1515
Annons

Sectras halvårsrapport 2016/2017: Ökad vinst, starkt kassaflöde och ökade framtidssatsningar

Linköping den 12 december, 2016 – IT- och medicinteknikföretaget Sectra (http://www.sectra.com/) (STO: SECT B) ökar nettoomsättningen, rörelseresultatet och kassaflödet under första halvårsperioden 2016/2017 jämfört med motsvarande period föregående år. Detta trots negativa valutaeffekter av förändringar i brittiska pundet och ökade satsningar för framtida tillväxt inom områden som exempelvis digital patologi och IT-säkerhet för kritisk infrastruktur. Bolagets finansiella fokus är att öka rörelseresultatet per aktie med bibehållen rörelsemarginal och Sectras nyckeltal för de finansiella målen ligger fortsatt över målnivåerna.

Halvårsperioden i siffror

 • Orderingången ökade med 3,9 procent till 525,1 MSEK (505,2).
 • Nettoomsättningen uppgick till 505,9 MSEK (489,5), vilket motsvarar en ökning med 3,4 procent. Justerat för valutakursförändringar ökade omsättningen med 5,1 procent.
 • Rörelseresultatet ökade med 23,6 procent till 78,5 MSEK (63,5), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 15,5 procent (13,0). Justerat för valutakursförändringar ökade rörelseresultatet med 33,4 procent.
 • Kassaflödet efter förändring av rörelsekapital ökade till 70,2 MSEK (58,6).

Kvartal 2 i siffror

 • Orderingången ökade med 45,9 procent till 299,6 MSEK (205,3). Omförhandling av ett flerårigt kundavtal har haft en engångseffekt på koncernens orderstock med -78,9 MSEK och innebär en retroaktiv justering av orderingången för 2014/2015. Det framtida rörelseresultatet påverkas marginellt av denna omförhandling.
 • Nettoomsättningen uppgick till 275,4 MSEK (264,7), vilket motsvarar en ökning med 4,0 procent. Justerat för valutakursförändringar ökade omsättningen med 4,6 procent.
 • Rörelseresultatet ökade med 44,5 procent till 46,4 MSEK (32,1), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 16,8 procent (12,1). Justerat för valutakursförändringar ökade rörelseresultatet med 60,4 procent.
 • Kassaflödet efter förändring av rörelsekapital ökade till 52,6 MSEK (52,0). 

Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB, kommenterar

– Med visionen att bidra till ett friskare och tryggare samhälle levererar Sectra stabila lösningar med hög tillgänglighet till några av samhällets viktigaste funktioner. Att våra insatser uppskattas bekräftas både av externa och egna kundnöjdhetsmätningar. Nyligen presenterades en undersökning där beslutsfattare på den nordamerikanska sjukvårdsmarknaden återigen rankade Sectra högre än konkurrenterna. Den höga kundnöjdheten och långsiktiga framtidssatsningar bidrar till att stärka vår position inom Sectras nischområden.

– Kvalitet är lönsamt! Vår finansiella utveckling under andra kvartalet var god med fortsatt positiva trender för koncernens omsättning, rörelseresultat och kassaflöde. Detta trots att utfallet har påverkats negativt av valutaeffekter, speciellt i Storbritannien, och att vi belastat kvartalsresultatet med långsiktiga satsningar för framtida tillväxt inom områden som exempelvis digital patologi och IT-säkerhet för kritisk infrastruktur. Satsningarna inom dessa områden ökar i takt med att marknaderna mognar, vilket kommer att ha en dämpande effekt på resultatutvecklingen innevarande verksamhetsår. 

– Orderingången detta kvartal visar på en tillfredsställande förbättring, men tillväxttakten på årsbasis bör öka ytterligare för att vi ska vara helt nöjda. Vi ser ljus i tunneln för affärsområdet Secure Communications, såväl inom den historiska kryptoaffären som inom det nya området kritisk infrastruktur där vi upplever bra intresse från marknaden. 

