 2,42 kronor[1] per aktie i Allenex.

Styrelsen meddelade samma dag att den beslutat att rekommendera aktieägarna i Allenex att acceptera Erbjudandet. Samtidigt underströk styrelsen att frågan om huruvida Kontantalternativet eller det Blandade Alternativet är mer fördelaktigt för en aktieägare måste baseras på en individuell bedömning gjord av den enskilda aktieägaren i Allenex. 

Genom ett pressmeddelande den 9 februari 2016 har Budgivaren reviderat villkoren för Erbjudandet såvitt gäller det Blandade Alternativet. Den totala kontantutbetalningen om 1,731 kronor per aktie i Allenex är alltjämt oförändrad. Däremot ökar aktiekomponenten från 0,01298 till 0,01458 aktier i Budgivaren per aktie i Allenex. Vid tidpunkten för offentliggörandet av de reviderade villkoren motsvarade det Blandade Alternativet ett värde om 2,28 kronor per aktie i Allenex[2]. Beräknat per den 15 december 2015, dvs. sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet, motsvarar de reviderade villkoren i det Blandade Alternativet ett värde om 2,51 kronor per aktie i Allenex.[3] Kontantalternativet lämnades oförändrat.

För ytterligare information om Erbjudandet hänvisas till Budgivarens pressmeddelande av den 9 februari 2016 samt till den erbjudandehandling som Budgivaren kommer att offentliggöra och distribuera till Allenex aktieägare.

Detta uttalande görs av styrelsen för Allenex i anledning av de krav som följer av punkten II.19 i Nasdaq Stockholms Regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (”Takeover-reglerna”). Styrelseledamöterna Oscar Ahlgren, styrelseledamot i Midroc Invest AB och Xenella Holding AB, samt Sven-Olof Johansson, VD i och huvudägare av Fastpartner AB samt styrelseledamot i Xenella Holding AB, har på grund av intressekonflikt inte deltagit i styrelsens behandling eller beslut i anledning av frågor relaterade till Erbjudandet. Samtliga övriga styrelseledamöter i Allenex, vilka alla är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt bolagets större aktieägare, har deltagit i handläggningen av ärendet och styrelsen har således varit beslutsför.

Styrelsens rekommendation

Styrelsens tidigare rekommendation till aktieägarna i Allenex att acceptera Erbjudandet kvarstår.

Styrelsen noterar att inga förändringar föreslås vad gäller Kontantalternativet. Huruvida Kontantalternativet eller det Blandade Alternativet är mer fördelaktigt för en aktieägare måste alltjämt baseras på en bedömning gjord av den enskilde aktieägaren i Allenex. Styrelsen vill i det sammanhanget särskilt uppmärksamma Allenex aktieägare på att värdet av vederlaget i det Blandade Alternativet kommer att variera över tid beroende på kursen för aktien i Budgivaren och växlingskursen USD/SEK.

I övrigt hänvisar styrelsen till sitt uttalande från den 16 december 2015.

Detta uttalande ska i alla avseenden vara underkastat och tolkas i enlighet med svensk rätt. Tvist i anledning av detta uttalande ska avgöras av svensk domstol exklusivt.

Stockholm den 18 februari 2016

Allenex AB (publ)

Styrelsen


Rådgivare

Advokatfirman Lindahl KB är juridisk rådgivare till Allenex.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Williamsson, styrelseordförande i Allenex, 0708 – 72 18 65

Om Allenex

Allenex är ett life science-bolag som utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer produkter för säkrare transplantationer av organ och benmärg på den globala marknaden. Allenex är noterat på NASDAQ Stockholm under Small Cap-bolag (ticker: ALNX). Sammanlagt arbetar 57 personer inom Allenex-koncernen.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Allenex AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och Takeover-reglerna. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08.30 den 18 februari 2016.


[1] Baserat på SEK/USD växelkurs om 8,4990 per den 15 december 2015 och en stängningskurs för Budgivarens aktie om USD 6,25 den 15 december 2015.

[2] Baserat på SEK/USD växelkurs om 8,4547 per den 8 februari 2016 och en stängningskurs för Budgivarens aktie om USD 4,43 den 8 februari 2016.

[3] Baserat på SEK/USD växelkurs om 8,4990 per den 15 december 2015 och en stängningskurs för Budgivarens aktie om USD 6,25 den 15 december 2015. 

