1515

Acando bokslutskommuniké 2015

KVARTALET 1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2015

>        Nettoomsättning 565 MSEK (620)

>        Rörelseresultat 62 MSEK (35*)

>        Rörelsemarginal 10,9 % (5,7 %)

>        Resultat efter skatt 60 MSEK (26)

>        Resultat per aktie 0,59 SEK (0,25)

 

ACKUMULERAT 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2015

>        Nettoomsättning 2 115 MSEK (1 856)

>        Rörelseresultat 168 MSEK (43*)

>        Rörelsemarginal 7,9 % (2,3 %)

>        Resultat efter skatt 131 MSEK (30)

>        Resultat per aktie 1,27 SEK (0,35)

>        Likvida medel 93 MSEK (76)

>        Styrelsen avser att föreslå årsstämman att besluta om en utdelning om 1,20 SEK (1,00) per aktie, motsvarande totalt cirka 123 MSEK (103)

KVARTALET 1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2015

>        Nettoomsättning 565 MSEK (620)

>        Rörelseresultat 62 MSEK (35*)

>        Rörelsemarginal 10,9 % (5,7 %)

>        Resultat efter skatt 60 MSEK (26)

>        Resultat per aktie 0,59 SEK (0,25)

 

ACKUMULERAT 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2015

>        Nettoomsättning 2 115 MSEK (1 856)

>        Rörelseresultat 168 MSEK (43*)

>        Rörelsemarginal 7,9 % (2,3 %)

>        Resultat efter skatt 131 MSEK (30)

>        Resultat per aktie 1,27 SEK (0,35)

>        Likvida medel 93 MSEK (76)

>        Styrelsen avser att föreslå årsstämman att besluta om en utdelning om 1,20 SEK (1,00) per aktie, motsvarande totalt cirka 123 MSEK (103)

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Under 2015 fortsatte Acandos utveckling mot att bli norra Europas ledande konsultbolag. Finansiellt omsatte koncernen för första gången över 2 miljarder kronor och med ett rörelseresultat om 168 MSEK levererar vi den största vinsten i bolagets historia. Lönsamheten har stärkts kontinuerligt under året i alla våra viktiga geografier. De strukturella förändringar som under de senaste åren genomförts i Tyskland och Norge med förändrad kundbas, operativa effektiviseringar och fokus på tjänster med hög tillväxtpotential bidrar till en stärkt position på marknaden och ökad lönsamhet för helåret. De synergier vi förväntat oss i Sverige av samgåendet mellan Acando och Connecta, både som effektiviseringar och som nya kundmöjligheter har under året realiserats fullt ut och framförallt bidragit till att skapa ökad lönsamhet drivet av ökad beläggning genom större projektdrivna leveranser och ett brett erbjudande i de mest intressanta branscherna.

Vi fortsätter utvecklas mot en tydlig digital transformationspartner. Bredden i vårt erbjudande, spännvidden från strategisk insikt till digital innovation och en stark genomförandekraft ger oss nya möjligheter varje dag.

Industrier och branscher som vi tidigare uppfattat som traditionella är nu digitala pionjärer och våra viktigaste digitala partners. Vi arbetar med intelligenta transportsystem, avancerade kart- och trafikinformationstjänster och självstyrande fordon i Norge. Vi förenklar kommunikationen mellan förare och bil hos en av våra tyska kunder och analyserar konsekvenser av digitala scenarios hos en av våra svenska kunder i transportsektorn. Vi är också stolta över att ha fått svenska Trafikverkets förtroende att gemensamt med våra partners bidra till att effektivisera och öka precisionen i underhållsarbetet genom bättre och mer enhetlig informationshantering. Projektet är ett av Acandos större och tilldelningen skedde i konkurrens med globala aktörer. Vår förmåga att identifiera den mest relevanta tekniska lösningen, erfarenhet av komplexa projekt och förmåga att nära interagera med kund och partners ger oss en fördel. Att projektet dessutom bidrar till en ökad samhällsnytta gör oss förstås extra stolta.

Vi tror på en värld med större förmåga där vi bidrar till att skapa större värden genom att accelerera talanger och göra den talangen tillgänglig för våra kunder. Vi är stolta över alla som har valt att vara en del av Acando, alla de initiativ som tas och för alla förtroenden våra kunder ger oss. Kraften i vår kollektiva förmåga och var och ens ambition utmärker oss.

Ibland blir man extra stolt över det vi representerar. Som när en av våra medarbetare, på eget initiativ, genom ett hackathon i Norge, en FN-konferens och en utmärkelse i Abu Dhabi på outgrundliga vägar hamnar i presskonferens på Mauritius tillsammans med Mauritius miljöminister, med täckning i alla nationella medier, för att prata om digital innovation som stöd för biologisk mångfald. Läs mer om biocaching på biocaching.com och facebook.com/biocaching.

Detta är information som Acando AB (publ.) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 februari 2016.

