1515
Annons

Delårsrapport september–november 2016

”Stark försäljning- och resultatutveckling”

Första kvartalet september–november 2016

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 212,9 Mkr (200,1), en ökning med 12,8 Mkr

 • Koncernens försäljning i jämförbara butiker ökade med 6 procent under kvartalet

 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 57,1 procent (55,1)

 • Resultat före av- och nedskrivningar blev 9,9 Mkr (-10,7), en förbättring om 20,6 Mkr

 • Resultat efter skatt uppgick till 5,2 Mkr (-18,4), en förbättring om 23,6 Mkr
   
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,04 kr (-1,50)
   
 • Antalet butiker uppgick till 131 jämfört med 140 butiker föregående år
   

Väsentliga händelser under och efter kvartalet

 • Under kvartalet har fyra olönsamma butiker stängts enligt plan.
   
 • Som ett led i bolagets nya digitala strategi har en ny e-handelsplattform lanserats under december 2016. Först ut var accent.se.

 • Som tidigare kommunicerades i bokslutskommunikén i oktober har Bolagets CFO valt att lämna sin anställning under senare delen av våren för att övergå till egen verksamhet. Rekrytering av ersättare har påbörjats. 
   

VD-kommentar till utvecklingen

Den positiva tendensen från fjärde kvartalet fortsätter och vi kan visa upp ett starkt första kvartal för 2016/2017. Venue Retail Group uppvisar en försäljningsökning om 6 procent för jämförbara enheter, ett rörelseresultat före avskrivningar som är 21 Mkr bättre än föregående år samt en vinst efter skatt om 5 Mkr. Vår utveckling är stark med beaktande att marknaden (enligt HUI) var svag under motsvarande period, både inom kläder och skor.

Förklaringen till resultatförbättringen är att Venue Retail Group överlag uppvisar ett starkare sortiment, en tydligare kommunikation samt en inspirerande presentation i butik. Sammantaget har detta medfört en ökad försäljning inom samtliga butikskoncept (Accent, Morris och Rizzo/NK), samtidigt som kostnaderna hålls på en betydligt lägre nivå än tidigare år. Den goda försäljningen har även föranlett att kassaflödet är 46 Mkr bättre än föregående år och att vår tillgängliga likviditet per den 30 november uppgår till 73 Mkr.

Vår satsning på digital kommunikation har lett till en ökad trafik till våra e-handelssajter samt ett ökat intresse för våra fysiska butiker. För att kapitalisera på trafikökningen och öka konverteringsgraden har vi under december 2016 lanserat en ny e-handelsplattform. Accent.se var först ut och under januari 2017 följer vi upp med Morris.no samt Rizzo.se. Den nya plattformen har fått en uppgradering med ett inspirerande uttryck, mer lättnavigerad funktionalitet samt en förenklad betalningslösning genom Klarna. Denna funktion lanseras även i samtliga fysiska butiker.

E-handeln kommer att vara en viktig del för vår ökade tillväxt, där ett bredare sortiment av befintliga och nya varumärken bidrar till ett bättre kunderbjudande. Här kan vi även i större utsträckning presentera våra egna varumärken, Don Donna, Handskmakaren, A-TO-B och Rizzo som har en stor potential att ta ytterligare marknadsandelar. Den digitala närvaron ökar inspirationen och tillgängligheten av vårt breda utbud av väskor, skor och accessoarer.

Det är naturligtvis glädjande att få ett kvitto på att de åtgärder vi arbetar med får effekt. Samtidigt har vi respekt för det läge vi kommer ifrån och de utmaningar som ligger framför oss. Vi har en klar plan som vi följer och vi fokuserar på våra prioriterade områden, detta tillsammans med fortsatt hårt arbete skall bidra till att nå våra långsiktiga mål.

