Annons

Delårsrapport januari – september 2016

SUBSTANSVÄRDET OCH LATOURAKTIEN

 •  Substansvärdet ökade till 349 kronor per aktie jämfört med 317 kronor per aktie vid ingången av året. Ökningen motsvarar 12,5 procent justerat för utdelning, jämfört med SIXRX som ökade med 6,0 procent. Substansvärdet per den 2 november uppgick till 338 kronor per aktie (1).
 •  Latouraktiens totalavkastning uppgick till 15,1 procent under perioden jämfört med 6,0 procent för SIXRX.

INDUSTRIRÖRELSEN
Tredje kvartalet

 •  Industriföretagens orderingång ökade med 9 procent till 1 940 (1 782) Mkr, innebärande en ökning för jämförbara enheter med 1 procent justerat för valutaeffekter.
 •  Industriföretagens nettoomsättning ökade med 13 procent till 1 990 (1 759) Mkr, en ökning för jämförbara enheter med 5 procent justerat för valutaeffekter.
 •  Rörelseresultatet ökade med 17 procent till 271 (231) Mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 13,6 (13,1) procent för kvarvarande verksamheter.
 •  Nord-Lock Group förvärvade Expander Group med en årsomsättning på drygt 70 Mkr och 45 anställda. Swegon förvärvade vid utgången av kvartalet Ruskin Air Management Ltd med en årsomsättning på cirka 290 Mkr och 220 anställda.

Januari – september

 •  Industriföretagens orderingång ökade med 13 procent till 6 107 (5 424) Mkr, innebärande en ökning för jämförbara enheter med 8 procent justerat för valutaeffekter.
 •  Industriföretagens nettoomsättning ökade med 13 procent till 5 922 (5 244) Mkr, en ökning för jämförbara enheter med 8 procent justerat för valutaeffekter.
 •  Rörelseresultatet ökade med 22 procent till 780 (640) Mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 13,2 (12,2) procent för kvarvarande verksamheter.

KONCERNEN

 •  Koncernens nettoomsättning uppgick till 6 030 (5 244) Mkr och resultat efter finansiella poster uppgick till 3 015 (2 505) Mkr. Resultatet inkluderar realisationsvinster på 890 (670) Mkr vilket motsvarar 5,58 kronor per aktie.
 •  Koncernens resultat efter skatt uppgick till 3 018 (2 372) Mkr, vilket motsvarar 18,92 (14,87) kronor per aktie.
 •  Nettolåneskulden uppgick till 1 894 (3 581) Mkr vid utgången av september, och motsvarar 3,5 procent av de totala tillgångarnas marknadsvärde.

BÖRSPORTFÖLJEN

 •  Börsportföljens värde ökade under perioden med 11,0 procent justerat för utdelningar och portföljförändringar. Jämförbart index (SIXRX) ökade med 6,0 procent.

EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 •  Inga väsentliga händelser har skett efter rapportperiodens utgång.

(1) Substansvärdet den 2 november 2016 har beräknats på börsportföljens värde kl. 13.00 den 2 november, och med samma värden som 30 september för den onoterade portföljen. 

VD-ord
”Vår helägda industrirörelse fortsatte att växa under tredje kvartalet. Såväl orderingången som omsättningen visade tillväxt med 9 respektive 13 procent jämfört med föregående år. Efter en längre period av riktigt bra organisk tillväxt var den organiska tillväxten i orderingång under kvartalet endast drygt 1 procent och den organiska tillväxten i fakturering 5 procent. Detta förklaras av svag utveckling under juli och augusti.