Mer information
Carl-Magnus Månsson, vd och CEO +46 8 699 73 77
Anneli Lindblom, CFO +46 8 699 73 09

Acando är ett konsultbolag vars affärsidé är att tillsammans med sina uppdragsgivare skapa affärsnytta genom att förbättra och effektivisera processer, organisation och digitala lösningar. Vi utmärker oss för vår förmåga att kombinera kompetens inom strategi och affärsverksamhet med gedigen teknisk expertis och en djupgående förståelse för hur organisationer fungerar. Koncernen har cirka 1 700 anställda fördelade på fyra länder. Acando omsatte över 2 miljarder 2015 och är noterat på Nasdaq Stockholm.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Läs hela rapporten som pdf

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News
Vill du också synas med dina nyheter på DI.se? Läs mer om publicering på DI.se


Innehåll från Ikano BostadAnnons

Kunddriven innovation leder bostadsutvecklingen

Flexibla eluttag, flyttbara väggar och hem som räcker bortom den egna lägenheten. Nya sätt att leva gör att vi söker nya sätt att bo – frågan är bara om fastighetsbolagen hänger med?

Läs mer om Ikano Bostads innovationsprogram BoLabb 

Innovation kan skapas på många sätt. Den kan vara teknikdriven, det vill säga ny teknik uppfinns först och därefter undersöks hur den kan implementeras i människors vardag. Eller så kan den vara behovsdriven, det vill säga att människors behov är det som styr vilka lösningar som tas fram. På Ikano Bostads BoLabb jobbar man efter det senare alternativet. 

– Vårt innovations- och utvecklingsarbete är väldigt kunddrivet. Vi lyssnar in vilka problem kunderna brottas med och försöker lösa dem, säger Lotta Sjödin, strategisk innovations- och utvecklingsledare på Ikano Bostad. 

BoLabb är egentligen inte ett fysiskt labb utan namnet på den metodik som används. 

– VI arbetar i tre faser. Den första är utforskande, den andra är skapande och i den tredje implementerar vi. 

Lotta Sjödin, strategisk innovations- och utvecklingsledare på Ikano Bostad.
Lotta Sjödin, strategisk innovations- och utvecklingsledare på Ikano Bostad.

I den första fasen är det viktigt att vara öppen och framförallt försöka detektera kundernas behov, inte deras önskemål om lösningar, säger Lotta.  

– Henry Ford sa en gång att om han hade lyssnat på sina kunder så hade de önskat sig en snabbare häst. Och det är ju det som är skillnaden mellan att lyssna på behov och på önskemål om lösningar. Behovet var att förflytta sig snabbare, inget annat. Men börjar man prata om lösningar för tidigt så målar man lätt i sig i ett hörn. 

FlexEl och FlexRum

För Ikano Bostad har det kunddrivna arbetssättet lett till flera innovationer som kommit till användning i kundernas vardag. Ett strategiskt samarbete med IKEA mynnade till exempel ut i flyttbara eluttag och dito väggar. 

– Många människor bor i dag lite mindre än vad de egentligen skulle vilja. Det gör att behovet av flexibilitet ökar. Ibland behöver man kanske ett extra rum att sova i, ibland ett extra rum att jobba i. 

Smart FlexEl
Smart FlexEl

De flyttbara eluttagen bottnade i att många av kunderna berättade om den dagliga kampen mot sladdhärvor och uttag som aldrig satt där de borde. 

– Båda de här lösningarna används i dag i praktiken. Vi jobbade tidigt med prototyper i skala 1:1 som kunderna fick prova, blanda annat genom att flytta in i testlägenheter. Och efter att vi implementerat lösningarna i riktiga hem så gör vi också uppföljningsbesök, för att se hur de fungerar i verkligheten, säger Lotta. 

Delad boyta

Just nu jobbar BoLabb med ett projekt som undersöker hur våra bostäder kan anpassas för att delas med flera. Tanken är att alla har sitt eget space, som kanske är lite mindre än vanligt, men att det i gengäld finns gemensamhetsytor, som vardagsrum och kök. 

– Många människor upplever i dag att de känner sig isolerade och saknar en större gemenskap. Samtidigt står städerna för en stor del av vår resursförbrukning och kan vi använda dem mer effektivt kan det ha en stor klimatpåverkan. 

Kontor på dagen och sovrum på natten.
Kontor på dagen och sovrum på natten.

Projektet riktar sig i ett första steg till ensamhushåll eller familjer med upp till två personer. Och tanken är inte att skapa nya 70-talskollektiv – utan att anpassa boendet efter vad dagens kunder behöver. 

– Det vi har sett hittills är att människor har ett behov av gemenskap, men man vill inte att den ska kännas påtvingad. Vi ska snart börja bygga bostäder i Malmö där vi kommer att utforska exakt hur det här ska göras. Just att vara inlyssnande genom hela processen är jätteviktigt för att det ska bli bra, säger Lotta. 

Här finns allt du vill veta om Ikano Bostad 

Mer från Ikano Bostad

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Ikano Bostad och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?