För ytterligare vd-kommentarer och information se bifogad delårsrapport.

Presentationen av delårsrapporten den 12 december

Sectra presenterar delårsrapporten vid en telefonkonferens med Torbjörn Kronander, koncernchef och vd, samt Simo Pykälistö, CFO och vice vd. Presentationen hålls på engelska.

Tid:         12 december 2016 kl. 10:00

För att delta, ring in 5-10 minuter före konferensen på:

 • SE +46 8 56642690
 • UK +44 2030089810
 • US +1 8557532235

eller följ rapportpresentationen online via: www.sectra.com/irwebcast. Här kommer även en inspelad version att finnas tillgänglig efteråt.

Denna information är sådan information som Sectra AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 december, 2016, kl. 08:00 CET.

För ytterligare information:
Torbjörn Kronander, vd och koncernchef Sectra AB, 0705 - 23 52 27
Pressbilder: flickr.com/photos/sectramedicalsystems

Följande bilagor finns för nedladdning:
Sectra halvårsrapport 2016/2017

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från MetaAnnons

Experterna: ”Annonsering måste utvärderas och utvecklas”

Fler och fler annonsörer tittar nu på hur man kan fasa ut eller förändra traditionella metoder som reklamblad i brevlådan, TV-reklam och printannonser. De kan fortfarande ge effekt, men nu finns mer prisvärda, mätbara och inte minst framtidssäkra alternativ. Meta, före detta Facebook, berättar här om de digitala lösningarna som ger resultat idag.

”Ingen reklam tack” är sannolikt ett vanligare begrepp på svenska brevlådor än både Svensson och Johansson. Och till de som inte fått upp någon skylt, men ändå inte vill ha reklam, skickas varje år tusentals ton reklamblad som åker direkt i pappersinsamlingen. Till samma plats förpassas ofta oöppnade gratistidningar fulla med annonser som förblir okonsumerade. Lägg därtill ett skenande pris på papper där Tidningsutgivarna väntar sig en 50-procentig ökning inom kort, vilket redan lett till nedläggning av flera tidningar och tryckerier. Så nog hopar sig argumenten mot printlösningarna.

Johnas Liljegren är ansvarig för retail i Sverige för Meta, före detta Facebook. Han ser ofta exempel på företag som gör sina val av marknadsföring av gammal vana.

– All annonsering och kommunikation bör utvärderas och utvecklas med tiden, så även dessa printkanaler. Men det räcker inte med att bli digital och ”posta” ett reklamblad på Facebook. Man bör bygga automation och ny typ av reklamproduktion som effektivt kan skala över många butiker, säger han.

Framtiden finns online – och i butiker

Det nya digitala ekosystemet är mer komplext för annonsörer – på gott och ont. Den digitala kunden är ofta mer flyktig, oförutsägbar och lättdistraherad. Samtidigt finns fler möjligheter än någonsin att kommunicera direkt med kunden och att bygga lojalitet över tid. Men varför välja mellan online och offline när båda har sina uppenbara fördelar? De flesta kundresor har både analoga och digitala inslag, det är därför viktigt att hitta sätt att leda kunden till beslut eller köp på flera sätt.

– Jag har förståelse för att enskilda marknadsföringsaktiviteter är en del av ett större sammanhang där till exempel reklamblad är en del i ett maskineri där man också jobbar med POS (försäljning i butiken), leverantörsavtal och så vidare, säger han och fortsätter:

– Tyvärr har vi en tendens att sätta kanaler i fack där de spelar olika roller för att vi intuitivt tror att det är rätt. När vi utmanar oss och förändrar kanalmixen får vi ofta en förbättrad effekt. 

Eftersom Meta har appar som fyller olika syften för konsumenter så finns stora möjligheter att som varumärke möta kunderna där de befinner sig. Kunden kan till exempel inspireras och upplysas på Instagram och sedan bearbetas på Messenger eller Whatsapp för lojalitet, merförsäljning och kundnöjdhet. 