Följande bilagor finns för nedladdning:
Release

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News
Vill du också synas med dina nyheter på DI.se? Läs mer om publicering på DI.se


Innehåll från CHG-MeridianAnnons

Hållbar finansiering av IT för den moderna arbetsplatsen

Fredrik Tiilikka, Account Manager på CHG-MERIDIAN.
Fredrik Tiilikka, Account Manager på CHG-MERIDIAN.

Med rätt partner och finansieringslösning av IT-utrustning kan företag sänka sina kostnader, minska arbetsbördan och öka sin säkerhet samtidigt som de blir en del av en hållbar livscykelshantering. Det här bevisar CHG-MERIDIAN dagligen med sina skräddarsydda helhetslösningar för en effektiv teknikhantering som de förser till över 12 000 kunder. 

– Flera av våra kunder har tidigare upplevt stora utmaningar med att hantera sin IT-utrustning på ett effektivt sätt. Tillsammans med finansiering har vi kunnat erbjuda dem en skräddarsydd lösning som underlättar hanteringen samtidigt som de minskar deras arbetsbörda och blir en del av en cirkulär lösning, förklarar Fredrik Tiilikka, Account Manager på CHG-MERIDIAN. 

CHG-MERIDIAN hjälper sina kunder med hantering av teknikutrustning under hela dess livscykel. Det är en flexibel lösning där du enkelt kan byta ut, addera eller förlänga hyresperioden av utrustning. 

– Vi hjälper till att planera och implementera tekniken och hämtar upp den när man inte längre är i behov av den. Vi ser därefter till att produkterna får ett andra liv innan de återvinns, och garanterar därmed ett andrahandsvärde åt kunden, fortsätter Fredrik Tiilikka. 

Var med och skapa morgondagens hållbara arbetsplats 

CHG-MERIDIANs livscykelmodell skapar alltså inte bara mervärde för kunden, utan gör dessutom en betydande skillnad för miljön. 

– Med vår stora erfarenhet inom återanvändning och vidareförsäljning vet vi vad som krävs för att åstadkomma bra resultat, både för våra kunder och för miljön. För de företag som vill jobba ännu mer aktivt för miljön är vår nylanserade finansieringslösning carbonZERO ett alternativ, där hela livscykeln för kundens finansierade IT-utrustning är helt koldioxidneutral, berättar Fredrik Tiilikka.

Enkelt att gå över till en hyreslösning med CHG-MERIDIAN

Har man som företag redan en inarbetad relation med en eller flera leverantörer är det fortfarande fullt möjligt att gå över till en skräddarsydd finansieringslösning med CHG-MERIDIAN. 

–Eftersom vi är helt oberoende av leverantörer och banker kan vi enkelt anpassa våra lösningar helt i enlighet med våra kunders behov. Kunden kan alltså själv välja vilken, eller vilka leverantörer som passar dem bäst och vi samlar därefter allt i en och samma månadskostnad. Man behöver inte binda upp sig till en specifik leverantör, och kan enkelt addera eller byta ut utrustning man inte längre är i behov av, säger Fredrik Tiilikka. 

CHG-MERIDIAN erbjuder även ISO-certifierad och säker dataradering, som uppfyller krav om informationssäkerhet, så att företag som hanterar mycket data kan känna sig trygga när de byter ut sin utrustning. 

– Vi stödjer våra kunder längs hela livscykeln, med allt från planering inför ett projekt till finansiering och sen återtag med en certifierad dataradering och hållbar remarketing.

På så sätt kan de uppgradera sin IT-utrustning på ett säkert sätt med bästa möjliga totalkostnad, avslutar Fredrik Tiilikka. 

Om CHG-MERIDIAN

CHG-MERIDIAN hjälper kunder att minska arbetsbördan, sänka kostnader och risker genom att erbjuda anpassade IT-lösningar i kombination med finansiering. Deras tjänster fokuserar på hela den tekniska livscykeln, med fokus på hållbarhet och miljö.

Med närvaro i 28 länder och 1200 anställda, erbjuder de hållbara, snabba och fullt integrerade tjänster världen över. 

Läs mer på chg-meridian.se

 

Mer från CHG-Meridian

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med CHG-Meridian och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?