OrganoClick AB (publ) publicerar delårsrapport för andra kvartalet 2015

"Efter listningen på Nasdaq First North och kapitalanskaffningen om 75 miljoner kronor under första kvartalet har nu fokus skiftat mot att genomföra den plan vi satt upp. Ett flertal rekryteringsprocesser har inletts under andra kvartalet med framförallt uppbyggnaden av en säljorganisation inom Funktionell textil & nonwoven. I juni blev vi även hedrade med att bli utvalda till listan Sustainia 100 som årligen listar 100 ledande hållbara innovationer. Försäljningen har under 2015 ökat med ca 44 % i jämförelse med samma period 2014. Vi kommer jobba hårt för att öka tillväxten ytterligare och ser nu framförallt fram emot driftstarten av vår nya anläggning samt lansering av kistmaterialet under andra halvåret."

"Efter listningen på Nasdaq First North och kapitalanskaffningen om 75 miljoner kronor under första kvartalet har nu fokus skiftat mot att genomföra den plan vi satt upp. Ett flertal rekryteringsprocesser har inletts under andra kvartalet med framförallt uppbyggnaden av en säljorganisation inom Funktionell textil & nonwoven. I juni blev vi även hedrade med att bli utvalda till listan Sustainia 100 som årligen listar 100 ledande hållbara innovationer. Försäljningen har under 2015 ökat med ca 44 % i jämförelse med samma period 2014. Vi kommer jobba hårt för att öka tillväxten ytterligare och ser nu framförallt fram emot driftstarten av vår nya anläggning samt lansering av kistmaterialet under andra halvåret."

Utdrag ur vd Mårten Hellbergs kommentar till delårsrapporten.

Andra kvartalet, 1 april – 30 juni 2015 

Koncernen jämfört med 2014

» Koncernens nettoomsättning uppgick till 13,41 miljoner kr (10,49).   

» Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3,73 miljoner kr (-3,46). 

Första halvåret, 1 januari – 30 juni 2015 

Koncernen jämfört med 2014

» Koncernens nettoomsättning uppgick till 18,71 miljoner kr (13,01).   

» Resultatet efter finansiella poster uppgick till -9,70 miljoner kr (-7,03).

Den kompletta delårsrapporten bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida. Informationen i denna delårsrapport är sådan som OrganoClick AB (publ) ska offentliggöra enligt regelverket på Nasdaq First North.

För mer information, vänligen kontakta; Mårten Hellberg,

VD OrganoClick

Telefon: +46 8 684 001 10

Email:   marten.hellberg@organoclick.com 

OrganoClick  

OrganoClick AB (publ) är ett svenskt miljöteknikföretag noterat på Nasdaq First North som utvecklar, producerar och marknadsför funktionella material och kemitekniska produkter baserade på miljövänlig fiberkemi. Exempel på produkter som OrganoClick marknadsför är den vattenavvisande tygbehandlingen OrganoTex®, det flam- och rötskyddade virket OrganoWood® (genom dotterbolaget OrganoWood AB) samt bindemedel för nonwovenmaterial. OrganoClick grundades 2006 som en avknoppning från akademisk forskning vid Stockholm universitet och Sveriges lantbruksuniversitet inom modifiering av biofibrer. OrganoClick har vunnit flera priser så som utnämningen till "Sveriges mest lovande start-up bolag", Sveriges bästa miljöinnovation, och tidigare mottaget flertalet utmärkelser så som en Climate Solver av Världsnaturfonden (WWF) och varit på Affärsvärldens och NyTekniks 33-lista för "Sveriges hetaste teknikbolag. OrganoClick har sitt säte i Täby, norr om Stockholm, där bolagets produktion, FoU-, samt sälj- och marknadsavdelning finns lokaliserat. OrganoClicks Certified Adviser på Nasdaq First North är Pareto Securities AB. 

Följande bilagor finns för nedladdning:
Release
OrganoClick delårsrapport andra kvartalet

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News
Vill du också synas med dina nyheter på DI.se? Läs mer om publicering på DI.se


Innehåll från Euro AccidentAnnons

Ohälsa – påtaglig risk för företag

Långtidsfrånvarande medarbetare är en påtaglig hållbarhetsrisk för de flesta företag. Därför erbjuder försäkringsbolaget Euro Accident även ett rehabiliteringsstöd i sin företagsbetalda sjukförsäkring. Ett stöd som hjälper åtta av tio att kunna fortsätta arbeta.

Hållbarhetsfrågan med sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter spelar en allt större roll för företag. Därmed har det också blivit viktigt för företag att förstå, identifiera och hantera sådana risker, vid sidan om till exempel affärsrisker och finansiella risker.

En av de viktigaste, men ofta förbisedda, hållbarhetsfrågorna handlar om hållbara medarbetare, alltså de egna medarbetarnas hälsa och välmående. Förutom de mänskliga sidorna så är kostnaderna för ohälsa höga i form av ökad sjukfrånvaro, högre personalomsättning och lägre produktivitet.

En modern sjukförsäkring

Att en medarbetare blir långtidsfrånvarande är emellertid en risk som du till viss del kan försäkra dig mot. Några som erbjuder en sådan försäkring är försäkringsbolaget Euro Accident Livförsäkring.

- Risken för sjukskrivning är högst påtaglig i dagens arbetsliv med många som blir långtidssjuka av stress och utmattning. Därför har vi skapat en modern sjukförsäkring som är bra både för medarbetaren som är försäkrad och för arbetsgivaren som betalar försäkringen, säger Jörgen Örnebrand, produktchef Tjänstepension, på Euro Accident Livförsäkring AB.

Vid risk för sjukskrivning

Förutom den ekonomiska ersättningen vid långtidsfrånvaro så ingår även ett rehabiliteringsstöd i Euro Accidents försäkring.

Rehabiliteringsstödet kan aktiveras redan vid första tecken på att en medarbetare riskerar att bli långtidssjukskriven eller för att hjälpa medarbetare att komma tillbaka i arbete igen. Efter en webbanmälan från närmaste chef samordnar en av Euro Accidents egna rehabiliteringskoordinatorer hela ärendet och ser till att rätt insatser kopplas in.

Goda chanser att hjälpa

Åtta av tio försäkrade som kommer in i Euro Accidents rehabiliteringsprocess genom sin sjukförsäkring blir inte långtidsfrånvarande.

- Om vi bara får möjlighet att starta processen tidigt så har vi en bra chans att komma in med rätt åtgärder innan det går för långt, säger Jörgen Örnebrand.

Det är inte alltid som rehabiliteringsstödet i försäkringen behöver aktiveras. Ibland kan det räcka långt med att medarbetaren själv tar ett eller flera samtal med psykolog, ekonom, jurist, ergonom eller hälsocoach genom samtalsstödet som också är en del av försäkringen.

- Samtalsstödet kan ge rådgivning och hjälp att komma vidare oavsett om det gäller privata eller arbetsrelaterade frågor. Det viktiga är att ta hjälp innan små problem växer sig stora, säger Jörgen Örnebrand.

Helförsäkring för trygga och friska medarbetare

Det här ingår i Euro Accidents Sjukförsäkring PlanSjuk som tecknas av företag för deras medarbetare:

- Samtalsstöd av psykolog, ekonom, jurist, ergonom och hälsocoach

- Chefs- och HR-stöd

- Rehabiliteringsstöd

- Ekonomisk ersättning för inkomstbortfall

Läs mer om Sjukförsäkring PlanSjuk  

Läs mer om Euro Accident

 

Mer från Euro Accident

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Euro Accident och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?