Annons

Catena Media - delårsrapport tredje kvartalet 2016

Fortsatt snabb tillväxt och stigande resultat

Tredje kvartalet 2016

 • Intäkterna uppgick till totalt 10,73 miljoner EUR (4,06), en uppgång med 164 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.
 • Justerat rörelseresultat exklusive engångsposter hänförliga till börsnoteringen och kostnader för obligationer uppgick till 5,68 miljoner EUR (3,06), motsvarande en justerad rörelsemarginal på 53 procent (75). Rörelseresultatet ökade till 4,65 miljoner EUR (2,66), motsvarande en rörelsemarginal på 43 procent (66).
 • Resultat före skatt uppgick till 4,37 miljoner EUR (2,67), och till 5,41 miljoner euro (3,08) exklusive engångskostnader hänförliga till börsnoteringen samt kostnader för obligationer.
 • New Depositing Customers (NDC) uppgick till totalt 56 352 (19 530), en uppgång med 192 procent jämfört med motsvarande period föregående år, och en ökning med 19 procent jämfört med föregående kvartal.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,07617 EUR (0,05715).

Januari–september 2016

 • Intäkterna uppgick till totalt 27,76 miljoner EUR (9,04), en uppgång med 207 procent jämfört med motsvarande period föregående år.
 • Justerat rörelseresultat exklusive engångsposter hänförliga till börsnoteringen och kostnader för obligationer uppgick till 14,85 miljoner EUR (6,53), motsvarande en justerad rörelsemarginal på 53 procent (72). Rörelseresultatet ökade till 12,90 miljoner EUR (6,08), motsvarande en rörelsemarginal på 46 procent (67).
 • Resultat före skatt uppgick till 13,07 miljoner EUR (6,10), och till 15,02 miljoner euro (6,55) exklusive engångskostnader hänförliga till börsnoteringen samt kostnader för obligationer.
 • NDC uppgick till totalt 137 610 (44 833), en uppgång med 207 procent jämfört med motsvarande period föregående år.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,24002 (0,13411). 

Kommentar från Robert Andersson, VD

Catena Medias omsättningsökning var fortsatt stark. I september nådde vi 20 000 New Depositing Customers (NDC) för första gången under en och samma månad. Vår strikta kostnadskontroll och starka intäktstillväxt ledde till ett högre rörelseresultat under kvartalet. Jag är också mycket nöjd med det betydande intresset som visades för vår obligationsemission i september – ett tillskott som ger oss den finansiella styrkan för att ge fart åt våra tillväxtplaner framöver.

Vid en tillbakablick på det tredje kvartalet noterar vi ännu en gång den fortsatta höga takten i Catena Medias spännande resa. Intäkterna ökade med 164 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Tredje kvartalet var det första kvartalet som omfattade verksamhetsgrenen sportsbook, där vi noterade en stark organisk tillväxt från vår egen webbplats, latestbettingsites.co.uk, medan den nyligen förvärvade spelbloggare.se utvecklades enligt plan. Under kvartalet nådde vi en strategiskt viktig milstolpe i september, när vi kom upp i 20 000 NDC för första gången under en enda månad – ett stabilt belägg för att vi är på rätt spår i fråga om en hållbar tillväxt för Catena Media. 

Ökande rörelseresultat

Som en följd av vårt förvärv av Right Casino Media i slutet av 2015 och vårt inträde inom verksamhetsgrenen sportsbook, båda med fokus Betalda medier, minskade vår rörelsemarginal något under första halvåret 2016. Som ett resultat av vår fokus på operationell kontroll innefattande strikt kostnadskontroll och operativa hävstångseffekter har vi lyckats uppnå ett justerat rörelseresultat om 5,68 miljoner EUR, en ökning med 13,4 procent jämfört med andra kvartalet. Detta har vi uppnått trots en pågående rekryteringskampanj, som har ökat våra rörelsekostnader.

Under kvartalet gjorde vi ett antal rekryteringar på chefsnivå, inklusive kompetens till högsta ledningen. Vår nya Head of Legal, Head of Investor Relations & Communications samt Chief Technical Officer är nu på plats. Samtidigt förblir behovet av nya kompetenta medarbetare högt, och det finns för närvarande cirka 30 lediga platser på Catena Media.

50 miljoner EUR möjliggör ytterligare tillväxtplaner

Under september utfärdade vi ett obligationslån med säkerhet om 50 miljoner EUR, med förfall i september 2019. Det fanns ett betydande intresse för obligationerna – ett belägg för att vi har lyckats bygga upp investerarnas förtroende för Catena Medias verksamhetsmodell och tillväxtplaner. Som vi har meddelat tidigare har vi för avsikt att i första hand använda obligationslånet för att finansiera förvärv. Det stämmer väl överens med vår framgångsrika strategi och våra finansiella mål, som förblir oförändrade. Faktum är att vi efter kvartalets utgång förvärvade det brittiskbaserade SBAT, en webbplats för sportnyheter, vadslagning och tips på sociala medier. Förvärvet är strategiskt i det avseendet att det stärker vår position i Storbritannien, inom Betalda medier samt på reglerade marknader.

