Sectras halvårsrapport 2016/2017: Ökad vinst, starkt kassaflöde och ökade framtidssatsningar

Linköping den 12 december, 2016 – IT- och medicinteknikföretaget Sectra (http://www.sectra.com/) (STO: SECT B) ökar nettoomsättningen, rörelseresultatet och kassaflödet under första halvårsperioden 2016/2017 jämfört med motsvarande period föregående år. Detta trots negativa valutaeffekter av förändringar i brittiska pundet och ökade satsningar för framtida tillväxt inom områden som exempelvis digital patologi och IT-säkerhet för kritisk infrastruktur. Bolagets finansiella fokus är att öka rörelseresultatet per aktie med bibehållen rörelsemarginal och Sectras nyckeltal för de finansiella målen ligger fortsatt över målnivåerna.

Halvårsperioden i siffror

 • Orderingången ökade med 3,9 procent till 525,1 MSEK (505,2).
 • Nettoomsättningen uppgick till 505,9 MSEK (489,5), vilket motsvarar en ökning med 3,4 procent. Justerat för valutakursförändringar ökade omsättningen med 5,1 procent.
 • Rörelseresultatet ökade med 23,6 procent till 78,5 MSEK (63,5), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 15,5 procent (13,0). Justerat för valutakursförändringar ökade rörelseresultatet med 33,4 procent.
 • Kassaflödet efter förändring av rörelsekapital ökade till 70,2 MSEK (58,6).

Kvartal 2 i siffror

 • Orderingången ökade med 45,9 procent till 299,6 MSEK (205,3). Omförhandling av ett flerårigt kundavtal har haft en engångseffekt på koncernens orderstock med -78,9 MSEK och innebär en retroaktiv justering av orderingången för 2014/2015. Det framtida rörelseresultatet påverkas marginellt av denna omförhandling.
 • Nettoomsättningen uppgick till 275,4 MSEK (264,7), vilket motsvarar en ökning med 4,0 procent. Justerat för valutakursförändringar ökade omsättningen med 4,6 procent.
 • Rörelseresultatet ökade med 44,5 procent till 46,4 MSEK (32,1), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 16,8 procent (12,1). Justerat för valutakursförändringar ökade rörelseresultatet med 60,4 procent.
 • Kassaflödet efter förändring av rörelsekapital ökade till 52,6 MSEK (52,0). 

Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB, kommenterar

– Med visionen att bidra till ett friskare och tryggare samhälle levererar Sectra stabila lösningar med hög tillgänglighet till några av samhällets viktigaste funktioner. Att våra insatser uppskattas bekräftas både av externa och egna kundnöjdhetsmätningar. Nyligen presenterades en undersökning där beslutsfattare på den nordamerikanska sjukvårdsmarknaden återigen rankade Sectra högre än konkurrenterna. Den höga kundnöjdheten och långsiktiga framtidssatsningar bidrar till att stärka vår position inom Sectras nischområden.

– Kvalitet är lönsamt! Vår finansiella utveckling under andra kvartalet var god med fortsatt positiva trender för koncernens omsättning, rörelseresultat och kassaflöde. Detta trots att utfallet har påverkats negativt av valutaeffekter, speciellt i Storbritannien, och att vi belastat kvartalsresultatet med långsiktiga satsningar för framtida tillväxt inom områden som exempelvis digital patologi och IT-säkerhet för kritisk infrastruktur. Satsningarna inom dessa områden ökar i takt med att marknaderna mognar, vilket kommer att ha en dämpande effekt på resultatutvecklingen innevarande verksamhetsår. 

– Orderingången detta kvartal visar på en tillfredsställande förbättring, men tillväxttakten på årsbasis bör öka ytterligare för att vi ska vara helt nöjda. Vi ser ljus i tunneln för affärsområdet Secure Communications, såväl inom den historiska kryptoaffären som inom det nya området kritisk infrastruktur där vi upplever bra intresse från marknaden. 

För ytterligare vd-kommentarer och information se bifogad delårsrapport.

