Annons

Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) – Delårsrapport januari – september 2016

Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) är ett fastighetsbolag vars kapitalandelslån är noterat vid NDX, Nordic Derivatives Exchange.

 • Hyresintäkterna för perioden ökade till 27,8 miljoner kronor (24,2 miljoner kronor föregående år).
 • Driftnettot förbättrades med 2,2 miljoner kronor till 20,3 (18,1) miljoner kronor.
 • Förvaltningsresultatet ökade till 7,9 (5,2) miljoner kronor.
 • Periodens totalresultat var -0,8 (15,1) miljoner kronor.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 7,9 (5,4) miljoner kronor.
 • Omvärderingar av koncernens fastigheter har påverkat resultatet med 10,2 (11,9) miljoner kronor.
 • Koncernen har under verksamhetsåret investerat 7,9 (8,0) miljoner kronor i ombyggnationer för hyresgäster.
 • Fastigheternas totala marknadsvärde uppgick vid periodens slut till 451,6 miljoner kronor (433,5 miljoner kronor vid utgången av föregående år).
 • Kapitalandelslånet har värderats till marknadsvärde. Vid rapportperiodens slut har kapitalandelslånet värderats till 157,4 miljoner kronor (138,3 miljoner kronor vid utgången av föregående år).
 • Den i balansräkningen ökade skulden (på grund av högre slutkurs på kapitalandelslånet än föregående period) har påverkat resultatet med -19,1 miljoner kronor före skatt men resultatposten har ingen påverkan på bolagets kassaflöde.
 • NAV-värdet uppgick vid periodens slut till 134,1 procent (124,1 procent vid utgången av föregående år).

  RESULTAT- OCH BALANSPOSTER I SAMMANDRAG SAMT NYCKELTAL

Belopp i miljoner kronor 2016
jan-sep
2015
jan-sep
2015
jan-dec
2014
jan-dec
Hyresintäkter 27,8 24,2 33,6 32,3
Driftnetto 20,3 18,1 25,0 23,6
Förvaltningsresultat 7,9 5,2 7,8 5,4
Totalresultat -0,8 15,1 32,6 7,4
Förvaltningsfastigheter 451,6 409,0 433,5 230,0
Kapitalandelslån 157,4 142,4 138,3 138,3
Skulder till kreditinstitut 247,9 233,9 233,3 130,7
Eget kapital 42,8 26,7 43,6 11,6
Balansomslutning 474,8 428,3 447,3 300,1
 
Nyckeltal i % (för definition se sid 20-22)
Ekonomisk uthyrningsgrad 91 96 96 99
Överskottsgrad 73 75 75 73
Direktavkastning 6,0 5,9 6,5 7,4
Medelränta kreditinstitut 1,67 2,49 1,93 3,79
Belåningsgrad 54,9 57,2 53,8 56,8
Justerad soliditet 42,2 39,5 40,7 49,9
Ränta, kapitalandelslån 6,25 6,25 6,25 6,25
NAV-värde 134,1 116,7 124,1 106,2
Marknadskurs 115,0 104,0 101,0 101,0

  VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

  KOMMENTAR:

”Förvaltningsresultatet för perioden uppgick till 7,9 MSEK, vilket är en ökning med 2,7 MSEK i jämförelse med samma period föregående år. Hyresintäkterna för perioden uppgick till 27,8 MSEK (24,2) och driftnettot till 20,3 MSEK (18,1). Det pågår två större ombyggnadsprojekt i fastigheterna. Ett av projekten är hänförligt till omförhandlingen av det befintliga hyresavtalet med Bukowski Markets AB i fastigheten Vreten 12 i Stockholm. Det andra projektet är hänförligt till uthyrningen av en vakant lokal i fastigheten Klädeshandlaren 15 i Nyköping till 24Fitness. Båda projekten löper enligt plan och beräknas vara färdigställda under första kvartalet 2017.”

David Ekberg, VD Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ)
  

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se
David Ekberg, Transaktionschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, david.ekberg@estea.se
Leif Vang Hansen, Kommunikationschef & IR Estea AB, tfn 08 679 05 00, leif.hansen@estea.se


För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se: www.estea.se

 
Om Estea AB

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Esteas verksamhet, som är reglerad enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”), är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag. Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) – Delårsrapport januari – september 2016 (PDF)
Pressmeddelande (PDF)


Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?