Med kontinuerlig intäktstillväxt, högre rörelseresultat, en ökande marginal, förbättrad finansieringskapacitet och ett inspirerat team, är vi väl rustade för att bygga vidare på Catena Medias stabila tillväxthistoria.

Robert Andersson, VD

Denna information är sådan information som Catena Media PLC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 november 2016, kl.07.00 CET. 


Följande bilagor finns för nedladdning:
Release

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från VerizonAnnons

Kompetenserna för en digital arbetsstyrka

Sedan i början av året har sättet vi lever och arbetar på förändrats dramatiskt och de flesta skulle nog säga att vi nått paradigmskifte, speciellt när det kommer till företagens digitala arbetsmiljö. Från att ha varit ett bekvämt alternativ för några få, har distansarbete blivit en nödvändighet för många, nästan över en natt.

Att skapa en hybrid arbetsmiljö där fysiska och digitala platser kombineras är själva kärnan i rekommendationerna i en färsk rapport från Harvard Business Review Recreating Work as a Blend of Virtual and Physical Experiences.

Samverkan mellan människa och maskin

Att använda ny teknologi för att öka effektiviteten är vettigt, men det är bara ena sidan av myntet –i framtiden handlar det om att se till att människor och maskiner samverkar. Det är en av anledningarna till att allt fler företag prioriterar de anställdas kompetensutveckling.

Hur bygger du då denna ”nya arbetsstyrka” på distans? Hur hanterar du utmaningarna med distansarbete? Hur infriar du de anställdas förväntningar på en flexibel arbetsplats samtidigt som du tillgodoser behovet av fysisk interaktion och kreativa dialoger mellan kollegor? En annan viktig fråga är vilka kompetenser arbetsstyrkan behöver för att vara framgångsrik i den nya digitala miljön? Detta är några av de frågor som framtidens ledare funderar på just nu.

Emotionell intelligens viktigare än tekniska intelligens

I den senaste rapporten från Verizon Business på ämnet framtidens arbete säger 66 % av seniora chefer att det är avgörande att införa ny teknologi. Samtidigt är det ännu fler som ser emotionell intelligens och social kompetens som nyckelfaktorer för framgång.

”När företagsledare skapar framtidens arbetsplats är den kanske mest kritiska uppgiften att se till att de anställda känner sig motiverade och involverade. Det är avgörande för att nå framtida affärsframgångar,” säger Fredrik Hallenborg, Nordenchef på Verizon Business. ”Här är det viktigt att stödja de anställda i sin personliga och professionella utveckling. Våra resultat visar att kompetensutveckling är ett nyckelområde bland 75 % av cheferna som tillfrågades. De anser också att digitala kompetenser har blivit ännu viktigare efter att pandemin slog till. Pandemin har även tvingat oss att inse att vi behöver hantera problem med smidighet och anpassningsförmåga samtidigt som vi lär oss att hantera affärsrisker utifrån vad som är rimligt och på ett sätt som gör att företaget utvecklas även under de nya omständigheterna.

Rapporten visar också att precis över tre fjärdedelar (76 %) nämner anpassningsförmåga som en nyckelkompetens tillsammans med problemlösning (72 %) och riskhantering (72 %).

En framtidsblick

Det viktigaste vi tar med oss från rapporten är att företag inte har råd att endast fokusera på det som händer idag. Det tydliga budskapet från de tillfrågade i undersökningen är att bättre tekniska kunskaper, att investera i människor och att samtidigt förändra arbetskulturen inte bara kommer göra företag mer robusta, det kommer att göra dem mer lönsamma i framtiden.

”Ledare behöver fundera på vad företaget har gjort bra och var det finns utrymme för förbättring, vilka nya rutiner de kanske vill behålla, och vilka initiativ de vill ska fortsätta, stanna av eller införas”, säger Fredrik Hallenborg. ”Slutligen, och än viktigare, behöver de gå från ord till handling kring hur dessa punkter kan kommuniceras, artikuleras, aktiveras eller vävas in i organisationen så att de är redo när krisen klingat av, för att påskynda återhämtningen. De som gör denna transformation på ett genomtänkt sätt och sätter sina anställda i första rummet, kommer att vara bäst rustade för framgång.

Framtidens arbete kommer inte bara drivas av ny teknik. Kulturen ute hos organisationerna och de kompetenser de anställda har kommer att vara precis lika avgörande för en framgångsrik digital transformation.

Om the Future of Work-rapporten

Rapporten, som producerades i två omgångar, identifierar fyra viktiga, sammankopplade dimensioner som chefer ombads att rangordna: teknologi, kompetens och beteende, ledarskap och nya sätt att arbeta på. I januari i år tillfrågades 1 102 seniora chefer i olika sektorer och geografiska områden om deras åsikter. När pandemin kom, utförde forskarna en andra undersökning bland 664 seniora chefer för att bedöma om det fanns förändringar bland åsikterna. 

För mer information om rapporten och för att läsa mer om vilka kompetenser som behövs för den digitala arbetsstyrkan, besök vår hemsida här. 

Mer från Verizon

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Verizon och ej en artikel av Dagens industri

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?