Annons

Victoria Park fastställer nya finansiella mål, reviderar utdelningspolicyn och intensifierar de värdeskapande investeringarna

Till följd av en god finansiell ställning och en stark kassagenerering har styrelsen i Victoria Park beslutat att justera de finansiella målen samt att revidera utdelningspolicyn för stamaktierna. Det övergripande målet är att skapa en fastighetsportfölj om 1 miljon kvadratmeter. Styrelsen har också beslutat att öka takten i de värdeskapande investeringarna genom lägenhetsuppgradering. Vidare har beslut tagits om att inleda en process om förtätning i befintligt bestånd genom nybyggnation. Sammantaget kommer detta att skapa ökat aktieägarvärde på såväl kort som lång sikt.

De nya finansiella målen är följande:
• Att upprätthålla en soliditet om lägst 30 procent (tidigare 25 procent).
• Att hålla en långsiktig belåningsgrad på högst 65 procent (tidigare 70 procent).
• Att generera en långsiktig avkastning på eget kapital om minst 15 procent (oförändrat).

Vidare har styrelsen för avsikt att varje år föreslå en utdelning på bolagets stamaktier som uppgår till 25 procent av resultat före skatt med undantag för värdeförändringar med beaktande av Victoria Parks förvärvsmöjligheter och finansiella ställning.

”Efter vår refinansiering under sommaren har vi en mycket god finansiell ställning och stor handlingsfrihet, vilket gör att vi kommer fortsätta söka efter värdeskapande förvärv men framförallt intensifiera de värdeskapande investeringarna. I omkring 15 procent av lägenheterna i vårt bestånd har vi genomfört standardhöjande renoveringar. Vi kommer intensifiera detta arbete både i antal samt omfattning och investera i storleksordningen 300 miljoner kronor per år i syfte att skapa ökat fastighets- och aktieägarvärde”, säger Victoria Parks VD, Peter Strand.

Victoria Park har via förvärv och värdeskapande investeringar uppvisat en snabb expansion det senaste året. Fastighetsvärdet uppgår för närvarande till 6,6 miljarder kronor och den årliga intjäningsförmågan motsvarande ett driftsnetto om 318 miljoner kronor jämfört med ett fastighetsvärde på 3,0 miljarder för ett år sedan och ett driftsnetto om 128 miljoner kronor för helåret 2014. Det förvaltade beståndet uppgår till 708 000 kvadratmeter varav 636 000 kvadratmeter är bostäder. 

Med anledning av detta pressmeddelande håller bolaget en telefonkonferens idag kl. 09.30.
För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring: +46 8 999 213
Pinkod för deltagare: 669508#

För ytterligare information, vänligen kontakta:
CEO Peter Strand, telefon 070 558 16 61, e-post peter.strand@victoriapark.se
CFO Andreas Morfiadakis, telefon 076 133 16 61, e-post andreas.morfiadakis@victoriapark.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Victoria Park AB (publ) ska offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 augusti 2015 kl. 07.30.

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag, inriktat på bostadsfastigheter, med affärsområdena förvaltningsfastigheter och livsstilsboende. Med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett tryggare boende ska Victoria Park skapa och förädla värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i landet.

Victoria Parks fastighetsbestånd uppgår till 708 000 kvadratmeter, fördelat på 636 000 kvadratmeter bostäder och 72 000 kvadratmeter kommersiella lokaler, till ett marknadsvärde om 6,6 miljarder kronor. Därtill äger bolaget byggrätter motsvarande 10 000 kvadratmeter BTA vid Limhamns kalkbrott i Malmö.

Victoria Park-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm Mid Cap.

Victoria Park AB (publ)
Box 2, 201 20 Malmö
Tel 040 16 74 40
Org. nr 556695-0738, Säte Malmö
www.victoriapark.se/bolaget

Följande bilagor finns för nedladdning:
Pressmeddelande (PDF)

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News
Vill du också synas med dina nyheter på DI.se? Läs mer om publicering på DI.se

Innehåll från Dun & BradstreetAnnons

Nya möjligheter till tillväxt i föränderliga tider

När världen står inför ekonomisk turbulens behöver företag se till att de är väl positionerade för att klara utmaningarna. Genom att ha rätt data och använda den på rätt sätt, kan du öka värdet på den och bli mer motståndskraftig inför framtiden. Då kan ditt företag inte bara överleva de kommande månaderna och åren, utan också frodas.

Bli datadriven idag – ta smarta beslut och öka lönsamheten b2b och b2c


Rätt data är en viktig del av alla beslutsprocesser. Den kan hjälpa dig att identifiera vilka steg du bör ta för att fatta bra beslut och för att bygga motståndskraft i oförutsägbara tider.

– Men att arbeta datadrivet och förvandla sin data till en strategisk tillgång är ett långsiktigt arbete. Grundjobbet är oerhört viktigt och det går inte att hoppa över steg. Om du börjar automatisera med dåliga data kommer både vinst och tillväxt att utebli, säger Peter Verduin, regionchef för Norden och Baltikum på Dun & Bradstreet.

Peter Verduin, regionchef för Norden och Baltikum på Dun & Bradstreet.
Peter Verduin, regionchef för Norden och Baltikum på Dun & Bradstreet.

Minska risker och maxa möjligheter

Dun & Bradstreet har hjälpt företag att växa och nå framgång med hjälp av företags- och konsumentdata, samt analys och datadrivna lösningar i närmare 200 år. Deras data-, statistik- och AI-drivna plattformar ger kunder möjlighet att fatta smartare beslut, vilket i sin tur skapar konkurrensfördelar.

– Data och analys är viktiga verktyg. Det hjälper oss att förutse vad som kan hända och – ännu viktigare – att planera hur vi ska reagera på förändringar. Det vill säga att vi kan både maximera möjligheter och minska risker, säger Peter Verduin.

– På så vis kan du bygga in en flexibilitet och stärka företagets motståndskraft inför en oförutsägbar framtid. Det i sin tur ökar förmågan att anpassa verksamheten till nya förutsättningar.

Hitta lösningar i osäkra tider

Den globala pandemin, kriget i Ukraina, med en stigande inflation som följd, har lett till att många företagsägare och chefer står inför nya utmaningar som behöver pålitliga lösningar.

– Då är det viktigt att ta stöd av data, både för att identifiera problemområden och hitta alternativa lösningar. Motståndskraft handlar om att vara proaktiv i hur du förbereder dig för det oväntade. Rätt data kan också hjälpa företag att identifiera nya marknader och nya möjligheter, säger Peter Verduin.

Till exempel har kriget i Ukraina skapat ett nytt behov av att förstå leveranskedjan hos företaget – inte bara vem som är leverantören utan även leverantörens leverantör och deras underleverantörer.

– Det handlar om att skydda ditt företag genom att ha synlighet i realtid och information om vem du gör affärer med. Med hjälp av onlinedata och AI kan vi hjälpa våra kunder att visualisera hela leverantörsnätverken. På så vis kan du lättare analysera risker och ligga steget före. Det gör dig mer agil, vilket också skapar nya möjligheter.

Data och analys kan också användas som stöd i finansiell planering.

– I en lågkonjunktur är budgetarna ofta snäva och det är viktigare än någonsin att arbeta datadrivet och ha hög precision i sina modeller. Det ger mindre spill i datamängden och därmed en större säkerhet. Det gör det lättare att vara noggrann och med det mer effektiv och framgångsrik, säger Peter Verduin.

Ta del av innehållet från Dun & Bradstreets evenemang Power of Data då ledande experter delade med sig av sina insikter och spaningar. 

Mer från Dun & Bradstreet

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Dun & Bradstreet och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera