ICA Gruppens delårsrapport andra kvartalet 2015

Stabilt kvartal

Stabilt kvartal

Andra kvartalet 2015 i sammandrag

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 25 542 Mkr (22 223). Exklusive förvärvseffekt, var ökningen 4,3 procent
  • Rörelseresultatet exklusive engångsposter var 1 018 Mkr (985). Av resultatökningen var 61 Mkr nettoeffekt från förvärvet av Apotek Hjärtat. I detta resultat ingår kostnader på 27 Mkr relaterade till integrationen av Apotek Hjärtat
  • Resultat från kvarvarande verksamhet (ICA Gruppen exkl. ICA Norge) uppgick till 786 Mkr (1 145). Samma period föregående år ingick reavinst från försäljning av Kjell & Company med 440 Mkr
  • Resultat per aktie i kvarvarande verksamhet var 3,77 kronor (5,40)
  • Kassaflöde från kvarvarande löpande verksamhet uppgick till 2 685 Mkr (1 522)
  • I periodens resultat och kassaflöde ingår reavinst och likvid från avvecklad verksamhet (ICA Norge) med 1,2 Mdkr respektive 2,8 Mdkr. Samma period föregående år ingick reavinst från försäljning av Kjell & Company med 440 Mkr

Händelser efter kvartalets utgång

  • Förtidsinlösen av preferensaktier skedde den 20 juli 2015. Lösenbeloppet uppgick till 3 300 Mkr.

Kommentar från ICA Gruppens Vd Per Strömberg:

”ICA Gruppen levererar ett stabilt andra kvartal med ökade marknadsandelar i Sverige, de baltiska länderna och apoteksverksamheten. Efter flera kvartal där det har skett stora förändringar ligger fokus på leverans i de projekt och investeringar i framtida tillväxt som drivs på stor bredd i koncernen.”

Press- och analytikermöte

Onsdagen den 19 augusti 2015 kl 10:00 arrangerar ICA Gruppen ett press- och analytikermöte på Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm. Vd Per Strömberg och CFO Sven Lindskog presenterar delårsrapporten.

Press- och analytikerträffen webbsänds och går att följa på http://www.icagruppen.se/investerare.

Direktnummer för deltagare på telefonkonferensen: +46 8 566 426 69

En inspelad version av webbsändningen kommer därefter att finnas tillgänglig på hemsidan. Presentationen kommer att hållas på engelska.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Frans Benson, IR ICA Gruppen, tel. +46 8-561 50 020

Rapportdatum

11 november 2015                Delårsrapport januari–september 2015

11 december 2015                ICA Gruppens kapitalmarknadsdag

10 februari 2016                    Delårsrapport januari–december 2015

För mer information

ICA Gruppens presstjänst, telefon: 010 422 52 52

Informationen är sådan som ICA Gruppen AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 19 augusti, 2015, kl. 07.00.

ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter samt ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även det helägda portföljbolaget inkClub, samt det delägda portföljbolaget Hemtex. För mer information se icagruppen.se

Följande bilagor finns för nedladdning:
Release

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News
Vill du också synas med dina nyheter på DI.se? Läs mer om publicering på DI.se


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?