Utvecklingen präglas fortsatt av en bra byggkonjunktur i stora delar av Europa, en utveckling som jag tror kan komma att fortsätta ytterligare ett tag och som kommer gynna de delar av vår verksamhet som är sen cykliska, då främst Swegon. Även om tillväxten var bättre under september, så finns det signaler som antyder att vi inte kan räkna med samma fina tillväxt som vi haft nu under ett flertal kvartal. Jämförelsestalen blir successivt tuffare. Hultafors Group, som förra kvartalet växte organiskt med 19 procent, visade under tredje kvartalet en tillväxt på lite mer blygsamma 3 procent. Nord-Lock och Latour Industries visar ingen organiskt tillväxt medan Swegon återigen hade ett bra kvartal och växte med nära 10 procent. De olika marknaderna i Europa uppvisar fortsatt en splittrad bild. Allra bäst går det fortfarande i Norden med Sverige som draglok. Utvecklingen är även positiv i Tyskland och Polen och stabil i flera andra delar av Europa. I Storbritannien är det däremot väldigt avvaktande efter Brexit, även om det totalt sett innebär hanterbara effekter för oss. De långsiktiga effekterna av Brexit är för oss liksom för många andra fortfarande mer osäkra. Storbritannien är för oss en inte oviktig marknad, i synnerhet efter förvärvet av Ruskin.

Marknadsutvecklingen i övriga världen är fortfarande svårbedömbar. Industrisektorn har det sedan ett bra tag tungt i Nordamerika, och frågan är hur länge byggrelaterade verksamheter kan hålla upp det ekonomiska klimatet. I Sydostasien inklusive Kina bedömer vi att det allmänna marknadsläget fortfarande är osäkert, och Korea präglas av stor osäkerhet efter krisen i varvsindustrin där. Man bör dock beakta att bara 13 procent av industri-rörelsens omsättning är utanför Europa, men hela 71 procent utanför Sverige.

Orderingången i kvartalet ökade totalt med 9 procent och organiskt med drygt 1 procent. Nettomsättningen ökade med 13 procent till 1 990 (1 759) Mkr, varav 5 procent utgjorde organisk tillväxt. Rörelseresultatet ökade med 17 procent till 271 (231) Mkr, vilket motsvarar en bra rörelsemarginal på 13,6 (13,1) procent. Detta innebär vårt bästa tredje kvartal någonsin i absoluta tal.

Vår tillväxt och fina resultatutveckling i kombination med vår stabila finansiella situation gör att vi står redo att liksom tidigare konsekvent agera framåtriktat oavsett hur marknaderna utvecklas. Vi ser fortfarande goda förutsättningar att fortsätta redovisa bra resultat, även med en relativt svag marknadsutveckling.

Under tredje kvartalet genomfördes två förvärv till industrirörelsen. I början av juli genomförde Nord-Lock Group förvärv av Expander Group, som är specialiserat på att tillverka och sälja expansionsbultar för tunga maskiner, Expander®Systemet. Vidare förvärvade Swegon den sista september brittiska Ruskin Air Management Ltd. Bolaget, som är en ledande brittisk tillverkare av brandspjäll och luftdistributionsprodukter. Bolaget kompletterar Swegon väl och ger Swegon en betydande säljplattform i Storbritannien.

De flesta av våra börsnoterade innehav har lämnat sina rapporter för tredje kvartalet. Det är, med något undantag, en stark utveckling som dessa bolag rapporterar.

Börsportföljens värde ökade under niomånadersperioden med 11,0 procent justerat för utdelningar, vilket kan jämföras med indexet SIXRX som ökade med 6,0 procent. Substansvärdet i Latour ökade under samma period med 12,5 procent justerat för utdelning till 349 kronor per aktie.

Sammanfattningsvis tycker jag att utvecklingen är mycket positiv, samtidigt som marknadsförutsättningarna i dagsläget förefaller bli något mer utmanande framöver.”

Jan Svensson
Verkställande direktör och koncernchef

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jan Svensson, VD och koncernchef, tel. 0705-77 16 40, eller
Anders Mörck, ekonomi- och finansdirektör, tel. 0706-46 52 11, alternativt 031-89 17 90.

Telefonkonferens

Investment AB Latour bjuder in till telefonkonferens med Jan Svensson och Anders Mörck idag klockan 11.00 där de tillsammans presenterar rapporten.
Nummer för att ringa in är +46 (0)8 566 426 90. Konferensen kommer att webbsändas.
För att följa webbsändningen vänligen besök vår hemsida, www.latour.se eller använd länken:

http://event.onlineseminarsolutions.com/r.htm?e=1282128&s=1&k=44FDD7274B4F4CC4E2AEE7E8E0CC1B9D 

Denna information är sådan information som Investment AB Latour (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 november 2016, kl. 08.30 CET.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Latour delårsrapport jan-sep 2016

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?