Hur kan det se ut i praktiken?

– Jag kan till exempel mötas av ett samarbete mellan COOP och mästerkocken ”matfashionistan” på Instagram stories, skicka det som ett direktmeddelande till min fru som skickar det till COOPs bot i Messenger där varorna läggs till i vår gemensamma inköpslista. Jag checkar ut på COOP.se och plockar upp varorna i ”click and collect” på väg hem från jobbet. På vägen dit får jag ett erbjudande från en leverantör i samarbete med COOP på Facebook. Väl på plats går jag in i butiken och kompletterar mitt köp med självscanning via mobilapp. I framtiden kanske jag med hjälp av AR lagar maten tillsammans med matfashionistan i mitt kök tillsammans med min bror i en annan del av landet, säger Johnas Liljegren.

City Gross växer med digitala kuponger

Bekvämlighet, närhet till hemmet och pris är parametrar som påverkar konsumenters val av fysisk butik. I takt med ett accelererat digitalt beteende utmanas dessa parametrar genom teknikutveckling och leveransformat där aktörer inom dagligvaruhandeln behöver ta hänsyn till ytterligare en konkurrensdimension. För kunder som redan befinner sig i butik är rabattkupongen ett vanligt inslag på hyllkanten för att driva försäljning. Genom att också erbjuda kuponger digitalt öppnar de en värld av möjligheter för riktad annonsering (i Metas kanaler) utanför den fysiska butiken, individanpassade erbjudanden och framför allt betydligt mer mätbara resultat.

– Vi har lärt oss att vi kan driva försäljning i butik genom digitala annonser och att de flesta är positiva till att få digitala kuponger via sociala medieplattformar, berättar Jonas Gunnarsson, mediestrateg på City Gross.

Insikterna som Jonas Gunnarsson hänvisar till kommer från ett omfattande test som de gjorde 2020 och 2021 för att få mer kunskap om hur annonser med digitala kuponger påverkar målgruppens shoppingbeteende. Testet utfördes tillsammans med ansedda Retail Academics som med rötter i världsledande forskning inom detaljhandeln och shoppingbeteende är specialiserade på att koda av köpbeteenden för att utveckla försäljning och kundupplevelse. Resultaten från kampanjer med digitala kuponger i utvalda butiker analyserades noggrant. De digitala annonserna ledde till en säljökning på 12 procent och hela 87 procent av den potentiella målgruppen nåddes konsekvent under kampanjperioden.

– Utbudsannonseringen behöver utmanas datamässigt då mycket sker av gammal vana. Med Metas möjlighet att geostyra sin kommunikation skapas unika möjligheter att följa upp kampanjen från traditionella räckviddsmått hela vägen till vad som faktiskt säljs ur hyllan. säger Patrik Thulin, vd på Retail Academics.

Samtidigt fick målgruppen i en enkät svara på hur de ville få sin information från City Gross. Svaren visade att 70 procent tyckte att annonsering via sociala medier var ett bra sätt att få erbjudanden och kuponger.

– Samarbetet gav en bred inblick i försäljningseffekten och kundernas åsikter baserat på de val av produkter och erbjudanden vi gör, berättar Jonas Gunnarsson.

Johnas Liljegren fyller i:

– Meta har lösningar för att visa hur kundresan ser ut oavsett om försäljning sker i butik, app eller på webb och sociala medier. För att få tillgång till verktygslådan och för att tillfredsställa konsumenternas krav på både personalisering och integritet så behöver annonsörer göra en del tekniska implementationer. Det kan krävas en liten investering men med det på plats kan man följa kunderna i den beteendeförändring de går igenom, avslutar han.

Vill du veta mer om hur du kan ta ditt företag framåt med hjälp av Meta? Läs mer på Meta For Business

Mer från Meta

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Meta och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?