Stockholm december 2016

Jonas Ottosson

VD och koncernchef

Följande bilagor finns för nedladdning:
Delårsrapport september–november 2016 VRG

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från Lunds universitetAnnons

De tog sin cancerforskning från idé till verklighet

Lao Saal, en av de två grundarna av SAGA Diagnostics AB.
Lao Saal, en av de två grundarna av SAGA Diagnostics AB.Foto:André de Loisted

På Lunds universitet är cancerforskningen ett av akademins flaggskepp. I nära samarbete med vården och andra aktörer är målet att ta universitetets innovationer ut i den verkliga världen där den kan göra verklig skillnad. Ett lyckat exempel är SAGA Diagnostics AB – ett spinoff-företag som nu arbetar med bland annat AstraZeneca.  

Allt började 2009 när Lao Saal, idag universitetslektor på Lunds universitet, flyttade till Lund och startade en cancerforskargrupp. Forskargruppen fick finansiellt stöd av bland annat Cancerfonden och Vetenskapsrådet och studerade flera olika typer av behandlingssätt för cancersjukdomar. Men, ett område som fick dem att höja på ögonbrynen lite extra var vätskebiopsi.  

– Istället för att behöva göra ett större ingrepp på patienten där man tar ett vävnadsprov, som man vanligtvis gör, kan man genom vätskebiopsi ta ett prov baserat på vätska. Antingen blod, urin eller i vissa fall saliv, säger Lao Saal. 

Här kan du läsa mer om vätskebiopsi

Genom vätskebiopsi kan man mäta hur många cancerceller en patient har i kroppen och hur den förändras. Teknologin mäter nämligen en specifik biomarkör, så kallad cirkulerande tumör-DNA (ctDNA). 

– Det finns idag ett stort behov av förbättrade biomarkörer för att diagnostisera cancer, välja bäst behandling och övervaka hur patienten svarar. Genom ctDNA kan vi lösa de problemen på ett minimalt invasivt sätt, förklarar han. 

Från forskargrupp till spinoff-företag

Åren gick och cancerforskningen fortsatte att blomstra. Forskargruppen hade något stort på gång och en organisation på universitetet såg potential i att ta forskningen ett steg längre. Som en avknoppning bildades cancergenomikföretaget SAGA Diagnostics under 2015, som idag utvecklar ultrakänsliga flytande biopsitester för tidig upptäckt av canceråterfall och precisionsmedicin vid cancerbehandling.

– Vi hade egentligen inga planer på att starta ett företag, utan vi fokuserade bara på forskningen. Men när idén presenterades och chansen kom så tog vi den. Lunds universitet och Lunds universitets cancercentrum (LUCC) har spelat en stor roll för att kunna ta det här betydande steget, säger Lao Saal som är en av de två grundarna av SAGA Diagnostics AB. 

Läs mer om SAGA Diagnostics här 

Lunds universitet en möjliggörare

Sex år har passerat sedan företaget startades och idag har bolaget 20 anställda som strävar efter att förbättra vården med deras ultrakänsliga tjänster och produkter. Företaget finansieras av stora investerare såsom Segulah Medical Acceleration och samarbetar bland annat med läkemedelsjätten AstraZeneca och svenska Alligator Bioscience. 

– Jag är oerhört stolt att vår teknik har nått till vården och kan användas i praktiken. Vi är ett ungt företag som kommit långt på kort tid. Den utveckling och kommersialisering vi har gjort från Lund universitet till att faktiskt kunna göra skillnad för patient och samhälle betyder otroligt mycket, säger Lao Saal. 

Om Lunds universitet cancercentrum
LUCC samordnar cancerforskning vid Lunds universitet och startade under 2019. LUCC ska ge stöd till universitetsledning, fakultetsledning och Region Skånes ledning till att fatta välinformerade och strategiska beslut som rör cancerområdet inom verksamheterna forskning, utbildning, innovation och samverkan. Läs mer om LUCC här.

 

Mer från Lunds universitet

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Lunds universitet och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?