Presentationen av delårsrapporten den 12 december

Sectra presenterar delårsrapporten vid en telefonkonferens med Torbjörn Kronander, koncernchef och vd, samt Simo Pykälistö, CFO och vice vd. Presentationen hålls på engelska.

Tid:         12 december 2016 kl. 10:00

För att delta, ring in 5-10 minuter före konferensen på:

 • SE +46 8 56642690
 • UK +44 2030089810
 • US +1 8557532235

eller följ rapportpresentationen online via: www.sectra.com/irwebcast. Här kommer även en inspelad version att finnas tillgänglig efteråt.

Denna information är sådan information som Sectra AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 december, 2016, kl. 08:00 CET.

För ytterligare information:
Torbjörn Kronander, vd och koncernchef Sectra AB, 0705 - 23 52 27
Pressbilder: flickr.com/photos/sectramedicalsystems

Följande bilagor finns för nedladdning:
Sectra halvårsrapport 2016/2017

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från SnowflakeAnnons

Snowflake samlar och delar tillförlitlig Covid19-data

Snowflake samlar data på ett och samma ställe för värdefull analys.
Snowflake samlar data på ett och samma ställe för värdefull analys.

Coronapandemin har visat att vi behöver ta del av information på rätt sätt – från pålitliga källor, strukturerat och uppdaterat i realtid. Snowflake tar fasta på detta och samlar tillförlitlig data på sin Cloud Data Platform.

I Snowflakes Data Cloud Platform kan användaren skapa en ”single source of truth” med realtidsdata som samlats in från källor som WHO och John Hopkins-universitet. Data över antalet smittade i världen sammanställs på Snowflake Data Marketplace. Plattformen kan hjälpa företag och organisationer att fatta välgrundade beslut och bli mer datadrivna. 

– Datan är redan förberedd för analys när den ligger på vår plattform vilket gör informationen lätt att hantera. Den är även enkel att kombinera med sin egen data för att skapa en bättre bild över sin verksamhet, säger Sam Bäcknäs, Senior Sales Engineer på Snowflake i Sverige. 

Kombinerar datakällor för värdefull analys

Data över antalet smittade kombineras med data om befolkningstäthet och även geolokalisering. För globala bolag kan denna information vara avgörande vid planering kring när kontor och butiker på olika platser i världen ska öppna igen, eller för att förutse hur försäljningen kommer att påverkas i olika länder och regioner. Enligt Sam Bäcknäs är det just kombinationen av datakällor som möjliggör intressanta och värdefulla analyser. 

EXTERN LÄNK: Få tillgång till Covid19-data genom Snowflake Data Marketplace  

– Genom att binda ihop data på Snowflake Data Marketplace över antalet smittade med exempelvis befolkningstäthet och väderinformation kan man göra prediktioner om hur smittspridningen kommer utvecklas och var man borde satsa mer på förebyggande arbete, säger han och fortsätter:

– Jag ser även stor potential för ”data sharing” mellan olika sjukhus i Stockholmsregionen som exempel. Då skulle personalen kunna få information om lediga intensivvårdsplatser i realtid i en dashboard istället för genom telefonsamtal mellan sjukhusen. Detta är lättare att överblicka och innebär mindre belastning för personalen. 

EXTERN LÄNK: Nyfiken på Data Sharing? Läs mer här 

Molnlösning innebär många fördelar

Sam Bäcknäs menar att många företag och organisationer i dag sitter på värdefull data som kan kombineras och visualiseras för viktiga insikter om den egna verksamheten, och som de även kan sälja vidare. Genom att samla all data på Snowflakes plattform kan kunden dra nytta av alla fördelar med den skalbarhet och administrativa enkelhet som en molnlösning erbjuder. 

Fakta Snowflake
Snowflake är en helt molnbaserad data-plattform som finns på Azure, AWS och GCP och är skapad för framtidens datahantering. Produkten fungerar som ”software as a service” och möjliggör att kunder samlar sin värdefulla data på ett och samma ställe. Genom Snowflake Data Marketplace ges också möjligheten att sälja egna dataset som kan vara av intresse för andra bolag.
Läs mer på www.snowflake.com  

 

Mer från Snowflake

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Snowflake och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?